Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii  zajmuje się opieką nad pacjentami w bezpośrednim zagrożeniu życia wymagających zabiegów oraz aparatury ograniczonej lub niedostępnej w innych jednostkach szpitalnych. Ze względu na ograniczoną dostępność miejsc przy przyjęciu prowadzona jest klasyfikacja według stanu zdrowia. Priorytetowo pod uwagę brani są chorzy z niewydolnością układu oddechowego oraz krążenia którzy potrzebują intensywnej opieki i monitorowania. Najczęściej są to osoby po zabiegach operacyjnych, pacjenci z zaburzeniami oddychania wymagający wentylacji mechanicznej oraz we wstrząsach w których niezbędna jest inwazyjna technika pomiaru parametrów układu krążenia oraz zastosowania leków naczynioaktywnych. Następnie pod uwagę bierze się pacjentów u których dochodzi do istotnych zmian układowych lub narządowych a ich stan w każdej chwili może ulec znacznemu pogorszeniu z potrzebą zastosowania inwazyjnych technik leczenia.

Personel oddziału powinien stanowić lekarz anestezjolog (specjalista anestezjologii i intensywnej terapii), lekarz rezydent (odbywający staż specjalistyczny), pielęgniarka anestezjologiczna (posiadająca specjalizacje lub kurs kwalifikacyjny z anestezjologii i intensywnej terapii). Dodatkowo na oddziale powinien znajdować fizjoterapeuta wykwalifikowany do pracy z pacjentem intensywnie chorym.

Pielęgniarka anestezjologiczna – zakres obowiązków

 • Uczestnictwo przy działaniach w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia podczas działań reanimacyjnych
 • Prowadzenie diagnostyki chorego (prowadzenie pomiarów, liczenie bilansu dobowego, pobieranie materiału do badań)
 • Utrzymywanie sprawności i gotowości do działania sprzętów zabiegowych oraz reanimacyjnych
 • Przyjęcie do OIT pacjenta w stanie zagrożenia życia
 • Podłączenie i odłączenie pacjenta od aparatury medycznej
 • Kontrola parametrów życiowych oraz alarmów na monitorach pacjentów oraz sprzęcie medycznym (respirator, dializator, pompy infuzyjne)
 • Prowadzenie dializoterapii
 • Przygotowanie pacjenta do badań i zabiegów
 • Wykonywanie transfuzji krwi
 • Transport pacjenta intensywnie chorego
 • Prowadzenie dokumentacji medycznej (pomiary, zabiegi, obserwacje, leki)
 • Asystowanie przy zabiegach inwazyjnych (założenie wkłucia centralnego, dializacyjnego, tętniczego czy założenie rurki tracheostomijnej)
 • Przygotowanie leków oraz pomp infuzyjnych
 • Przygotowanie pacjenta oraz stanowiska do znieczulenia
 • Asystowanie przy znieczuleniach ogólnych oraz regionalnych
 • Przygotowanie pacjenta do zabiegu operacyjnego
 • Skompletowanie sprzętu i leków potrzebnych podczas zabiegu
 • Kontrola zestawu do intubacji oraz asystowanie przy jego założeniu
 • Opieka i pielęgnowanie pacjenta w stanie zagrożenia życia podłączonym do respiratora przez rurkę intubacyjną lub tracheostomijną
 • Odżywanie i nawodnianie pacjenta drogą jelitową oraz pozajelitową
 • Prowadzenie profilaktyki przeciwodleżynowej oraz przeciwzakrzepowej
 • Zabezpieczenie oraz leczenie ran i odleżyn
 • Przygotowanie zwłok do transportu
 • Realizacja zleceń medycznych przez lekarza anestezjologicznego

Zauważyłeś błąd a może masz jakąś uwagę odnośnie przeczytanego wpisu? Pomóż nam wspólnie udoskonalać portal i napisz do nas w sekcji kontakt lub klikając w ten tekst.

Bibliografia:

Kusza K, Piechota M, Wytyczne Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii określające zasady kwalifikacji oraz kryteria przyjęcia chorych do Oddziałów Anestezjologii i Intensywnej Terapii – luty 2012.

Dyk D, Gutysz-Wojnicka A. Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki, PZWL, 2018.

 

POZOSTAŁE SPECJALIZACJE