Proces pielęgnowania –  miażdżyca tętnic kończyn dolnych

Miażdżyca tętnic kończyn dolnych jest jedną z najczęstszych chorób, która dotyczy tętnic obwodowych. Miażdżyca jest zaliczana do chorób cywilizacyjnych, gdyż jest zależna od w znaczącym stopniu od diety i stylu życia. Jest jednym z problemów współczesnej medycyny, gdyż nieleczona miażdżyca kończyn dolnych jest jest tylko odrębną jednostką chorobową, ale często prowadzi do dysfunkcji innych narządów i układów. Miażdżyca jest to  przewlekłą choroba. Dotyka ona tętnice elastyczne oraz duże tętnice mięśniowe. Patogeneza miażdżycy tętnic kończyn dolnych polega na odkładaniu się  w ścianie tętnic głównie lipidów, włóknika, mukopolisacharydów, kolagenu, soli wapnia. Często temu zjawisku towarzyszy dodatkowo proces  naciekania w tym miejscu  monocytów, limfocytów T i płytek krwi. Z tego powodu średnice tętnic ulegają postępującemu zwężeniu. Gdy średnica ulegnie znacznemu zwężeniu pierwsze objawy manifestacją niedokrwienia i niedotlenienia. Pacjenta u którego rozwija się miażdżyca tętnic kończyn dolnych możemy leczyć zachowawczo lub inwazyjnie.

Przykładowe diagnozy pielęgniarskie w jednostce chorobowej wraz z celem i interwencjami:

I Problem pielęgnacyjny: Ryzyko wystąpienia ostrego niedokrwienia kończyny dolnej zagrażające amputacją kończyny z powodu zaawansowanej miażdżycy tętnic kończyn dolnych.

Cel: Zmniejszenie ryzyka wystąpienia ostrego niedokrwienia kończyny dolnej

Interwencje pielęgniarskie:

 1. Sklasyfikowanie nasilenia objawów w przebiegu niedokrwienia kończyn dolnych w skali Fontaine’a.
 2. Obserwacja kończyn dolnych pod kątem niedokrwienia:
  1. sprawdzenie temperatury kończyn w porównaniu do temperatury ciała
  2. obserwacja koloru kończyn dolnych (bladość, sinica), zmiany koloru palców kończyn dolnych przy obniżeniu temperatury otoczenia
  3. występowanie drętwień, skurczy kończyn dolnych
  4. występowanie obrzęków kończyn dolnych, obrzęków z zaczerwienieniem skóry 
  5. występowanie obszarów nadwrażliwości
  6. występowanie obszarów utraty owłosienia
  7. występowania owrzodzeń, obszarów martwicy
 3. Pobranie krwi na zlecone badania diagnostyczne (lipidogram,  apolipoproteina A, apoliporpoteina B, glukoza, hemoglobina glikowana, CRP, kreatynina, mocznik, fibrynogen,morfologia, koagulologia, badanie ogólne moczu.
 4. Uczestniczenie z pacjentem w badaniach diagnostycznych, wyjaśnienie celowości badań (ocena wskaźnika kostka-ramię ABI, doppler tętnic kończyn dolnych, pomiar pulsoksymetrem na dystalnych częściach kończyn dolnych, pomiar tętna włośniczkowego, angio-MR, angio-TK 
 5. Podawanie leków p.o., i.m., s.c., zgodnie z indywidualną kartą zlecenia lekarskiego (IKZL)
 6. Prowadzenie bilansu płynów z godzinową oceną diurezy, ocena zabarwienia moczu
 7. Utrzymanie kontaktu słownego z pacjentem, informowanie go o podejmowanych czynnościach 
 8. Dokumentowanie świadczonej opieki w dokumentacji medycznej

 

Chcesz zobaczyć całość?

Kup teraz i otrzymaj cały proces z  7 problemami pielęgnacyjnymi w wygodnej formie do pobrania od razu po zaksięgowaniu opłaty

 

Zauważyłeś błąd a może masz jakąś uwagę odnośnie przeczytanego wpisu? Pomóż nam wspólnie udoskonalać portal i napisz do nas w sekcji kontakt lub klikając w ten tekst.

 

Bibliografia:

Golec K, Szewczyk M, Stodolska A, Górka A. Evaluation of perioperative standard of care among patients with peripheral arterial occlusive disease. Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne/Surgical and Vascular Nursing. 2007;1(2):69-76.

Ziembowa A., Żółtańska A. Problemy pielęgnacyjne pacjenta z miażdżycą tętnic kończyn dolnych – studium przypadku.  Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy. 2018; (1)26

Skokowska B., Topolska-Małecka K, Bielawska A, Bączyk G. Ocena bólu u chorych z przewlekłym niedokrwieniem kończyn dolnych. Pielęgniarstwo Polskie. 2020; (77)3: 147-153

Jurkowska G. Pielęgniarstwo internistyczne. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL; 2018; 13-129.

 

POZOSTAŁE PROCESY PIELĘGNOWANIA