Analogicznym określeniem pielęgniarki we Włoszech jest Infermiere professionale, warto jednak wiedzieć, że tyczy się to pielęgniarki ogólnej ponieważ osobno regulowany jest tam zawód pielęgniarki pediatrycznej –Infermiera pediatrica.  Należy pamiętać, że praca jako pielęgniarka/pielęgniarz poza granicami państwa w którym zdobyliśmy takie uprawnienie jest możliwa jedynie w momencie uznania naszych kwalifikacji zawodowych. We Włoszech za uznawanie kwalifikacji zawodowych odpowiada Ministerstwo Zdrowia.

Wykaz dokumentów – uznawanie pielęgniarskich kwalifikacji zawodowych we Włoszech

  • Kopia dowodu tożsamości z zawartym podpisem (dowód osobisty/paszport)
  • Dokumentacja potwierdzające ukończenie edukacji zawodowej (studia/szkoła medyczna)
  • Zaświadczenie o zdobytym doświadczeniu zawodowym
  • Dokumenty o uznaniu tytułu zawodowego wydawanym przez Naczelną Izbę Pielęgniarek i Położnych
  • Zaświadczenie o niekaralności (wydane nie później niż 3 miesiące wstecz)
  • Dokumentację związana z przebytymi kursami czy specjalizacjami w wypadku gdy takowe posiadamy
  • Dodatkowo należy uiścić opłatę w wysokości 16 Euro (2020 rok)

Dokumenty muszą być przetłumaczone na język włoski oraz potwierdzone z oryginałem przez konsulat bądź włoską ambasadę

Więcej informacji znajdziesz na stronie Włoskiego Ministerstwa Zdrowia gdzie znajduję się wykaz procedur umożliwiających uznanie kwalifikacji zawodowych:

http://www.salute.gov.it/portale/ministro/p4_8_0.jsp?lingua=italiano&label=servizionline&idMat=PROFS&idAmb=RTEC&idSrv=SA3I&flag=P

Dodatkowo znajdziemy tam dane kontaktowe urzędu, który za to odpowiada:

http://www.salute.gov.it/portale/p5_0.jsp?lingua=italiano&id=58

Zarobki pielęgniarki we Włoszech – stan na 2020 rok

Pielęgniarka we Włoszech w zależności od miejsca i stażu pracy może liczyć średnio na zarobki od 1500 do 2000 euro netto miesięcznie. Dodatkowo we Włoszech pracownicy na koniec roku dostają 13-stą pensję obliczaną na podstawie sumy wypracowanej w ciągu całego roku. Jeżeli zdecydujemy się na emigrację zarobkową przez pośredników możemy otrzymać ponadto zakwaterowanie, kurs języka czy dodatki na przejazdy i posiłki jednak nasza docelowa pensja będzie odpowiednio zmniejszona.

Zauważyłeś błąd a może masz jakąś uwagę odnośnie przeczytanego wpisu? Pomóż nam wspólnie udoskonalać portal i napisz do nas w sekcji kontakt lub klikając w ten tekst.

Bibliografia:

Dyrektywa 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych

https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/uprawnienia-zawodowe/chce-potwierdzic-kwalifikacje-zawodowe-w-kraju-ue/uznawanie-kwalifikacji-polskiej-pielegniarki

 

ZOBACZ POZOSTAŁE KRAJE