OZT to stan zapalny trzustki, który może przebiegać o lekkim lub ciężkim nasileniu. Jednakże bez względu na nasilenie choroby ma ona charakter ostry i leczenie musi się odbywać w warunkach szpitalnych. Ostre zapalenie trzustki w  lekkim przebiegu objawia się uszkodzeniem i obrzękiem miąższu trzustki oraz obrzękiem tkanek okolicznych, natomiast w postaci ciężkiej do wypisanych objawów dochodzą również zmiany martwicze trzustki i powikłania wielonarządowe. Często mówi się o samotrawieniu narządu z racji tego, że podstawą OZT jest aktywacja enzymów proteolitycznych wewnątrz komórek trzustki, a nie jak w fizjologicznych warunkach – w dwunastnicy.

Przykładowe diagnozy pielęgniarskie chorego na ostre zapalenie trzustki wraz z celem i interwencjami.

I Problem pielęgnacyjny:

Ryzyko wystąpienia wstrząsu związanego z zaostrzeniem przebiegu choroby (hipoksemia, hipotensja, tachykardia, tachypnoe, anuria)

Cel: Szybkie wykrycie rozwijającego się wstrząsu  i zapobieganie powikłaniom wstrząsu 

Działania pielęgniarskie:

  • Regularny pomiar co godzinę: ciśnienia tętniczego krwi, tętna, temperatury, ilości oddechów , saturacji. Dokładny zapis parametrów życiowych w dokumentacji medycznej
  • Pomiar poziomu glikemii 3 razy dziennie
  • Obserwacja zapisu EKG na monitorze
  • Obserwacja bezprzyrządowa pacjenta: ocena koloru skóry, wilgotności skóry, ocena krążenia włośniczkowego, zachowania nastroju, stanu świadomości
  • U pacjenta z cewnikiem moczowym prowadzenie bilansu płynów dobowego oraz ocenę diurezy godzinowej, bez cewnika tylko bilansu dobowego
  • W razie nieprawidłowości w parametrach życiowych –  powiadomienie natychmiast lekarza

 

Chcesz zobaczyć całość?

Kup teraz i otrzymaj cały proces z 9 problemami pielęgnacyjnymi w wygodnej formie do pobrania od razu po zaksięgowaniu opłaty.

 

Zauważyłeś błąd a może masz jakąś uwagę odnośnie przeczytanego wpisu? Pomóż nam wspólnie udoskonalać portal i napisz do nas w sekcji kontakt lub klikając w ten tekst.

Bibliografia:

Szmidt J. Podstawy chirurgii. Wydawnictwo Medycyna Praktyczna. Kraków, 2004.

Jurkowska G., Łagodna K. Pielęgniarstwo internistyczne. PZWL. Warszawa, 2018.

Cichońska M, Tokarska L. Rola pielęgniarki w identyfikacji czynników ryzyka i profilaktyce wśród osób hospitalizowanych z powodu ostrego zapalenia trzustki. Acta Scientifica Academiae Ostroviensis. Ostrów Świętokrzyski, 2014.

 

 

POZOSTAŁE PROCESY PIELĘGNOWANIA