Praca na umowie, na zlecenie a może na kontrakt? To pytanie które zadaje sobie wielu z nas. Każde rozwiązanie ma swoje plusy i minusy, które należy rozważyć indywidualnie. Co jednak zrobić jeżeli zdecydujemy się na własną praktykę pielęgniarską? Od czego mamy zacząć? W tym wpisie dowiesz się jakie działania musimy podjąć by zacząć pracę na własny rachunek.

Rodzaje działalności pielęgniarskiej

 • Indywidualna praktyka pielęgniarska
 • Indywidualna specjalistyczna praktyka pielęgniarska

Powyższe działalności możemy również prowadzić:

 • Wyłącznie w miejscu wezwania
 • Wyłącznie w zakładzie leczniczym

Poza samodzielną praktyką możliwa jest także:

 • Grupowa praktyka pielęgniarska

Kto może założyć indywidualną praktykę pielęgniarską?

Jeszcze niedawno aby założyć działalność pielęgniarską potrzebowaliśmy przepracować minimum 2 lata w zawodzie, aktualnie jednak nie ma takiego wymogu. Aby rozpocząć pracę na własną rękę musimy posiadać jedynie aktualne prawo do wykonywania zawodu. Oznacza to, że nie mogło być ono pozbawione, zawieszone oraz przerwane przez okres przynajmniej 5 lat. Oprócz tego przy każdym z rodzajów praktyki należy posiadać:

 • Aktualne ubezpieczenie OC
 • Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

Dodatkowe wymagania:

Każda Specjalistyczna praktyka:

 • posiadanie specjalizacji pielęgniarskiej lub innej związanej z ochroną zdrowia

Indywidualna i indywidualna specjalistyczna praktyka:

 • pomieszczenie spełniające odpowiednie wymagania.

Indywidualna i specjalistyczna wyłącznie w miejscu wezwania:

 • posiadanie sprzętu medycznego umożliwiającego udzielanie określonych świadczeń zdrowotnych
 • wskazanie adresu praktyki oraz adresu miejsca przechowywania dokumentacji medycznej.

Jak założyć własną działalność pielęgniarską?

 1. Złóż wniosek online na stronie RPWDL – rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą wraz z wszystkimi niezbędnymi dokumentami w przypisanej do Ciebie okręgowej izbie pielęgniarek i położnych.
 2. Poczekaj na weryfikacje wniosku oraz złożonych dokumentów.
 3. W razie konieczności otrzymasz tydzień czasu na poprawienie lub uzupełnienie pozostałych informacji.
 4. Oczekuj na oświadczenie wpisu do rejestru lub jego odmowy (do 30 dni licząc od dnia dostarczenia wniosku).
 5. W razie otrzymania odmowy możemy złożyć odwołanie do 14 dni.
 6. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku  pozostaje jedynie opłacić wpis do rejestru (104 zł – 2020 rok)

Zauważyłeś błąd a może masz jakąś uwagę odnośnie przeczytanego wpisu? Pomóż nam wspólnie udoskonalać portal i napisz do nas w sekcji kontakt lub klikając w ten tekst.

Bibliografia:

Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej

Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

www.biznes.gov.pl

 

STREFA PRACOWNIKA – WPISY