/140

PIELĘGNIARSTWO OPERACYJNE

PIELĘGNIARSTWO OPERACYJNE - JESIEŃ 2023

1 / 140

1. Współcześnie stosowanie folii chirurgicznej w salach operacyjnych staje się konieczne. folia operacyjna:

2 / 140

2. Standard to:

3 / 140

3. Sporządzanie planów zabiegów operacyjnych dla bloku operacyjnego ma na celu:

4 / 140

4. W jakiej pozycji ułożeniowej leży chory podczas laparoskopowej operacji przepukliny pachwinowej?

5 / 140

5. Jak nazywa się radykalne wycięcie pęcherza moczowego?

6 / 140

6. Technika laparoskopowa to technika chirurgiczna:

7 / 140

7. Jakie urządzenia wchodzą w skład toru wizyjnegodo laparoskopii?

8 / 140

8. Która z technik wytwarzania odmy otrzewnowej jest prawidłowa?

9 / 140

9. Histeroskop składa się z:

10 / 140

10. Po usunięciu uchyłka zenkera wykonuje się zwykle miotomię i jest to:

11 / 140

11. Którą z technik operacyjnych zastosujemy w przypadku guza chromochłonnego rdzenia nadnerczy?

12 / 140

12. Igła veress'a podczas zabiegu laparoskopii używana jest do:

13 / 140

13. Który z wymienionych gazów używa się do wytworzenia odmy otrzewnowej podczas laparoskopii?

14 / 140

14. Aquapurator to przyrząd wykorzystywany podczas zabiegu laparoskopii do:

15 / 140

15. Żylaki przełyku spowodowane są:

16 / 140

16. Najczęstszym, uciążliwym powikłaniem po operacji laparoskopii, na który skarżą się w większości pacjenci jest ból:

17 / 140

17. Operacje laparoskopowe na macicy to:

18 / 140

18. Neurapraksja jest to:

19 / 140

19. Przewlekły objawowy krwiak podtwardówkowy, leczony jest najczęściej:

20 / 140

20. Objawami oponiaków mózgu są:

21 / 140

21. Kraniotomia i kraniektomia są to zabiegi, podczas których płat kostny:

22 / 140

22. W przypadku wystąpienia krwawienia z zatoki opony twardej, aby utrzymać homeostazę w trakcie zabiegu stosuje się:

23 / 140

23. Wśród instrumentarium podstawowegodo operacji kręgosłupa znajdują się:

24 / 140

24. Aby uwidocznić przepuklinę lub wypuklinę dyskową w pierwszym etapie fenestracji, nacina się w postaci klapki lub okienka więzadło:

25 / 140

25. Czynnikami powodującymi pęknięcie tętniaka mózgowego są czynniki z wyjątkiem:

26 / 140

26. Podczas zabiegu laminekto mii usunięcie odpowiedniego wyrostka kolczystego odbywa się za pomocą:

27 / 140

27. Nagromadzenie się krwi pomiędzy kością czaszki a oponą twardą nosi nazwę krwiaka:

28 / 140

28. Część wiertarki elektrycznej, której używamy do płatowego otwarcia kości czaszki, to:

29 / 140

29. Po wyłuszczeniu torbieli jajnika, pobrany materiał należy przesłać śródoperacyjnie do pracowni histopatologicznej:

30 / 140

30. Operacja metodą burch'a polega na:

31 / 140

31. Przeciwwskazaniem do założenia szwu okrężnego na szyjkę macicy w leczeniu niewydolności cieśniowo - szyjkowej u ciężarnych nie jest:

32 / 140

32. Marsupializacja to:

33 / 140

33. Zespół meigsa charakteryzują następujące objawy:

34 / 140

34. Do bezwzględnych wskazań cięcia cesarskiego nie należy?

35 / 140

35. Zasadą leczenia operacyjnego zmian jajnika podejrzanych o proces nowotworowy jest:

36 / 140

36. W trakcie leczenia zabiegowego ciąży pozamacicznej jajowodowej techniką laparoskopową, do usunięcia trofoblastu z naciętego jajowodu zastosujemy:

37 / 140

37. W przypadku niestabilnych złamań miednicy u pacjentów po wyrównaniu stanu ogólnego najkorzystniejszym sposobem postępowania jest:

38 / 140

38. Jedną z zasad obowiązujących podczas zakładania opatrunku gipsowego jest:

39 / 140

39. Jaka jest główna zaleta stabilizacji wewnętrznej nad unieruchomieniem złamania w opatrunku gipsowym:

40 / 140

40. Jakie więzadło najczęściej ulega uszkodzeniu przy urazach kciuka?

41 / 140

41. W jakiego typu złamaniach konieczne jest leczenie operacyjne?

42 / 140

42. W złamaniach obręczy miednicy zastosowanie płytek rekonstrukcyjnych zależy od:

43 / 140

43. Złamanie miednicy typu malgaigne'a wymaga leczenia:

44 / 140

44. Triada o’donoghue w stawie kolanowym to uszkodzenie:

45 / 140

45. Przy złamaniu trzonu kości piszczelowej nie powinno być stosowane zespolenie:

46 / 140

46. Aparat ilizarowa jest stabilizatorem:

47 / 140

47. Do usunięcia kamieni nerkowych instrumentariuszka powinna przygotować kleszcze:

48 / 140

48. Ściągnięcie jądra z kanału pachwinowegodo moszny wykonuje się z powodu:

49 / 140

49. Pielolitotomia to operacyjne:

50 / 140

50. Zabieg stulejki to usunięcie:

51 / 140

51. Wskazaniem do circumcisio może być:

52 / 140

52. Wskazaniem do częściowego wycięcia nerki jest:

53 / 140

53. Zasadniczą drogą dostępu operacyjnegodo nerki jest:

54 / 140

54. Na czym polega operacja sposobem hynesa - andersona?

55 / 140

55. Pacjentka lat 6 2 została zakwalifikowana do zamknięcia istotnego hemodynamicznie ubytku w przegrodzie międzyprzedsionkowej. pacjentka będzie miała wykonany zabieg przezskórnego zamknięcia asd ii. urządzenie służące do zamknięcia ubytku to:

56 / 140

56. Jak inaczej nazywa się tzw. krążenie wspomagane iabp?

57 / 140

57. Aby odsłonić serce do operacji "baypasów", klatkę piersiową należy otworzyć przez:

58 / 140

58. Pozaustrojowa pompa wspomagania serca, tzw. „sztuczne komory” serca to jedna z nowoczesnych metod mechanicznego wspomagania krążenia, służąca leczeniu niewydolności mięśnia sercowego o różnej etiologii. wskaż zdanie nieprawdziwe dotyczące tej metody terapii:

59 / 140

59. Roztwór kardioplegiczny jest to:

60 / 140

60. Zastawka biologiczna to:

61 / 140

61. Podczas procedury wymiany zastawek serca obowiązują ścisłe kryteria doboru zastawki do indywidualnych potrzeb i stanu zdrowia chorego. dodyspozycji mamy zastawki biologiczne i mechaniczne. wybierz zdanie nieprawdziwe:

62 / 140

62. Trwa przygotowanie pacjentki 40-letniej do zastosowania krążenia pozaustrojowego. zabieg jest na etapie przygotowywania naczyń krwionośnych do wprowadzenia kaniul. jakie żyły otacza się, a następnie zaciska tasiemkami?

63 / 140

63. Wskazaniem bezwzględnym dodługotrwałej elektrostymulacji serca jest/są:

64 / 140

64. Czego używa się m.in. do wytworzenia pomostów typu by-pass?

65 / 140

65. 51-letni pacjent po niedawno przebytym zawale serca przygotowywany jest do pomostowania naczyń wieńcowych. do rewaskularyzacji chirurgicznej mięśnia sercowego będzie stosowana tętnica piersiowa wewnętrzna, która może być pobrana z dostępu:

66 / 140

66. Pęknięcie tętniaka jest wskazaniem do:

67 / 140

67. Przyczyną przeciążenia prawej komory i krążenia płucnego może być m.in. wrodzona wada przegrody międzyprzedsionkowej z przeciekiem lewo-prawym (asd). z e względu na lokalizację ubytku w sercu rozróżniamy kilka typów tej wady. asd typu i i to wada zlokalizowana:

68 / 140

68. Kardioplegia jest to:

69 / 140

69. Pacjent lat 7 9 trafił do szpitala z objawami ciężkiej stenozy aortalnej. przeprowadzonodokładną diagnostykę kardiologiczną i został o n zakwalifikowany do przezcewnikowego wszczepienia zastawki aortalnej. implantacja przezskórna zastawki aortalnej to w skrócie:

70 / 140

70. Lobectomia, to wycięcie:

71 / 140

71. O ściśnięciu klatki piersiowej świadczy wystąpienie:

72 / 140

72. Kurza klatka piersiowa spowodowana jest:

73 / 140

73. Przy odmie samoistnej należy:

74 / 140

74. Jaką aparaturę medyczną stosuje się do wszczepienia rozrusznika serca?

75 / 140

75. U pacjenta przebywającego na oddziale torakochirurgii wykryto guz płuca lewego, aby usunąć zmianę należy wykonać:

76 / 140

76. Do rozwarcia przestrzeni międzyżebrowej stosuje się najczęściej:

77 / 140

77. Przezskórna trombekto mia aspiracyjna polega na:

78 / 140

78. Wskazaniami do pilnej operacji w przypadku ostrych zakrzepów tętnic zmienionych miażdżycowo są zakrzepy:

79 / 140

79. W leczeniu owrzodzeń podudzi pochodzenia żylnego, jedną z najważniejszych metod jest/są:

80 / 140

80. Pacjent m a rozpoznany zespół leriche'a i będzie miał wykonany zabieg operacyjny:

81 / 140

81. Udrożnienie tętnic polega na:

82 / 140

82. Pierwsze objawy pękania tętniaka aorty brzusznej do przestrzeni zaotrzewnowej to:

83 / 140

83. Do specjalistycznego instrumentarium w chirurgii naczyniowej nie należą:

84 / 140

84. Do zamknięcia napływu i odpływu krwi z operowanych naczyń i protez naczyniowych używa się następujących narzędzi:

85 / 140

85. Co oznacza określenie tętniak prawdziwy?

86 / 140

86. Klasyczną operację tętniaka aorty brzusznej wykonuje się poprzez:

87 / 140

87. Do badania części nosowej gardła (rynoskopia tylna) używana/-y jest:

88 / 140

88. Polipectomia to zabieg polegający na:

89 / 140

89. Zabieg mający na celu zamknięcie błony bębenkowej to:

90 / 140

90. Manewr heimlicha stosujemy podczas:

91 / 140

91. Nacięcie błony śluzowej, tkanek miękkich i okostnej przedsionka jamy ustnej, otwarcie zatoki, usunięcie zmienionej patologicznie błony śluzowej zatoki, wytworzenie nowego otworu do przewodu nosowegodolnego, to:

92 / 140

92. Adenotom beckmanna oraza denotom l a force'a, to narzędzia znajdujące się w zestawie do zabiegu?

93 / 140

93. Tracheostomia polega na:

94 / 140

94. Zabieg otwarcia komórki głównej i układu komórek powietrznych wyrostka sutkowego celem usunięcia zmian patologicznych oraz kontrola układu pneumatycznego ucha środkowego, to:

95 / 140

95. Przegrodę nosa po operacji septoplastyki unieruchamiamy przy pomocy:

96 / 140

96. Do uszypułowanych płatów skórno-mięśniowych zalicza się płaty zawierające:

97 / 140

97. Pacjentka lat 45 ma mieć wykonany zabieg operacyjny mastekto mia m. patey mammae sin. zastosowana metoda operacyjna to inaczej:

98 / 140

98. Przeszczep allogeniczny to przeszczep gdzie:

99 / 140

99. W celu wypełnienia ubytków w obrębie oczodołu oraz reanimacji twarzy w porażeniu nerwu twarzowego wykonuje się zabieg przemieszczenia mięśni:

100 / 140

100. Zabieg chirurgiczny dysplazji w przypadku ograniczonych deformacji polega na:

101 / 140

101. Pacjentka, lat 60, przygotowywana jest do zabiegu operacyjnego z powodu zwiększonego ciśnienia wewnątrzgałkowego i postępującej utraty pola widzenia. dla jakiego schorzenia są charakterystyczne w/w objawy?

102 / 140

102. Oparzenie gałki ocznej wapnem może spowodować:

103 / 140

103. Zaćma jest:

104 / 140

104. Jakiej metody nie stosujemy obecnie w chirurgii zaćmy?

105 / 140

105. Korekta zeza polega na:

106 / 140

106. Zabieg usuwania zaćmy można wykonać metodą:

107 / 140

107. Egzenteracja, to usunięcie:

108 / 140

108. Przygotowane na bocznym stole serce dawcy, umieszczono w worku osierdziowym biorcy. elektrody nasierdziowe naszywa się na:

109 / 140

109. Po otwarciu jamy brzusznej u dawcy fragmentu wątroby, aby ostatecznie ocenić możliwość pobrania wykonuje się badanie kontrastowe:

110 / 140

110. Przystąpionodo przeszczepu nerki lewej u 6-letniego chłopca dotychczas nie operowanego. wykonano cięcie skórne:

111 / 140

111. Wskazaniem do przeszczepu serca jest skrajna postać niewydolności serca, która może w niedługim czasie doprowadzić do śmierci pacjenta, jestoporna na leczenie farmakologiczne i chirurgiczne. do transplantacji serca u dorosłych najczęściej doprowadzają schorzenia:

112 / 140

112. Przeszczep autogeniczny jest to przeszczep:

113 / 140

113. Która z cech jest charakterystyczna dla zespołu fallota?

114 / 140

114. U pacjenta na oddziale chirurgii dziecięcej rozpoznano niedrożność zewnątrzwątrobowych dróg żółciowych. zakwalifikowanodzieckodo operacji naprawczej metodą hepato-porto-jejunostomii metodą kasai. z jakiegodostępu zostanie przeprowadzona operacja?

115 / 140

115. Ufiksowanie za pomocą pierwszego szwu mięśnia skośnego wewnętrznego brzucha i mięśnia poprzecznego brzucha, jak również powięzi poprzecznej do guzka kości łonowej, a następnie umocowanie za pomocą kolejnych szwów mięśnia skośnego wewnętrznego i mięśnia poprzecznego brzucha oraz powięzi poprzecznej do więzadła pachwinowego to plastyka kanału pachwinowego sposobem:

116 / 140

116. guz wilmsa jest to najczęściej występujący guz złośliwy u dzieci, dający przerzuty do różnych narządów ciała. gdzie pierwotnie jest umiejscowiony guz wilmsa:

117 / 140

117. Siedmioletni chłopiec z narastającym wodogłowiem ma mieć przeprowadzony zabieg wymiany zastawki komorowej. Jednym z elementów przygotowania pacjenta do operacji jest strzyżenie głowy. Gdzie należy je wykonać?

118 / 140

118. Operacyjne zmniejszenie miedniczki nerkowej i rekonstrukcja moczowodu w przypadku jego zwężenia na poziomie miedniczki to operacja metodą:

119 / 140

119. Wskaż nieprawidłową odpowiedź dotyczącą przeszczepów rodzinnych wątroby:

120 / 140

120. Brak komórek nerwowych w części lub w całym jelicie grubym prowadzi do czynnościowego zwężenia bezzwojowego odcinka jelita i wtórnie do poszerzenia proksymalnego zdrowego odcinka jelita. w leczeniu choroby hirschsprunga najczęściej wykonywaną jestoperacja:

121 / 140

121. Pielęgniarka, położna uzyskująca tytuł specjalisty w danej dziedzinie ma obowiązek:

122 / 140

122. Pacjent pozywa pielęgniarkę/położną i domaga się odszkodowania za szkodę wyrządzoną w wyniku błędu medycznego. ewentualna odpowiedzialność pielęgniarki/położnej będzie miała charakter odpowiedzialności:

123 / 140

123. W jakim zakresie pacjent, który nie ukończył 16 lat ma prawo do informacji o swoim stanie zdrowia, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych i leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia oraz rokowaniu?

124 / 140

124. Przewinienie zawodowe to:

125 / 140

125. Obecnie obowiązujący kodeks etyki zawodowej pielęgniarki i położnej rzeczypospolitej polskiej został:

126 / 140

126. Uczestniczenie pielęgniarki, położnej w zabiegach i eksperymentach biomedycznych:

127 / 140

127. Do zakłóceń w komunikacji interpersonalnej, niezależnych od osób uczestniczących w relacji, należą:

128 / 140

128. Druga reguła komunikacyjna berne'a zakłada, że:

129 / 140

129. Zgodnie z założeniami analizy transakcyjnej u osoby będącej w stanie rodzic - krytyczny, można zaobserwować postawę patrzenia z góry, ściągnięte brwi oraz:

130 / 140

130. Wskaż, w którym kraju, w porównaniu z krajami ue, występują wyjątkowo korzystne tendencje demograficzne:

131 / 140

131. Analiza czynników innych niż zdrowotne, które mogą mieć wpływ na stan zdrowia na poziomie województw została pogrupowana w trzech kategoriach: sytuacja demograficzna, rynek pracy i edukacja, sytuacja gospodarcza i stan gospodarstw domowych. do oceny sytuacji demograficznej w województwach wykorzystane zostały dwa wskaźniki, są to:

132 / 140

132. Model transformacji demograficznej zakłada, że wartości kluczowych parametrów opisujących populację, które kształtują jej strukturę demograficzną zmieniają się:

133 / 140

133. Do narzędzi stosowanych w procesie doskonalenia jakości zaliczamy m.in. diagram ishikawa – diagram przyczynowo-skutkowy. wykres ten wskazuje na główne przyczyny problemu:

134 / 140

134. Do technik obserwacji bezpośrednich zmierzających do ustalenia pracochłonności danego zadania, zalicza się:

135 / 140

135. Przy formułowaniu obowiązków pracowniczych, świadomość hierarchii zadań przypisanych danemu stanowisku, nie odnosi się do zasady:

136 / 140

136. Wg h . fayola, do funkcji kierowniczej (inaczej zwanej funkcją zarządzania) zaliczamy:

137 / 140

137. Opracowanie polityki jakości, mapy procesów i ich opis todziałania podejmowane w ramach wdrożenia systemu zapewnienia jakości na etapie:

138 / 140

138. Wskaż nieprawdziwe twierdzenie dotyczące artykułu przeglądowego:

139 / 140

139. Rozwój własny i zawodu jest uznawany za jedną z głównych funkcji pielęgniarstwa, w ramach której pielęgniarka, położna:

140 / 140

140. Zmienna, która pojawia się w przebiegu badania jako skutek oraz nie podlega manipulacji lecz obserwacji i pomiarom jest to:

Your score is

Średni wynik to 61%

0%