Niedokrwistość  to jedna z najczęstszych przypadłości występujących w naszym ustroju,  jako odrębna jednostka chorobowa, lub  jako towarzysząca innym chorobom przewlekłym. Anemia to stan w naszym organizmie, gdy dochodzi do zmniejszenie stężenia hemoglobiny (Hb), hematokrytu (Ht) i liczby erytrocytów we krwi o >2 odchylenia standardowe od wartości prawidłowych. Do diagnozy niedokrwistości również wykorzystuje się oznaczenie poziomu płytek krwi, ferrytyny, transferytyny, wzrost całkowitej zdolności wiązania żelaza i utajonej zdolności wiązania żelaza, poziom przepuszczalnego poziomu receptora transferytyny, kwasu foliowego, witaminy B12, żelaza oraz biopsję szpiku kostnego.

Przykładowe diagnozy pielęgniarskie pacjenta z niedokrwistością wraz z celem i interwencjami.

I Problem pielęgnacyjny:

Ryzyko wystąpienia krwawień i  krwotoków spowodowanych małą ilością płytek krwi

Cel: Zminimalizowanie ryzyka wystąpienia krwawień i krwotoków

Interwencje pielęgniarskie:

 • Pomiar i zapis parametrów życiowych (tętno, CTK, saturacja, liczba oddechów)
 • Obserwacja pacjenta pod kątem
  • krwawień do OUN (ból głowy, nudności, zawroty głowy, zaburzenia równowagi, zaburzenia mowy, oczopląs, niedowłady mięśni twarzy),
  • krwawień do układu pokarmowego (czarne smoliste stolce, stolce z żywą czerwoną krwią, fusowate wymiociny, wymiociny z żywoczerwoną krwią,
  • krwawienia z układu moczowo-płciowego- krwiomocz
  • krwawych wybroczyn i zmian w okolicy błony śluzowej
 • Pobranie krwi żylnej pacjenta na badania diagnostyczne  na zlecenie lekarza
 • Wykonanie na zlecenie lekarza transfuzji krwi i preparatów krwiopochodnych
 • Poinformowanie pacjenta o unikaniu obrażeń mechanicznych i jak należy postępować w razie ich wystąpienia (zimne kompresy, stosowanie ucisku)

 

Chcesz zobaczyć całość?

Kup teraz i otrzymaj cały proces z 8 problemami pielęgnacyjnymi w wygodnej formie do pobrania od razu po zaksięgowaniu opłaty.

 

Zauważyłeś błąd a może masz jakąś uwagę odnośnie przeczytanego wpisu? Pomóż nam wspólnie udoskonalać portal i napisz do nas w sekcji kontakt lub klikając w ten tekst.

Bibliografia:

Podolak-Dawidziak Maria, “Niedokrwistości”, Medycyna Praktyczna dla lekarzy, 10 sierpień 2020

Malinowska-Lipień Iwona , Fornagiel Szymon, “Pielęgniarstwo Hematologiczne”, PZWL, Warszawa 2015

Jurkowska Grażyna, Łagodna Katarzyna “Pielęgniarstwo internistyczne” PZWL, Warszawa 2021

 

POZOSTAŁE PROCESY PIELĘGNOWANIA