/140

PIELĘGNIARSTWO PEDIATRYCZNE

PIELĘGNIARSTWO PEDIATRYCZNE - JESIEŃ 2023

1 / 140

1. Przyczyna alkalozy metabolicznej u dziecka to:

2 / 140

2. Europejska karta praw dziecka w szpitalu zaaprobowana została w roku:

3 / 140

3. Objawem odwodnienia u niemowląt jest:

4 / 140

4. Objawem duszności u starszegodziecka nie jest:

5 / 140

5. Dla dziecka w wieku od 18 miesięcy do 4 roku życia charakterystycznym zachowaniem w reakcji na separację od matki w związku z hospitalizacją może być:

6 / 140

6. Wskaż stwierdzenie błędne dotyczące badania fizykalnego u małegodziecka:

7 / 140

7. Odrębne cechy budowy i czynności układu pokarmowego u dzieci to m.in.:

8 / 140

8. Szczepienia ochronne wywołują uodpornienie:

9 / 140

9. U 5-miesięcznego niemowlęcia objawem wskazującym na opóźnienie w rozwoju somatycznym jest:

10 / 140

10. Za najlepszy okres kształtowania sprawności ruchowej dzieci, tzw. „złoty okres motoryczności”, uważa się wiek:

11 / 140

11. Dla prawidłowego rozwoju lokomocji i kontroli postawy u dziecka w 6. miesiącu życia charakterystyczne jest:

12 / 140

12. Nadwaga u dzieci i młodzieży to zaburzenie, w którym wskaźnik masy ciała (bmi) dla płci i wieku odpowiada wartości:

13 / 140

13. W zakresie motoryki małej niemowlę opanowuje umiejętność:

14 / 140

14. Szczepienie ochronne u dziecka nie musi być odroczone, jeżeli:

15 / 140

15. U zdrowego niemowlęcia w celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia tzw. zespołu śmierci łóżeczkowej zalecane jest układanie dziecka do snu w pozycji:

16 / 140

16. Noworodek reaguje energicznym wyprostowaniem rąk i nóg, wygięciem pleców w łuk i odchyleniem głowy do tyłu, po czym zaciska pięści, a odrzuconymi wcześniej na boki rękami wykonuje powolny ruch objęcia klatki piersiowej. odruch ten występujący w odpowiedzi na gwałtowną zmianę położenia ciała noworodka, nagły hałas, ostry dźwięk, to:

17 / 140

17. Przejawy akceleracji u niemowląt to:

18 / 140

18. Ocena rozwoju wtórnych cech płciowych w okresie dojrzewania na podstawie skali tannera nie dotyczy:

19 / 140

19. Noworodek eutroficzny todziecko:

20 / 140

20. Ocena u dziecka wieku biologicznego nie obejmuje:

21 / 140

21. Egzogenne czynniki wpływające na rozwój dziecka to:

22 / 140

22. Produkty zbożowe zawierające gluten wprowadza się dodiety niemowlęcia w:

23 / 140

23. W przebiegu rozwoju fizycznego zachodzą następujące procesy:

24 / 140

24. Odruch chodu automatycznego utrzymuje się prawidłowo u dziecka:

25 / 140

25. Do profilaktyki drugorzędowej nie zalicza się:

26 / 140

26. Ograniczenie strat ciepła u noworodka drogą przewodzenia można osiągnąć poprzez:

27 / 140

27. Akceleracja jest to:

28 / 140

28. Pielęgniarka w szkole, wykonując test przesiewowy w kierunku wykrywania zeza u dzieci poprzez badanie symetrii odbicia światła na rogówkach, zastosuje test:

29 / 140

29. W przypadku wystąpienia gorączki u dziecka podaje się paracetamol doustnie lub doodbytniczo w dawce:

30 / 140

30. Dotychczas zdrowy, 14-letni chłopiec jest hospitalizowany z powodu zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych. otrzymuje płyny doustnie i dożylnie. pielęgniarka powinna monitorować u niego podaż płynów, gdyż ich nadmiar może spowodować:

31 / 140

31. Do objawów zakażenia układu moczowego u noworodka i niemowlęcia należą:

32 / 140

32. Skręt jądra o 360° trwający powyżej 2 4 godzin doprowadzi u dziecka do:

33 / 140

33. Który z pacjentów leżących w szpitalu nie powinien opuszczać swojej sali i nie wychodzić np. do pokoju wspólnych zabaw ?

34 / 140

34. Dla napadu hipoksemicznego w przebiegu tetralogii fallota prawdziwe jest stwierdzenie:

35 / 140

35. Który z poniższych objawów nie jest typowy u niemowlęcia z ostrą niewydolnością krążenia?

36 / 140

36. Do objawów odwodnienia niemowlęcia nie zalicza się:

37 / 140

37. Pielęgniarka ocenia stan noworodka tuż po porodzie. który z poniższych objawów będzie budził podejrzenie niedrożności przełyku u noworodka.

38 / 140

38. Do czynników sprzyjających zakażeniu układu moczowegodrogą wstępującą można zaliczyć:

39 / 140

39. Objawem charakterystycznym dla choroby hirschsprunga nie jest:

40 / 140

40. Etiologia infekcyjnego zapalenia wsierdzia (izw) nie obejmuje:

41 / 140

41. Przyczyną hiperglikemii nie jest:

42 / 140

42. Pielęgniarka, przed badaniem lekarskim ocenia stan ogólny 3-latka, który zgłosił się z mamą do przychodni. stan ogólny chłopca jest dobry, obecna jest niewielka duszność wdechowa, chrypka; dodatkowo matka zgłasza, że w nocy był obecny szczekający kaszel. najbardziej prawdopodobnym rozpoznaniem jest:

43 / 140

43. O wirusowej etiologii infekcji przewodu pokarmowego świadczą stolce:

44 / 140

44. Zwiększenie poziomu alfa-fetoproteiny w surowicy krwi matki oraz płynie owodniowym wiąże się z wystąpieniem u płodu:

45 / 140

45. Najczęstszą przyczyną zapalenia mięśnia sercowego u dzieci są:

46 / 140

46. Stopień niewydolności oddechowej u niemowlątocenia się za pomocą skali:

47 / 140

47. Okres wylęgania mononukleozy zakaźnej wynosi:

48 / 140

48. Rodzice 6-tygodniowego niemowlęcia zgłosili się do lekarza w przychodni z powodu wymiotów i wzdętego brzuszka. niemowlę odesłanodo szpitala z rozpoznaniem pylorostenozy. czym będą charakteryzowały się wymioty u tegodziecka?

49 / 140

49. Dziewczynka 13-letnia w stanie średnim, z dusznością, jest przyjęta do szpitala z powodu ostrej infekcji dolnych dróg oddechowych. lekarz zalecił monitorowanie saturacji krwi przy użyciu pulsoksymetru. przygotowując się do wykonania tej procedury powinnaś:

50 / 140

50. Objawem hipoglikemii nie jest:

51 / 140

51. Najczęstszą przyczyną ostrych biegunek u niemowląt w okresie jesienno-zimowym jest:

52 / 140

52. W czasie resustytacji nie wolno podawać leków domięśniowo, podskórnie oraz do żyły:

53 / 140

53. Czynnikiem usposabiającym do wystąpienia u dzieci poniżej 1 6 r.ż, zespołu reye'a jest przyjmowanie:

54 / 140

54. Jeżeli w trakcie bls zauważysz, że dziecko nie reaguje:

55 / 140

55. Częstość uciśnięć klatki piersiowej w trakcie resuscytacji u niemowlęcia wynosi:

56 / 140

56. W bls u dzieci, po sprawdzeniu bezpieczeństwa, kolejną czynnością jest:

57 / 140

57. "triada śmierci" to w medycynie ratunkowej zespół zaburzeń, szczególnie niebezpiecznych dla wszystkich masywnie krwawiących ofiar wypadków. składają się na nią:

58 / 140

58. W bls u dzieci, oceny oddechu dokonujesz za pomocą następujących zmysłów:

59 / 140

59. Dopes to angielski akronim obejmujący przyczyny nagłego pogorszenia się stanu zaintubowanegodziecka. litera d oznacza w nim:

60 / 140

60. Kolejność oceny i wykonywanych interwencji u każdego poważnie choregodziecka przebiega wg schematu abcde. literka „d” oznacza:

61 / 140

61. W trakcie nzk u dziecka do wykonania intubacji dotchawiczej użyjesz:

62 / 140

62. Problemem pielęgnacyjnym wynikającym z objawów związanych z przyspieszoną przemianą materii u dziecka z nadczynnością tarczycy jest:

63 / 140

63. Niedokrwistość typu fanconiego jest:

64 / 140

64. W okresie remisji atopowego zapalenia skóry nie należy unikać kontaktu dziecka z:

65 / 140

65. Do kostnych objawów krzywicy należą m. in.:

66 / 140

66. W stadium zaostrzenia wrzodziejącego zapalenia jelit i pogłębiania się niedożywienia należy stosować:

67 / 140

67. W przebiegu marskości wątroby najgroźniejszym dla życia powikłaniem jest:

68 / 140

68. Jednym z pierwszych objawów cukrzycy typu i u dziecka nie jest:

69 / 140

69. W przełomie miastenicznym u dziecka występuje:

70 / 140

70. Do typowych cech choroby przewlekłej nie należy:

71 / 140

71. W polsce najczęściej występujące choroby przewlekłe w populacji dzieci i młodzieży to:

72 / 140

72. Przyswajanie żelaza z pokarmów ułatwia/ją:

73 / 140

73. Zespół pataua to trisomia chromosomu:

74 / 140

74. Do ogólnoustrojowych objawów krzywicy należą m. in.:

75 / 140

75. Obecność mniej lub bardziej licznych wybroczyn na skórze z tendencją do tworzenia sie wylewów w obrębie śluzówek jamy ustnej i spojówek oraz skłonnością do siniaczenia jest charakterystyczna dla:

76 / 140

76. W chorobie leśniowskiego-crohna zmiany chorobowe mogą dotyczyć:

77 / 140

77. Astma oskrzelowa jest chorobą:

78 / 140

78. Rozpoznanie zespołu turnera u dziecka już w okresie noworodkowym może sugerować:

79 / 140

79. W przypadku refluksu żołądkowo-przełykowego u starszegodziecka zaleca się:

80 / 140

80. W przypadku rozpoznania młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów dziecko wymaga stałego nadzoru okulistycznego, ponieważ częste powikłanie w przebiegu tego stanu to:

81 / 140

81. Trudności w karmieniu dziecka z mózgowym porażeniem dziecięcym wynikają przede wszystkim z:

82 / 140

82. Ból kolana u dziecka w wieku szkolnym, połączony z utykaniem i ustawieniem stopy w rotacji zewnętrznej może wskazywać na:

83 / 140

83. W sytuacji hospitalizowania dziecka z zaburzeniami słuchu w stopniu znacznym nie należy:

84 / 140

84. Uszkodzenie słuchu u dziecka w stopniu umiarkowanym rozpoznaje się, gdy ubytek słuchu jest:

85 / 140

85. W rozwoju mowy dziecka „okres melodii” występuje:

86 / 140

86. Zmiany fenotypowe w zespole downa to wszystkie, z wyjątkiem:

87 / 140

87. Prawidłowo funkcjonująca rodzina dziecka niepełnosprawnego to rodzina, która:

88 / 140

88. Dla mózgowego porażenia dziecięcego prawdziwe jest stwierdzenie:

89 / 140

89. W opiece nad chorym po urazie czaszkowo-mózgowym pielęgniarki powinny uwzględniać:

90 / 140

90. Nadrzędnym celem leczenia urologicznego w przepuklinie oponowo-rdzeniowej jest:

91 / 140

91. Powikłaniem przepukliny oponowo-rdzeniowej u noworodka nie jest:

92 / 140

92. W niepełnosprawności intelektualnej stopnia lekkiego iloraz inteligencji wynosi:

93 / 140

93. Optymalną drogą do podania analgetyku u dziecka współpracującego jest droga:

94 / 140

94. Wspomaganie psychospołeczne dziecka w trakcie leczenia choroby nowotworowej opiera się na następujących zasadach:

95 / 140

95. U dziecka z zaawansowaną chorobą nowotworową obserwuje się zespół przewlekłego wyczerpania. do objawów, które możemy zaobserwować u dziecka nie należą:

96 / 140

96. Powikłaniem zastosowania intensywnej chemioterapii mogą być nudności i wymioty. celem opieki nad dzieckiem nie jest:

97 / 140

97. Najczęstszą chorobą nowotworową układu krwiotwórczego u dzieci jestostra białaczka limfoblastyczna. do objawów choroby wynikających z zajęcia szpiku kostnego i zahamowania erytropoezy, zaliczamy:

98 / 140

98. Do najczęstszych pierwotnych nowotworów złośliwych kości u dzieci należą:

99 / 140

99. W leczeniu bólu u dziecka chorego na nowotwór wyróżniamy fazy:

100 / 140

100. Powikłaniem zastosowania intensywnej chemioterapii może być osłabienie lub utrata apetytu oraz zmiana smaku i zapachu przyjmowanych przez dziecko potraw. postępowanie pielęgnacyjne powinno polegać na:

101 / 140

101. Dokonując wyboru podawania leków przeciwbólowych u dziecka z nowotworem należy:

102 / 140

102. Do czynników sprzyjających wystąpieniu zakażeń u pacjentów onkohematologicznych zaliczamy czynniki:

103 / 140

103. Wymioty psychogenne w przebiegu choroby nowotworowej u dzieci mogą być spowodowane:

104 / 140

104. Do czynników predysponujących do wystąpienia choroby nowotworowej u dzieci nie należą czynniki:

105 / 140

105. Współcześnie pojęcie eutanazja oznacza:

106 / 140

106. U dzieci z zaawansowaną chorobą nowotworową jednym z głównych objawów jest zespół przewlekłego wyczerpania, objawiający się najczęściej dolegliwościami:

107 / 140

107. Wśród przyczyn śmierci u dzieci z powodu choroby nowotworowej najczęściej wymienia się:

108 / 140

108. Pierwsze w polsce domowe hospicjum dla dzieci powstało w:

109 / 140

109. Według definicji światowej organizacji zdrowia z 2002r. opieka paliatywna to:

110 / 140

110. Przyczyną fobii szkolnej nie jest:

111 / 140

111. Na zespół dziecka maltretowanego składają się m.in:

112 / 140

112. Pielęgniarka powinna wiedzieć, że u nastolatków jednym z najważniejszych czynników wysokiego ryzyka popełnienia samobójstwa jest:

113 / 140

113. W zespole aspergera nie występuje:

114 / 140

114. Anoreksja jest to uporczywe, chorobliwe dążenie do utraty masy ciała przez odmowę spożywania pokarmów zwykle w połączeniu z:

115 / 140

115. Postępowanie terapeutyczne u dziecka z moczeniem nocnym nie obejmuje:

116 / 140

116. Do nowych problemów zdrowotnych uczniów zalicza się m.in.:

117 / 140

117. Zastępczy zespół münchhausena to:

118 / 140

118. Wśród niemowląt najczęstszą przyczyną umieralności są:

119 / 140

119. Podczas sprawowania opieki nad noworodkiem z rozszczepem w obrębie twarzoczaszki najważniejszym celem pielęgnacyjnym jest:

120 / 140

120. Pielęgniarka, która opiekuje się dzieckiem po wydarzeniach traumatycznych w e wczesnej fazie interwencji kryzysowej powinna:

121 / 140

121. Pielęgniarka, położna uzyskująca tytuł specjalisty w danej dziedzinie ma obowiązek:

122 / 140

122. Pacjent pozywa pielęgniarkę/położną i domaga się odszkodowania za szkodę wyrządzoną w wyniku błędu medycznego. ewentualna odpowiedzialność pielęgniarki/położnej będzie miała charakter odpowiedzialności:

123 / 140

123. W jakim zakresie pacjent, który nie ukończył 16 lat ma prawo do informacji o swoim stanie zdrowia, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych i leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia oraz rokowaniu?

124 / 140

124. Przewinienie zawodowe to:

125 / 140

125. Obecnie obowiązujący kodeks etyki zawodowej pielęgniarki i położnej rzeczypospolitej polskiej został:

126 / 140

126. Uczestniczenie pielęgniarki, położnej w zabiegach i eksperymentach biomedycznych:

127 / 140

127. Do zakłóceń w komunikacji interpersonalnej, niezależnych od osób uczestniczących w relacji, należą:

128 / 140

128. Druga reguła komunikacyjna berne'a zakłada, że:

129 / 140

129. Zgodnie z założeniami analizy transakcyjnej u osoby będącej w stanie rodzic - krytyczny, można zaobserwować postawę patrzenia z góry, ściągnięte brwi oraz:

130 / 140

130. Wskaż, w którym kraju, w porównaniu z krajami ue, występują wyjątkowo korzystne tendencje demograficzne:

131 / 140

131. Analiza czynników innych niż zdrowotne, które mogą mieć wpływ na stan zdrowia na poziomie województw została pogrupowana w trzech kategoriach: sytuacja demograficzna, rynek pracy i edukacja, sytuacja gospodarcza i stan gospodarstw domowych. do oceny sytuacji demograficznej w województwach wykorzystane zostały dwa wskaźniki, są to:

132 / 140

132. Model transformacji demograficznej zakłada, że wartości kluczowych parametrów opisujących populację, które kształtują jej strukturę demograficzną zmieniają się:

133 / 140

133. Do narzędzi stosowanych w procesie doskonalenia jakości zaliczamy m.in. diagram ishikawa – diagram przyczynowo-skutkowy. wykres ten wskazuje na główne przyczyny problemu:

134 / 140

134. Do technik obserwacji bezpośrednich zmierzających do ustalenia pracochłonności danego zadania, zalicza się:

135 / 140

135. Przy formułowaniu obowiązków pracowniczych, świadomość hierarchii zadań przypisanych danemu stanowisku, nie odnosi się do zasady:

136 / 140

136. Wg h . fayola, do funkcji kierowniczej (inaczej zwanej funkcją zarządzania) zaliczamy:

137 / 140

137. Opracowanie polityki jakości, mapy procesów i ich opis todziałania podejmowane w ramach wdrożenia systemu zapewnienia jakości na etapie:

138 / 140

138. Wskaż nieprawdziwe twierdzenie dotyczące artykułu przeglądowego:

139 / 140

139. Rozwój własny i zawodu jest uznawany za jedną z głównych funkcji pielęgniarstwa, w ramach której pielęgniarka, położna:

140 / 140

140. Zmienna, która pojawia się w przebiegu badania jako skutek oraz nie podlega manipulacji lecz obserwacji i pomiarom jest to:

Your score is

The average score is 1%

0%