Choroba wieńcowa kwalifikowana jako choroba niedokrwienna serca jednak nie oznacza tego samego ponieważ niedokrwienność serca jest pojęciem szerszym i może być spowodowane przez wiele różnych czynników. Choroba wieńcowa natomiast związana jest jedynie ze zmianami w obrębie tętnic wieńcowych (najczęściej miażdżycowymi). Jednocześnie będąc dominująca postacią niedokrwienności serca, szacowaną na ponad 90% przypadków. Zmiany powodują ograniczony dopływ krwi do mięśnia sercowego a co za tym idzie jego niedotlenienie a w dalszej kolejności martwicę. Podczas niedokrwienia charakterystycznym jest występowanie dławicy piersiowej objawiającej się  bólem w klatce piersiowej oraz dusznością. W krajach rozwiniętych diagnozowanie takiego schorzenia jest najczęstsze wśród chorób układu krążenia a wraz ze starzeniem się społeczeństwa tendencja ta rośnie.

Przykładowe problemy pielęgnacyjne w chorobie wieńcowej wraz z celem i interwencjami.

I Problem pielęgnacyjny:

Ryzyko wystąpienia powikłań (zawał serca, zaburzenia rytmu serca, niewydolność krążenia) spowodowane niedokrwieniem mięśnia sercowego objawiające się nasileniem objawów dławicy piersiowej

Cel: Niedopuszczenie do powstania powikłań, zwiększenie przepustowości naczyń wieńcowych

Działania pielęgniarskie:

 • Stworzenie dostępu naczyniowego poprzez założenie kaniuli dożylnej
 • Ułożenie pacjenta w pozycji półwysokiej ułatwiającej oddychanie
 • Stała obserwacja i zapis podstawowych parametrów życiowych (liczby oddechów, CTK, saturacji, czynności serca)
 • Wykonanie badania elektrokardiograficznego
 • Pobranie krwi do badań zgodnie ze zleceniem lekarskim
 • W razie wystąpienia duszności lub spadku nasycenia krwi tętniczej tlenem >95% zastosowanie tlenoterapii
 • Podaż leków zgodnie z indywidualną kartą zleceń lekarskich

II Problem pielęgnacyjny:

Ryzyko wystąpienia krwotoku związanego z zastosowanie leczenia trombolitycznego

Cel: Niedopuszczenie do wystąpienia krwotoku

Działania pielęgniarskie:

 • Stała obserwacja i zapis podstawowych parametrów życiowych (liczby oddechów, CTK, saturacji, czynności serca)
 • Obserwacja pod kątem wystąpienia skutków ubocznych leczenia przeciwkrzepliwego (zaczerwienienie moczu, krwawienie z nosa, błon śluzowych czy miejsc iniekcji)
 • Obserwacja stanu świadomości oraz zabarwienia powłok skórnych
 • W razie konieczności przerwanie leczenia trombolitycznego zgodnie ze zleceniem lekarskim
 • Gdy wystąpią objawy krwotoku należy natychmiast przerwać podawanie leku
 • W celu odwrócenia działania leku zastosowanie świeżo mrożonego osocza lub świeżej pełnej krwi zgodnie ze zleceniem lekarskim

III Problem pielęgnacyjny:

Dyskomfort chorego wynikający ze znacznego zwężenia światła naczyń wieńcowych skutkujący silnym bólem zamostkowym

Cel: Poprawa krążenia w naczyniach wieńcowych, zlikwidowanie bólu u chorego

Działania pielęgniarskie:

 • Pomiar bólu według odpowiedniej skali (Skala VAS, skala numeryczna)
 • Ułożenie chorego w pozycji półwysokiej
 • Podwyższenie progu bólowego (utrzymanie odpowiedniego mikroklimatu, zadbanie o ciszę w pomieszczeniu, utrzymanie higieny)
 • Stała obserwacja i zapis podstawowych parametrów życiowych (liczby oddechów, CTK, saturacji, czynności akcji serca)
 • Obserwacja chorego pod kątem wystąpienia powikłań (niewydolność krążenia, zawał serca)
 • Podaż leków przeciwbólowych zgodnie z indywidualną kartą zleceń lekarskich
 • Ponowny pomiar bólu według zastosowanej wcześniej skali

IV Problem pielęgnacyjny:

Osłabienie chorego spowodowane osłabieniem rzutu serca objawiająca się szybką męczliwością chorego

Cel: Zwiększenie tolerancji na wysiłek fizyczny

Działania pielęgniarskie:

 • Zapewnienie pacjentowi odpowiednich warunków do wypoczynku oraz snu (cisza, odpowiedni mikroklimat)
 • Stała obserwacja i zapis w dokumentacji medycznej podstawowych parametrów życiowych (liczby oddechów, CTK, saturacji, czynności akcji serca)
 • Dostosowanie aktywności do możliwości pacjenta, ograniczenie wysiłku fizycznego
 • Dbanie o prawidłowe nawodnienie (1,5-2l płynów dziennie) oraz spożywanie pełnowartościowych posiłków w mniejszych porcjach
 • W razie konieczności pomoc w czynnościach dnia codziennego
 • Motywowanie do podjęcia stopniowej rehabilitacji w momencie wystarczającej poprawy wydolności chorego

V Problem pielęgnacyjny:

Niepokój chorego o własne życie związany z pogarszającym się stanem zdrowia przejawiający się paniką w działaniach chorego

Cel: Uspokojenie pacjenta

Działania pielęgniarskie:

 • Ustalenie przyczyny niepokoju, próba eliminacji czynników pogarszających psychiczny stan pacjenta (deficyt wiedzy, hałas, utrudniony kontakt z rodziną)
 • Przedstawienie pacjentowi informacji na temat sytuacji zdrowotnej oraz czynności przy nim wykonywanych
 • Udzielenie wsparcia psychicznego oraz zapewnienie kontaktu z rodziną
 • Poinformowanie o możliwości przeprowadzenia rozmowy z psychologiem
 • W razie konieczności podanie leków uspokajających zgodnie ze zleceniem lekarza

VI Problem pielęgnacyjny:

Brak motywacji do porzucenia nałogu palenia wyrobów tytoniowych związany z brakiem wiedzy na temat choroby wieńcowej objawiający się częstymi pytaniami ze strony pacjenta

Cel: Zmotywowanie pacjenta do zmiany nawyku korzystania z wyrobów tytoniowych, edukacja na temat samoopieki w postępującej chorobie wieńcowej

Działania pielęgniarskie:

 • Edukacja pacjenta odnośnie czym jest choroba wieńcowa (etiologia, objawy, czynniki ryzyka, leczenie)
 • Edukacja pacjenta na temat pozytywnych skutków odstawienia palenia
 • Przedstawienie przykładowej terapii antynikotynowej (np. plastry, tabletki nikotynowe czy książki ułatwiające zerwanie z nałogiem)
 • Zachęcenie do skorzystania z porady psychologa lub psychoterapeuty
 • Edukacja rodziny oraz nakłanianie jej do motywowania pacjenta odnośnie zmiany nawyku

Zauważyłeś błąd a może masz jakąś uwagę odnośnie przeczytanego wpisu? Pomóż nam wspólnie udoskonalać portal i napisz do nas w sekcji kontakt lub klikając w ten tekst.

Bibliografia:

Talarska D, Zozulińska-Ziółkiewicz D. Pielęgniarstwo internistyczne. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL; 2017.

Jurkowska G. Pielęgniarstwo internistyczne. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL; 2018.

Szczeklik A, Gajewski P. Interna Szczeklika, Kraków: Wydawnictwo Medycyna Praktyczna; 2016.

 

POZOSTAŁE PROCESY PIELĘGNOWANIA