/140

JESIEŃ 2021

PIELĘGNIARSTWO CHIRURGICZNE - JESIEŃ 2021

1 / 140

1. Znieczulenie ogólne wywołuje u chorego:

2 / 140

2. Przeszczepy ksenogeniczne pochodzą od:

3 / 140

3. Leczenie żywieniowe jest przeciwwskazane między innymi w przypadku:

4 / 140

4. W okresie bezpośrednio po operacji lub po urazie, leki przeciwbólowe powinny być podawane drogą:

5 / 140

5. W odniesieniu do leczenia przeciwbólowego po zabiegu operacyjnym osób starszych, prawdziwe jest stwierdzenie:

6 / 140

6. Przekazanie chorego w oddział macierzysty, po operacji przeprowadzonej w znieczuleniu przewodowym z zastosowaniem blokad nerwów obwodowych wymaga:

7 / 140

7. Do powikłań metabolicznych żywienia pozajelitowego należą między innymi:

8 / 140

8. Do typowych objawów odrzucenia przeszczepionej nerki należą:

9 / 140

9. Bezwzględnym przeciwwskazaniem do znieczulenia przewodowego NIE jest:

10 / 140

10. Niebezpieczeństwo występowania zakrzepicy żył głębokich oraz zatorów płuc u pacjentów w podeszłym wieku po operacji zmniejsza:

11 / 140

11. Sytuację, w której pacjent przyjmuje więcej niż kilka leków jednocześnie określamy:

12 / 140

12. Całkowita objętość krwi stanowi 6,0-6,6% beztłuszczowej masy ciała, śmiertelna może być utrata:

13 / 140

13. Wskazaniem do podania osocza świeżo mrożonego, NIE jest:

14 / 140

14. Leki przeciwbólowe we wczesnym okresie pooperacyjnym można podawać różnymi drogami. Preferowaną drogą podawania leków jest:

15 / 140

15. Jakie stany z zakresu ostrego brzucha są nadal diagnozowane za pomocą techniki radiografii.

16 / 140

16. Objawy dominujące we wstrząsie neurogennym to wszystkie wymienione, z WYJĄTKIEM:

17 / 140

17. Badanie per rectum jest uważane za nieodzowną część badania fizykalnego u chorych z ostrym brzuchem. Pozycją pozwalającą w najpełniejszy sposób ocenić obniżenie zachyłku miedniczego otrzewnej i jego nacieczenie jest:

18 / 140

18. Do chorób powodujących ból brzucha, objawy wstrząsu i „ciszę w brzuchu” należą wszystkie wymienione, z wyjątkiem:

19 / 140

19. Doraźne postępowanie w zakrzepicy żył głębokich polega na ułożeniu chorego z uniesioną kończyną i rozpoczęciu leczenia przeciwkrzepliwego z zastosowaniem heparyn drobnocząsteczkowych. Stosowanie heparyn drobnocząsteczkowych:

20 / 140

20. Do objawów przełomu tyreotoksycznego należą:

21 / 140

21. Objawy OGÓLNE uwięźniętej przepukliny, to:

22 / 140

22. Założenie cewnika do pęcherza moczowego przed operacją jest zalecane w przypadku:

23 / 140

23. Niedrożność jelit spowodowana ostrym niedokrwieniem jelita charakteryzuje się bólem:

24 / 140

24. Na podstawie klasyfikacji kolorowej, jaki kolor przyzna pielęgniarka ranie z martwicą rozpływową z wysiękiem:

25 / 140

25. Po chirurgicznym usunięciu guza nadnerczy u pacjenta może wystąpić przełom nadnerczowy, który jest spowodowany:

26 / 140

26. Przygotowując pacjenta do operacji na jelicie grubym, trzy dni przed zabiegiem zastosujemy dietę:

27 / 140

27. Pacjenta z nowotworem żołądka do wykonania gastroskopii układamy na:

28 / 140

28. Pacjent, u którego rozpoznano achalazję wpustu (kurcz wpustu)powinien stosować się do podanych niżej zaleceń, z WYJĄTKIEM:

29 / 140

29. Przyczyną pogrubienia i stwardnienia skóry wokół stomii tzw. hiperkeratozy, u niektórych pacjentów z wyłonioną stomią, może być:

30 / 140

30. Do skal punktowych oceny ryzyka rozwoju odleżyn NIE należy:

31 / 140

31. Rany o dużym ryzyku zakażenia, to rany:

32 / 140

32. Najczęstsze przyczyny ostrego zapalenia trzustki, to:

33 / 140

33. Celowe podanie chemioterapeutyków przed zabiegiem operacyjnym nazywa się chemioterapią:

34 / 140

34. Wyczuwalne palpacyjne trzeszczenie tkanek jest późnym objawem:

35 / 140

35. Badanie palpacyjne piersi u chorej, należy przeprowadzić w pozycjach:

36 / 140

36. Jaka pozycja unieruchomienia pacjenta najbardziej naraża go na powstanie odleżyn

37 / 140

37. W jakim czasie przed planowym zabiegiem operacyjnym należy odstawić doustne leki antykoncepcyjne:

38 / 140

38. W okresie okołooperacyjnym ocena żywotności stomii jest istotnym elementem pielęgnowania pacjenta, prawidłowa stomia powinna być:

39 / 140

39. Do właściwych metod profilaktyki odleżyn należy:

40 / 140

40. Wczesne i uporczywe występowanie wymiotów jest charakterystyczne dla:

41 / 140

41. Klasyczna triada Charcota występująca rzadko w kamicy przewodowej dróg żółciowych charakteryzuje się następującymi objawami:

42 / 140

42. U chorych odżywianych dojelitowo z obniżoną odpornością, stosuje się diety wzbogacone w:

43 / 140

43. ''Plastron'' to:

44 / 140

44. Objawami wskazującymi na możliwość wystąpienia krwotoku w 1 godzinie po zabiegu operacyjnym usunięcia pęcherzyka żółciowego są:

45 / 140

45. W ciągu jakiego czasu zazwyczaj ustępują objawy niepowikłanego wstrząśnienia mózgu:

46 / 140

46. Na skutek ucisku spowodowanego gipsem może dojść do:

47 / 140

47. U chorego po urazie głowy występują charakterystyczne krwiaki okularowe. W związku z powyższym uraz dotyczył:

48 / 140

48. Pierwszym etapem leczenia zachowawczego złamania kości jest repozycja, czyli odtworzenie prawidłowego ustawienia odłamów:

49 / 140

49. W zespole Sudecka okres dystrofii cechuje przewlekły skurcz naczyń krwionośnych. Okres ten trwa od:

50 / 140

50. Do powikłań będących następstwem długotrwałego braku aktywności ruchowej, NIE należą:

51 / 140

51. Prowadzenie gimnastyki oddechowej zalecane jest dla pacjentów:

52 / 140

52. W jakim czasie dochodzi do największego obrzęku pourazowego spowodowanego uciskiem gipsu

53 / 140

53. Przy obrażeniach czaszkowo- mózgowych płynotok nosowy charakterystyczny jest dla złamania dołu:

54 / 140

54. Pielęgniarka oceniając wg skali Glasgow stan świadomości pacjenta z urazem czaszkowo-mózgowym, musi wziąć pod uwagę:

55 / 140

55. Skręcenie to uraz dotyczący uszkodzenia:

56 / 140

56. Ważnym rozwiązaniem w planowaniu opieki nad chorym unieruchomionym z powodu dysfunkcji narządu ruchu (gips, wyciąg szkieletowy) jest zapewnienie pacjentowi łóżka ortopedycznego wyposażonego w ramę bałkańską i trapez, a także drabinki przyłóżkowe, gdyż:

57 / 140

57. Leczenie, które polega na stosowaniu leków przeciwbólowych, przeciwkaszlowych oraz prowadzeniu gimnastyki oddechowej, stosuje się w przypadku:

58 / 140

58. Odtworzenie prawidłowego ustawienia odłamów (w znieczuleniu ogólnym lub miejscowym) sposobem zamkniętym, otwartym lub przez wyciąg szkieletowy nazywa się:

59 / 140

59. U pacjenta z tamponadą serca po urazie klatki piersiowej obserwuje się między innymi:

60 / 140

60. W edukacji chorego po implantacji endoprotezy stawu biodrowego należy zwrócić uwagę na zapobieganie zwichnięciu endoprotezy podczas wykonywania codziennych czynności. W tej kwestii chory powinien:

61 / 140

61. Lekiem zapobiegającym skurczowi naczyniowemu jest Nimodypina. Zgodnie z zaleceniem producenta lek ten powinien być podawany:

62 / 140

62. Do zadań pielęgniarki po operacji tętniaka mózgu należy między innymi ochrona przed czynnikami powodującymi wzrost ciśnienia śródczaszkowego. Są to niżej wymienione działania, z WYJĄTKIEM:

63 / 140

63. W ramach intensywnego nadzoru neurochirurgicznego pielęgniarka obserwuje i ocenia między innymi źrenice pacjenta. Nierówność źrenic nazywa się:

64 / 140

64. Utratę zdolności do wykonywania wyuczonych ruchów pomimo prawidłowego rozumienia zadania i prawidłowej siły mięśniowej nazywa się:

65 / 140

65. Destabilizacji operowanego odcinka kręgosłupa zapobiega:

66 / 140

66. W opiece pooperacyjnej ważne jest odpowiednie ułożenie pacjenta po zabiegu operacyjnym neurochirurgicznym. Po zabiegu operacyjnym na kręgosłupie szyjnym pacjent jest ułożony (wskaż zdanie niewłaściwe):

67 / 140

67. Które z wymienionych działań NIE zapobiega zakażeniom dróg moczowych u pacjentów z guzem kanału kręgowego:

68 / 140

68. U pacjenta z ostrym zespołem wieńcowym podczas koronorografii może dojść do powikłania związanego z podaniem kontrastu, którym jest:

69 / 140

69. Terapia uciskowa z zastosowaniem gotowych wyrobów kompresyjnych w przypadku II stopnia ucisku zalecana jest w przypadku:

70 / 140

70. Pacjent zgłasza ból kończyny dolnej występujący przy chodzeniu a ustępujący w spoczynku, występuje u niego:

71 / 140

71. Obserwowane u chorego po angiografii objawy, takie jak: zaczerwienienie skóry, świąd, pokrzywka, nudności, wymioty, tachykardia, wskazują na:

72 / 140

72. Wskazaniami do balonowej kontrapulsacji wewnątrzaortalnej, jako metody krótkotrwałego wspomagania mechanicznego pracy serca, są między innymi:

73 / 140

73. Powiększający się tętniak aorty brzusznej NIE objawia się:

74 / 140

74. Pacjent po zabiegu kardiochirurgicznym powinien stosować pas stabilizujący mostek w celu zabezpieczenia przed rozejściem się szwów przez okres około:

75 / 140

75. Owrzodzenia powstałe na stronie podeszwowej, w miejscach o zwiększonym nacisku i ciśnieniu wewnętrznym stopy, np. okolice uwypuklonych głów kości śródstopia, palce, pięta a rana ma regularny kształt i wyraźnie wcięte brzegi występują w:

76 / 140

76. W opiece nad chorym z niedokrwieniem kończyn przeciwwskazane jest:

77 / 140

77. Zespół trzech czynników uznawanych za przyczyny zakrzepicy żylnej (zaburzenia przepływu krwi, uszkodzenie ściany naczynia, zmiany w składzie krwi) określane są mianem:

78 / 140

78. Pacjent z niedokrwieniem kończyn ma zlecone badanie ABI czyli wskaźnik kostka-ramie, które polega na:

79 / 140

79. Sternotomia jest to:

80 / 140

80. Cewnikowanie prawostronne serca wykonuje się w celu pomiaru ciśnienia zaklinowania w kapilarach płucnych, którego norma wynosi:

81 / 140

81. W wywiadzie i w badaniu przedmiotowym u chorych z podejrzeniem przewlekłego niedokrwienia kończyn dolnych pielęgniarka zwraca uwagę na:

82 / 140

82. Do prawidłowych praktyk pielęgnowania stóp u chorych z ryzykiem zespołu stopy cukrzycowej, NIE należy:

83 / 140

83. Ocenę funkcji nerek u chorego po zabiegu kardiochirurgicznym w okresie pobytu w oddziale pooperacyjnym, dokonuje się poprzez:

84 / 140

84. W odniesieniu do stosowania opatrunków nowej generacji, pielęgniarka powinna znać właściwości opatrunków oraz zasady doboru opatrunku w zależności od cech rany/owrzodzenia, ponieważ:

85 / 140

85. Podstawowym badaniem obrazowym w przewlekłej niewydolności żylnej jest:

86 / 140

86. Artropatia Charcota jest przyczyną znacznych deformacji stopy. W ostrej fazie charakteryzuje się triadą objawów, którymi są między innymi:

87 / 140

87. Badanie tętna w sytuacji niedokrwienia kończyn dolnych powinno być oceniane i rozpoczynać się:

88 / 140

88. 55-letni pacjent został przyjęty do oddziału urologicznego z objawami utrudnionego oddawania moczu. Pacjent uskarżał się na gwałtowne parcie na pęcherz oraz oddawanie moczu przerywanym i wąskim strumieniem. Objawy takie mogą świadczyć o:

89 / 140

89. Ultrasonografia przezodbytnicza TRUS z biopsją gruczołu krokowego:

90 / 140

90. Sposoby wytwarzania przepływu podczas stałego płukania pęcherza moczowego:

91 / 140

91. Objawy podrażnienia pęcherza w przebiegu łagodnego rozrostu stercza to:

92 / 140

92. Czynnikami zewnętrznymi sprzyjającymi rozwojowi kamicy moczowej są między innymi:

93 / 140

93. Człowiek zdrowy, dorosły oddaje na dobę około:

94 / 140

94. Chirurgiczne przezcewkowe wyłuszczenie gruczolaka gruczołu krokowego,to:

95 / 140

95. Wskazaniami do PCNL (przezskórnej nefrolitotrypsji), są:

96 / 140

96. W sytuacji pobierania moczu na posiew od chorego z założonym cewnikiem do pęcherza moczowego, prawidłowe działanie polega na:

97 / 140

97. U pacjenta skarżącego się na dolegliwości ze strony układu moczowego, sprawdzamy objaw:

98 / 140

98. Bezmocz pozanerkowy (wydalniczy) związany jest z:

99 / 140

99. Celem premedykacji przedoperacyjnej jest m.in. zmniejszenie niepokoju i lęku, zmniejszenie wydzielania w drogach oddechowych, zahamowanie nudności i wymiotów pooperacyjnych. W związku z powyższym, premedykację u dzieci stosuje się:

100 / 140

100. Premedykacji NIE stosuje się u dzieci poniżej:

101 / 140

101. Wczesny zabieg operacyjny przepukliny oponowo-rdzeniowej w okolicy lędźwiowo-krzyżowej (w ciągu pierwszych 48 godzin życia) u noworodka, ma na celu zabezpieczenie przed:

102 / 140

102. W celu ograniczenia ryzyka od cewnikowych powikłań septycznych u dzieci żywionych drogą parenteralną, należy:

103 / 140

103. Jednym ze sposobów nieoperacyjnego leczenia wgłobienia jelitowego w okresie niemowlęcym, jest:

104 / 140

104. Metodą najbardziej skuteczną w diagnostyce i ocenie skuteczności leczenia dysplazji stawu biodrowego jest badanie:

105 / 140

105. Płacz, u dziecka z rozszczepem wargi po zabiegu operacyjnym, stanowi ryzyko rozejścia się brzegów rany. W zapobieganiu niezbędne jest:

106 / 140

106. W jakim czasie po zabiegu w „chirurgii jednego dnia”, jeżeli nie występują nudności i wymioty dziecku można podać do picia płyny:

107 / 140

107. W odniesieniu do chorych oparzonych, hospitalizacji NIE podlegają dzieci:

108 / 140

108. W celu różnicowania u dziecka wodniaka jądra z przepukliną pachwinową wykonuje się:

109 / 140

109. D o najczęstszych powikłań żywienia dojelitowego należy biegunka. Zadaniem pielęgniarki opiekującej się dzieckiem z założonym zgłębnikiem PEG jest zminimalizowanie ryzyka biegunki przez:

110 / 140

110. Edukując rodziców małego dziecka, u którego wyłoniono stomię jelitową należy nauczyć ich właściwej pielęgnacji skóry wokół stomii. W warunkach domowych przy każdej zmianie woreczka stomijnego, należy:

111 / 140

111. Objawy tamponady serca tzw. triady Becka to:

112 / 140

112. Reguła dziewiątek stosowana jest w:

113 / 140

113. U dorosłego pacjenta po spożyciu znacznej ilości leków pielęgniarka wykonuje zabieg płukania żołądka. Pierwszą objętość płuczącą wynoszącą około:

114 / 140

114. Kapnometr to urządzenie służące do:

115 / 140

115. Pacjenta z obrażeniami Centralnego Systemu Nerwowego (CSN)należy przewozić do szpitala w pozycji:

116 / 140

116. Charakterystyczne objawy wstrząsu kardiogennego to:

117 / 140

117. „Złota godzina” to czas:

118 / 140

118. Kwasica ketonowa u dzieci:

119 / 140

119. Według klasyfikacji uogólnionych objawów reakcji alergicznej po użądleniu przez owady skurcz oskrzeli (astma, obrzęk naczyniowy, bóle brzucha) zalicza się do objawów o nasileniu:

120 / 140

120. Rzadkoskurcz komorowy to spadek częstości rytmu komór poniżej:

121 / 140

121. Zasady odpowiedzialności zawodowej pielęgniarek i położnych określa:

122 / 140

122. Pacjent pozywa pielęgniarkę/położną i domaga się odszkodowania za szkodę wyrządzoną w wyniku błędu medycznego. Ewentualna odpowiedzialność pielęgniarki/położnej będzie miała charakter odpowiedzialności:

123 / 140

123. Od 1 stycznia 2016 roku, samodzielnie ordynować leki zawierające określone substancje czynne, mogą pielęgniarki i położne, które ukończyły:

124 / 140

124. W przypadku odmowy wyrażenia zgody przez pacjenta na udzielenie świadczenia przez pielęgniarkę/położną:

125 / 140

125. Pielęgniarka, położna NIE udzieliła pomocy osobie, która nagle zasłabła na ulicy, lecz szybko oddaliła się z miejsca zdarzenia. Zachowanie takie naraża ją na poniesienie odpowiedzialności:

126 / 140

126. Ustawa o samorządzie zawodowym pielęgniarek i położnych z dnia 1 lipca 2011 r. reguluje:

127 / 140

127. Cisza w procesie terapii jest zjawiskiem:

128 / 140

128. Odzwierciedlenie to:

129 / 140

129. Błąd naukowej obiektywności, to błąd postawy polegający na:

130 / 140

130. Do najważniejszych modyfikowalnych czynników ryzyka chorób przewlekłych w Polsce, spośród niżej wymienionych, należą:

131 / 140

131. W zakładach udzielających świadczeń zdrowotnych do podejmowania działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych są obowiązani:

132 / 140

132. W przypadku hospitalizacji pacjenta z zakażeniem spowodowanym Clostridium difficile, w procedurach dotyczących higieny rąk preferowane jest:

133 / 140

133. Zidentyfikuj pracowników z teorii Y McGregora:

134 / 140

134. Podstawowe wskaźniki modelu PATH obejmują m. in. wskaźniki efektywności (skuteczności i wydajności), do których zalicza się:

135 / 140

135. Kierowanie przez delegowanie uprawnień przynosi konkretne korzyści, do których zaliczamy:

136 / 140

136. Prawidłowo prowadzona rekrutacja i selekcja stanowią jedno z najważniejszych zadań w obszarze pracowników firmy usługowej. Dział kadr poszukuje kandydatów, korzystając często z usług specjalistycznych agencji wyszukujących odpowiedniej osoby, zamieszczając ogłoszenie w prasie, czy prowadząc rekrutację wśród studentów. Proces selekcji kandydatów obejmuje:

137 / 140

137. Sfera informacyjna w zarządzaniu jakością, czyli zakres wiedzy jaki powinnien posiadać pacjent, w tym między innymi profilaktyka, jakie leki należy przyjmować, jak często, jak stosować, jak postępować po badaniu, czy zabiegu, zawiera bariery, do których zalicza się:

138 / 140

138. Współczynnik oddziaływania Impact Factor (IF) dotyczy oceny:

139 / 140

139. Jaka instytucja ustala ranking publikacji naukowych w Polsce

140 / 140

140. Który typ badań klinicznych charakteryzuje się najniższą wiarygodnością

Your score is

The average score is 0%

0%