Padaczka jest przewlekła chorobą neurologiczną charakteryzującą okresowe napady padaczkowe stanowiące bezpośrednie zagrożenie życia. Napady padaczkowe są z kolei spontanicznymi wyładowaniami bioelektrycznymi w neuronach objawiającymi się w zależności od obszaru i nasilenia: drgawkami, utratą przytomności, napięciem mięśni, bezdechem czy sinicą. Epilepsja jest jedną z najczęstszych chorób układu nerwowego.

Przykładowe problemy pielęgnacyjne w padaczce wraz z celem i interwencjami.

I Diagnoza pielęgniarska:

Ryzyko zagrożenia życia i zdrowia spowodowane zbyt niskim stężeniem leków przeciwpadaczkowych objawiające się napadem padaczkowym

Cel: Zmniejszenie ryzyka zagrożenia życia

Działania pielęgniarskie:

  • Zabezpieczenie przestrzeni wokół chorego oraz podłożenie pod głowę miękkiego przedmiotu (poduszka, bluza) w celu ochrony przed urazami mogącymi wystąpić podczas napadu

  • Rozluźnienie ubrania w okolicy szyi i klatki piersiowej aby ułatwić oddech

  • Stworzenie dostępu naczyniowego poprzez założenie kaniuli dożylnej

  • Monitorowanie podstawowych parametrów życiowych (częstość i charakter oddechów, CTK, tętno, saturacja)

  • Po zakończonym napadzie ułożyć chorego w pozycji bezpiecznej oraz udrożnić drogi oddechowe

  • Podanie leków przeciwpadaczkowych zgodnie z indywidualną kartą zleceń lekarskich

 

Chcesz zobaczyć całość?

Kup teraz i otrzymaj cały proces z 5 problemami pielęgnacyjnymi w wygodnej formie do pobrania od razu po zaksięgowaniu opłaty.

 

 Bibliografia:

Jaracz K, Domitrz I. Pielęgniarstwo neurologiczne. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL; 2019.

Jędrzejczak J. Padaczka. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL; 2017.

 

POZOSTAŁE PROCESY PIELĘGNOWANIA