/140

PIELĘGNIARSTWO GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZE

PIELĘGNIARSTWO GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZE - JESIEŃ 2023

1 / 140

1. Realizacja praw pacjenta w przypadku sprawowania opieki nad kobietą w okresie ciąży, porodu i połogu polega w szczególności na:

2 / 140

2. Powszechna deklaracja w sprawie bioetyki i praw człowieka, zwraca uwagę na konieczność korzystania z tych samych wysokich standardów etycznych dotyczących medycyny oraz badań w dziedzinie nauk biologicznych, przedstawiając liczne zasady w tym zakresie, do których nie można zaliczyć (wskaż nieprawidłowe stwierdzenie):

3 / 140

3. Polskie towarzystwo położnych jest stowarzyszeniem:

4 / 140

4. Marihuana – przy długotrwałym stosowaniu powoduje:

5 / 140

5. Celem opieki przedkoncepcyjnej w odniesieniu do zdrowia kobiety nie jest (wskaż nieprawidłowe stwierdzenie):

6 / 140

6. Kokaina:

7 / 140

7. Wskaż prawidłową odpowiedź dotyczącą metody ogino-knausa:

8 / 140

8. Nikotyna:

9 / 140

9. Komórki sertolego:

10 / 140

10. Otyłość u mężczyzn powoduje:

11 / 140

11. Owulacja:

12 / 140

12. Oznaczenie stężenia oksytocynazy ma znaczenie diagnostyczne w rozpoznaniu:

13 / 140

13. Pierwsze ruchy oddechowe i skurcze przepony płodu pojawiają się:

14 / 140

14. Skurcze braxtona-hicksa to:

15 / 140

15. Objętość płynu owodniowego jest parametrem świadczącym o przewlekłym niedotlenieniu płodu. średni czas spadku objętości płynu owodniowego od momentu niedotlenienia wynosi około:

16 / 140

16. Cholestaza wewnątrzwątrobowa ciężarnych występuje najczęściej w:

17 / 140

17. Wysokość dna macicy w 28. tygodniu ciąży pojedyńczej znajduje się:

18 / 140

18. U kobiet ciężarnych z e zwiększonym ryzykiem obumarcia wewnątrzmacicznego należy prowadzić nadzór przedporodowy oparty na:

19 / 140

19. Pacjentki ciężarne, u których rozpoznano cukrzycę powinny być skierowane do:

20 / 140

20. W surowicy krwi kobiety ciężarnej, w przypadku trisomii 18 i 13 stężenie b-hcg jest:

21 / 140

21. Fizjologiczna niedokrwistość ciężarnych występuje najczęściej w:

22 / 140

22. Wymiar dwuciemieniowy - stosowany skrót w badaniach USG, to:

23 / 140

23. Objaw chadwicka, widoczny już w pierwszych 6-8 tygodniach ciąży, to:

24 / 140

24. W przypadku trisomii 21, w 12 tygodniu ciąży:

25 / 140

25. Test podwójny jest badaniem przesiewowym wykonywanym:

26 / 140

26. W ciąży prawidłowej β-hcg wzrasta podwajając się:

27 / 140

27. Który z wymienionych markerów nie świadczy o wystąpieniu zakażenia wewnątrzmacicznego?

28 / 140

28. U kobiet ciężarnych z grupy ryzyka wewnątrzmacicznego obumarcia płodu, należy rozpocząć czynny nadzór od:

29 / 140

29. Oscylacja skacząca w zapisie ktg manifestuje najczęściej:

30 / 140

30. Który z objawów kiły u pacjentki ciężarnej zaliczamy do kiły pierwszorzędowej?

31 / 140

31. Która z poniższych definicji określa położenie miednicowe zupełne?

32 / 140

32. Czy akceleracje mogą wskazywać na wczesny objaw zagrożenia płodu?

33 / 140

33. Macica w przypadku łożyska przodującego jest:

34 / 140

34. Wstawianie się główki płodu do wchodu miednicy sposobem roederera polega na:

35 / 140

35. Pobudzenie mięśnia macicy z dwóch ośrodków jednocześnie zlokalizowanych w rogach macicy, kwalifikujemy jako:

36 / 140

36. U rodzącej, która otrzymuje siarczan magnezu w e wlewie dożylnym należy:

37 / 140

37. Podczas porodu „do wody" w pierwszej kolejności nad powierzchnię wody należy wydobyć noworodka:

38 / 140

38. W sytuacji narastającej niewydolności oddechowej lub krążeniowej u zdrowej rodzącej, która nie miała wcześniej żadnych objawów patologicznych, można podejrzewać:

39 / 140

39. Proszę wskazać objaw świadczący o pęknięciu macicy podczas porodu:

40 / 140

40. Ubocznym działaniem podawania siarczanu magnezu nie jest:

41 / 140

41. Wykres czynności serca płodu kategorii iii charakteryzuje się zmiennością:

42 / 140

42. Która z metod/technik prowadzenia porodu zwraca uwagę na zmniejszenie szoku poporodowego u dziecka?

43 / 140

43. Podczas badania położniczego rodzącej wykonano chwyt De lee, miał on na celu:

44 / 140

44. Sytuacja, w której przy całkowitym rozwarciu szyjki, główka osiągnęła dno miednicy, lecz nie dokonała drugiego zwrotu to:

45 / 140

45. Odwiedzenie i silne przygięcie w stawach biodrowych kończyn dolnych rodzącej w kierunku tułowia do pozycji kolano – klatka piersiowa to manewr:

46 / 140

46. Najmniejszy obwód główki płodu, to obwód:

47 / 140

47. Rozpoznanie zespołu zaburzeń oddychania noworodka po urodzeniu, opiera się na typowych kryteriach klinicznych:

48 / 140

48. W przypadku uszkodzenia splotu barkowego na poziomie c8-th1 (porażenie typu klumpke), noworodek:

49 / 140

49. Do obserwowanej u noworodka policytemii nie predysponuje:

50 / 140

50. Zgodnie z program szczepień ochronnych, do obowiązkowych szczepień wykonywanych w okresie noworodkowym należą:

51 / 140

51. Położna/pielęgniarka komunikując się z rodzicami dziecka z zaburzeniami zdrowia i udzielając i m wsparcia powinna wiedzieć, że rodzice, zanim zaakceptują swoje chore dziecko, muszą przejść przez pewne etapy wychodzenia z kryzysu przebiegające w określonej kolejności:

52 / 140

52. Działanie lakto ferryny - enzymu mleka kobiecego nie polega na:

53 / 140

53. Zapalenia błony śluzowej macicy nie wywołuje:

54 / 140

54. Objaw michaelisa niejednokrotnie jest pierwszym obserwowanym symptomem patologii w połogu i dotyczy:

55 / 140

55. Za prawidłowy rozwój pęcherzykówg ruczołowych i przewodów wyprowadzających w procesie laktacji odpowiedzialne są m.in.:

56 / 140

56. Celem wczesnej diagnostyki i oceny klinicznej choroby zakrzepowo-zatorowej jest badanie polegające na zgięciu grzbietowym stopy, ujawniające bolesność łydki. jest to objaw:

57 / 140

57. Podczas badania noworodka, przy próbie wywołania repozycji podwichniętego albo zwichniętego stawu biodrowegodo panewki, obserwowany najsilniej wyrażony objaw niestabilności stawu, to objaw:

58 / 140

58. Chełbocący, bardzo bolesny guzek, wyczuwalny przez skórę piersi, z towarzyszącą gorączką, jest objawem:

59 / 140

59. Wśród kobietobarczonych umiarkowanym ryzykiem powikłań zatorowo-zakrzepowych w połogu wymienia się:

60 / 140

60. Postępowanie z noworodkiem matki zakażonej wirusem hiv nie obejmuje (wskaż nieprawidłowe stwierdzenie):

61 / 140

61. W przypadku pojawienia się u położnicy narastających objawów – bólu w klatce piersiowej, sinicy, duszności, kaszlu należy podejrzewać:

62 / 140

62. Wtórne ogniska posocznicy połogowej najczęściej tworzą się w:

63 / 140

63. Wskaż objaw charakterystyczny dla zapalenia żył głębokich w przebiegu połogu:

64 / 140

64. Wśród objawów połogowych związanych z zakażeniem paciorkowcem β-hemolizującym grupy b, nie obserwuje się:

65 / 140

65. Wskaż zdanie nieprawdziwe odnoszące się do torbieli czynnościowych jajnika w okresie pokwitania:

66 / 140

66. Zwiększone stężenie gonadotropin wynikające z pierwotnej dysfunkcji gonad oznacza:

67 / 140

67. Jajowody, macica, szyjka macicy oraz górna część pochwy powstaje z:

68 / 140

68. Które z wymienionych zaburzeń miesiączkowania obserwuje się w pierwszym roku od menarche?

69 / 140

69. Wskaż zdanie prawdziwe dotyczące wad obstrukcyjnych macicy i pochwy:

70 / 140

70. Zahamowanie pokwitania, w tym brak miesiączek u dziewcząt z jadłowstrętem psychicznym należy leczyć w następującej kolejności:

71 / 140

71. Najbardziej typowym wiekiem dla pojawienia się menarche w warunkach polskich jest wiek:

72 / 140

72. Opóźnione pokwitanie nie jest jedynym z objawów zespołu:

73 / 140

73. Do objawów naglącego nietrzymania moczu należy bezwiedne oddawanie moczu poprzedzone silnym parciem oraz:

74 / 140

74. W przypadku wysiłkowego nietrzymania moczu charakterystyczne jest bezwiedne oddawanie niewielkich jego objętości:

75 / 140

75. W której klasyfikacji zmian nabłonka szyjki macicy używa się określenia, zmiany śródnabłonkowe dużego stopnia (hgsil)?

76 / 140

76. Duże ryzyko wystąpienia przepukliny w bliźnie to wada operacji:

77 / 140

77. W pierwszym etapie zakażenia rzeżączką proces chorobowy toczy się w obrębie:

78 / 140

78. Do głównych czynników etiologicznych zapalenia narządów miednicy mniejszej (pid) zaliczamy neisseria gonorrhoeae oraz:

79 / 140

79. Model reakcji seksualnej zaproponowany przez basson r. zakłada:

80 / 140

80. Która z teorii powstawania endometriozy opiera się na zjawisku miesiączkowania wstecznego, polegającego na przedostawaniu się krwi miesiączkowej przez jajowody do jamy otrzewnej?

81 / 140

81. Szyjki macicy tzw. truskawkowa - jest objawem zakażenia:

82 / 140

82. Do której grupy chorób przenoszonych drogą płciową (std) należą zakażenia wywołane przez: chlamydia trachomatis, neisseria gonorhoeae, trichomonas vaginalis?

83 / 140

83. Wskaż przyczynę hiperandrogenizacji pochodzenia nadnerczowego:

84 / 140

84. Wskaż zdanie fałszywe dotyczące endometriozy:

85 / 140

85. Przyczyny zaburzeń orgazmu u kobiet mogą wynikać z czynników:

86 / 140

86. Ból spowodowany endometriozą charakteryzuje się:

87 / 140

87. W przebiegu waginozy bakteryjnej jednym z objawów jest rybi zapach wydzieliny, diagnostyczne jego wzmocnienie powoduje roztwór:

88 / 140

88. Wskaż główne efekty niepożądanegodziałania terapii estrogenowo-progestagenowej u kobiet po menopauzie:

89 / 140

89. Niedobór estrogenów w okresie pomenopauzalnym prowadzi do zmian w ścianach pochwy w postaci:

90 / 140

90. Do objawów naczynioruchowych zespołu klimakterycznego zaliczamy:

91 / 140

91. Okres obejmujący kilka lat poprzedzających ostatnią miesiączkę oraz 12 miesięcy po ostatniej miesiączce to:

92 / 140

92. Do objawów związanych za trofią w obrębie układu moczowego w okresie menopauzy nie zaliczamy:

93 / 140

93. Wskutek obniżenia stężenia estrogenów, w okresie klimakterium, w obrębie błony śluzowej pochwy dochodzi do:

94 / 140

94. Nasilenie objawów wypadowych ocenia skala:

95 / 140

95. U wiekszości kobiet uderzenia gorąca pojawiają się:

96 / 140

96. W stopniu histologicznej złośliwości nowotworów określenie: nowotwory o wysokim stopniu zróżnicowania – komórki niezróżnicowane nie przekraczają 5% to:

97 / 140

97. Najczęściej występujący inwazyjny nowotwór szyjki macicy to rak:

98 / 140

98. Zespół lyncha można rozpoznać w przypadku wykrycia mutacji w jednym z genów lub na podstawie kryteriów amsterdamskich. który z dystrakto rów nie należy do tych kryteriów?

99 / 140

99. Do skutków ubocznych radioterapii – powikłań popromiennych wczesnych (ostrych) przy napromienianiu miednicy zaliczamy:

100 / 140

100. Podczas radioterapii pielęgnacja okolicy napromieniowanej polega na:

101 / 140

101. Nieswoistym markerem nowotworowym bardzo przydatnym w diagnozowaniu raka piersi jest:

102 / 140

102. Do wczesnych powikłań operacyjnego leczenia raka piersi zaliczamy:

103 / 140

103. Odległe powikłania chemioterapii - obserwowane po kilku miesiącach lub latach po jej zakończniu to:

104 / 140

104. Objawy kliniczne zgłaszane najczęściej przez chore z rakiem sromu, to:

105 / 140

105. Do wczesnych powikłań radioterapii zaliczamy:

106 / 140

106. Pacjentka w terminalnej fazie choroby nowotworowej wyraża życzenie, by nie informować rodziny o jej stanie zdrowia, w tej sytuacji personel medyczny powinien:

107 / 140

107. Radioterapia stosowana jakodziałanie paliatywne zakłada:

108 / 140

108. Czynnikiem ryzyka wystąpienia raka endometrium nie jest:

109 / 140

109. Po zabiegu amputacji piersi pacjentka ćwiczy kończynę górną po stronie operowanej w następujący sposób:

110 / 140

110. Do faz rozwoju raka szyjki macicy określonego na podstawie obrazu morfologicznego, nie zalicza się:

111 / 140

111. Pielęgnacja wkłucia lub portu naczyniowego podczas terapii cytostatykami powinna polegać na przepłukaniu żyły/portu naczyniowego:

112 / 140

112. Poprawę komfortu oddychania u pacjentek z dusznością w terminalnej fazie choroby, można uzyskać poprzez:

113 / 140

113. Jedną z przyczyn występowania raka sromu jest:

114 / 140

114. Nowotwory graniczne jajnika to guzy o:

115 / 140

115. W terminalnej fazie choroby nowotworowej na plan pierwszy wysuwają się następujące potrzeby:

116 / 140

116. Najczęściej występującym pierwotnym nowotworem złośliwym pochwy jest:

117 / 140

117. W przypadku wynaczynienia leku cytostatycznego poza żyłę należy między innymi:

118 / 140

118. U pacjentki po mastekto mii, w życiu codziennym, zalecane jest stosowanie klina pod kończynę górną strony operowanej:

119 / 140

119. O powstałym krwawieniu z rany po amputacji piersi może świadczyć:

120 / 140

120. W badaniu ginekologicznym stwierdzono lity, nieregularny i nieruchomy guz w miednicy mniejszej. są to cechy charakterystyczne dla:

121 / 140

121. Pielęgniarka, położna uzyskująca tytuł specjalisty w danej dziedzinie ma obowiązek:

122 / 140

122. Pacjent pozywa pielęgniarkę/położną i domaga się odszkodowania za szkodę wyrządzoną w wyniku błędu medycznego. ewentualna odpowiedzialność pielęgniarki/położnej będzie miała charakter odpowiedzialności:

123 / 140

123. W jakim zakresie pacjent, który nie ukończył 16 lat ma prawo do informacji o swoim stanie zdrowia, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych i leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia oraz rokowaniu?

124 / 140

124. Przewinienie zawodowe to:

125 / 140

125. Obecnie obowiązujący kodeks etyki zawodowej pielęgniarki i położnej rzeczypospolitej polskiej został:

126 / 140

126. Uczestniczenie pielęgniarki, położnej w zabiegach i eksperymentach biomedycznych:

127 / 140

127. Do zakłóceń w komunikacji interpersonalnej, niezależnych od osób uczestniczących w relacji, należą:

128 / 140

128. Druga reguła komunikacyjna berne'a zakłada, że:

129 / 140

129. Zgodnie z założeniami analizy transakcyjnej u osoby będącej w stanie rodzic - krytyczny, można zaobserwować postawę patrzenia z góry, ściągnięte brwi oraz:

130 / 140

130. Wskaż, w którym kraju, w porównaniu z krajami ue, występują wyjątkowo korzystne tendencje demograficzne:

131 / 140

131. Analiza czynników innych niż zdrowotne, które mogą mieć wpływ na stan zdrowia na poziomie województw została pogrupowana w trzech kategoriach: sytuacja demograficzna, rynek pracy i edukacja, sytuacja gospodarcza i stan gospodarstw domowych. do oceny sytuacji demograficznej w województwach wykorzystane zostały dwa wskaźniki, są to:

132 / 140

132. Model transformacji demograficznej zakłada, że wartości kluczowych parametrów opisujących populację, które kształtują jej strukturę demograficzną zmieniają się:

133 / 140

133. Do narzędzi stosowanych w procesie doskonalenia jakości zaliczamy m.in. diagram ishikawa – diagram przyczynowo-skutkowy. wykres ten wskazuje na główne przyczyny problemu:

134 / 140

134. Do technik obserwacji bezpośrednich zmierzających do ustalenia pracochłonności danego zadania, zalicza się:

135 / 140

135. Przy formułowaniu obowiązków pracowniczych, świadomość hierarchii zadań przypisanych danemu stanowisku, nie odnosi się do zasady:

136 / 140

136. Wg h . fayola, do funkcji kierowniczej (inaczej zwanej funkcją zarządzania) zaliczamy:

137 / 140

137. Opracowanie polityki jakości, mapy procesów i ich opis todziałania podejmowane w ramach wdrożenia systemu zapewnienia jakości na etapie:

138 / 140

138. Wskaż nieprawdziwe twierdzenie dotyczące artykułu przeglądowego:

139 / 140

139. Rozwój własny i zawodu jest uznawany za jedną z głównych funkcji pielęgniarstwa, w ramach której pielęgniarka, położna:

140 / 140

140. Zmienna, która pojawia się w przebiegu badania jako skutek oraz nie podlega manipulacji lecz obserwacji i pomiarom jest to:

Your score is

Średni wynik to 46%

0%