Jako studenci pielęgniarstwa, często zastanawialiśmy się na jakie zarobki możemy liczyć, będąc świeżo po szkole i nie posiadając przy tym zbyt dużego doświadczenia. Także dziś bywa, że ciężko jest nadążyć za dynamicznie zmieniającym się rynkiem pracy. Wysokość wynagrodzenia ma dla wszystkich duże znaczenie, wobec stale rosnących kosztów życia. Sprawdź jak w tym i w przyszłym roku będą kształtowały wynagrodzenia pielęgniarek.

Ustawa z dnia 26 maja 2022 r [1] wprowadziła nowe współczynniki, uzależniające wysokość minimalnego wynagrodzenia w ochronie zdrowia od przeciętnego wynagrodzenia ogłoszonego przez GUS, które za rok 2021 wynosiło: 5662,53 zł [2]. Pielęgniarki zależnie od kwalifikacji mogą być zaszeregowane do 3 grup.

Nie znamy jeszcze kwoty bazowej za rok 2022. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przewidywało jej wysokość na 5922 zł, co wydaje się być znacznie niedoszacowane[2]. Według danych ministerstwa finansów przeciętne wynagrodzenie wzrośnie o 10,2 %, co przekłada się na 6240 zł. Zakładając brak zmian w obrębie współczynników zarobki od lipca 2023 roku będą prezentować się następująco:

 

GRUPA Opis grupy Wskaźnik z ustawy Najniższe wynagrodzenie zasadnicze -brutto na etat od 07.2022 Najniższe wynagrodzenie zasadnicze -brutto na etat od 07.2023*
2

Pielęgniarka/położna z wymaganym:

– tytułem magistra i ze specjalizacją

1,29

7304,66 zł

8049,6 zł

5

Pielęgniarka/położna z wymaganym:

– licencjatem i specjalizacją

– wykształceniem średnim i specjalizacją

– wykształceniem magisterskim bez specjalizacji

1,02

5775,78 zł

6364,8 zł

6

Pielęgniarka/położna z wymaganym:

Pielęgniarka/położna z wymaganym:

– licencjatem

– wykształceniem średnim

0,94

5322,78 zł

5865,6 zł

*Dla kwoty bazowej 6240 zł oraz zachowanych współczynników.

 

Opisane w tym artykule stawki mają zastosowanie przy zatrudnieniu na umowie o pracę. Należy pamiętać, że są to tylko kwoty zasadnicze, więc w zależności od stażu oraz czasu pracy ostateczna wypłata może być 10 – 40% wyższa.

Zapisy ustawy stanowią przy tym dobry punkt wyjścia do obliczenia stawki godzinowej przy innych formach zatrudnienia. W nadchodzących artykułach skupimy się na tym, jak najkorzystniej dla siebie wyliczyć właściwe wynagrodzenie godzinowe na umowie zlecenie i na tzw. kontrakcie.

 

Bibliografia:

[1] Ustawa z dnia 26 maja 2022 r. o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw

[2] Komunikat w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2021 roku

[3] Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 listopada 2021 r. w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2022 oraz przyjętej do jej ustalenia kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia ( M.P. poz., 1056)

 

Zauważyłeś błąd a może masz jakąś uwagę odnośnie przeczytanego wpisu? Pomóż nam wspólnie udoskonalać portal i napisz do nas w sekcji kontakt lub klikając w ten tekst.