Pielęgniarka we Włoszech

Analogicznym określeniem pielęgniarki we Włoszech jest Infermiere professionale, warto jednak wiedzieć, że tyczy się to pielęgniarki ogólnej ponieważ osobno regulowany jest tam zawód pielęgniarki pediatrycznej –Infermiera pediatrica. 

Należy pamiętać, że praca pielęgniarki/pielęgniarza poza granicami państwa w którym zdobyliśmy takie uprawnienie jest możliwa jedynie w momencie uznania naszych kwalifikacji zawodowych. We Włoszech za uznawanie kwalifikacji zawodowych odpowiada Ministerstwo Zdrowia.

Wykaz potrzebnych dokumentów:

  • Kopia dowodu tożsamości z zawartym podpisem (dowód osobisty/paszport)
  • Dokumentacja potwierdzające ukończenie edukacji zawodowej (studia/szkoła medyczna)
  • Zaświadczenie o zdobytym doświadczeniu zawodowym
  • Dokumenty o uznaniu tytułu zawodowego wydawanym przez Naczelną Izbę Pielęgniarek i Położnych
  • Zaświadczenie o niekaralności (wydane nie później niż 3 miesiące wstecz)
  • Dokumentację związana z przebytymi kursami czy specjalizacjami w wypadku gdy takowe posiadamy
  • Dodatkowo należy uiścić opłatę w wysokości 16 Euro

Dokumenty muszą być przetłumaczone na język włoski oraz potwierdzone z oryginałem przez konsulat bądź włoską ambasadę

Więcej informacji znajdziesz na stronie Włoskiego Ministerstwa Zdrowia gdzie znajduję się wykaz procedur umożliwiających uznanie kwalifikacji zawodowych:

http://www.salute.gov.it/portale/ministro/p4_8_0.jsp?lingua=italiano&label=servizionline&idMat=PROFS&idAmb=RTEC&idSrv=SA3I&flag=P

Dodatkowo znajdziemy tam dane kontaktowe urzędu, który za to odpowiada:

http://www.salute.gov.it/portale/p5_0.jsp?lingua=italiano&id=58

Bibliografia:

– Dyrektywa 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych

– https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/uprawnienia-zawodowe/chce-potwierdzic-kwalifikacje-zawodowe-w-kraju-ue/uznawanie-kwalifikacji-polskiej-pielegniarki

 

ZOBACZ POZOSTAŁE KRAJE