Endoprotezoplastyka stawu biodrowego należy do dużych zabiegów ortopedycznych. Wiąże się ze stosunkowo dużą ingerencją w układ kostny, strukturę kości, jak również w tkanki miękkie. Endoprotezoplastyka stawu biodrowego może być całkowita lub połowicza.  W całkowitej wymienia się zarówno głowę kości udowej, jak i panewkę. Połowicza polega na wymianie tylko głowy kości udowej. Dodatkowo można wyróżnić sposób mocowania endoprotezy na cementowe, które polegają  na mocowaniu elementów za pomocą cementu kostnego oraz bezcementowe – mocowane bezpośrednio w kości.  Panewka jest mocowana na zasadzie “press-fit” wkręcana, natomiast trzpień jest mocowany na zasadzie wklinowania w kanale kości udowej. Według WHO endoprotezoplastyka stawu biodrowego to jedna z procedur o najwyższej skuteczności, jeśli chodzi o poprawę funkcji i zniesienie bólu.

Przykładowe diagnozy pielęgniarskie pacjenta po endoprotezoplastyce stawu biodrowego wraz z celem i interwencjami.

I Problem pielęgnacyjny:

Ryzyko wystąpienia wstrząsu hipowolemicznego w wyniku krwawienia z rany operacyjnej

Cel: Zminimalizowanie ryzyka wystąpienia wstrząsu hipowolemicznego oraz wczesne wykrycie krwawienia z rany operacyjnej

Interwencje pielęgniarskie:

  • Przez pierwsze 2 godziny po zabiegu pomiar: ciśnienia tętniczego krwi, tętna, temperatury, ilości oddechów, saturacji co 15 min, następnie co 1 godzinę do rana następnego dnia. Dokładny zapis parametrów życiowych w karcie obserwacji pooperacyjnej,
  • Dokładna i wnikliwa obserwacja opatrunku na ranie pooperacyjnej, oraz obserwacja ilości i jakości wydzieliny spływającej do drenu. Dokładny zapis w karcie obserwacji pooperacyjnej,
  • Obserwacja bez przyrządowa pacjenta: ocena koloru skóry, wilgotności skóry, ocena krążenia włośniczkowego, zachowania nastroju,
  • Natychmiast zgłoszenia lekarzowi niepokojących objawów: tachykardia, niskie ciśnienie tętnicze krwi, słabo wyczuwalne tętno, tachypnoe, wydłużenie powrotu włośniczkowego, blada skóra oblana zimny potem, duża ilość wydzieliny w drenażu, splątanie i lęk,
  • W przypadku zlecenia dodatkowych zleceń lekarskich – wykonanie ich zgodnie z indywidualną kartą zleceń lekarskich.

 

Chcesz zobaczyć całość?

Kup teraz i otrzymaj cały proces z 10 problemami pielęgnacyjnymi w wygodnej formie do pobrania od razu po zaksięgowaniu opłaty.

Zauważyłeś błąd a może masz jakąś uwagę odnośnie przeczytanego wpisu? Pomóż nam wspólnie udoskonalać portal i napisz do nas w sekcji kontakt lub klikając w ten tekst.

Bibliografia

Dziekońska M., Latosiewicz R., Kulikowska A. i wsp. Pielęgnowanie pacjenta po endoprotezoplastyce stawu biodrowego. Hygeia Public Health 2013; 48(3): 355-359.

Księżopolska-Pietrzak K., Pazdur-Zięcina K., Strzyżewski M. i wsp. Postępowanie z chorym po totalnej alloplastyce stawu biodrowego. Borgis – Postęp Nauk Medycznych 2000; 2: 8-14.

Walewska E. Podstawy pielęgniarstwa chirurgicznego.  PZWL Warszawa 2016; 2: 208-219.

 

POZOSTAŁE PROCESY PIELĘGNOWANIA