Krwawienie z przewodu stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia i życia człowieka. Dzielimy je ze względu na występowanie na krwawienie z dolnego i górnego odcinka przewodu pokarmowego.

Objawem krwawienia z górnego odcinka przewodu pokarmowego mogą być krwiste wymioty lub przypominające fusy kawy. Ponadto mogą wystąpić czarne, smoliste stolce. W przebiegu krwawienia z dolnego odcinka przewodu pokarmowego najczęściej występują stolce z domieszką żywoczerwonej krwi.

Ponadto każde krwawienie może wywoływać osłabienie, w nagłych przypadkach utratę przytomności czy nagłe zatrzymanie krążenia. Większość przypadków (ok.80%) tej dość częstej choroby dotyczy krwawień z górnego odcinka przewodu pokarmowego. Czynnikami wywołującymi są: choroba wrzodowa, nowotwór, żylaki odbytu oraz przełyku (w przebiegu choroby alkoholowej).

Przykładowe diagnozy pielęgniarskie pacjenta z krwawieniem z przewodu pokarmowego wraz z celem i interwencjami.

I Problem pielęgnacyjny: Zagrożenie życia pacjenta spowodowane możliwością wystąpienia wstrząsu hipowolemicznego z powodu ostrego krwawienia

Cel: Zapewnienie bezpieczeństwa pacjenta, zmniejszenie ryzyka wystąpienia wstrząsu i wczesne wykrycie jego objawów. 

Interwencje pielęgniarskie:

  • Kontrola i ocena parametrów życiowych wskazujących na możliwość krwawienia: tętno, ciśnienie, częstość oddechu, saturacja, temperatura,
  • Zapewnienie drożnego dostępu naczyniowego
  • Ocena świadomości pacjenta wg np. skali Glasgow
  • Ocena stanu, zabarwienia i wilgotności skóry i błon śluzowych,
  • Pobieranie krwi na badania laboratoryjne
  • Prowadzenie bilansu płynów,
  • Przetaczanie zbilansowanych płynów na zlecenie lekarza

 

Chcesz zobaczyć całość?

Kup teraz i otrzymaj cały proces z 6 problemami pielęgnacyjnymi w wygodnej formie do pobrania od razu po zaksięgowaniu opłaty.

Zauważyłeś błąd a może masz jakąś uwagę odnośnie przeczytanego wpisu? Pomóż nam wspólnie udoskonalać portal i napisz do nas w sekcji kontakt lub klikając w ten tekst.

Bibliografia:

Talarska D, Zozulińska-Ziółkiewicz D. Pielęgniarstwo internistyczne. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL; 2017.

Jurkowska G. Pielęgniarstwo internistyczne. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL; 2018.

Szczeklik A, Gajewski P. Interna Szczeklika, Kraków: Wydawnictwo Medycyna Praktyczna; 2016.

Walewska M. (red.): Pielegniarstwo chirurgiczne. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2022.