/1400

BANK PYTAŃ

PIELĘGNIARSTWO GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZE - LOSOWE PYTANIA (50)

1 / 1400

1. Do objawów klinicznych zespołu Turnera zalicza się:

2 / 1400

2. Odmiedniczkowe zapalenie nerek w przebiegu ciąży jest NAJCZĘŚCIEJ wywołane przez bakterie:

3 / 1400

3. Ból w okolicy spojenia łonowego i charakterystyczny „kaczkowaty” chód wskazuje na:

4 / 1400

4. Do objawów klinicznych zespołu Turnera zalicza się:

5 / 1400

5. Plan przygotowania pacjenta do teleradioterapii kończy się:

6 / 1400

6. Nietrzymanie moczu (NM) spowodowane przez nadmierną ruchomość szyi pęcherza i przez niewydolność mechanizmu zwieracza, to:

7 / 1400

7. Audyt przeprowadzany przez niezależne organizacje zewnętrzne, które prowadzą certyfikację lub rejestrację za zgodność z wymogami ISO, to audyt:

8 / 1400

8. Podczas porodu doszło do pęknięcia macicy. Który z objawów świadczy o tym:

9 / 1400

9. Podczas porodu doszło do pęknięcia macicy. Który z objawów świadczy o tym:

10 / 1400

10. Kłykciny kończyste to zakażenie wywołane przez:

11 / 1400

11. Test postkoitalny (PCT) wykonuje się z:

12 / 1400

12. Biała, śluzowa, kłaczkowata, przezroczysta wydzielina z pochwy, to objaw:

13 / 1400

13. Rękoczyn McRobertsa jest stosowany w:

14 / 1400

14. Do najważniejszych modyfikowalnych czynników ryzyka chorób przewlekłych w Polsce należą:

15 / 1400

15. Pacjentka w terminalnej fazie choroby nowotworowej wyraża życzenie, by nie informować rodziny o jej stanie zdrowia, w tej sytuacji personel medyczny powinien:

16 / 1400

16. BLOK PODSTAWOWY: Czy przynależność pielęgniarki/położnej do samorządu zawodowego jest obowiązkowa?

17 / 1400

17. Najmniejszy obwód główki płodu, to obwód:

18 / 1400

18. Który z wymienionych markerów NIE świadczy o wystąpieniu zakażenia wewnątrzmacicznego

19 / 1400

19. Jeżeli podczas porodu obserwujemy narastającą niewydolność oddechową lub krążeniową u kobiety zdrowej, niewykazującej wcześniej żadnych objawów patologicznych, to można podejrzewać:

20 / 1400

20. Wskaż czynnik, który NIE wpływa na płodność człowieka:

21 / 1400

21. Wskaż grupę czynników ryzyka zatoru płynem owodniowym:

22 / 1400

22. Poprawę komfortu oddychania u pacjentów z dusznością w terminalnej fazie choroby, można uzyskać poprzez:

23 / 1400

23. Objaw Homansa jest charakterystyczny w przebiegu:

24 / 1400

24. Eugonadotropowe zaburzenia miesiączkowania występują w zespole:

25 / 1400

25. Postępowanie w zespole HELLP obejmuje:

26 / 1400

26. Czynnikiem ryzyka wystąpienia choroby zakrzepowo-zatorowej u ciężarnej NIE jest:

27 / 1400

27. Od 1 stycznia 2016 roku, samodzielnie ordynować leki zawierające określone substancje czynne, mogą pielęgniarki i położne, które ukończyły:

28 / 1400

28. Który z wymienionych markerów NIE świadczy o wystąpieniu zakażenia wewnątrzmacicznego?

29 / 1400

29. Podczas badania noworodka, przy próbie wywołania repozycji podwichniętego albo zwichniętego stawu biodrowego do panewki, obserwowany najsilniej wyrażony objaw niestabilności stawu, to objaw:

30 / 1400

30. Wskaż wśród wymienionych, główny czynnik ryzyka zakażenia w połogu:

31 / 1400

31. Reakcje seksualne u dziewcząt są silnie modyfikowane przez czynniki:

32 / 1400

32. Które z zaburzeń miesiączkowania u dziewcząt, nie leczone, może doprowadzić do śmierci?

33 / 1400

33. Przed zabiegiem amputacji piersi konieczne jest przygotowanie pacjentki, które polega na nauce:

34 / 1400

34. Pobranie krwi płodu przez nakłucie pępowiny, to:

35 / 1400

35. Oscylacja skacząca w zapisie KTG manifestuje NAJCZĘŚCIEJ:

36 / 1400

36. Profilaktyce raka endometrium sprzyja dieta:

37 / 1400

37. Wysokość dna macicy w 28. tygodniu ciąży pojedyńczej znajduje się:

38 / 1400

38. Jeżeli podczas porodu obserwujemy narastającą niewydolność oddechową lub krążeniową u kobiety zdrowej, niewykazującej wcześniej żadnych objawów patologicznych, to można podejrzewać:

39 / 1400

39. Psychoterapia elementarna to:

40 / 1400

40. Kodeks etyki zawodowej pielęgniarki i położnej Rzeczypospolitej Polskiej zawiera szereg sformułowań odnoszących się do cech charakteru jakie powinna posiadać pielęgniarka/położna i są to m.in.:

41 / 1400

41. Skład mleka kobiecego wykazuje różnice w zależności od:

42 / 1400

42. Ćwiczenia Kegla polegają na świadomym, wielokrotnie powtarzanym rozluźnianiu i napinaniu mięśnia:

43 / 1400

43. W zespole Mayera-Rokitansky'ego-Küstnera-Hausera narządy płciowe zewnętrzne ukształtowane są:

44 / 1400

44. Pacjentki ciężarne, u których rozpoznano cukrzycę powinny być skierowane do placówki:

45 / 1400

45. W okresie noworodkowym obowiązują następujące testy przesiewowe:

46 / 1400

46. Potwierdzenie odbioru informacji od pacjenta, ich parafrazowanie, odzwierciedlanie uczuć pacjenta, konkretyzowanie jego wypowiedzi, są to nie które technik i wykorzystywane w metodzie:

47 / 1400

47. Na zdrowie ludzi w starszym wieku mają wpływ:

48 / 1400

48. Do wczesnych powikłań radioterapii zaliczamy:

49 / 1400

49. Podczas badania noworodka, przy próbie wywołania repozycji podwichniętego albo zwichniętego stawu biodrowego do panewki, obserwowany najsilniej wyrażony objaw niestabilności stawu, to objaw:

50 / 1400

50. Objaw Chadwicka, widoczny już w pierwszych 6-8 tygodniach ciąży, to:

51 / 1400

51. Podczas przygotowywania pacjentki do zabiegu operacyjnego, należy zawsze traktować pacjentkę:

52 / 1400

52. Wskaż przyczynę hiperandrogenizacji pochodzenia nadnerczowego:

53 / 1400

53. W okresie noworodkowym obowiązują następujące testy przesiewowe:

54 / 1400

54. Objaw Michaelisa niejednokrotnie jest pierwszym obserwowanym symptomem patologii w połogu i dotyczy:

55 / 1400

55. W oficjalnych kryteriach oceny ofert dla świadczeń medycznych składanych płatnikowi (obecnie NFZ), nie znajdują się kryteria:

56 / 1400

56. Wskaż objaw charakterystyczny dla niedoczynności tarczycy w przebiegu ciąży:

57 / 1400

57. Względna fizjologiczna niedokrwistość w ciąży spowodowana jest:

58 / 1400

58. Który z wymienionych wskaźników świadczy o prawidłowym mechanizmie ssania

59 / 1400

59. Hipoestrogenizm ma bezpośredni wpływ u kobiet w okresie przekwitania na występowanie:

60 / 1400

60. W badaniu ginekologicznym stwierdzono lity, nieregularny i nieruchomy guz w miednicy mniejszej. Są to cechy charakterystyczne dla:

61 / 1400

61. Pielęgniarka, położna uzyskująca tytuł specjalisty w danej dziedzinie ma obowiązek:

62 / 1400

62. Najważniejsze czynniki zwiększające prawdopodobieństwo rozwoju raka endometrium, to:

63 / 1400

63. Rozpoznanie zespołu zaburzeń oddychania noworodka po urodzeniu, opiera się na typowych kryteriach klinicznych:

64 / 1400

64. W badaniu ginekologicznym stwierdzono lity, nieregularny i nieruchomy guz w miednicy mniejszej. Są to cechy charakterystyczne dla:

65 / 1400

65. Wskaż czynnik niekorzystny dla rokowania przy prowadzeniu porodu drogami natury w położeniu miednicowym płodu:

66 / 1400

66. Test obrotowy (roll – over – test) stosuje się w diagnostyce:

67 / 1400

67. Program profilaktyki raka szyjki macicy adresowany jest do kobiet w wieku:

68 / 1400

68. W przypadku trisomii 18 i 13 stężenie B-hCG w surowicy krwi matki jest:

69 / 1400

69. Odległe powikłania chemioterapii to:

70 / 1400

70. Pojawienie się w 3 dniu połogu temperatury 39°C-40°C, przyspieszenia tętna, bolesności macicy, złego samopoczucia oraz odchodów o przykrej woni wskazuje na zapalenie:

71 / 1400

71. Podczas radioterapii pielęgnacja okolicy napromieniowanej polega na:

72 / 1400

72. W ciąży o przebiegu prawidłowym przesiewowe badanie ultrasonograficzne powinno być wykonane:

73 / 1400

73. Objawy kliniczne zgłaszane NAJCZĘŚCIEJ przez chore z rakiem sromu, to:

74 / 1400

74. Ćwiczenia Kegla polegają na świadomym, wielokrotnie powtarzanym rozluźnianiu i napinaniu mięśnia:

75 / 1400

75. Odzwierciedlenie to:

76 / 1400

76. Wykres czynności serca płodu kategorii III charakteryzuje się zmiennością:

77 / 1400

77. Wśród kobiet obarczonych umiarkowanym ryzykiem powikłań zatorowo-zakrzepowych w połogu wymienia się:

78 / 1400

78. Pacjent pozywa pielęgniarkę/położną i domaga się odszkodowania za szkodę wyrządzoną w wyniku błędu medycznego. Ewentualna odpowiedzialność pielęgniarki/położnej będzie miała charakter odpowiedzialności:

79 / 1400

79. We wczesnym okresie pooperacyjnym pacjentka po amputacji piersi NIE powinna leżeć na:

80 / 1400

80. Wskaż zdanie FAŁSZYWE. Endometrioza może powodować:

81 / 1400

81. Która z poniższych definicji określa położenie miednicowe zupełne

82 / 1400

82. Który z poniższych objawów jest charakterystyczny dla łożyska przodującego?

83 / 1400

83. Sytuacja, w której przy całkowitym rozwarciu szyjki, główka osiągnęła dno miednicy, lecz nie dokonała drugiego zwrotu to:

84 / 1400

84. Wieloogniskowe, drobne pęcherzyki i sączące się uszkodzenia naskórka sromu, silny ból, często gorączka, nietrzymanie moczu, bolesne powiększenie węzłów chłonnych pachwinowych utrzymujące się przez 12 dni sugeruje zakażenie:

85 / 1400

85. Postrzeganie przez położną problemów zdrowotnych pacjentki, potrzeb duchowych i kulturowych uwarunkowań opiera się na modelu pielęgniarstwa:

86 / 1400

86. Dostosowanie rytmów biologicznych człowieka do rozkładu jego czasu pracy, tak aby jak najmniej zaburzać fizjologię, to:

87 / 1400

87. Zamieszczone w internecie ogłoszenie o treści "Jestem młody i zdrowy, sprzedam nerkę, mogę uratować komuś życie, cena do negocjacji". Czyn taki jest:

88 / 1400

88. Współczynnik oddziaływania Impact Factor (IF) dotyczy oceny:

89 / 1400

89. Wymiar międzygrzebieniowy w prawidłowo zbudowanej miednicy kostnej wynosi:

90 / 1400

90. Po zabiegu amputacji piersi pacjentka ćwiczy kończynę górną po stronie operowanej w następujący sposób:

91 / 1400

91. W I trymestrze ciąży zapotrzebowanie na insulinę:

92 / 1400

92. Zasady leczenia bólu nowotworowego zawarte w dokumencie WHO, NIE obejmują:

93 / 1400

93. Zmiany w zapisie KTG manifestujące niewydolność maciczno – łożyskową to:

94 / 1400

94. U rodzącej, która otrzymuje siarczan magnezu we wlewie dożylnym należy:

95 / 1400

95. Szczepienie BCG wykonuje się:

96 / 1400

96. Objętość płynu owodniowego jest parametrem świadczącym o przewlekłym niedotlenieniu płodu. Średni czas spadku objętości płynu owodniowego od momentu niedotlenienia wynosi około:

97 / 1400

97. Odwiedzenie i silne przygięcie w stawach biodrowych kończyn dolnych rodzącej w kierunku tułowia do pozycji kolano – klatka piersiowa to manewr:

98 / 1400

98. U noworodków z wrodzonym przerostem nadnerczy jednym z objawów klinicznych jest:

99 / 1400

99. Kodeks etyki zawodowej pielęgniarki i położnej Rzeczypospolitej Polskiej zawiera szereg sformułowań odnoszących się do cech charakteru jakie powinna posiadać pielęgniarka/położna i są to m.in.:

100 / 1400

100. Najczęstszymi przyczynami przewlekłego bólu w miednicy mniejszej są:

101 / 1400

101. W ocenie kompetencji miękkich pracownika uwzględnisz:

102 / 1400

102. Pik LH obserwuje się w fazie:

103 / 1400

103. Program profilaktyki raka piersi adresowany jest do kobiet w wieku 50-69 lat, które spełniają określone kryteria: nie miały wykonywanej mammografii w ciągu ostatnich dwóch lat lub otrzymały w ramach programu profilaktyki raka piersi pisemne wskazanie do wykonania ponownej mammografii po 12 miesiącach z powodu obciążenia następującymi czynnikami ryzyka:

104 / 1400

104. W terminalnej fazie choroby nowotworowej na plan pierwszy wysuwają się następujące potrzeby:

105 / 1400

105. Objaw Chadwicka, widoczny już w pierwszych 6-8 tygodniach ciąży, to:

106 / 1400

106. Jakie biologiczno-psychologiczne siły mają zasadniczy wpływ na aktywność seksualną nastolatków:

107 / 1400

107. Względnym przeciwwskazaniem do porodu w wodzie NIE jest:

108 / 1400

108. Pacjent z azoospermią spowodowaną dysfunkcją kanalików jądrowych ma szansę na własne potomstwo, gdy zostaną zastosowane następujące techniki wspomaganego rozrodu:

109 / 1400

109. Wysokość dna macicy w 28. tygodniu ciąży pojedyńczej znajduje się:

110 / 1400

110. Przed podaniem i po podaniu leków cytostatycznych, należy przepłukać żyłę lub port donaczyniowy:

111 / 1400

111. Bakteryjna waginoza pochwy oznacza stan biocenozy pochwy:

112 / 1400

112. Ćwiczenia Kegla polegają na świadomym, wielokrotnie powtarzanym rozluźnianiu i napinaniu mięśnia:

113 / 1400

113. W przebiegu połogu poziom, którego z wymienionych hormonów ulega wyraźnemu wzrostowi

114 / 1400

114. Położna / pielęgniarka komunikując się z rodzicami dziecka z zaburzeniami zdrowia i udzielając im wsparcia powinna wiedzieć, ż e rodzice, zanim zaakceptują swoje chore dziecko, muszą przejść przez pewne etapy wychodzenia z kryzysu przebiegające w określonej kolejności:

115 / 1400

115. Pobranie krwi płodu przez nakłucie pępowiny, to:

116 / 1400

116. W ciąży o przebiegu prawidłowym przesiewowe badanie ultrasonograficzne powinno być wykonane:

117 / 1400

117. W przypadku odmowy wyrażenia zgody przez pacjenta na udzielenie świadczenia przez pielęgniarkę/położną:

118 / 1400

118. Konsekwencją niedokrwistości w III trymestrze ciąży jest:

119 / 1400

119. Pielęgniarka ma prawo odmówić wykonania zlecenia lekarskiego,tylko wtedy, gdy jest to niezgodne z jej:

120 / 1400

120. Preferowanym miejscem świadczenia specjalistycznej opieki paliatywnej jest:

121 / 1400

121. Do przeciwwskazań bezwzględnych do wykonania laparoskopii należy:

122 / 1400

122. Wadą wkładki wewnątrzmacicznej jest:

123 / 1400

123. Do objawów naglącego nietrzymania moczu należy bezwiedne oddawanie moczu poprzedzone silnym parciem oraz:

124 / 1400

124. Niespójność komunikacyjna, jeden z głównych czynników zakłócających proces komunikowania, to:

125 / 1400

125. Który z wymienionych markerów NIE świadczy o wystąpieniu zakażenia wewnątrzmacicznego?

126 / 1400

126. U pacjentki po mastektomii, w życiu codziennym, zalecane jest stosowanie klina pod kończynę górną strony operowanej:

127 / 1400

127. Cholestaza wewnątrzwątrobowa ciężarnych występuje głównie w:

128 / 1400

128. Wymagane pomiary antropometryczne noworodka po urodzeniu dotyczą pomiarów:

129 / 1400

129. Pacjent pozywa pielęgniarkę/położną i domaga się odszkodowania za szkodę wyrządzoną w wyniku błędu medycznego. Ewentualna odpowiedzialność pielęgniarki/położnej będzie miała charakter odpowiedzialności:

130 / 1400

130. Wskaż objaw CHARAKTERYSTYCZNY dla zapalenia żył głębokich w przebiegu połogu:

131 / 1400

131. Zasady leczenia bólu nowotworowego zawarte w dokumencie WHO, NIE obejmują:

132 / 1400

132. Wskaż, który z symptomów pokwitania pojawia się jako pierwszy:

133 / 1400

133. Zadaniem opieki przedkoncepcyjnej jest:

134 / 1400

134. Wskaż przyczynę hiperandrogenizacji pochodzenia nadnerczowego:

135 / 1400

135. Oscylacja skacząca w zapisie KTG manifestuje NAJCZĘŚCIEJ:

136 / 1400

136. Jakie metody diagnostyczne stosowane są na etapie weryfikacji nieprawidłowych wyników cytologicznych

137 / 1400

137. Zasady leczenia bólu nowotworowego zawarte w dokumencie WHO, NIE obejmują:

138 / 1400

138. WHO opracowało plakat „5 momentów higieny rąk”, który zawiera informacje na temat kiedy i dlaczego należy je wykonać. Informacje, kiedy należy wykonać 5 momentów higieny rąk, dotyczą sytuacji:

139 / 1400

139. Względna fizjologiczna niedokrwistość w ciąży spowodowana jest:

140 / 1400

140. Położna, prowadząc edukację w okresie klimakterium w zakresie profilaktyki raka piersi, powinna przekazać swoim podopiecznym następujące informacje (wskaż nieprawidłowe stwierdzenie):

141 / 1400

141. Głównym aktywatorem pokwitania u dziewcząt w prawidłowych warunkach rozwoju jest:

142 / 1400

142. Pik LH obserwuje się w fazie:

143 / 1400

143. Odosobnienie osoby zdrowej, która była narażona na zakażenie, w celu zapobieżenia szerzeniu się chorób szczególnie niebezpiecznych i wysoce zakaźnych, to:

144 / 1400

144. Pielęgniarka/położna może prowadzić badania naukowe i:

145 / 1400

145. Zmiany w zapisie KTG manifestujące niewydolność maciczno – łożyskową to:

146 / 1400

146. W diagnostyce raka sutka wykonuje się mammografię oraz następujące badania:

147 / 1400

147. Wysokość dna macicy w 28. tygodniu ciąży pojedynczej znajduje się:

148 / 1400

148. Rozciągliwość śluzu szyjkowego jest największa:

149 / 1400

149. W pierwszym etapie zakażenia rzeżączką proces chorobowy toczy się w obrębie:

150 / 1400

150. Ból przy oddawaniu moczu jest objawem charakterystycznym dla:

151 / 1400

151. Wymiar międzygrzebieniowy w prawidłowo zbudowanej miednicy kostnej wynosi:

152 / 1400

152. Model transformacji demograficznej zakłada, że wartości kluczowych parametrów opisujących populację, które kształtują jej strukturę demograficzną zmieniają się:

153 / 1400

153. Skąpe miesiączki (utrata krwi poniżej 30 ml) trwające krócej niż 1–2 dni określamy mianem:

154 / 1400

154. Biała, śluzowa, kłaczkowata, przezroczysta wydzielina z pochwy, to objaw:

155 / 1400

155. Testament życia to oświadczenie złożone przez chorego, dotyczące:

156 / 1400

156. Stan po wyłyżeczkowaniu jamy macicy, obecność mięśniaków i polipów zaliczamy do czynników ryzyka niepłodności pochodzenia:

157 / 1400

157. Według zaleceń WHO skuteczny skryning populacyjny powinien spełniać następujące kryteria:

158 / 1400

158. Według zaleceń WHO skuteczny skryning populacyjny powinien spełniać następujące kryteria:

159 / 1400

159. Stan po wyłyżeczkowaniu jamy macicy, obecność mięśniaków i polipów zaliczamy do czynników ryzyka niepłodności pochodzenia:

160 / 1400

160. Zmiany w zapisie KTG manifestujące niewydolność maciczno – łożyskową to:

161 / 1400

161. Biologiczne mechanizmy odpowiedzialne za związany z wiekiem spadek płodności u mężczyzn to:

162 / 1400

162. Odległe powikłania chemioterapii to:

163 / 1400

163. O opóźnionym pokwitaniu mówimy, kiedy u dziewczynki:

164 / 1400

164. Hipoestrogenizm ma bezpośredni wpływ u kobiet w okresie przekwitania na występowanie:

165 / 1400

165. Występowanie u młodych dziewcząt w początkowym okresie miesiączkowania zaburzeń o typie oligomenorrhoea jest zjawiskiem:

166 / 1400

166. Wyczuwalny przez skórę piersi bardzo bolesny, chełbocący guzek z towarzyszącą gorączką, to objaw:

167 / 1400

167. WHO opracowało plakat „5 momentów higieny rąk”, który zawiera informacje na temat kiedy i dlaczego należy je wykonać. Informacje, kiedy należy wykonać 5 momentów higieny rąk, dotyczą sytuacji:

168 / 1400

168. W procesie laktacji, za prawidłowy rozwój pęcherzyków gruczołowych i przewodów wyprowadzających odpowiedzialne są m.in.

169 / 1400

169. Pobranie krwi płodu przez nakłucie pępowiny, to:

170 / 1400

170. Podczas badania noworodka, przy próbie wywołania repozycji podwichniętego albo zwichniętego stawu biodrowego do panewki, obserwowany najsilniej wyrażony objaw niestabilności stawu, to objaw:

171 / 1400

171. Antybiotykoterapia, steroidoterapia i immunosupresja są czynnikami predysponującymi do wystąpienia:

172 / 1400

172. Procesy wsteczne, zanik naczyń krwionośnych w endometrium i martwica komórek endometrium występują w fazie:

173 / 1400

173. Wskaż, który z symptomów pokwitania pojawia się jako pierwszy:

174 / 1400

174. Fundamentalne założenie w zarządzaniu ludźmi stanowi, że najważniejszym zasobem organizacji, jest/są:

175 / 1400

175. Antybiotykoterapia, steroidoterapia i immunosupresja są czynnikami predysponującymi do wystąpienia:

176 / 1400

176. Plan przygotowania pacjenta do teleradioterapii kończy się:

177 / 1400

177. Do którego stopnia wg klinicznego podziału wysiłkowego nietrzymania moczu zakwalifikujemy pacjentkę, u której nietrzymanie moczu występuje podczas leżenia w czasie zmiany pozycji w łóżku?

178 / 1400

178. Ubocznym działaniem podawania Siarczanu magnezu NIE jest:

179 / 1400

179. Odległe powikłania chemioterapii to:

180 / 1400

180. Wskaż grupę czynników ryzyka zatoru płynem owodniowym:

181 / 1400

181. Skuteczność antykoncepcji określa tzw. Wskaźnik Pearla i oznacza:

182 / 1400

182. Mammografia jako badanie przesiewowe (skrinning) wykonuje się u kobiet najczęściej powyżej:

183 / 1400

183. Cholestaza wewnątrzwątrobowa ciężarnych występuje głównie w:

184 / 1400

184. Jedną z przyczyn występowania raka sromu jest:

185 / 1400

185. Sytuacja, w której przy całkowitym rozwarciu szyjki, główka osiągnęła dno miednicy, lecz nie dokonała drugiego zwrotu to:

186 / 1400

186. Metoda Billingsa:

187 / 1400

187. Objawy kliniczne zgłaszane NAJCZĘŚCIEJ przez chore z rakiem sromu, to:

188 / 1400

188. Test PAPP-A wykonywany jest między:

189 / 1400

189. Do technik obserwacji bezpośrednich zmierzających do ustalenia pracochłonności danego zadania, zalicza się:

190 / 1400

190. Które z zaburzeń miesiączkowania u dziewcząt, nie leczone, może doprowadzić do śmierci?

191 / 1400

191. W oparciu o wytyczne standardu opieki okołoporodowej położna poz-u sprawująca opiekę nad położnicą wykonuje nie mniej niż:

192 / 1400

192. Markerem nowotworowym nieswoistym bardzo przydatnym w diagnozowaniu raka sutka jest:

193 / 1400

193. W I trymestrze ciąży zapotrzebowanie na insulinę:

194 / 1400

194. U dzieci karmionych piersią rzadziej niż u karmionych sztucznie występują:

195 / 1400

195. W ciąży o przebiegu prawidłowym przesiewowe badanie ultrasonograficzne powinno być wykonane:

196 / 1400

196. Profilaktyce raka endometrium sprzyja dieta:

197 / 1400

197. Pacjentki ciężarne, u których rozpoznano cukrzycę powinny być skierowane do placówki:

198 / 1400

198. Skąpe miesiączki (utrata krwi poniżej 30 ml) trwające krócej niż 1–2 dni określamy mianem:

199 / 1400

199. „5 momentów higieny rąk WHO” zawiera wskazania do wykonania higieny rąk, ułożone w kolejności:

200 / 1400

200. Kierowanie przez delegowanie uprawnień przynosi konkretne korzyści, do których zaliczamy:

201 / 1400

201. Położna w ramach opieki nad kobietami w okresie okołomenopauzalnym realizuje założenia profilaktyki nietrzymania moczu (NM), zwracając uwagę na eliminowanie istotnych czynników ryzyka NM, wskaż NIEPRAWIDŁOWE stwierdzenia:

202 / 1400

202. W przebiegu waginozy bakteryjnej jednym z objawów jest rybi zapach wydzieliny, diagnostyczne jego wzmocnienie powoduje roztwór:

203 / 1400

203. Model transformacji demograficznej zakłada, że wartości kluczowych parametrów opisujących populację, które kształtują jej strukturę demograficzną zmieniają się:

204 / 1400

204. W przypadku nowotworu inwazyjnego szyjki macicy, wskazane jest ukończenie ciąży:

205 / 1400

205. Rozpoznanie zespołu zaburzeń oddychania noworodka po urodzeniu, opiera się na typowych kryteriach klinicznych:

206 / 1400

206. Pielęgnacja wkłucia lub portu naczyniowego podczas terapii cytostatykami powinna polegać na przepłukaniu żyły/portu naczyniowego:

207 / 1400

207. Analiza czynników innych niż zdrowotne, które mogą mieć wpływ na stan zdrowia na poziomie województw została pogrupowana w trzech kategoriach: sytuacja demograficzna, rynek pracy i edukacja, sytuacja gospodarcza i stan gospodarstw domowych. Do oceny sytuacji demograficznej w województwach wykorzystane zostały dwa wskaźniki, są to:

208 / 1400

208. Wskaż objaw CHARAKTERYSTYCZNY dla zapalenia żył głębokich w przebiegu połogu:

209 / 1400

209. Obrazy jodonegatywne w kolposkopie obserwuje się:

210 / 1400

210. Test obrotowy (roll – over – test) stosuje się w diagnostyce:

211 / 1400

211. Wskaż wśród wymienionych, główny czynnik ryzyka zakażenia w połogu:

212 / 1400

212. Czynniki wewnętrzne warunkujące szybkość adaptacji zawodowej pielęgniarki, to:

213 / 1400

213. Wskaż prawidłową kolejność faz rzucawki:

214 / 1400

214. W którym ustawieniu i ułożeniu główki płodu, poród drogami natury jest NIEMOŻLIWY

215 / 1400

215. W przypadku wynaczynienia leku cytostatycznego poza żyłę należy:

216 / 1400

216. W okresie klimakterium wskutek obniżenia stężenia estrogenów, w obrębie błony śluzowej pochwy dochodzi do:

217 / 1400

217. W którym ustawieniu i ułożeniu główki płodu, poród drogami natury jest NIEMOŻLIWY

218 / 1400

218. Nasilenie objawów wypadowych ocenia skala:

219 / 1400

219. Stosowanie doustnej hormonalnej terapii NIE jest wskazane w przypadku występowania:

220 / 1400

220. We wczesnym okresie pooperacyjnym pacjentka po amputacji piersi NIE powinna leżeć na:

221 / 1400

221. W pierwszym etapie zakażenia rzeżączką proces chorobowy toczy się w obrębie:

222 / 1400

222. Który z niżej wymienionych wymiarów NIE służy do podstawowej oceny wieku ciążowego?

223 / 1400

223. Położna, wobec której została orzeczona kara pozbawienia prawa wykonywania zawodu może się ubiegać od dnia uprawomocnienia się orzeczenia, o ponowne uzyskanie tego prawa po upływie:

224 / 1400

224. Kierowanie przez delegowanie uprawnień przynosi konkretne korzyści, do których zaliczamy:

225 / 1400

225. Wtórne ogniska posocznicy połogowej najczęściej tworzą się w:

226 / 1400

226. Niepłodość to:

227 / 1400

227. Obojnactwo prawdziwe, to:

228 / 1400

228. Cisza w procesie terapii jest zjawiskiem:

229 / 1400

229. Celem strategicznym Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016–2020 jest:

230 / 1400

230. W ciąży prawidłowej β-hCG wzrasta podwajając się:

231 / 1400

231. W pierwszym etapie zakażenia rzeżączką proces chorobowy toczy się w obrębie:

232 / 1400

232. Całkowity brak owłosienia płciowego występuje w:

233 / 1400

233. Przed podaniem i po podaniu leków cytostatycznych, należy przepłukać żyłę lub port donaczyniowy:

234 / 1400

234. Zmiany w zapisie KTG manifestujące niewydolność maciczno-łożyskową to:

235 / 1400

235. Całkowity brak owłosienia płciowego występuje w:

236 / 1400

236. Kierowanie przez delegowanie uprawnień przynosi konkretne korzyści, do których zaliczamy:

237 / 1400

237. Do której grupy chorób przenoszonych drogą płciową (STD) należą zakażenia wywołane przez: Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorhoeae, Trichomonasvaginalis

238 / 1400

238. Przed podaniem i po podaniu leków cytostatycznych, należy przepłukać żyłę lub port donaczyniowy:

239 / 1400

239. „Wiek ginekologiczny” to wiek liczony od momentu:

240 / 1400

240. Niepłodość to:

241 / 1400

241. Radioterapia stosowana jako działanie paliatywne zakłada:

242 / 1400

242. Wskaż czynnik niekorzystny dla rokowania przy prowadzeniu porodu drogami natury w położeniu miednicowym płodu:

243 / 1400

243. Obfite krwawienie, silne bóle podbrzusza, kanał szyjki skrócony i rozwarty, to obraz kliniczny poronienia:

244 / 1400

244. Według klasyfikacji White cukrzyca ciężarnych klasa D występuje:

245 / 1400

245. W profilaktyce osteoporozy w okresie menopauzy:

246 / 1400

246. Wieloogniskowe, drobne pęcherzyki i sączące się uszkodzenia naskórka sromu, silny ból, często gorączka, nietrzymanie moczu, bolesne powiększenie węzłów chłonnych pachwinowych utrzymujące się przez 12 dni sugeruje zakażenie:

247 / 1400

247. Wskaż właściwą kolejność faz I okresu porodu:

248 / 1400

248. Który z objawów klinicznych NIE charakteryzuje poronienia zagrażającego?

249 / 1400

249. Metoda Billingsa:

250 / 1400

250. Szczepienie BCG wykonuje się przez wstrzyknięcie:

251 / 1400

251. Profilaktyka wypadnięcia pępowiny polega na:

252 / 1400

252. Miomektomia to:

253 / 1400

253. U dzieci karmionych piersią rzadziej niż u karmionych sztucznie występują:

254 / 1400

254. Wskaż sposób leczenia atonii macicy przy braku reakcji na podstawowe działania:

255 / 1400

255. Wśród czynników ryzyka raka jajnika NAJWIĘKSZY wpływ mają:

256 / 1400

256. W przebiegu połogu poziom, którego z wymienionych hormonów ulega wyraźnemu wzrostowi?

257 / 1400

257. Podstawowym sposobem postępowania w leczeniu nowotworu złośliwego sromu jest:

258 / 1400

258. Przed zabiegiem amputacji piersi konieczne jest przygotowanie pacjentki, które polega na nauce:

259 / 1400

259. Proces, w którym dobre lub złe wrażenie dotyczące jednego przymiotu rzutuje na całość oceny, to:

260 / 1400

260. W przypadku wynaczynienia leku cytostatycznego poza żyłę należy:

261 / 1400

261. Czy przynależność pielęgniarki/położnej do samorządu zawodowego jest obowiązkowa?

262 / 1400

262. Zator płucny (PE - pulmonary embolism), to:

263 / 1400

263. Położna / pielęgniarka komunikując się z rodzicami dziecka z zaburzeniami zdrowia i udzielając im wsparcia powinna wiedzieć, że rodzice, zanim zaakceptują swoje chore dziecko, muszą przejść przez pewne etapy wychodzenia z kryzysu przebiegające w określonej kolejności:

264 / 1400

264. Rozpoznanie krwotoku po porodzie drogami natury jest możliwe, gdy utrata krwi oceniana jest na powyżej:

265 / 1400

265. W zakładach udzielających świadczeń zdrowotnych do podejmowania działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych są obowiązani:

266 / 1400

266. Głównym estrogenem po menopauzie jest:

267 / 1400

267. Zastosowanie TENS jest przeciwskazane:

268 / 1400

268. Objawy kliniczne zgłaszane NAJCZĘŚCIEJ przez chore z rakiem sromu, to:

269 / 1400

269. W której klasyfikacji zmian nabłonka szyjki macicy używa się określenia, zmiany śródnabłonkowe dużego stopnia (HGSIL)?

270 / 1400

270. Opieka pielęgniarska oparta na faktach - EBNP (Evidence - Based Nursing Practice) dotyczy:

271 / 1400

271. Pielęgniarka, położna uzyskująca tytuł specjalisty w danej dziedzinie ma obowiązek:

272 / 1400

272. Postępowanie w zespole HELLP obejmuje:

273 / 1400

273. Poprawę komfortu oddychania u pacjentów z dusznością w terminalnej fazie choroby, można uzyskać poprzez:

274 / 1400

274. Sytuacja, w której przy całkowitym rozwarciu szyjki, główka osiągnęła dno miednicy, lecz nie dokonała drugiego zwrotu to:

275 / 1400

275. Do inseminacji nasieniem dawcy zaleca się używanie nasienia wcześniej zamrożonego i poddanego co najmniej:

276 / 1400

276. Wskaż, który z symptomów pokwitania pojawia się jako pierwszy:

277 / 1400

277. We wczesnym okresie pooperacyjnym pacjentka po amputacji piersi NIE powinna leżeć na:

278 / 1400

278. Zapis KTG, w którym stwierdzamy 100-110 lub 150-170 uderzeń na minutę określamy jako:

279 / 1400

279. Zator płucny (PE - pulmonary embolism), to:

280 / 1400

280. W przebiegu waginozy bakteryjnej jednym z objawów jest rybi zapach wydzieliny, diagnostyczne jego wzmocnienie powoduje roztwór:

281 / 1400

281. W klasyfikacji klinicznej raka endometrium opartej na ocenie operacyjno-patomorfologicznej - rak ograniczony do trzonu oznacza stopień klinicznego zaawansowania wg FIGO:

282 / 1400

282. Ocenę stanu noworodków urodzonych w stanie średnim i ciężkim należy wykonać, na podstawie skali Apgar:

283 / 1400

283. Położna / pielęgniarka komunikując się z rodzicami dziecka z zaburzeniami zdrowia i udzielając im wsparcia powinna wiedzieć, ż e rodzice, zanim zaakceptują swoje chore dziecko, muszą przejść przez pewne etapy wychodzenia z kryzysu przebiegające w określonej kolejności:

284 / 1400

284. Objaw Michaelisa niejednokrotnie jest pierwszym obserwowanym symptomem patologii w połogu i dotyczy:

285 / 1400

285. Test postkoitalny (PCT) wykonuje się z:

286 / 1400

286. Najczęstsze zakażenia wywoływane przez Staphylococcus epidermidis, to:

287 / 1400

287. Realizacja praw pacjenta w przypadku sprawowania opieki nad kobietą w okresie ciąży, porodu i połogu polega w szczególności na:

288 / 1400

288. Sfera informacyjna w zarządzaniu jakością, czyli zakres wiedzyjak i powinien posiadać pacjent, w tym między innymiprofilaktyka, jakie leki należy przyjmować, jak często, jakstosować, jak postępować po badaniu, czy zabiegu, zawieraBARIERY, do których zalicza się:

289 / 1400

289. Metody epidemiologiczne stosuje się do:

290 / 1400

290. Do czynników ryzyka krwawień śródczaszkowych w okresie noworodkowym NIE zalicza się:

291 / 1400

291. Podczas badania położniczego rodzącej wykonano chwyt De Lee, miał on na celu:

292 / 1400

292. U dziewcząt w wieku rozwojowym fizjologiczna jest:

293 / 1400

293. Hormonalna terapia:

294 / 1400

294. Wstawianie się główki płodu do wchodu miednicy sposobem Roederera polega na:

295 / 1400

295. Działanie laktoferryny - enzymu mleka kobiecego NIE polega na:

296 / 1400

296. Opóźnione pokwitanie NIE jest jedynym z objawów zespołu:

297 / 1400

297. Sytuacja, w której przy całkowitym rozwarciu szyjki, główka osiągnęła dno miednicy, lecz nie dokonała drugiego zwrotu to:

298 / 1400

298. Preferowanym miejscem świadczenia specjalistycznej opieki paliatywnej jest:

299 / 1400

299. Markerem nowotworowym nieswoistym bardzo przydatnym w diagnozowaniu raka sutka jest:

300 / 1400

300. Zaburzenia miesiączkowania o typie Polymenorrhoea wiążą się zazwyczaj:

301 / 1400

301. Kłykciny olbrzymie Buschkego-Loewensteina to zmiany o agresywnym wzrastaniu wykazujące związek z infekcją:

302 / 1400

302. Wymiar dwuciemieniowy - stosowany skrót w badaniach USG, to:

303 / 1400

303. Najczęstszymi przyczynami przewlekłego bólu w miednicy mniejszej są:

304 / 1400

304. Ból w okolicy spojenia łonowego i charakterystyczny „kaczkowaty” chód wskazuje na:

305 / 1400

305. W przypadku pojawienia się u położnicy narastających objawów – bólu w klatce piersiowej, sinicy, duszności, kaszlu należy podejrzewać:

306 / 1400

306. Ból przy oddawaniu moczu jest objawem charakterystycznym dla:

307 / 1400

307. Objętość płynu owodniowego jest parametrem świadczącym o przewlekłym niedotlenieniu płodu. Średni czas spadku objętości płynu owodniowego od momentu niedotlenienia wynosi około::

308 / 1400

308. Pacjentka w wyniku badania cytologicznego wg systemu Bethesda 2001 ma stopień cytologiczny LSIL – co on oznacza?

309 / 1400

309. Czynnikiem ryzyka wystąpienia raka endometrium NIE jest:

310 / 1400

310. Typowe w przypadku wysiłkowego nietrzymania moczu jest bezwiedne oddawanie niewielkich jego objętości:

311 / 1400

311. Który z niżej wymienionych wymiarów NIE służy do podstawowej oceny wieku ciążowego:

312 / 1400

312. Wskaż zdanie FAŁSZYWE. Endometrioza może powodować:

313 / 1400

313. Skąpe miesiączki (utrata krwi poniżej 30 ml) trwające krócej niż 1–2 dni określamy mianem:

314 / 1400

314. Który z poniższych zabiegów operacyjnych ma charakter diagnostyczny?

315 / 1400

315. Obowiązkiem położnej w opiece nad kobietą ciężarną NIE jest:

316 / 1400

316. Zwiększone stężenie gonadotropin wynikające z pierwotnej dysfunkcji gonad oznacza:

317 / 1400

317. Marsupializacja to metoda leczenia:

318 / 1400

318. Objaw Michaelisa niejednokrotnie jest pierwszym obserwowanym symptomem patologii w połogu i dotyczy:

319 / 1400

319. Najczęściej występujące nowotwory jajnika u dzieci i dziewcząt w okresie dojrzewania, to nowotwory:

320 / 1400

320. Oscylacja skacząca w zapisie KTG manifestuje NAJCZĘŚCIEJ:

321 / 1400

321. Zasada NIE różnicująca eksperymentu klinicznego od badawczego obejmuje:

322 / 1400

322. Nasilenie objawów wypadowych ocenia skala: