Alkoholowy zespół abstynencyjny (AWS) jest stanem, który może wystąpić u osób, które regularnie i w dużych ilościach piją alkohol, gdy przestają go spożywać. Epidemiologia AWS jest trudna do określenia ze względu na brak jednoznacznych kryteriów diagnostycznych i brak danych dotyczących częstości występowania. Szacuje się, że AWS może wystąpić u od 5 do 35% osób, które zaprzestają picia alkoholu. Czynniki ryzyka dla wystąpienia AWS to m.in. nasilenie i długość uzależnienia, wiek, płeć, obecność innych chorób i stan psychiczny. W Polsce alkoholu nadużywa nawet 2 mln osób a około 700 tys. jest od niego uzależnionych.

Objawy alkoholowego zespołu abstynencyjnego (AWS) są różnorodne i mogą pojawić się w ciągu kilku godzin do kilku dni po zaprzestaniu picia alkoholu. Obejmują one zaburzenia: neurologiczne, emocjonalne, zaburzenia snu, zaburzenia żołądkowo-jelitowe, zaburzenia układu krążenia Te objawy AWS są czasowe i zazwyczaj ustępują w ciągu kilku dni do kilku tygodni. W niektórych przypadkach objawy te mogą być poważne i wymagać interwencji medycznej.

Przykładowe diagnozy pielęgniarskie pacjenta alkoholowym zespołem abstynencyjnym wraz z celem i interwencjami.

I Problem pielęgnacyjny: Ryzyko powikłań sercowo-naczyniowych związanych z zaburzeniami wodno-elektrolitowymi spowodowanymi zwiększoną utratą płynów podczas AWS

Cel: Zmniejszenie ryzyka powikłań, właściwe nawodnienie pacjenta

Interwencje pielęgniarskie:

  • Kontrola i ocena parametrów życiowych i fizjologicznych wskazujących na właściwe nawodnienie: temperatura, tętno, ciśnienie, EKG, częstość oddechu, saturacja, zabarwienie skóry, powrót włośniczkowy
  • Prowadzenie bilansu płynów,
  • Prowadzenie zbilansowanej płynoterapii dożylnej, na zlecenie lekarza, w razie konieczności,
  • Ocena i rejestracja objawów i parametrów wskazujących na zwiększone zapotrzebowanie na płyny (gorączka, biegunka, wymioty)
  • Pobieranie materiałów do badań laboratoryjnych
  • Wprowadzenie suplementacji witamin, diety wysokobiałkowej,

Chcesz zobaczyć całość?

Kup teraz i otrzymaj cały proces z 6 problemami pielęgnacyjnymi w wygodnej formie do pobrania od razu po zaksięgowaniu opłaty.

Zauważyłeś błąd a może masz jakąś uwagę odnośnie przeczytanego wpisu? Pomóż nam wspólnie udoskonalać portal i napisz do nas w sekcji kontakt lub klikając w ten tekst.

Bibliografia:

Pielęgniarstwo psychiatryczne: podstawy teoretyczne / pod red. nauk. A. Kostyra, M. Szczepańskiej. – Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2018

Stanisław Pużyński, Janusz Rybakowski, Jacek Wciórka: Psychiatria. Urban&Partner, Wrocław 2022

Wilczek-Rużyczka E.: Komunikowanie się z chorym psychicznie.Wyd. Czelej, Lublin 2007

POSTAŁE PROCESY PIELĘGNOWANIA