/140

WIOSNA 2020

PIELĘGNIARSTWO CHIRURGICZNE - WIOSNA 2020

1 / 140

1. Przekazanie chorego w oddział macierzysty, po operacji przeprowadzonej w znieczuleniu przewodowym z zastosowaniem blokad nerwów obwodowych wymaga:

2 / 140

2. Niebezpieczeństwo występowania zakrzepicy żył głębokich oraz zatorów płuc u pacjentów w podeszłym wieku po operacji zmniejsza:

3 / 140

3. Do powikłań metabolicznych żywienia pozajelitowego należą między innymi:

4 / 140

4. Znieczulenie ogólne wywołuje u chorego:

5 / 140

5. Jakich leków przeciwbólowych NIE należy stosować po izolowanych urazach czaszki?

6 / 140

6. Jaka funkcja NIE jest wyłączona podczas znieczulenia rdzeniowego?

7 / 140

7. Do następstw niedożywienia w starości NIE zalicza się:

8 / 140

8. W okresie bezpośrednio po operacji lub po urazie, leki przeciwbólowe powinny być podawane drogą:

9 / 140

9. Przeszczep autogenny, to przeszczep wykonywany:

10 / 140

10. Leczenie żywieniowe jest przeciwwskazane między innymi w przypadku:

11 / 140

11. Sytuację, w której pacjent przyjmuje więcej niż kilka leków jednocześnie określamy:

12 / 140

12. Wskazaniem do podania osocza świeżo mrożonego, NIE jest:

13 / 140

13. Rana operacyjna niezakażona, goi się:

14 / 140

14. Stosując technikę opukiwania możemy określić wielkość wątroby. Prawidłowa rozpiętość stłumienia wątroby w linii środkowoobojczykowej, wynosi:

15 / 140

15. Do typowego obrazu zatorowości płucnej NIE należy/ą:

16 / 140

16. Występowanie u pacjenta koilonychii może wskazywać na niedokrwistość z niedoboru żelaza. Koilonychia jest to:

17 / 140

17. Zmianę oddechu w warunkach fizjologicznych powodują:

18 / 140

18. D o chorób powodujących ból brzucha, objawy wstrząsu i „ciszę w brzuchu” należą wszystkie wymienione, z wyjątkiem:

19 / 140

19. Badając zmiany zabarwienia skóry kończyn dolnych podnosimy obie nogi pacjenta pod kątem 60° na mniej więcej 1 minutę. Następnie prosimy pacjenta aby usiadł ze swobodnie zwisającymi kończynami. Żyły na stopach i kostkach prawidłowo powinny wypełnić się mniej więcej po:

20 / 140

20. Koncepcja TIME stosowana w leczeniu ran o różnej etiologii, polega na:

21 / 140

21. Jaka pozycja unieruchomienia pacjenta najbardziej naraża go na powstanie odleżyn?

22 / 140

22. Podstawowym celem przygotowania chorego do zabiegu operacyjnego, jest:

23 / 140

23. Przyczyną pogrubienia i stwardnienia skóry wokół stomii tzw. hiperkeratozy, u niektórych pacjentów z wyłonioną stomią, może być:

24 / 140

24. Czynny hormonalnie guz chromochłonny stanowi ciągłe zagrożenie dla życia chorego, ponieważ w każdej chwili, pod wpływem nawet najmniejszego stresu, może dojść do wzrostu ciśnienia tętniczego krwi, na skutek nagłego wyrzutu:

25 / 140

25. Przeciwwskazaniem do zabiegu operacyjnego w trybie planowanym jest wystąpienie rano u chorego następujących dolegliwości:

26 / 140

26. PRZECIWSKAZANIEM do wziernikowania górnego odcinka przewodu pokarmowego są:

27 / 140

27. D o czynników ryzyka mających wpływ na występowanie raka tarczycy należą:

28 / 140

28. Przygotowując pacjenta do operacji na jelicie grubym, trzy dni przed zabiegiem zastosujemy dietę:

29 / 140

29. W ostrym zapaleniu trzustki występuje zasinienie i marmurkowy wygląd skóry w okolicy pępka jest to objaw:

30 / 140

30. N a podstawie klasyfikacji kolorowej, jaki kolor przyzna pielęgniarka ranie z martwicą rozpływową z wysiękiem?

31 / 140

31. Podstawą przygotowania chorego do samodzielnego i aktywnego życia jest edukacja a jej obszary działań w chirurgii, to między innymi:

32 / 140

32. Objawy miejscowe świadczące o zakażeniu rany pooperacyjnej to wszystkie wymienione, z WYJĄTKIEM:

33 / 140

33. U chorych odżywianych dojelitowo z obniżoną odpornością, stosuje się diety wzbogacone w:

34 / 140

34. Rany operacyjne w wykonanych jałowo operacjach, połączone z otwarciem trzewi, np. żołądka, uznaje się za rany:

35 / 140

35. Wyczuwalne palpacyjne trzeszczenie tkanek jest późnym objawem:

36 / 140

36. Pacjenta z nowotworem żołądka do wykonania gastroskopii układamy na:

37 / 140

37. Wczesne i uporczywe występowanie wymiotów jest charakterystyczne dla:

38 / 140

38. Rany o dużym ryzyku zakażenia, to rany:

39 / 140

39. U pacjenta z wrzodem żołądka występuje:

40 / 140

40. Objawami wskazującymi na możliwość wystąpienia krwotoku w 1 godzinie po zabiegu operacyjnym usunięcia pęcherzyka żółciowego są:

41 / 140

41. Termoablacja to metoda mająca na celu miejscowe niszczenie tkanek guza nowotworowego np. w przypadku raka wątroby za pomocą:

42 / 140

42. PRZECIWSKAZANIEM do operacyjnego leczenia otyłości jest/są:

43 / 140

43. Ostre owrzodzenie górnego odcinka przewodu pokarmowego u pacjentów po urazach mózgu i chorobach połączonych z wysokim ciśnieniem śródczaszkowym nazywamy wrzodem:

44 / 140

44. W czasie operacji w bilansie strat należy uwzględnić parowanie niewidoczne z rany operacyjnej, które przy dużych zabiegach może wynosić:

45 / 140

45. Odtworzenie prawidłowego ustawienia odłamów (w znieczuleniu ogólnym lub miejscowym) sposobem zamkniętym, otwartym lub przez wyciąg szkieletowy nazywa się:

46 / 140

46. Skręcenie to uraz dotyczący uszkodzenia:

47 / 140

47. Przy obrażeniach czaszkowo- mózgowych płynotok nosowy charakterystyczny jest dla złamania dołu:

48 / 140

48. Pielęgniarka oceniając wg skali Glasgow stan świadomości pacjenta z urazem czaszkowo mózgowym, musi wziąć pod uwagę:

49 / 140

49. Pacjent po urazie jamy brzusznej zgłasza promieniowanie bólu do barku, świadczyć może to o:

50 / 140

50. W jakim czasie dochodzi do największego obrzęku pourazowego spowodowanego uciskiem gipsu?

51 / 140

51. Uszkodzenie rdzenia kręgowego pomiędzy C5 a Th 1 prowadzi do:

52 / 140

52. Pierwszoplanowym postępowaniem bez względu na postać wstrząsu jest:

53 / 140

53. U pacjenta po urazie czaszkowo-mózgowym pielęgniarka zaobserwowała zwolnienie oddechu, co może być pierwszym sygnałem:

54 / 140

54. Prowadzenie gimnastyki oddechowej zalecane jest dla pacjentów:

55 / 140

55. Pierwszym etapem leczenia zachowawczego złamania kości jest repozycja, czyli odtworzenie prawidłowego ustawienia odłamów:

56 / 140

56. Ważnym rozwiązaniem w planowaniu opieki nad chorym unieruchomionym z powodu dysfunkcji narządu ruchu (gips, wyciąg szkieletowy) jest zapewnienie pacjentowi łóżka ortopedycznego wyposażonego w ramę bałkańską i trapez, a także drabinki przyłóżkowe, gdyż:

57 / 140

57. Leczenie, które polega na stosowaniu leków przeciwbólowych, przeciwkaszlowych oraz prowadzeniu gimnastyki oddechowej, stosuje się w przypadku:

58 / 140

58. U pacjenta z tamponadą serca po urazie klatki piersiowej obserwuje się między innymi:

59 / 140

59. W bezpośrednim okresie pooperacyjnym w celu zmniejszenia ryzyka zwichnięcia endoprotezy po totalnej alloplastyce stawu biodrowego, pacjent powinien unikać:

60 / 140

60. Która odma powoduje u pacjenta wygląd monstrualny?

61 / 140

61. U pacjentów po zabiegach neurochirurgicznych brak aktywności ruchowej spowodowany długotrwałym unieruchomieniem powoduje ryzyko wystąpienia powikłań, z WYJĄTKIEM:

62 / 140

62. W jakiej pozycji należy ułożyć pacjenta po zabiegu operacyjnym przezczaszkowego zaopatrzenia tętniaka mózgu?

63 / 140

63. Jedną z metod przezczaszkowego zaopatrzenia tętniaków mózgu jest clipping. Metoda ta polega na:

64 / 140

64. W ramach intensywnego nadzoru neurochirurgicznego pielęgniarka obserwuje i ocenia między innymi źrenice pacjenta. Nierówność źrenic nazywa się:

65 / 140

65. W przygotowaniu pacjenta do zabiegu embolizacji tętniaka z dostępu wewnątrznaczyniowego należy pamiętać, że przygotowania wymaga także (wskaż działanie prawidłowe):

66 / 140

66. Badanie DSA (cyfrowa angiografia subtrakcyjna) należy do badań inwazyjnych, obarczonych ryzykiem powikłań spowodowanych:

67 / 140

67. Objawy towarzyszące nowotworom OUN możemy podzielić na objawy ogólne i ogniskowe. Który z wymienionych objawów jest typowym objawem ogniskowym?

68 / 140

68. Sternotomia jest to:

69 / 140

69. W przypadku zapalenia żył powierzchownych metodą leczenia miejscowego jest stosowanie na zmieniony odcinek żyły:

70 / 140

70. Badanie tętna w sytuacji niedokrwienia kończyn dolnych powinno być oceniane i rozpoczynać się:

71 / 140

71. Pacjent po zabiegu kardiochirurgicznym powinien stosować pas stabilizujący mostek w celu zabezpieczenia przed rozejściem się szwów przez okres około:

72 / 140

72. Obserwowane u chorego po angiografii objawy, takie jak zaczerwienienie skóry, świąd, pokrzywka, nudności, wymioty, tachykardia, wskazują na:

73 / 140

73. Cewnikowanie prawostronne serca wykonuje się w celu pomiaru ciśnienia zaklinowania w kapilarach płucnych, którego norma wynosi:

74 / 140

74. Podstawowym badaniem obrazowym w przewlekłej niewydolności żylnej jest:

75 / 140

75. Pacjent z niedokrwieniem kończyn ma zlecone badanie ABI czyli wskaźnik kostka-ramie, które polega na:

76 / 140

76. D o prawidłowych praktyk pielęgnowania stóp u chorych z ryzykiem zespołu stopy cukrzycowej, NIE należy:

77 / 140

77. U pacjenta z ostrym zespołem wieńcowym podczas koronorografii może dojść do powikłania związanego z podaniem kontrastu, którym jest:

78 / 140

78. Terapia uciskowa z zastosowaniem gotowych wyrobów kompresyjnych w przypadku II stopnia ucisku zalecana jest w przypadku:

79 / 140

79. Ocenę funkcji nerek u chorego po zabiegu kardiochirurgicznym w okresie pobytu w oddziale pooperacyjnym, dokonuje się poprzez:

80 / 140

80. Pacjent zgłasza ból kończyny dolnej występujący przy chodzeniu a ustępujący w spoczynku, występuje u niego:

81 / 140

81. Wskazaniami do balonowej kontrapulsacji wewnątrzaortalnej, jako metody krótkotrwałego wspomagania mechanicznego pracy serca, są między innymi:

82 / 140

82. W opiece nad chorym z niedokrwieniem kończyn przeciwwskazane jest:

83 / 140

83. Owrzodzenia powstałe na stronie podeszwowej, w miejscach o zwiększonym nacisku i ciśnieniu wewnętrznym stopy, np. okolice uwypuklonych głów kości śródstopia, palce, pięta a rana ma regularny kształt i wyraźnie wcięte brzegi występują w:

84 / 140

84. Niedostateczna edukacja lub jej brak w odniesieniu do chorych stosujących doustne środki przeciwkrzepliwe może prowadzić do niewłaściwego ich stosowania, co powoduje

85 / 140

85. Pacjentowi z żylakami kończyn dolnych w celu zapobiegania zakrzepowemu zapaleniu żył zaleca się między innymi:

86 / 140

86. Wskaźnik kostka-ramię, to:

87 / 140

87. Powiększający się tętniak aorty brzusznej NIE objawia się:

88 / 140

88. Drenaż wewnętrzny w urologii to zabieg stosowany w celu ułatwienia swobodnego odprowadzenia moczu:

89 / 140

89. Do drenażu wewnętrznego stosuje się cewnik:

90 / 140

90. Wskaż BŁĘDNE stwierdzenie dotyczące poziomu PSA w surowicy:

91 / 140

91. Badaniami obowiązkowymi w diagnostyce łagodnego rozrostu stercza są:

92 / 140

92. W celu oceny położenia guza nerki wobec innych narządów, wykonuje się:

93 / 140

93. Człowiek zdrowy, dorosły oddaje na dobę około:

94 / 140

94. Doraźne postępowanie w ataku kolki nerkowej bez zablokowania odpływu moczu i objawów zakażenia układu moczowego polega na:

95 / 140

95. Czynnikami zewnętrznymi sprzyjającymi rozwojowi kamicy moczowej są między innymi:

96 / 140

96. U 80% chorych zapalenie pęcherza moczowego wywołane jest przez:

97 / 140

97. Usuwanie kamieni z układu kielichowo-miedniczkowego nerki lub z górnego odcinka moczowodu przez przezskórną przetokę wytworzone w wyniku nakłucia to:

98 / 140

98. Pielęgnacja cewników pozostawionych w drogach moczowych powinna mieć na uwadze ocenę m. in. zapobieganie zakażeniu. Pielęgniarka w profilaktyce zakażeń układu moczowego, powinna zwrócić szczególną uwagę na:

99 / 140

99. Edukując rodziców małego dziecka, u którego wyłoniono stomię jelitową należy nauczyć ich właściwej pielęgnacji skóry wokół stomii. W warunkach domowych przy każdej zmianie woreczka stomijnego, należy:

100 / 140

100. Resuscytacja płynowa w leczeniu choroby oparzeniowej polega na przetaczaniu krystaloidów według reguły:

101 / 140

101. Jednym ze sposobów nieoperacyjnego leczenia wgłobienia jelitowego w okresie niemowlęcym, jest:

102 / 140

102. P o których z wymienionych zabiegów chirurgicznych występuje ból o najwyższym natężeniu?

103 / 140

103. Wczesny zabieg operacyjny przepukliny oponowo- rdzeniowej w okolicy lędźwiowo-krzyżowej (w ciągu pierwszych 48 godzin życia) u noworodka, ma na celu zabezpieczenie przed:

104 / 140

104. Przy wyznaczaniu miejsca do wykonania urostomii u dziecka, pielęgniarka powinna:

105 / 140

105. Guz Wilmsa nazywany jest:

106 / 140

106. Do określenia stopnia natężenia bólu u dzieci wykorzystuje się:

107 / 140

107. Objaw wyważania Barlowa oznacza:

108 / 140

108. Metodą najbardziej skuteczną w diagnostyce i ocenie skuteczności leczenia dysplazji stawu biodrowego jest badanie:

109 / 140

109. D o najczęstszych powikłań żywienia dojelitowego należy biegunka. Zadaniem pielęgniarki opiekującej się dzieckiem z założonym zgłębnikiem PEG jest zminimalizowanie ryzyka biegunki przez:

110 / 140

110. Który z wymienionych czynników w najwyższym stopniu zmniejsza zapotrzebowanie na leki przeciwbólowe u dziecka po operacji?

111 / 140

111. „Złota godzina” to czas:

112 / 140

112. Objawy zespołu hiperwentylacji to:

113 / 140

113. Zespół ostrej niewydolności oddechowej (ARDS – Acute Respiratory Distress Syndrome) rozpoznaje się u chorych:

114 / 140

114. W przypadku dostania się związku toksycznego do oka należy natychmiast:

115 / 140

115. Charakterystyczne objawy wstrząsu kardiogennego to:

116 / 140

116. U pacjenta przyjętego na oddział z odmrożeniami należy zastosować szybkie ogrzewanie w kąpieli wodnej, aż skóra stanie się elastyczna i różowa w obwodowych partiach zmian. Temperatura kąpieli powinna wynosić:

117 / 140

117. U dorosłego pacjenta po spożyciu znacznej ilości leków pielęgniarka wykonuje zabieg płukania żołądka. Pierwszą objętość płuczącą wynoszącą około:

118 / 140

118. U dorosłych pacjentów z oparzeniem przekraczającym 20% mc. W czasie resuscytacji płynowej pielęgniarka kontroluje diurezę godzinową, która powinna wynosić:

119 / 140

119. W przypadku zatkania dróg oddechowych ciałem obcym u dziecka należy:

120 / 140

120. Wskaż kolejność podstawowych czynności ratujących życie:

121 / 140

121. W jakim zakresie pacjent, który nie ukończył 16 lat ma prawo do informacji o swoim stanie zdrowia, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych i leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia oraz rokowaniu?

122 / 140

122. Pielęgniarka i położna wykonują zlecenia lekarskie

123 / 140

123. Zamieszczone w internecie ogłoszenie o treści: "Jestem młody i zdrowy, sprzedam nerkę, mogę uratować komuś życie, cena do negocjacji". Czyn taki jest:

124 / 140

124. Od 1 stycznia 2016 roku, samodzielnie ordynować leki zawierające określone substancje czynne, mogą pielęgniarki i położne, które ukończyły

125 / 140

125. Ustawa o samorządzie zawodowym pielęgniarek i położnych z dnia 1 lipca 2011 r. reguluje:

126 / 140

126. Zasady pobierania, przechowywania i przeszczepiania komórek, tkanek i narządów określa ustawa:

127 / 140

127. Informowaniepacjentaprzezpielęgniarkę,położnąozamiarze wykonania iniekcji domięśniowej odbywa się na poziomie:

128 / 140

128. Jednymz etapów choroby szpitalnej dziecka chorego jest faza rozpaczy, która trwa:

129 / 140

129. Celowe użycie milczenia jest ważnym narzędziem terapeutycznym, stymulującym napięcie konieczne do ujawnienia ważnych informacjii pogłębienia już poznanych. Jest ono charakterystyczne dla fazy

130 / 140

130. Standardy etyczne prowadzenia badań naukowych w medycynie, stawiające dobro uczestnika badania na pierwszym miejscu, określa:

131 / 140

131. Przyrost naturalny ludności, to:

132 / 140

132. Do najważniejszych modyfikowalnych czynników ryzyka chorób przewlekłych w Polsce należą:

133 / 140

133. W oficjalnych kryteriach oceny ofert dla świadczeń medycznych składanych płatnikowi (obecnie NFZ), nie znajdują się kryteria:

134 / 140

134. Zidentyfikuj pracowników z teorii Y McGregora:

135 / 140

135. Dostosowanie rytmów biologicznych człowieka do rozkładu jego czasu pracy, tak aby jak najmniej zaburzać fizjologię, to:

136 / 140

136. Do technik obserwacji bezpośrednich zmierzających do ustalenia pracochłonności danego zadania, zalicza się:

137 / 140

137. Zmienna, która pojawia się w przebiegu badania jako skutek oraz nie podlega manipulacji lecz obserwacji i pomiarom jest to:

138 / 140

138. Określenia Evidence-Based Medicine (EBM) czyli praktyka medyczna oparta o wiarygodne i aktualne dowody naukowe jako pierwszy użył

139 / 140

139. Przegląd systematyczny polega na:

140 / 140

140. Opieka pielęgniarska oparta na faktach - EBNP (Evidence- Based Nursing Practice), to konsekwentne wdrażanie do codziennej praktyki zawodowej wiarygodnych wyników badań naukowych, w której pacjent jest:

Your score is

The average score is 0%

0%