Udar mózgu według najnowszej definicji opracowanej przez AHA/ASA w 2013 roku z aktualizacją w 2015 udar jest nagłym ogniskowym lub uogólnionym zaburzeniem czynności mózgu, spowodowanym jedynie przez przyczyny naczyniowe w obrębie mózgowego przepływu krwi i trwającymi powyżej 24 godzin. Dodatkowo udar możemy rozpoznać przy:

  • Neurologicznych objawach ogniskowych trwających poniżej 24h ale z udokumentowanym dzięki badaniom neuroobrazowym ognisku niedokrwiennym
  • Objawach, które ustąpiły dzięki leczeniu trombolitycznemu lub śmierci pacjenta w pierwszej dobie licząc od pierwszych objawów.

W przypadku ustąpienia objawów ogniskowych do 24 godzin oraz braku ogniska niedokrwiennego w badaniach obrazowych mamy do czynienia z przemijającym napadem niedokrwiennym mózgu (TIA). Najczęściej występującą formą udaru jest udar niedokrwienny (ok. 80%), którego najczęstszą przyczyną są zatory pochodzenia sercowego a w mniejszym stopniu zmiany miażdżycowe. Pozostałe przypadki stanowią udary krwotoczne na które składa się głównie krwotok śródmózgowy (ok. 15%) oraz krwawienie podpajęczynówkowe (ok. 5%).

Przykładowe problemy pielęgnacyjne w pacjenta z udarem mózgu wraz z celem i interwencjami.

I Problem pielęgnacyjny:

Zagrożenie życia związane z wczesnymi powikłaniami po przebytym udarze objawiające się wzrostem ciśnienia wewnątrzczaszkowego mogącym prowadzić do obrzęku mózgu

Cel: Zapobieganie wczesnym powikłaniom, niedopuszczenie do powstania obrzęku mózgu

Działania pielęgniarskie:

  • Monitorowanie podstawowych parametrów życiowych (częstość i charakter oddechów, CTK, tętno, saturacja) oraz stanu świadomości chorego

  • Obserwacja pod kątem wystąpienia objawów wskazujących na podwyższone ciśnienie wewnątrzczaszkowe (nudności, wymioty, ból głowy, zaburzenia świadomości)

  • Założenie karty bilansu płynów oraz zmniejszenie podaży płynów

  • Uniesienie głowy chorego do poziomu 30 stopni w celu ułatwienia odpływu krwi żylnej  

  • Podaż leków osmotycznych oraz diuretycznych zgodnie z indywidualną kartą zleceń lekarskich

 

Chcesz zobaczyć całość?

Kup teraz i otrzymaj cały proces z 7 problemami pielęgnacyjnymi w wygodnej formie do pobrania od razu po zaksięgowaniu opłaty.

Zauważyłeś błąd a może masz jakąś uwagę odnośnie przeczytanego wpisu? Pomóż nam wspólnie udoskonalać portal i napisz do nas w sekcji kontakt lub klikając w ten tekst.

Bibliografia:

Powers W. J., Derdeyn C.P., Biller J. i wsp.; American Heart Association Stroke Council: 2015 American Heart Association/American Stroke Association Focused Update of the 2013 Guidelines for the Early Management of Patients With Acute Ischemic Stroke Regarding Endovascular Treatment: A Guideline for Healthcare Professionals From the American Heart Association/American Stroke Association. Stroke 2015; 46: 3020–3035.

Janiszewska E. Udar mózgu. Biuletyn OIPiP w Łodzi. NR. 10/16.

Jaracz K. Kozubski W. Pielęgniarstwo neurologiczne. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL; 2015.

 

POZOSTAŁE PROCESY PIELĘGNOWANIA