Podwyższone ciśnienie tętnicze, jest głównym czynnikiem ryzyka chorób serca, sprawiając tym samym, że nadciśnienie tętnicze przoduję wśród przyczyn zgonów zarówno u kobiet jak i mężczyzn. Według danych ostatniego ogólnopolskiego badania epidemiologicznego WOBASZ II (2013-2014r.) na hipertensję choruje ponad 13 mln Polaków (48.2% mężczyzn oraz 38.4% kobiet). Statystki wskazują na znaczący wzrost zachorowań wraz z wiekiem badanych. Chorobę możemy stwierdzić dopiero po uzyskaniu pomiaru powyżej wartości 140/90 mm Hg w kilku próbach oddzielonych przynajmniej kilkudniowymi odstępami czasu. Większość potwierdzonych przypadków (90-95%) to nadciśnienie pierwotne, które nie wywodzi się z innej choroby a jedynie niewielka pozostała część stanowi nadciśnienie wtórne.

Przykładowe diagnozy pielęgniarskie w nadciśnieniu tętniczym wraz z celem i interwencjami.

I Diagnoza pielęgniarska:

Ryzyko wystąpienia przełomu nadciśnieniowego z powodu odstawienia leków hipotensyjnych

Cel: Obniżenie CTK, niedopuszczenie do przełomu nadciśnieniowego

Interwencje pielęgniarskie:  

 • Stała obserwacja i zapis podstawowych parametrów życiowych (liczby oddechów, CTK, saturacji, czynności serca, stanu świadomości)
 • Obserwacja objawów pacjenta wskazujących na przełom nadciśnieniowy (duszność, ból w klatce piersiowej, ból głowy, nudności)
 • Kontrola bilansu płynów
 • Poinformowanie o ograniczeniu wysiłku fizycznego i zachowaniu pozycji spoczynkowej
 • Zapewnienie pacjentowi odpowiednich warunków (spokój, poczucie bezpieczeństwa)
 • Podaż leków hipotensyjnych zgodnie z indywidualną kartą zleceń lekarskich

II Diagnoza pielęgniarska: 

Ryzyko wystąpienia powikłań z powodu przełomu nadciśnieniowego (obrzęk płuc, rozwarstwienia aorty, udar krwotoczny i niedokrwienny)

Cel: Obniżenie CTK, niedopuszczenie do powikłań przełomu nadciśnieniowego

Interwencje pielęgniarskie: 

 • Stworzenie dostępu naczyniowego poprzez założenie kaniuli dożylnej
 • Stała obserwacja i zapis podstawowych parametrów życiowych (liczby oddechów, CTK, saturacji, czynności serca, stanu świadomości)
 • Obserwacja stanu chorego pod kątem powikłań (duszność, splątanie, ból w klatce piersiowej, zaburzenia neurologiczne)
 • Wykonanie badania elektrokardiograficznego
 • Pobranie krwi do badań zgodnie ze zleceniem lekarskim
 • Podaż leków hipotensyjnych zgodnie z indywidualną kartą zleceń lekarskich

III Diagnoza pielęgniarska:

Dyskomfort spowodowany wahaniem CTK objawiający się zawrotami i bólem głowy pacjenta

Cel: Redukcja bólu oraz zawrotów głowy

Interwencje pielęgniarskie: 

 • Regularny pomiar CTK oraz obserwacja pacjenta
 • Przedstawienie metod redukujących hipotonie ortostatyczną (powolne wstawanie, stopniowa zmiana pozycji ciała)
 • Eliminacja czynników powodujących podwyższenie CTK (wzmożony wysiłek, stres, stosowanie używek)
 • Zapewnienie odpowiedniego środowiska (cisza, odpowiedni mikroklimat)
 • Poinformowanie pacjenta o objawach mogących wskazywać na podwyższenie CTK (zawroty głowy, senność, duszność)
 • Podaż leków hipotensyjnych oraz p/bólowych zgodnie z IKZL

IV Diagnoza pielęgniarska:

Nerwowość pacjenta wynikający z nieumiejętnego radzenia sobie ze stresem objawiającego się podwyższeniem CTK

Cel: Zmniejszenie stresu, nauczenie metod radzenia sobie z emocjami

Interwencje pielęgniarskie: 

 • Przedstawienie metod zmniejszających uczucie stresu (np. technika oddychania)
 • Wskazanie aktywności fizycznych obniżających napięcie emocjonalne (spacer, nordic walking)
 • Omówienie zależności pomiędzy silnymi emocjami a podwyższeniem CTK
 • Umożliwienie kontaktu z psychologiem
 • W razie konieczności podaż leków uspakajających zgodnie z IKZL

V Diagnoza pielęgniarska:

Nieprawidłowa waga ciała spowodowana brakiem znajomości podstawowych zasad zdrowego żywienia

Cel: Redukcja wagi, zapoznanie chorego z prawidłowym odżywianiem przy nadciśnieniu tętniczym

Interwencje pielęgniarskie: 

 • Zapoznanie metod przygotowania potraw (gotowanie na parze, pieczenie bez tłuszczu)
 • Wskazanie metod ograniczenia sodu w diecie (np. zastąpienie soli ziołami)
 • Przedstawienie zasad przykładowej diety stosowanej przy nadciśnieniu tętniczym (np. diety DASH)
 • Wskazanie na potrzebę eliminacji z diety napojów słodzonych
 • Edukacja na temat liczenia dobowego zapotrzebowania kalorycznego
 • Poinformowanie o zaletach regularnych ćwiczeń o umiarkowanej intensywności

VI Diagnoza pielęgniarska:

Deficyt wiedzy w zakresie samoopieki w przebiegu nadciśnienia tętniczego

Cel: Poprawa poziomu wiedzy pacjenta w zakresie posiadanej jednostki chorobowej

Interwencje pielęgniarskie: 

 • Edukacja pacjenta na temat nadciśnienia tętniczego (etiologia, objawy, czynniki ryzyka, leczenie)
 • Wskazanie czynników mogących podwyższyć CTK (wzmożony wysiłek, stosowanie używek, silne emocje)
 • Nauka prawidłowego mierzenia CTK oraz prawidłowej interpretacji
 • Pogadanka na temat konsekwencji odstawienia leków hipotensyjnych (przedstawienie możliwych powikłań)
 • Przedstawienie objawów wskazujących na przełom nadciśnieniowy (duszność, ból w klatce piersiowej, ból głowy)

Zauważyłeś błąd a może masz jakąś uwagę odnośnie przeczytanego wpisu? Pomóż nam wspólnie udoskonalać portal i napisz do nas przez zakładkę kontakt lub klikając w ten tekst.

Bibliografia:

Czarnecka D, Stolarz-Skrzypek K, Olszanecka A. Nowoczesna terapia nadciśnienia tętniczego w codziennej praktyce. Warszawa: PZWL Wydawnictwo Lekarskie; 2020.

Jurkowska G., Łagodna K. Pielęgniarstwo internistyczne. PZWL. Warszawa, 2018.

Kaszuba D, Nowicka A. Pielęgniarstwo kardiologiczne. Warszawa: PZWL Wydawnictwo Lekarskie; 2014.

 

POZOSTAŁE PROCESY PIELĘGNOWANIA