Pielęgniarka w Niemczech

W Niemczech termin die Krankenpflegerin jest równoznaczny dla pielęgniarki w Polsce jednak jest to jedynie forma żeńska, formę męską der Krankenpfleger wprowadzono dopiero w 2004 roku.

Należy pamiętać, że praca pielęgniarki/pielęgniarza poza granicami państwa w którym zdobyliśmy takie uprawnienie jest możliwa jedynie w momencie przejścia procesu uznawania kwalifikacji zawodowych.

W przypadku gdy dyplom został uzyskany po 1 maja 2004 roku kwalifikacje są uznawane automatyczne bez potrzeby oceny jego równoważności. Natomiast jeżeli dyplom został wydany przed tą datą, konieczne jest zaświadczenie, potwierdzające, że spełnia on minimalne wymagania dyrektywy 36/2005/WE.

Zaświadczenie o kwalifikacjach oraz informację o zdobytym doświadczeniu zawodowym możemy uzyskać w okręgowej izbie pielęgniarek w której jesteśmy członkami.

Kolejnym krokiem jest uzyskanie pozwolenia od państwa Niemieckiego na używanie tytułu pielęgniarki/pielęgniarza oraz wykonywania tego zawodu. Aby do tego doszło należy złożyć dokumenty (oryginalne lub kopie potwierdzone przez urząd) przetłumaczone na język niemiecki przez tłumacza przysięgłego. Dodatkowo należy potwierdzić autentyczność dokumentów Apostille – czyli poświadczenie tego, że dokumenty są legalne i pochodzą z określonego urzędu.

Wykaz potrzebnych dokumentów podczas uznawania kwalifikacji zawodowych

 • Kopia dowodu tożsamości (dowód osobisty/paszport)
 • Życiorys w formie tabelarycznej w języku niemieckim
 • Zaświadczenie od pracodawcy o chęci zatrudnienia przez niego lub oświadczenie o chęci zamieszkania w danym landzie lub potwierdzenie zameldowania w danym regionie

Dokumentacja zawodowa:

 • Ważne prawo wykonywania zawodu
 • Dokumenty o uznaniu kwalifikacji zawodowych
 • Zaświadczenie o zdobytym doświadczeniu zawodowym

Dokumentacja urzędowa:

 • Akt urodzenia
 • W przypadku zmiany nazwiska – zaświadczenie
 • Zaświadczenie o niekaralności
 • Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia zawodu

Dokumentacja szkolna:

 • Dokumenty potwierdzające ukończenie edukacji zawodowej (studia/szkoła medyczna)
 • Zaświadczenie o znajomości języka niemieckiego przynajmniej na poziomie B2

 

Więcej informacji znajdziesz na oficjalnym portalu informacyjnym Niemieckiego rządu:

https://www.anerkennung-in-deutschland.de/en/interest/finder/profession

Bibliografia:

– Dyrektywa 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych

https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/uprawnienia-zawodowe/chce-potwierdzic-kwalifikacje-zawodowe-w-kraju-ue/uznawanie-kwalifikacji-polskiej-pielegniarki

 

ZOBACZ POZOSTAŁE KRAJE