Norwegia pomimo, że nie jest członkiem Unii Europejskiej należy do Europejskiego Obszaru Gospodarczego w związku z tym równie chętnie zatrudnia pielęgniarki z Polski. Praca i zarobki pielęgniarki w Norwegii są ściśle uregulowana a minimalne wynagrodzenie zależy od stażu pracy oraz specjalizacji. Ze względu na to warto przed wyjazdem zapoznać się na jakie wynagrodzenie będziemy mogli liczyć podejmując pracę poza granicami naszego państwa.

Pielęgniarka w Norwegii zarobki:

Według Norsk Sykepleierforbund (odpowiednik polskich izb pielęgniarskich) do 1.12.2018 średnie roczne zarobki pielęgniarki w Norwegii brutto (bez odjęcia podatku w wysokości 35% wynagrodzenia) wyniosły:

Dla pielęgniarki (Sykepleier):

 • 465.051 NOK – wynagrodzenie podstawowe
 • 538.270 NOK – wynagrodzenie z dodatkiem (ulempetillegg)

Średnie zarobki miesięczne po odliczeniu podatku:

 • 538.270 / 12 = 44855.83 NOK
 • 44855.83 – 35% = 29156.29 NOK co przekłada się na 12141,88 zł/msc (stan na 16.11.2020)

Pielęgniarki specjalistki (Spesialsykepleier):

 • 540.300 NOK – wynagrodzenie podstawowe
 • 601.933 NOK – wynagrodzenie z dodatkiem (ulempetillegg)

Średnie zarobki miesięczne po odliczeniu podatku:

 • 601.933 / 12 = 50161.08 NOK
 • 50161.08 – 35% = 32604.70 NOK co przekłada się na  13577,94 zł/msc (stan na 16.11.2020)

Pielęgniarka w Norwegii – uznawanie kwalifikacji zawodowych:

Należy pamiętać, że praca pielęgniarki/pielęgniarza poza granicami państwa w którym zdobyliśmy takie uprawnienie jest możliwa jedynie podczas gdy nasze kwalifikacje zawodowe zostaną uznane. Organem za to odpowiedzialnym w Norwegii jest Norwegian Directorate of Health (Helsedirektoratet).

Aby nasze kwalifikacje zostały uznane należy wypełnić formularz na stronie rządowej Altinn. Instrukcję w której pokazane jest krok po kroku jak to wykonać możemy znaleźć klikając tutaj.

W formularzu należy umieścić skany w kolorze, oryginalnych dokumentów potwierdzających nasze wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe:

 • dokument potwierdzający zdolność do wykonywania zawodu w Polsce
 • dyplom ukończenia uczelni/szkoły kierunkowej
 • suplement do dyplomu
 • świadectwo pracy

Dokumentację związaną z naszymi kwalifikacjami oraz przebiegiem pracy wydaje okręgowa izba pielęgniarek i położnych w której jesteśmy zapisani. Oprócz oryginalnych skanów należy dołączyć ich tłumaczenia wykonane przez tłumacza przysięgłego w języku angielskim, szwedzkim bądź duńskim. Dodatkowo trzeba pamiętać o koszcie który należy uiścić przy składaniu formularza w wysokości 1665 koron norweskich oraz dołączenie potwierdzenia tego przelewu. Kwalifikacje zostają potwierdzone w czasie około 4 miesięcy.

Więcej informacji odnośnie potwierdzania kwalifikacji znajdziesz na stronie Norweskiej Agencji The Norwegian Agency for Quality Assurance in Education (NOKUT).

Zauważyłeś błąd a może masz jakąś uwagę odnośnie przeczytanego wpisu? Pomóż nam wspólnie udoskonalać portal i napisz do nas w sekcji kontakt lub klikając w ten tekst.

Bibliografia:

Dyrektywa 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych

https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/uprawnienia-zawodowe/chce-potwierdzic-kwalifikacje-zawodowe-w-kraju-ue/uznawanie-kwalifikacji-polskiej-pielegniarki

https://www.nsf.no

 

ZOBACZ POZOSTAŁE KRAJE