Cukrzyca jest przewlekłą choroba metaboliczna charakteryzująca się podwyższonym poziomem glukozy we krwi, która z czasem prowadzi do uszkodzeń naczyń krwionośnych oraz nerwów a w konsekwencji narządów (serca, nerek, oczu). Najczęściej objawia się pod postacią cukrzycy typu 2 w momencie gdy organizm uodparnia się na działanie insuliny (insulinooporność). Drugim rodzajem jest cukrzyca typu 1, która ma podłoże autoimmunologiczne przez co organizm atakuje komórki trzustkowe i w konsekwencji insulina przestaje być wytwarzana w wystarczającej ilości bądź nie wytwarzana jest wcale.

Przykładowe diagnozy pielęgniarskie pacjenta z cukrzycą wraz z celem i interwencjami.

I Diagnoza pielęgniarska:

Zagrożenie życia spowodowane hipoglikemią objawiające się osłabieniem i bólami głowy

Cel: Niedopuszczenie do rozwoju śpiączki hipoglikemicznej, wyrównanie stężenia glukozy we krwi

Interwencje pielęgniarskie: 

 • Oznaczenie glikemii za pomocą glukometru
 • Obserwacja podstawowych parametrów życiowych pacjenta (CTK, tętno, szybkość i charakter oddechu)
 • Podanie węglowodanów prostych w łatwej do przyswojenia formie np.  szklanka słodkiego soku
 • W razie ciężkiej hipoglikemii podanie do naczyń obwodowych wysoko procentowego roztworu glukozy
 • Regularne monitorowanie stężenia glukozy we krwi
 • Poinformowanie pacjenta o objawach mogących wskazywać na hipoglikemię
 • Podaż leków zgodnie z indywidualną kartą zleceń lekarskich

II Diagnoza pielęgniarska:

Zagrożenie życia spowodowane hiperglikemią objawiające się sennością oraz wzmożonym pragnieniem

Cel: Zapobieganie powstania kwasicy ketonowej, wyrównanie poziomu glikemii

Interwencje pielęgniarskie: 

 • Oznaczenie glikemii za pomocą glukometru
 • Obserwacja podstawowych parametrów życiowych pacjenta (CTK, tętno, szybkość i charakter oddechu)
 • W razie konieczności założenie kaniuli dożylnej i podanie insuliny przy pomocy pompy infuzyjnej
 • Wyrównanie gospodarki wodno-elektrolitowej poprzez podaż płynów infuzyjnych
 • Prowadzenie i dokumentowanie dobowej zbiórki moczu oraz bilansu płynów
 • Poinformowanie pacjenta o objawach mogących wskazywać na hiperglikemie

III Diagnoza pielęgniarska:

Ryzyko powstania późnych powikłań cukrzycowych związane z ograniczeniem perfuzji tkanek objawiające się angiopatię cukrzycową

Cel: Niedopuszczenie do rozwoju mikroangiopatii oraz makroangiopatii

Interwencje pielęgniarskie: 

 • Kontrola podstawowych parametrów życiowych pacjenta (CTK, tętno, charakter i częstotliwość oddechów)
 • Założenie pacjentowi dzienniczka samokontroli diabetyka i wskazanie pacjentowi na konieczność dokumentowania w nim glikemii
 • Wskazanie choremu korzyści ograniczających powikłania wynikających z uprawiania regularnej aktywności fizycznej oraz stosowania prawidłowej, zbilansowanej diety
 • Wskazanie choremu konieczności regularnych wizyt kontrolnych w celu wykrycia wczesnych objawów powikłań cukrzycowych
 • Edukacja na temat modyfikacji i liczenia dawki insuliny

IV Diagnoza pielęgniarska:

Dyskomfort związany z występowaniem owrzodzeń cukrzycowych w obrębie stóp objawiający się bólem

Cel: Ograniczenie rozwoju stopy cukrzycowej, uśmierzenie bólu

Interwencje pielęgniarskie: 

 • Pomiar natężenia bólu wg. skali VAS
 • Utrzymywanie glikemii na prawidłowym poziomie
 • Zastosowanie codziennej toalety stóp oraz kontroli pod kątem rozwoju owrzodzeń
 • Oczyszczenie rany i zastosowanie opatrunki z jonami srebra
 • Poinformowanie o noszeniu prawidłowego obuwia (zastosowanie luzu w bucie oraz przewiewności w cieplejsze dni)
 • Podaż leków przeciwbólowych zgodnie z indywidualną kartą zleceń lekarskich

V Diagnoza pielęgniarska:

Trudności w przemieszczaniu spowodowane otyłością objawiające się obniżoną wydolnością fizyczną pacjenta

Cel: Poprawa wydolności fizycznej, obniżenie masy ciała

Interwencje pielęgniarskie: 

 • Pomiar masy ciała oraz obliczenie wskaźnika BMI
 • Przedstawienie pacjentowi aktywności fizycznych odpowiednich dla jego możliwości (spacery, nordic walking)
 • Motywowanie do wykonywania regularnie ćwiczeń fizycznych
 • Zastosowanie diety niskotłuszczowej z ograniczeniem węglowodanów prostych
 • Przedstawienie choremu piramidy zdrowego żywienia
 • Edukacja na temat zdrowych technik obróbki żywności (gotowanie na parze, unikanie smażenia)
 • Wskazanie na konieczność monitorowania masy ciała

VI Diagnoza pielęgniarska:

Deficyt wiedzy w zakresie utrzymywania prawidłowej glikemii objawiająca się nieumiejętnością obsługi pena oraz ustalenia dawki leku

Cel: Przygotowanie pacjenta do samoopieki

Interwencje pielęgniarskie: 

 • Przedstawienie pacjentowi urządzenia oraz jego funkcjonalności
 • Pokazanie techniki używania pena
 • Przedstawienie miejsc w które można wstrzykiwać insulinę (brzuch, ramiona, uda, pośladki) oraz metody zmiany miejsc wkłuć w zależności od dni czy tygodni
 • Poinformowanie pacjenta o odpowiednich warunkach przechowywania insuliny (ochrona wkładów przed światłem, nie narażanie na wysokie i niskie temperatury)
 • Pomoc pacjentowi obliczenia dawki insuliny okołoposiłkowej i nadzorowanie przy użyciu

Zauważyłeś błąd a może masz jakąś uwagę odnośnie przeczytanego wpisu? Pomóż nam wspólnie udoskonalać portal i napisz do nas w sekcji kontakt lub klikając w ten tekst.

Bibliografia:

https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/diabetes

Talarska D, Zozulińska-Ziółkiewicz D. Pielęgniarstwo internistyczne. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL; 2017.

 

POZOSTAŁE PROCESY PIELĘGNOWANIA