Pielęgniarka w Austrii

Pielęgniarkę dyplomowaną w Austrii  określa się jako w Diplomierte Gesundheits-und Krankenschwester w formie żeńskiej. Natomiast dla mężczyzn jest to Diplomierter Gesundheits-und Krankenpfleger.

Należy pamiętać, że praca pielęgniarki/pielęgniarza poza granicami państwa w którym zdobyliśmy takie uprawnienie jest możliwa jedynie w momencie uznania naszych kwalifikacji zawodowych. Organem za to odpowiedzialnym jest Federalne Ministerstwo Zdrowia Austrii.

W przypadku gdy dyplom został uzyskany po 1 maja 2004 roku kwalifikacje są uznawane automatyczne bez potrzeby oceny jego równoważności. Natomiast jeżeli dyplom został wydany przed tą datą, konieczne jest zaświadczenie, potwierdzające, że spełnia on minimalne wymagania dyrektywy 36/2005/WE. Dokument wydawany jest przez Naczelną Izbę Pielęgniarek i Położnych, dodatkowo muszący poświadczać 5- letnią ciągłość zawodową w okresie ostatnich 7 lat.

Podjęcie pracy jako pielęgniarka/pielęgniarz w Austrii poza uznaniem kwalifikacji zawodowych wymaga od nas:

  • posiadania zdolności prawnych
  • stanu zdrowia umożliwiającego wykonywanie zawodu
  • znajomość języka niemieckiego na poziomie pozwalającym na wykonywania pracy pielęgniarskiej

Na stronie Komisji Europejskiej znajdziemy wyszukiwarkę dzięki której możemy znaleźć Austriacki odpowiednik naszej specjalizacji lub działki medycyny, która może być tam zawodem dodatkowo regulowanym t.j. pielęgniarze osób starszych.

 

Więcej informacji znajdziesz na stronie Federalnej Ministerstwa Zdrowia Austrii:

https://www.sozialministerium.at

Bibliografia:

– Dyrektywa 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych

– https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/uprawnienia-zawodowe/chce-potwierdzic-kwalifikacje-zawodowe-w-kraju-ue/uznawanie-kwalifikacji-polskiej-pielegniarki

 

ZOBACZ POZOSTAŁE KRAJE