Zakażenie układu moczowego (ZUM) – jest najczęstszym zakażeniem szpitalnym. W warunkach fizjologicznych układ moczowy jest jałowy, jedynie odcinek poniżej zwieracza pęcherza  może być skolonizowany. Zakażenie układu moczowego może nastąpić drogą wstępującą, drogą krwi i drogą limfatyczną. Najczęściej jednak do zakażenia układu moczowego dochodzi drogą wstępującą.

Dominującą przyczyną zakażeń pozaszpitalnych jest kolonizacja układu moczowego własną florą bakteriologiczną przez drogę wstępującą (zakażenie oportunistyczne).  Ponad 90% zakażeń układu moczowego jest wywołana bakterią, popularnie nazywaną, pałeczką kałową (bakteria E. coli). ZUM drogą wstępującą znacznie częściej dotyczą kobiet, niż  mężczyzn. Głównie z powodu że kobiety mają  krótszą cewkę moczową oraz  odległość pomiędzy odbytem a ujściem cewki moczowej u kobiet jest znacznie mniejsza.

Szczególnie niebezpieczne wydaje się być szpitalne zakażenie układu moczowego gdzie na wskutek kolonizacji skóry pacjentów florą szpitalną.  Z powodu, że flora szpitalna bogata jest w bakterie wielolekooporne oraz  że w obrębie układu moczowego stosuje się inwazyjne zabiegi takie jak: cewnikowanie pęcherza moczowego.

 

Przykładowe diagnozy pielęgniarskie w zakażeniu układu moczowego wraz z celami i interwencjami:

I Problem pielęgnacyjny: Ryzyko wystąpienia zagrożenia życia na wskutek poważnych powikłań zakażenia układu moczowego (np. roponercze, ropień nerki lub okołonerkowy, urosepsa, sepsa)

Cel: Niedopuszczenie do wystąpienia powikłań

Interwencje pielęgniarskie: Zminimalizowanie wystąpienia powikłań zakażenia układu moczowego

  1. Monitorowanie  temperatury,  ciśnienia tętniczego krwi, tętna i jego charakteru
  2. Monitorowanie saturacji, ilości oddechów i ich charakteru
  3. Prowadzenie bilansu płynów z godzinową oceną diurezy, ocena zabarwienia moczu
  4. Pobieranie krwi żylnej na badania zlecone przez lekarza (morfologia krwi, OB i CRP, Na+, K+, Mg2+, Ca2+, fosforanów i chlorków, stężenia kreatyniny, mocznika i kwasu moczowego
  5. Pobieranie moczu na badania zlecone przez lekarza np. badanie ogólne moczu, badanie mikrobiologiczne wraz z antybiotykogramem
  6. Asystowania pacjentowi przy badaniach diagnostycznych oraz wyjaśnienie pacjentowi celowości podejmowanych badań (USG układu moczowego, urografia)
  7. W przypadku niepokojących objawów natychmiastowe powiadomienie lekarza
  8. Dokumentowanie świadczonej opieki w dokumentacji medycznej

 

Chcesz zobaczyć całość?

Kup teraz i otrzymaj cały proces z 6 problemami pielęgnacyjnymi w wygodnej formie do pobrania od razu po zaksięgowaniu opłaty

Zauważyłeś błąd a może masz jakąś uwagę odnośnie przeczytanego wpisu? Pomóż nam wspólnie udoskonalać portal i napisz do nas w sekcji kontakt lub klikając w ten tekst.

 

Bibliografia:

Drabczyk R. Zapalenie pęcherza i inne zakażenia układu moczowego – objawy, przyczyny, leki i leczenie. WEB: https://www.mp.pl/pacjent/nefrologia/choroby/chorobyudoroslych/51947,zapalenie-pecherza-i-inne-zakazenia-ukladu-moczowego.

Babska K. Profilaktyka zakażeń dróg moczowych u pacjentów z założonym cewnikiem moczowym. Forum Nefrologiczne 2020;13(2):98-102.

Bonder-Nowicka A. Leczenie i profilaktyka nawracających zakażeń układu moczowego. Lekarz POZ. 2021;7(1): 17-20.

Warzecha D, Pietrzak B, Urban A, Wielgoś M. Problem lekooporności bakterii podczas leczenia oraz profilaktyki zakażeń układu moczowego – czy można jej zapobiec?. Lekarz POZ. 2021;7(6): 403-408.

Chomicka I., Wieliczko M. Częste błędy w postępowaniu w zakażeniach układu moczowego. Wiad. Lek. 2019, 72, 11 cz. II, 2235-2238.

POZOSTAŁE PROCESY PIELĘGNOWANIA