W Niemczech termin die Krankenpflegerin jest równoznaczny dla pielęgniarki w Polsce jednak jest to jedynie forma żeńska, pielęgniarka w  formie męskiej der Krankenpfleger wprowadzono dopiero w 2004 roku. Należy pamiętać, że praca pielęgniarki/pielęgniarza poza granicami państwa w którym zdobyliśmy takie uprawnienie jest możliwa jedynie w momencie przejścia procesu uznawania kwalifikacji zawodowych. W przypadku gdy dyplom został uzyskany po 1 maja 2004 roku kwalifikacje są uznawane automatyczne bez potrzeby oceny jego równoważności. Natomiast jeżeli dyplom został wydany przed tą datą, konieczne jest zaświadczenie, potwierdzające, że spełnia on minimalne wymagania dyrektywy 36/2005/WE. Zaświadczenie o kwalifikacjach oraz informację o zdobytym doświadczeniu zawodowym możemy uzyskać w okręgowej izbie pielęgniarek w której jesteśmy członkami. Kolejnym krokiem jest uzyskanie pozwolenia od państwa Niemieckiego na używanie tytułu pielęgniarki/pielęgniarza oraz wykonywania tego zawodu. Aby do tego doszło należy złożyć dokumenty (oryginalne lub kopie potwierdzone przez urząd) przetłumaczone na język niemiecki przez tłumacza przysięgłego. Dodatkowo należy potwierdzić autentyczność dokumentów Apostille – czyli poświadczenie tego, że dokumenty są legalne i pochodzą z określonego urzędu.

Wykaz dokumentów podczas uznawania pielęgniarskich kwalifikacji zawodowych w Niemczech

 • Kopia dowodu tożsamości (dowód osobisty/paszport)
 • Życiorys w formie tabelarycznej w języku niemieckim
 • Zaświadczenie od pracodawcy o chęci zatrudnienia przez niego lub oświadczenie o chęci zamieszkania w danym landzie lub potwierdzenie zameldowania w danym regionie

Dokumentacja zawodowa:

 • Ważne prawo wykonywania zawodu
 • Dokumenty o uznaniu kwalifikacji zawodowych
 • Zaświadczenie o zdobytym doświadczeniu zawodowym

Dokumentacja urzędowa:

 • Akt urodzenia
 • W przypadku zmiany nazwiska – zaświadczenie
 • Zaświadczenie o niekaralności
 • Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia zawodu

Dokumentacja szkolna:

 • Dokumenty potwierdzające ukończenie edukacji zawodowej (studia/szkoła medyczna)
 • Zaświadczenie o znajomości języka niemieckiego przynajmniej na poziomie B2

Zarobki pielęgniarek w Niemczech – stan na 2020 rok

Obecnie pielęgniarki pracujące w Niemczech mogą liczyć na średnie zarobki w wysokości od 3000 o 4500 euro brutto w zależności od miejsca oraz specyfiki pracy. Od zarobionej kwoty musimy odliczyć podatek w zależności od klasy podatkowej w której się mieścimy. Kwota wolna od podatku wynosi 9744 euro zarobków rocznie jeżeli jesteśmy osobą samotną oraz 19.488 euro będąc w związku małżeńskim i to dopiero powyżej niej musimy odliczyć podatek . Podatek dochodowy zaczyna się od 14% przy zarobkach rocznych do 52.882 euro natomiast powyżej tej kwoty jest to już aż 42%. Dodatkowo należy uiścić składkę na ubezpieczenie zdrowotne, które wynosi od 14.6 do 17.3%. Zdeklarowani katolicy również obciążeni są podatkiem kościelnym w wysokości od 8 do 9%. Z drugiej strony mieszkając w Niemczech możemy również liczyć na różne ulgi i zwroty podatkowe dlatego nasze zarobki będą znacznie uwarunkowane w zależności od naszej sytuacji życiowej.

Więcej informacji znajdziesz na oficjalnym portalu informacyjnym Niemieckiego rządu:

https://www.anerkennung-in-deutschland.de/en/interest/finder/profession

Zauważyłeś błąd a może masz jakąś uwagę odnośnie przeczytanego wpisu? Pomóż nam wspólnie udoskonalać portal i napisz do nas w sekcji kontakt lub klikając w ten tekst.

Bibliografia:

Dyrektywa 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych

https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/uprawnienia-zawodowe/chce-potwierdzic-kwalifikacje-zawodowe-w-kraju-ue/uznawanie-kwalifikacji-polskiej-pielegniarki

 

ZOBACZ POZOSTAŁE KRAJE