Padaczka jest przewlekła chorobą neurologiczną charakteryzującą okresowe napady padaczkowe stanowiące bezpośrednie zagrożenie życia. Napady padaczkowe są z kolei spontanicznymi wyładowaniami bioelektrycznymi w neuronach objawiającymi się w zależności od obszaru i nasilenia: drgawkami, utratą przytomności, napięciem mięśni, bezdechem czy sinicą. Epilepsja jest jedną z najczęstszych chorób układu nerwowego.

Przykładowe problemy pielęgnacyjne w chorobie wieńcowej wraz z celem i interwencjami.

I Diagnoza pielęgniarska:

Ryzyko zagrożenia życia i zdrowia spowodowane zbyt niskim stężeniem leków przeciwpadaczkowych objawiające się napadem padaczkowym

Cel: Zmniejszenie ryzyka zagrożenia życia

Działania pielęgniarskie:

 • Zabezpieczenie przestrzeni wokół chorego oraz podłożenie pod głowę miękkiego przedmiotu (poduszka, bluza) w celu ochrony przed urazami mogącymi wystąpić podczas napadu

 • Rozluźnienie ubrania w okolicy szyi i klatki piersiowej aby ułatwić oddech

 • Stworzenie dostępu naczyniowego poprzez założenie kaniuli dożylnej

 • Monitorowanie podstawowych parametrów życiowych (częstość i charakter oddechów, CTK, tętno, saturacja)

 • Po zakończonym napadzie ułożyć chorego w pozycji bezpiecznej oraz udrożnić drogi oddechowe

 • Podanie leków przeciwpadaczkowych zgodnie z indywidualną kartą zleceń lekarskich

II Diagnoza pielęgniarska:

Zagrożenie życia związane z wystąpieniem kolejnego napadu padaczkowego

Cel:  Obniżenie ryzyka wystąpienia kolejnego napadu

Działania pielęgniarskie:

 • Monitorowanie podstawowych parametrów życiowych (częstość i charakter oddechów, CTK, tętno, saturacja)

 • Obserwacja niepokojących objawów ze strony układu nerwowego (drgawki, nierówne źrenice, śpiączka)

 • Unikanie czynników mogących wywoływać napad padaczkowych (hałas, stres, niedostatecznie długi sen, spożywanie narkotyków oraz intensywny wysiłek fizyczny)

 • Zapobieganie wystąpieniu infekcji mogących wpłynąć na nasilenie napadów

 • W razie konieczności zastosowanie leku przerywającego napad (Diazepam)

 • Regularne stosowanie leków przeciwpadaczkowych zgodnie z indywidualną kartą zleceń lekarskich

III Diagnoza pielęgniarska:

Dyskomfort spowodowany działaniem niepożądanym leków przeciwpadaczkowych objawiający się sennością oraz zaburzeniem funkcji poznawczych

Cel: Osłabienie skutków ubocznych stosowanych leków

Działania pielęgniarskie:

 • Obserwacja objawów świadczących o niepożądanych działaniem leków

 • Obserwacja chorego pod kątem sytuacji, które powodują nasilenie skutków ubocznych stosowanych leków

 • Pobranie krwi do badań (określenie stężenia leku) na zlecenie lekarza

 • Wskazanie na konieczność regularnego przyjmowania leków

 • Poinformowanie o innych metodach eliminowania napadów padaczki (elektrostymulacja)

 • Podaż leków przeciwpadaczkowych zgodnie z indywidualną kartą zleceń lekarskich

IV Diagnoza pielęgniarska:

Lęk związany z możliwością wystąpienia napadu padaczki objawiający się u chorego niechęcią w podejmowaniu działań

Cel: Uspokojenie pacjenta, zmniejszenie ryzyka wystąpienia kolejnych napadów

Działania pielęgniarskie:

 • Przedstawienie czynników mogących zwiększać ryzyko napadu (spożywanie narkotyków, intensywny wysiłek fizyczny, stres, niedostatecznie długi sen czy migające światło)

 • Wskazanie korzyści wynikających z regularnego przyjmowania leków przeciwpadaczkowych (rzadsze napady)

 • Omówienie odczuć które mogą poprzedzać napad (drgania mięśni, podwyższone tętno, dzwonienie w uszach oraz błyski przed oczami)

 • Przedstawienie bezpiecznej pozycji ograniczającej urazy w razie wystąpienia objawów mogących poprzedzać napad

 • W razie konieczności polecenie wizyty ze specjalistą (psycholog, psychiatria)

 • Edukacja rodziny w zakresie pierwszej pomocy przy wystąpieniu napadu padaczkowego

V Diagnoza pielęgniarska:

Deficyt wiedzy w zakresie samoopieki objawiający się trudnościami w funkcjonowaniu w społeczeństwie

Cel: Edukacja pacjenta w zakresie samoopieki

Działania pielęgniarskie:

 • Edukacja na temat padaczki (etiologia, objawy, rodzaje, leczenie)

 • Edukacja na temat regularnego stosowania leków przeciwpadaczkowych

 • Przedstawienie czynników mogących zwiększać ryzyko napadu (spożywanie narkotyków, intensywny wysiłek fizyczny, stres, niedostatecznie długi sen czy migające światło)

 • Zachęcanie do umiarkowanej aktywności fizycznej dostosowanej do stanu chorobowego pacjenta

 • Wskazanie nazw stowarzyszeń działających na rzecz chorych na padaczkę (np. Polskie Stowarzyszenie Ludzi Cierpiących na Padaczkę)

Zauważyłeś błąd a może masz jakąś uwagę odnośnie przeczytanego wpisu? Pomóż nam wspólnie udoskonalać portal i napisz do nas w sekcji kontakt lub klikając w ten tekst.

 Bibliografia:

Jaracz K, Domitrz I. Pielęgniarstwo neurologiczne. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL; 2019.

Jędrzejczak J. Padaczka. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL; 2017.

 

POZOSTAŁE PROCESY PIELĘGNOWANIA