/140

JESIEŃ 2021

PIELĘGNIARSTWO PEDIATRYCZNE - JESIEŃ 2021

1 / 140

1. Odrębne cechy budowy i czynności układu pokarmowego u dzieci to m.in.:

2 / 140

2. Przyczyną odwodnienia hipoosmicznego u dziecka jest:

3 / 140

3. Dla dziecka w wieku od 18 miesięcy do 4 roku życia charakterystycznym zachowaniem w reakcji na separację od matki w związku z hospitalizacją może być:

4 / 140

4. Najlepszą metodą eliminacji niepokoju u hospitalizowanego dziecka jest:

5 / 140

5. Europejska Karta Praw Dziecka w Szpitalu zaaprobowana została wroku:

6 / 140

6. Objawem duszności u starszego dziecka NIE jest:

7 / 140

7. Przyczyną obrzęków miejscowych u dziecka NIE jest:

8 / 140

8. W zakresie motoryki małej niemowlę opanowuje umiejętność:

9 / 140

9. W polskich normach żywienia dla dzieci i młodzieży największy odsetek energii (45 % - 55%) powinien pochodzić z:

10 / 140

10. Egzogenne czynniki wpływające na rozwój dziecka to:

11 / 140

11. Akceleracja jest to:

12 / 140

12. Prawidłowo rozwijające się niemowlę utrzymuje głowę prosto podtrzymywane w pozycji pionowej:

13 / 140

13. Szczepienia ochronne wywołują uodpornienie:

14 / 140

14. Noworodek reaguje energicznym wyprostowaniem rąk i nóg, wygięciem pleców w łuk i odchyleniem głowy do tyłu, po czym zaciska pięści, a odrzuconymi wcześniej na boki rękami wykonuje powolny ruch objęcia klatki piersiowej. Odruch ten występujący w odpowiedzi na gwałtowną zmianę położenia ciała noworodka, nagły hałas, ostry dźwięk, to:

15 / 140

15. Noworodek eutroficzny to dziecko:

16 / 140

16. Zalecenie dotyczące suplementacji witaminy D u dzieci w pierwszych 6 miesiącach życia to:

17 / 140

17. Ograniczenie strat ciepła u noworodka drogą przewodzenia można osiągnąć poprzez:

18 / 140

18. Do profilaktyki drugorzędowej NIE zalicza się:

19 / 140

19. Dla prawidłowego rozwoju koordynacji wzrokowo-ruchowej u dziecka w 6. miesiącu życia charakterystyczne jest:

20 / 140

20. W przebiegu rozwoju fizycznego zachodzą następujące procesy:

21 / 140

21. W prawidłowym rozwoju mowy u dziecka w 3. miesiącu życia obserwuje się:

22 / 140

22. Za najlepszy okres kształtowania sprawności ruchowej dzieci, tzw. „złoty okres motoryczności”, uważa się wiek:

23 / 140

23. Profilaktyka pierwszorzędowa nieswoista obejmuje m.in.:

24 / 140

24. Sygnałem ostrzegawczym wskazującym na nieprawidłowy rozwój psychomotoryczny dziecka 6-miesięcznego będzie sytuacja, gdy niemowlę:

25 / 140

25. Nadwaga u dzieci i młodzieży to zaburzenie, w którym wskaźnik masy ciała (BMI) dla płci i wieku odpowiada wartości:

26 / 140

26. Ocena u dziecka wieku biologicznego NIE obejmuje:

27 / 140

27. Szczegółowe zalecenia dotyczące profilaktyki nagłego zgonu niemowląt odnoszą się do grupy niemowląt:

28 / 140

28. Pielęgniarka w szkole, wykonując test przesiewowy w kierunku wykrywania zeza u dzieci poprzez badanie symetrii odbicia światła na rogówkach, zastosuje test:

29 / 140

29. Stopień niewydolności oddechowej u niemowląt ocenia się za pomocą skali:

30 / 140

30. Wskazaniem do nawadniania pozajelitowego dziecka jest/są:

31 / 140

31. Dotychczas zdrowy, 14-letni chłopiec jest hospitalizowany z powodu zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych. Otrzymuje płyny doustnie i dożylnie. Pielęgniarka powinna monitorować u niego podaż płynów, gdyż ich nadmiar może spowodować:

32 / 140

32. Do objawów odwodnienia niemowlęcia NIE zalicza się:

33 / 140

33. W pierwotnym kłębuszkowym zapaleniu nerek u dziecka NIE występuje:

34 / 140

34. U niemowlęcia objawami narastającego wodogłowia są:

35 / 140

35. Dla wrodzonego wytrzewienia charakterystyczne jest:

36 / 140

36. Najczęstszą przyczyną ostrych biegunek u niemowląt w okresie jesienno-zimowym jest:

37 / 140

37. Do objawów zakażenia układu moczowego u noworodka i niemowlęcia należą:

38 / 140

38. Który z pacjentów leżących w szpitalu nie powinien opuszczać swojej sali i nie wychodzić np. do pokoju wspólnych zabaw

39 / 140

39. Pielęgniarka opiekuje się pacjentem z zakażeniem układu moczowego. Pacjent zgłasza objawy dyzuryczne. W celu zniesienia dolegliwości bólowych i ułatwienia oddawania moczu najmniej odpowiednią interwencją pielęgniarską będzie:

40 / 140

40. Pielęgniarka, przed badaniem lekarskim ocenia stan ogólny 3-latka, który zgłosił się z mamą do przychodni. Stan ogólny chłopca jest dobry, obecna jest niewielka duszność wdechowa, chrypka; dodatkowo matka zgłasza, że w nocy był obecny szczekający kaszel. Najbardziej prawdopodobnym rozpoznaniem jest:

41 / 140

41. Dla obrzęku naczynioruchowego jest charakterystyczne:

42 / 140

42. W zakres profilaktyki zakażeń układu moczowego u dzieci NIE wchodzi:

43 / 140

43. Najczęstszą przyczyną zapalenia mięśnia sercowego u dzieci są:

44 / 140

44. Rodzice przyprowadzili swojego 8-miesięcznego synka do szpitala z powodu wymiotów i biegunki trwających od 2 dni. Pielęgniarka podczas badania stwierdziła, że dziecko jest niespokojne i ma suche śluzówki jamy ustnej. Jakie inne objawy będą sugerowały odwodnienie

45 / 140

45. Zwiększenie poziomu alfa-fetoproteiny w surowicy krwi matki oraz płynie owodniowym wiąże się z wystąpieniem u płodu:

46 / 140

46. Przyczyną hiperglikemii NIE jest:

47 / 140

47. Skręt jądra o 360° trwający powyżej 24 godzin doprowadzi u dziecka do:

48 / 140

48. Do czynników sprzyjających zakażeniu układu moczowego drogą wstępującą można zaliczyć:

49 / 140

49. Objawem hipoglikemii NIE jest:

50 / 140

50. Okres wylęgania mononukleozy zakaźnej wynosi:

51 / 140

51. Najbardziej odpowiednim postępowaniem w zapobieganiu rozszerzania się ostrej wirusowej biegunki w oddziale szpitalnym jest:

52 / 140

52. W przypadku wentylacji bezprzyrządowej, w BLS u dzieci, skrzydełka nosa zatykamy powyżej:

53 / 140

53. DOPES to angielski akronim obejmujący przyczyny nagłego pogorszenia się stanu zaintubowanego dziecka. Litera D oznacza w nim:

54 / 140

54. W BLS u dzieci, po sprawdzeniu bezpieczeństwa, kolejną czynnością jest:

55 / 140

55. Badanie fizykalne dziecka przeprowadza się z zachowaniem ustalonej kolejności od głowy do kończyn dolnych. Na samym końcu dokonuje się badania:

56 / 140

56. Podczas resuscytacji 5-latka, u którego mechanizmem zatrzymania krążenia jest migotanie komór (VF), amiodaron podasz po:

57 / 140

57. Energia kardiowersji w częstoskurczu nadkomorowym (SVT) u dzieci wynosi:

58 / 140

58. Jeżeli w trakcie BLS zauważysz, że dziecko NIE reaguje:

59 / 140

59. Oparzenie obejmujące naskórek, skórę i tkankę podskórną, z widoczną martwicą tkanek oraz brakiem czucia w oparzonym obszarze ocenisz jako:

60 / 140

60. W czasie resuscytacji nie wolno podawać leków domięśniowo, podskórnie oraz do żyły:

61 / 140

61. W trakcie NZK u dziecka do wykonania intubacji dotchawiczej użyjesz:

62 / 140

62. Przedłużone karmienie dziecka posiłkami płynnymi doprowadza do:

63 / 140

63. Do niedokrwistości z niedoboru żelaza u dzieci najczęściej prowadzi/ą:

64 / 140

64. Do ogólnoustrojowych objawów krzywicy należą m. in.:

65 / 140

65. W Polsce najczęściej występujące choroby przewlekłe w populacji dzieci i młodzieży to:

66 / 140

66. U dziecka z nerczycą miejsc obrzękniętych NIE wolno:

67 / 140

67. Przyswajanie żelaza z pokarmów ułatwia/ją:

68 / 140

68. Do czynników warunkujących objawy atopowego zapalenia skóry u niemowląt NIE należą:

69 / 140

69. W chorobie Leśniowskiego-Crohna zmiany chorobowe mogą dotyczyć:

70 / 140

70. Charakterystycznym objawem zespołu Klinefeltera NIE jest:

71 / 140

71. Po zastosowaniu diety eliminacyjnej u dziecka z celiakią pierwszym zauważalnym objawem zdrowienia jest:

72 / 140

72. Zespół Pataua to trisomia chromosomu:

73 / 140

73. Rozpoznanie zespołu Turnera u dziecka już w okresie noworodkowym może sugerować:

74 / 140

74. Najlepsza współczesna definicja atopii to:

75 / 140

75. Astma oskrzelowa jest chorobą:

76 / 140

76. Doustne środki przeczyszczające zwiększające sekrecję wody i elektrolitów do światła jelita i zmiękczające objętość stolca to środki o właściwościach:

77 / 140

77. W przypadku refluksu żołądkowo-przełykowego u starszego dziecka zaleca się:

78 / 140

78. Do czynników zaostrzających objawy atopowego zapalenia skóry u dziecka NIE należy:

79 / 140

79. W przypadku uczulenia dziecka na roztocza kurzu domowego nie jest wskazane:

80 / 140

80. Zmiany fenotypowe w zespole Downa to wszystkie, z WYJĄTKIEM:

81 / 140

81. W niepełnosprawności intelektualnej stopnia lekkiego iloraz inteligencji wynosi:

82 / 140

82. Uszkodzenie słuchu u dziecka w stopniu umiarkowanym rozpoznaje się, gdy ubytek słuchu jest:

83 / 140

83. Trudności w karmieniu dziecka z mózgowym porażeniem dziecięcym wynikają przede wszystkim z:

84 / 140

84. W przypadku niedosłuchu związanego z zaburzeniami typu przewodzeniowego:

85 / 140

85. Wspieranie dziecka z mózgowym porażeniem dziecięcym w tworzeniu pozytywnego obrazu własnej osoby polega na:

86 / 140

86. W opiece nad chorym po urazie czaszkowo-mózgowym pielęgniarki powinny uwzględniać:

87 / 140

87. W dystrofii Duchenne'a u chłopca NIE występuje:

88 / 140

88. W sytuacji hospitalizowania dziecka z zaburzeniami słuchu w stopniu znacznym NIE należy:

89 / 140

89. W młodzieńczym idiopatycznym zapaleniu stawów NIE jest prawdziwe stwierdzenie:

90 / 140

90. W przypadku rozpoznania młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów dziecko wymaga stałego nadzoru okulistycznego, ponieważ częste powikłanie w przebiegu tego stanu to:

91 / 140

91. U dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym utrudnienia w wykonywaniu czynności pielęgnacyjnych w okolicy krocza wynikają z występowania:

92 / 140

92. Powikłanie przepukliny oponowo-rdzeniowej u noworodka to, z wyjątkiem:

93 / 140

93. Do najczęstszych pierwotnych nowotworów złośliwych kości u dzieci należą:

94 / 140

94. Powikłaniem zastosowania intensywnej chemioterapii mogą być nudności i wymioty. Celem opieki nad dzieckiem NIE jest:

95 / 140

95. Objaw okulistyczny towarzyszący wewnątrzgałkowym nowotworom złośliwym oka, polegający na pojawieniu się białego refleksu źrenicznego (zamiast prawidłowego czerwonego) nosi nazwę:

96 / 140

96. Wspomaganie psychospołeczne dziecka w trakcie leczenia choroby nowotworowej opiera się na następujących zasadach:

97 / 140

97. Najczęstszą chorobą nowotworową układu krwiotwórczego u dzieci jest ostra białaczka limfoblastyczna. Do objawów choroby wynikających z zajęcia szpiku kostnego i zahamowania erytropoezy, zaliczamy:

98 / 140

98. Powikłaniem zastosowania intensywnej chemioterapii może być osłabienie lub utrata apetytu oraz zmiana smaku i zapachu przyjmowanych przez dziecko potraw. Postępowanie pielęgnacyjne powinno polegać na:

99 / 140

99. Dokonując wyboru podawania leków przeciwbólowych u dziecka z nowotworem należy:

100 / 140

100. Do czynników predysponujących do wystąpienia choroby nowotworowej u dzieci NIE należą czynniki:

101 / 140

101. Do czynników sprzyjających wystąpieniu zakażeń u pacjentów onkohematologicznych zaliczamy czynniki:

102 / 140

102. U dziecka z zaawansowaną chorobą nowotworową obserwuje się zespół przewlekłego wyczerpania. Do objawów, które możemy zaobserwować u dziecka NIE należą:

103 / 140

103. Wymioty psychogenne w przebiegu choroby nowotworowej u dzieci mogą być spowodowane:

104 / 140

104. Leczenie bólu u dziecka chorego na nowotwór odbywa się poprzez:

105 / 140

105. Współcześnie pojęcie eutanazja oznacza:

106 / 140

106. W ocenie bólu u dzieci uwzględnia się m.in. tzw. markery bólu. Do behawioralnych markerów bólu zaliczamy:

107 / 140

107. Wśród przyczyn śmierci u dzieci z powodu choroby nowotworowej najczęściej wymienia się:

108 / 140

108. Przez akceptację właściwej pory śmierci rozumie się:

109 / 140

109. Podstawowe zasady zawarte w kodeksie etyki medycznej, w praktyce oznaczają:

110 / 140

110. Czynnikiem mogącym mieć wpływ na wystąpienie jadłowstrętu psychicznego u dziecka raczej nie jest:

111 / 140

111. Do szpitala przyjęto 15-latka z podejrzeniem zatrucia marihuaną. Jak długo od przyjęcia marihuany jej metabolity mogą być wykrywane w moczu:

112 / 140

112. Zespół nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD) u dziecka NIE objawia się w postaci problemów dotyczących:

113 / 140

113. Charakterystyczną cechą dla zespołu dziecka potrząsanego NIE jest/są

114 / 140

114. Pielęgniarka, która opiekuje się dzieckiem po wydarzeniach traumatycznych we wczesnej fazie interwencji kryzysowej powinna:

115 / 140

115. W celu bardziej obiektywnej oceny zdrowia wykorzystuje się pozytywne mierniki zdrowia, do których zalicza się:

116 / 140

116. Następstwem wady postawy polegającej na pogłębieniu kifozy piersiowej (plecy okrągłe), NIE jest:

117 / 140

117. W przebiegu klinicznym autyzm ma wiele podobieństw do zespołu Aspergera, różni się głównie w stopniu nasilenia triady objawów, na którą składają się zaburzenia funkcjonowania w zakresie trzech sfer:

118 / 140

118. Zachowaniem, które może wskazywać na seksualne wykorzystywanie dziecka poniżej 5. roku życia to, z WYJĄTKIEM:

119 / 140

119. Czynnikiem ryzyka zespołu dziecka krzywdzonego, w odniesieniu do dziecka, może być:

120 / 140

120. Zastępczy zespół Münchhausena to:

121 / 140

121. Zasady odpowiedzialności zawodowej pielęgniarek i położnych określa:

122 / 140

122. Pacjent pozywa pielęgniarkę/położną i domaga się odszkodowania za szkodę wyrządzoną w wyniku błędu medycznego. Ewentualna odpowiedzialność pielęgniarki/położnej będzie miała charakter odpowiedzialności:

123 / 140

123. Od 1 stycznia 2016 roku, samodzielnie ordynować leki zawierające określone substancje czynne, mogą pielęgniarki i położne, które ukończyły:

124 / 140

124. W przypadku odmowy wyrażenia zgody przez pacjenta na udzielenie świadczenia przez pielęgniarkę/położną:

125 / 140

125. Pielęgniarka, położna NIE udzieliła pomocy osobie, która nagle zasłabła na ulicy, lecz szybko oddaliła się z miejsca zdarzenia. Zachowanie takie naraża ją na poniesienie odpowiedzialności:

126 / 140

126. Ustawa o samorządzie zawodowym pielęgniarek i położnych z dnia 1 lipca 2011 r. reguluje:

127 / 140

127. Cisza w procesie terapii jest zjawiskiem:

128 / 140

128. Odzwierciedlenie to:

129 / 140

129. Błąd naukowej obiektywności, to błąd postawy polegający na:

130 / 140

130. Do najważniejszych modyfikowalnych czynników ryzyka chorób przewlekłych w Polsce, spośród niżej wymienionych, należą:

131 / 140

131. W zakładach udzielających świadczeń zdrowotnych do podejmowania działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych są obowiązani:

132 / 140

132. W przypadku hospitalizacji pacjenta z zakażeniem spowodowanym Clostridium difficile, w procedurach dotyczących higieny rąk preferowane jest:

133 / 140

133. Zidentyfikuj pracowników z teorii Y McGregora:

134 / 140

134. Podstawowe wskaźniki modelu PATH obejmują m. in. wskaźniki efektywności (skuteczności i wydajności), do których zalicza się:

135 / 140

135. Kierowanie przez delegowanie uprawnień przynosi konkretne korzyści, do których zaliczamy:

136 / 140

136. Prawidłowo prowadzona rekrutacja i selekcja stanowią jedno z najważniejszych zadań w obszarze pracowników firmy usługowej. Dział kadr poszukuje kandydatów, korzystając często z usług specjalistycznych agencji wyszukujących odpowiedniej osoby, zamieszczając ogłoszenie w prasie, czy prowadząc rekrutację wśród studentów. Proces selekcji kandydatów obejmuje:

137 / 140

137. Sfera informacyjna w zarządzaniu jakością, czyli zakres wiedzy jaki powinien posiadać pacjent, w tym między innymi profilaktyka, jakie leki należy przyjmować, jak często, jak stosować, jak postępować po badaniu, czy zabiegu, zawiera bariery, do których zalicza się:

138 / 140

138. Współczynnik oddziaływania Impact Factor (IF) dotyczy oceny:

139 / 140

139. Jaka instytucja ustala ranking publikacji naukowych w Polsce

140 / 140

140. Który typ badań klinicznych charakteryzuje się najniższą wiarygodnością

Your score is

The average score is 0%

0%