/140

PIELĘGNIARSTWO CHIRURGICZNE

PIELĘGNIARSTWO CHIRURGICZNE - WIOSNA 2019

1 / 140

1. Wskazaniem do podania osocza świeżo mrożonego, NIE jest:

2 / 140

2. Znieczulenie ogólne wywołuje u chorego:

3 / 140

3. W celu uśmierzenia bólu pooperacyjnego można stosować PCA. Co oznacza skrót PCA:

4 / 140

4. W odniesieniu do leczenia przeciwbólowego po zabiegu operacyjnym osób starszych, prawdziwe jest stwierdzenie:

5 / 140

5. Do powikłań metabolicznych żywienia pozajelitowego należą między innymi:

6 / 140

6. Rana operacyjna niezakażona, goi się:

7 / 140

7. W opiece nad chorymi w podeszłym wieku bardzo duże znaczenie ma profilaktyka powikłań w okresie okołooperacyjnym. Zaleca się działania wszystkie wymienione, z WYJĄTKIEM:

8 / 140

8. Do typowych objawów odrzucenia przeszczepionej nerki należą:

9 / 140

9. W okresie bezpośrednio po operacji lub po urazie, leki przeciwbólowe powinny być podawane:

10 / 140

10. Patologiczny, przetrwały ból po operacji lub po urazie charakteryzuje się:

11 / 140

11. Sytuację, w której pacjent przyjmuje więcej niż kilka leków jednocześnie określamy:

12 / 140

12. Niebezpieczeństwo występowania zakrzepicy żył głębokich oraz zatorów płuc u pacjentów w podeszłym wieku po operacji zmniejsza:

13 / 140

13. Leczenie żywieniowe jest przeciwwskazane między innymi w przypadku:

14 / 140

14. Bezwzględnym przeciwwskazaniem do znieczulenia przewodowego NIE jest:

15 / 140

15. Ból trzewny (głęboki), jest to tępy ból o trudnym do określenia umiejscowieniu, zwykle w okolicy linii środkowej ciała. Jego umiejscowienie wiąże się z rozwojem embrionalnym przewodu pokarmowego i tworzeniem się jelita. Ból jelita tylnego jest umiejscowiony w okolicy:

16 / 140

16. Uszkodzenie całkowite rdzenia kręgowego w odcinku szyjnym określa się jako:

17 / 140

17. Aby ocenić ukrwienie tętnicze dłoni należy wykonać:

18 / 140

18. Gastropareza jest to:

19 / 140

19. Badanie per rectum jest uważane za nieodzowną część badania fizykalnego u chorych z ostrym brzuchem. Pozycją pozwalającą w najpełniejszy sposób ocenić obniżenie zachyłku miedniczego otrzewnej i jego nacieczenie jest:

20 / 140

20. Do czynników ryzyka mających wpływ na występowanie raka tarczycy należą:

21 / 140

21. U pacjenta z wrzodem żołądka występuje:

22 / 140

22. U chorych odżywianych dojelitowo z obniżoną odpornością, stosuje się diety wzbogacone w:

23 / 140

23. Objawem skórnym w postaci krwotocznej ostrego zapalenia trzustki jest m.in. objaw Loeflera, który polega na:

24 / 140

24. Niedrożność jelit spowodowana ostrym niedokrwieniem jelita charakteryzuje się bólem:

25 / 140

25. Objawy OGÓLNE uwięźniętej przepukliny, to:

26 / 140

26. PRZECIWSKAZANIEM do wziernikowania górnego odcinka przewodu pokarmowego są:

27 / 140

27. W okresie okołooperacyjnym ocena żywotności stomii jest istotnym elementem pielęgnowania pacjenta, prawidłowa stomia powinna być:

28 / 140

28. Ostre owrzodzenie górnego odcinka przewodu pokarmowego u pacjentów po urazach mózgu i chorobach połączonych z wysokim ciśnieniem śródczaszkowym nazywamy wrzodem:

29 / 140

29. Grupa opatrunków alginianowych, alginianowo-wapniowych posiada właściwości:

30 / 140

30. Który stopień zaawansowania odleżyn według klasyfikacji Torrance'a przedstawia poniższy opis? "uszkodzenie skóry do granicy z tkanką podskórną, brzeg rany dobrze odgraniczony, dno wypełnione czerwoną ziarniną lub żółtymi masami rozpadających się tkanek.":

31 / 140

31. Do późnych powikłań pooperacyjnych, czyli komplikacji mogących rozwijać się powyżej 24 godzin od zabiegu operacyjnego, należą:

32 / 140

32. Na podstawie klasyfikacji kolorowej, jaki kolor przyzna pielęgniarka ranie z martwicą rozpływową z wysiękiem:

33 / 140

33. Po chirurgicznym usunięciu guza nadnerczy u pacjenta może wystąpić przełom nadnerczowy, który jest spowodowany:

34 / 140

34. Pacjenta z nowotworem żołądka do wykonania gastroskopii układamy na:

35 / 140

35. Założenie cewnika do pęcherza moczowego przed operacją jest zalecane w przypadku:

36 / 140

36. Przeciwwskazaniem do zabiegu operacyjnego w trybie planowanym jest wystąpienie rano u chorego następujących dolegliwości:

37 / 140

37. PRZECIWSKAZANIEM do operacyjnego leczenia otyłości jest/są:

38 / 140

38. Objawami wskazującymi na możliwość wystąpienia krwotoku w 1 godzinie po zabiegu operacyjnym usunięcia pęcherzyka żółciowego są:

39 / 140

39. Występowanie smolistych stolców u pacjenta, świadczy o:

40 / 140

40. Podstawowym kryterium edukacyjnym, przy wypisie pacjenta z wyłonioną stomią jelitową do domu, jest:

41 / 140

41. Koncepcja TIME stosowana w leczeniu ran o różnej etiologii, polega na:

42 / 140

42. Celowe podanie chemioterapeutyków przed zabiegiem operacyjnym nazywa się chemioterapią:

43 / 140

43. Podstawą przygotowania chorego do samodzielnego i aktywnego życia jest edukacja a jej obszary działań w chirurgii, to między innymi:

44 / 140

44. Na decyzje dotyczące wyboru zaopatrzenia stomijnego wpływają:

45 / 140

45. Po jakim okresie czasu można mówić o braku zrostu kości jako powikłaniu:

46 / 140

46. Pielęgniarka oceniając wg skali Glasgow stan świadomości pacjenta z urazem czaszkowo-mózgowym, musi wziąć pod uwagę:

47 / 140

47. W diagnostyce urazów czaszkowo-mózgowych, metodą z wyboru jest:

48 / 140

48. Uszkodzenie rdzenia kręgowego pomiędzy C5 a Th 1 prowadzi do:

49 / 140

49. W bezpośrednim okresie pooperacyjnym w celu zmniejszenia ryzyka zwichnięcia endoprotezy po totalnej alloplastyce stawu biodrowego, pacjent powinien unikać:

50 / 140

50. Zespół Sudecka charakteryzuje się następującymi objawami:

51 / 140

51. Ważnym rozwiązaniem w planowaniu opieki nad chorym unieruchomionym z powodu dysfunkcji narządu ruchu (gips, wyciąg szkieletowy) jest zapewnienie pacjentowi łóżka ortopedycznego wyposażonego w ramę bałkańską i trapez, a także drabinki przyłóżkowe, gdyż:

52 / 140

52. Skręcenie to uraz dotyczący uszkodzenia:

53 / 140

53. Pierwszoplanowym postępowaniem bez względu na postać wstrząsu jest:

54 / 140

54. Pacjent po urazie jamy brzusznej zgłasza promieniowanie bólu do barku, świadczyć może to o:

55 / 140

55. Prowadzenie gimnastyki oddechowej zalecane jest dla pacjentów:

56 / 140

56. W jakim czasie dochodzi do największego obrzęku pourazowego spowodowanego uciskiem gipsu:

57 / 140

57. Zależnie od czasu trwania utraty przytomności rozróżnia się III stopnie ciężkości wstrząśnienia mózgu. Średnie wstrząśnienie mózgu II stopnia występuje gdy:

58 / 140

58. U pacjenta po urazie czaszkowo-mózgowym pielęgniarka zaobserwowała zwolnienie oddechu, co może być pierwszym sygnałem:

59 / 140

59. Która odma powoduje u pacjenta wygląd monstrualny:

60 / 140

60. O wzmożonym ciśnieniu śródczaszkowym u chorego po urazie mózgowo-czaszkowym, mogą świadczyć objawy:

61 / 140

61. Która interwencja pielęgniarska zapobiega przykurczom u pacjentów z niedowładem:

62 / 140

62. Pacjentom po operacji tętniaków w okresie pooperacyjnym przez kilkadziesiąt godzin do kilku dni podaje się w ciągłym wlewie pompą infuzyjną nimodypinę. Przy podawaniu nimodypiny pielęgniarka powinna zawsze pamiętać o:

63 / 140

63. Z powodu deficytów neurologicznych wśród pacjentów oddziału neurochirurgii, pielęgniarka może spotkać się z powikłaniami, takimi jak niżej wymienione, z WYJĄTKIEM:

64 / 140

64. Do zadań pielęgniarki po operacji tętniaka mózgu należy między innymi ochrona przed czynnikami powodującymi wzrost ciśnienia śródczaszkowego. Są to niżej wymienione działania, z WYJĄTKIEM:

65 / 140

65. Objawem klinicznym guza wewnątrzczaszkowego umiejscowionego w płacie ciemieniowym, jest:

66 / 140

66. U pacjentów po zabiegach neurochirurgicznych brak aktywności ruchowej spowodowany długotrwałym unieruchomieniem powoduje ryzyko wystąpienia powikłań, z WYJĄTKIEM:

67 / 140

67. W opiece pielęgniarskiej nad pacjentem z tętniakiem śródczaszkowym bardzo ważny jest systematyczny pomiar parametrów życiowych, a szczególnie ciśnienia tętniczego. Nagły wzrost lub spadek ciśnienia tętniczego u pacjenta może spowodować:

68 / 140

68. Pacjentowi z żylakami kończyn dolnych w celu zapobiegania zakrzepowemu zapaleniu żył zaleca się między innymi:

69 / 140

69. W odniesieniu do kompresjoterapii, FAŁSZYWE jest stwierdzenie:

70 / 140

70. Zespół trzech czynników uznawanych za przyczyny zakrzepicy żylnej (zaburzenia przepływu krwi, uszkodzenie ściany naczynia, zmiany w składzie krwi) określane są mianem:

71 / 140

71. Pacjent z niedokrwieniem kończyn ma zlecone badanie ABI czyli wskaźnik kostka-ramie, które polega na:

72 / 140

72. Powiększający się tętniak aorty brzusznej NIE objawia się:

73 / 140

73. Artropatia Charcota jest przyczyną znacznych deformacji stopy. W ostrej fazie charakteryzuje się triadą objawów, którymi są między innymi:

74 / 140

74. U pacjenta z ostrym zespołem wieńcowym podczas koronorografii może dojść do powikłania związanego z podaniem kontrastu, którym jest:

75 / 140

75. Owrzodzenia powstałe na stronie podeszwowej, w miejscach o zwiększonym nacisku i ciśnieniu wewnętrznym stopy, np. okolice uwypuklonych głów kości śródstopia, palce, pięta a rana ma regularny kształt i wyraźnie wcięte brzegi występują w:

76 / 140

76. Leczenie uciskowe polegające na noszeniu opasek lub pończoch elastycznych o stopniowanym ucisku powinno być zakładane:

77 / 140

77. Podstawowym badaniem obrazowym w przewlekłej niewydolności żylnej jest:

78 / 140

78. Badanie tętna w sytuacji niedokrwienia kończyn dolnych powinno być oceniane i rozpoczynać się:

79 / 140

79. Sternotomia jest to:

80 / 140

80. Jaki stopień kompresjoterapii użyjemy w leczeniu owrzodzeń żylnych:

81 / 140

81. Pacjent po zabiegu kardiochirurgicznym powinien stosować pas stabilizujący mostek w celu zabezpieczenia przed rozejściem się szwów przez okres około:

82 / 140

82. Ocenę funkcji nerek u chorego po zabiegu kardiochirurgicznym w okresie pobytu w oddziale pooperacyjnym, dokonuje się poprzez:

83 / 140

83. Pacjent zgłasza ból kończyny dolnej występujący przy chodzeniu a ustępujący w spoczynku, występuje u niego:

84 / 140

84. Do odległych powikłań po arteriografii należy/należą:

85 / 140

85. Do prawidłowych praktyk pielęgnowania stóp u chorych z ryzykiem zespołu stopy cukrzycowej, NIE należy:

86 / 140

86. W wywiadzie i w badaniu przedmiotowym u chorych z podejrzeniem przewlekłego niedokrwienia kończyn dolnych pielęgniarka zwraca uwagę na:

87 / 140

87. W odniesieniu do stosowania opatrunków nowej generacji, pielęgniarka powinna znać właściwości opatrunków oraz zasady doboru opatrunku w zależności od cech rany/owrzodzenia, ponieważ:

88 / 140

88. Wskazaniem do wykonania ureterorenoskopii (URSL) jest obecność kamieni w:

89 / 140

89. Do drenażu wewnętrznego stosujemy cewnik:

90 / 140

90. Człowiek zdrowy, dorosły oddaje na dobę około:

91 / 140

91. Po zabiegu przezcewkowej elektroresekcji gruczolaka stercza (TURP), wymagane jest zastosowanie stałego płukania pęcherza moczowego, którego celem jest:

92 / 140

92. Częstomocz, parcie naglące, ból w okolicy nadłonowej, gorączka i nudności to objawy:

93 / 140

93. Za czynniki wewnętrzne predysponujące do występowania kamicy układu moczowego, uznaje się:

94 / 140

94. Kamica struwitowa spowodowana jest wytrącaniem:

95 / 140

95. Parcie na mocz, ból w podbrzuszu, wyczuwalny w badaniu fizykalnym przepełniony pęcherz moczowy, to objawy:

96 / 140

96. Do badań pierwszego rzutu umożliwiających rozpoznanie kamieni cieniujących należy zdjęcie RTG:

97 / 140

97. Cystoskopia polega na wziernikowaniu:

98 / 140

98. Na izbę przyjęć trafił pacjent z objawami silnego, tępego bólu w okolicy lędźwiowej, promieniującego do podbrzusza i wewnętrznej strony uda. Chory był niespokojny, zwymiotował i uskarżał się na wcześniejsze problemy z oddawaniem moczu. Objawy takie mogą wskazywać na:

99 / 140

99. U dziecka, w dniu planowanego zabiegu operacyjnego zaobserwowano katar, kaszel i wzrost temperatury ciała. Oznacza to, że:

100 / 140

100. Kolostomia jest to chirurgicznie wykonane połączenie:

101 / 140

101. Metodą najbardziej skuteczną w diagnostyce i ocenie skuteczności leczenia dysplazji stawu biodrowego jest badanie:

102 / 140

102. W celu ograniczenia ryzyka odcewnikowych powikłań septycznych u dzieci żywionych drogą parenteralną, należy:

103 / 140

103. W ocenie stanu świadomości u dzieci po urazach czaszkowo-mózgowych za pomocą skali GCS/CCS, maksymalna liczba punktów wynosi 15. Zmniejszenie liczby punktów świadczy o:

104 / 140

104. Resuscytacja płynowa w leczeniu choroby oparzeniowej polega na przetaczaniu krystaloidów według reguły:

105 / 140

105. Premedykacji NIE stosuje się u dzieci poniżej:

106 / 140

106. Jednym ze sposobów nieoperacyjnego leczenia wgłobienia jelitowego w okresie niemowlęcym, jest:

107 / 140

107. Rozpoznanie ostrego zapalenia wyrostka robaczkowego u dziecka jest wskazaniem do:

108 / 140

108. W odniesieniu do chorych oparzonych, hospitalizacji NIE podlegają dzieci:

109 / 140

109. Prawidłowe ułożenie dziecka po zabiegu usunięcia migdałków podniebiennych, polega na:

110 / 140

110. Niemowlę, u którego doszło do wgłobienia jelit, oddaje stolec:

111 / 140

111. Zabiegi wykonywane celem zapobiegania nawrotom odmy opłucnej to wszystkie z WYJĄTKIEM:

112 / 140

112. W przypadku dostania się związku toksycznego do oka należy natychmiast:

113 / 140

113. U dorosłego pacjenta po spożyciu znacznej ilości leków pielęgniarka wykonuje zabieg płukania żołądka. Pierwszą objętość płuczącą wynoszącą około:

114 / 140

114. Zatrucia paracetamolem przebiegają podstępnie, dlatego też należy pamiętać, że toksyczna dobowa dawka Paracetamolu dla dorosłego wynosi:

115 / 140

115. „Złota godzina” to czas:

116 / 140

116. Reguła dziewiątek stosowana jest w:

117 / 140

117. Kwasica ketonowa u dzieci:

118 / 140

118. O wystąpieniu drgawek gorączkowych u dzieci decydują następujące czynniki:

119 / 140

119. W przypadku zatkania dróg oddechowych ciałem obcym u dziecka należy:

120 / 140

120. Technika uciśnięć klatki piersiowej u niemowląt wykonywana przez 1 ratownika polega na:

121 / 140

121. Rzecznikiem odpowiedzialności zawodowej pielęgniarek i położnych może zostać:

122 / 140

122. Pielęgniarka, położna NIE udzieliła pomocy osobie, która nagle zasłabła na ulicy, lecz szybko oddaliła się z miejsca zdarzenia. Zachowanie takie naraża ją na poniesienie odpowiedzialności:

123 / 140

123. Czy przynależność pielęgniarki/położnej do samorządu zawodowego jest obowiązkowa:

124 / 140

124. Co to jest "przewinienie zawodowe":

125 / 140

125. Pielęgniarka ma prawo odmówić wykonania zlecenia lekarskiego, tylko wtedy, gdy jest to niezgodne z jej:

126 / 140

126. Prawo dostępu do dokumentacji medycznej posiada:

127 / 140

127. Niespójność komunikacyjna, jeden z głównych czynników zakłócających proces komunikowania, to:

128 / 140

128. Parafrazowanie to:

129 / 140

129. Relacja interpersonalna, to:

130 / 140

130. „5 momentów higieny rąk WHO” zawiera wskazania do wykonania higieny rąk, ułożone w kolejności:

131 / 140

131. Na zdrowie ludzi w starszym wieku mają wpływ:

132 / 140

132. Najczęstsze zakażenia wywoływane przez Staphylococcus epidermidis, to:

133 / 140

133. W rozważaniach teoretycznych nad problematyką jakości w opiece zdrowotnej Avedis Donabedian określił trzy wymiary jakości: struktura, proces, efekt (wynik). Do procesu zaliczamy:

134 / 140

134. Motywowanie polega na zespole oddziaływań, zmierzających do:

135 / 140

135. Podstawowe wskaźniki modelu PATH obejmują m. in. Wskaźniki efektywności (skuteczności i wydajności), do których zalicza się:

136 / 140

136. Do narzędzi stosowanych w procesie doskonalenia jakości zaliczamy m.in. Diagram Ishikawa – diagram przyczynowo-skutkowy. Wykres ten wskazuje na główne przyczyny problemu:

137 / 140

137. Sfera informacyjna w zarządzaniu jakością, czyli zakres wiedzy jaki powinien posiadać pacjent, w tym między innymi profilaktyka, jakie leki należy przyjmować, jak często, jak stosować, jak postępować po badaniu, czy zabiegu, zawiera bariery, do których zalicza się:

138 / 140

138. Opieka pielęgniarska oparta na faktach - EBNP (Evidence-Based Nursing Practice) dotyczy:

139 / 140

139. PubMed/Medline, Cochrane Nursing Care, Cochrane Summaries, są to nazwy:

140 / 140

140. Skrót schematu pytania klinicznie istotnego brzmi PICO, w którym pierwsza litera P oznacza:

Your score is

The average score is 0%

0%