Darmowy dostęp do przykładowego egzaminu ze specjalizacji pielęgniarstwa pediatrycznego.

/140

PIELĘGNIARSTWO PEDIATRYCZNE

PIELĘGNIARSTWO PEDIATRYCZNE - JESIEŃ 2018

1 / 140

1. Późne następstwa choroby szpitalnej u dziecka mogą ujawnić się jako: 

2 / 140

2. Zaburzeniem ilościowym świadomości u dziecka NIE jest:

3 / 140

3. Hospitalizacja dla dziecka jest najtrudniejsza w wieku:

4 / 140

4. Odrębne cechy budowy i czynności układu pokarmowego u dzieci to m.in:

5 / 140

5. Przyczyną kwasicy oddechowej u dziecka NIE jest:

6 / 140

6. Najlepszą metodą eliminacji niepokoju u hospitalizowanego dziecka jest:

7 / 140

7. Europejska Karta Praw Dziecka w Szpitalu zaaprobowana została w roku:

8 / 140

8. Objawem odwodnienia u niemowląt jest:

9 / 140

9. Egzogenne czynniki wpływające na rozwój dziecka to:

10 / 140

10. Odruch chodu automatycznego utrzymuje się prawidłowo u dziecka:

11 / 140

11. U zdrowego niemowlęcia w celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia tzw. zespołu śmierci łóżeczkowej zalecane jest układanie dziecka do snu w pozycji:

12 / 140

12. Noworodek eutroficzny to dziecko:

13 / 140

13. Produkty zbożowe zawierające gluten wprowadza się do diety niemowlęcia w:

14 / 140

14. Ocena u dziecka wieku biologicznego NIE obejmuje:

15 / 140

15. W żywieniu dzieci do końca 2. r.ż. NIE należy stosować diety z ograniczeniem:

16 / 140

16. W karmieniu sztucznym niemowląt posiłki uzupełniające wprowadza się:

17 / 140

17. Dla prawidłowego rozwoju lokomocji i kontroli postawy u dziecka w 6. miesiącu życia charakterystyczne jest:

18 / 140

18. Bezwzględnym przeciwwskazaniem do karmienia piersią ze strony dziecka jest:

19 / 140

19. Akceleracja jest to:

20 / 140

20. W prawidłowym rozwoju mowy u dziecka w 3. miesiącu życia obserwuje się:

21 / 140

21. W zakresie motoryki małej niemowlę opanowuje umiejętność:

22 / 140

22. Przeciwwskazanie do karmienia naturalnego ze strony matki stanowi:

23 / 140

23. Profilaktyka pierwszorzędowa nieswoista obejmuje m.in:

24 / 140

24. W przebiegu rozwoju fizycznego zachodzą następujące procesy:

25 / 140

25. Zalecona dawka profilaktyczna witaminy D3 u noworodków donoszonych, karmionych naturalnie:

26 / 140

26. Szczepienie ochronne u dziecka NIE musi być odroczone, jeżeli:

27 / 140

27. Sygnałem ostrzegawczym wskazującym na nieprawidłowy rozwój psychomotoryczny dziecka 6-miesięcznego będzie sytuacja, gdy niemowlę:

28 / 140

28. U zdrowego niemowlęcia odruch Moro można wywołać od urodzenia do:

29 / 140

29. Dziewczynka 13-letnia w stanie średnim, z dusznością, jest przyjęta do szpitala z powodu ostrej infekcji dolnych dróg oddechowych. Lekarz zalecił monitorowanie saturacji krwi przy użyciu pulsoksymetru. Przygotowując się do wykonania tej procedury powinnaś:

30 / 140

30. Dla wysypki w przebiegu odry u dziecka charakterystyczne jest stwierdzenie:

31 / 140

31. Kliniczną postacią zakażenia układu moczowego u dziecka NIE jest:

32 / 140

32. Przyczyną hiperglikemii NIE jest:

33 / 140

33. Pielęgniarka opiekuje się pacjentem z zakażeniem układu moczowego. Pacjent zgłasza objawy dyzuryczne. W celu zniesienia dolegliwości bólowych i ułatwienia oddawania moczu najmniej odpowiednią interwencją pielęgniarską będzie:

34 / 140

34. Do wczesnych powikłań po założonej urostomii NIE zalicza się:

35 / 140

35. Pielęgniarka, przed badaniem lekarskim ocenia stan ogólny 3-latka, który zgłosił się z mamą do przychodni. Stan ogólny chłopca jest dobry, obecna jest niewielka duszność wdechowa, chrypka; dodatkowo matka zgłasza, że w nocy był obecny szczekający kaszel. Najbardziej prawdopodobnym rozpoznaniem jest:

36 / 140

36. Skręt jądra o 360° trwający powyżej 24 godzin doprowadzi u dziecka do:

37 / 140

37. Przygotowując pacjenta do zabiegu operacyjnego w trybie nagłym należy:

38 / 140

38. Do zadań leczniczo-pielęgnacyjnych pielęgniarki u dziecka w okresie pooperacyjnym z powodu skrętu jądra prawego NIE należy:

39 / 140

39. Stopień niewydolności oddechowej u niemowląt ocenia się za pomocą skali:

40 / 140

40. Dotychczas zdrowy, 14-letni chłopiec jest hospitalizowany z powodu zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych. Otrzymuje płyny doustnie i dożylnie. Pielęgniarka powinna monitorować u niego podaż płynów, gdyż ich nadmiar może spowodować:

41 / 140

41. W razie przedłużania się napadu drgawek gorączkowych należy celem przerwania napadu podać niemowlęciu doodbytniczo benzodwuazepinę (Relsed) w dawce:

42 / 140

42. Do leków kontrolujących przebieg astmy u dziecka NIE należą:

43 / 140

43. W pierwotnym kłębuszkowym zapaleniu nerek u dziecka NIE występuje:

44 / 140

44. Najczęstszą przyczyną zapalenia mięśnia sercowego u dzieci są:

45 / 140

45. Objawem hipoglikemii NIE jest:

46 / 140

46. Dla krztuśca prawdziwe jest stwierdzenie:

47 / 140

47. Dla zespołu Guillain – Barre'go prawdziwe jest stwierdzenie:

48 / 140

48. O wirusowej etiologii infekcji przewodu pokarmowego świadczą stolce:

49 / 140

49. Wskazaniem do nawadniania pozajelitowego dziecka jest/są:

50 / 140

50. Rodzice przyprowadzili swojego 15-miesięcznego synka do szpitala z powodu wymiotów i biegunki trwających od 2 dni. Pielęgniarka podczas badania stwierdziła, że dziecko jest niespokojne i ma suche śluzówki jamy ustnej. Jakie inne objawy będą sugerowały odwodnienie:

51 / 140

51. Energia kardiowersji w częstoskurczu nadkomorowym (SVT) u dzieci wynosi:

52 / 140

52. W przypadku wentylacji bezprzyrządowej, w BLS u dzieci, skrzydełka nosa zatykamy powyżej:

53 / 140

53. Kolejność oceny i wykonywanych interwencji u każdego poważnie chorego dziecka przebiega wg schematu ABCDE. Literka „D” oznacza:

54 / 140

54. W BLS u dzieci, oceny oddechu dokonujesz za pomocą następujących zmysłów:

55 / 140

55. Częstość uciśnięć klatki piersiowej w trakcie resuscytacji u niemowlęcia wynosi:

56 / 140

56. Jeżeli w trakcie BLS zauważysz, że dziecko NIE reaguje:

57 / 140

57. W BLS u dzieci, po sprawdzeniu bezpieczeństwa, kolejną czynnością jest:

58 / 140

58. W pierwszych kilku minutach po NZK dziecko może nabierać nieregularny, wolny, płytki oddech. Taki oddech to:

59 / 140

59. Podczas resuscytacji 5-latka, u którego mechanizmem zatrzymania krążenia jest migotanie komór (VF), amiodaron podasz po:

60 / 140

60. Wg wytycznych ERC 2015, głębokość uciskania klatki piersiowej podczas resuscytacji krążeniowo – oddechowej u niemowlęcia powinna wynosić:

61 / 140

61. Typowe cechy choroby przewlekłej to wszystkie, z WYJĄTKIEM:

62 / 140

62. Do czynników zaostrzających objawy atopowego zapalenia skóry u dziecka NIE należy:

63 / 140

63. Do kostnych objawów krzywicy należą m. in:

64 / 140

64. Jednym z pierwszych objawów cukrzycy typu I u dziecka NIE jest:

65 / 140

65. Rodzicom dziecka z niedokrwistością z niedoboru żelaza pielęgniarka powinna zalecić NIEUWZGLĘDNIANIE w diecie dziecka:

66 / 140

66. Doustne preparaty żelaza należy przyjmować po posiłku (1).Stolec w czasie przyjmowania preparatów żelaza może przybierać czarną barwę (2):

67 / 140

67. Skalę wg Childa stosuje się do oceny:

68 / 140

68. Doustne środki przeczyszczające zwiększające sekrecję wody i elektrolitów do światła jelita i zmiękczające objętość stolca to środki o właściwościach:

69 / 140

69. Niewyczuwalne lub słabo wyczuwalne tętno na tętnicach udowych, podkolanowych i grzbietowych stopy w porównaniu z tętnem na tętnicach kończyn górnych stwierdza się w:

70 / 140

70. W przypadku refluksu żołądkowo-przełykowego u starszego dziecka zaleca się:

71 / 140

71. Drenaż układu oddechowego u dzieci powinno poprzedzać:

72 / 140

72. U dziecka z nerczycą miejsc obrzękniętych NIE wolno:

73 / 140

73. Problemem pielęgnacyjnym wynikającym z objawów związanych z przyspieszoną przemianą materii u dziecka z nadczynnością tarczycy jest:

74 / 140

74. Badaniem, które potwierdza rozpoznanie refluksu pęcherzowo-moczowodowego jest:

75 / 140

75. Celiakia charakteryzująca się okresami bez objawów klinicznych i histologicznych zmian, która może się ujawnić pod wpływem szeroko rozumianego stresu to postać:

76 / 140

76. Charakterystycznym objawem zespołu Klinefeltera NIE jest:

77 / 140

77. W Polsce najczęściej występujące choroby przewlekłe w populacji dzieci i młodzieży to:

78 / 140

78. W chorobie Leśniowskiego-Crohna zmiany chorobowe mogą dotyczyć:

79 / 140

79. Do ogólnoustrojowych objawów krzywicy należą m. in:

80 / 140

80. W przypadku niedosłuchu związanego z zaburzeniami typu przewodzeniowego:

81 / 140

81. W niepełnosprawności intelektualnej stopnia lekkiego iloraz inteligencji wynosi:

82 / 140

82. Dla postaci móżdżkowej mózgowego porażenia dziecięcego NIE jest/są charakterystyczne w wieku niemowlęcym:

83 / 140

83. Trudności w karmieniu dziecka z mózgowym porażeniem dziecięcym wynikają przede wszystkim z:

84 / 140

84. W młodzieńczym idiopatycznym zapaleniu stawów NIE jest prawdziwe stwierdzenie:

85 / 140

85. W przypadku rozpoznania młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów dziecko wymaga stałego nadzoru okulistycznego, ponieważ częste powikłanie w przebiegu tego stanu to:

86 / 140

86. Zmiany fenotypowe w zespole Downa to wszystkie, z WYJĄTKIEM:

87 / 140

87. W rozwoju mowy dziecka „okres melodii” występuje:

88 / 140

88. W wyniku urazu u dzieci najczęściej występują złamania:

89 / 140

89. Prawidłowo funkcjonująca rodzina dziecka niepełnosprawnego to rodzina, która:

90 / 140

90. Wsparcie polegające na pomocy rodzinie w zorganizowaniu właściwego leczenia i usprawniania dziecka, zaopatrzeniu w pomocny sprzęt rehabilitacyjny, zorganizowaniu przestrzeni mieszkania do celów rehabilitacyjnych to wsparcie:

91 / 140

91. U dzieci urodzonych przedwcześnie najczęstszą postacią mózgowego porażenia dziecięcego jest:

92 / 140

92. W diagnostyce dystrofii mięśniowej Duchenne'a wykonuje się badanie:

93 / 140

93. Optymalną drogą do podania analgetyku u dziecka współpracującego jest droga:

94 / 140

94. O bólu fantomowym mówimy wtedy, kiedy dziecko odczuwa ból:

95 / 140

95. W leczeniu bólu u dziecka chorego na nowotwór wyróżniamy fazy:

96 / 140

96. Powikłaniem zastosowania intensywnej chemioterapii może być osłabienie lub utrata apetytu oraz zmiana smaku i zapachu przyjmowanych przez dziecko potraw. Postępowanie pielęgnacyjne powinno polegać na:

97 / 140

97. Powikłaniem zastosowania intensywnej chemioterapii mogą być nudności i wymioty. Celem opieki nad dzieckiem NIE jest:

98 / 140

98. Wspomaganie psychospołeczne dziecka w trakcie leczenia choroby nowotworowej opiera się na następujących zasadach:

99 / 140

99. Wymioty psychogenne w przebiegu choroby nowotworowej u dzieci mogą być spowodowane:

100 / 140

100. Dokonując wyboru podawania leków przeciwbólowych u dziecka z nowotworem należy:

101 / 140

101. U dziecka z zaawansowaną chorobą nowotworową obserwuje się zespół przewlekłego wyczerpania. Do objawów, które możemy zaobserwować u dziecka NIE należą:

102 / 140

102. Wśród czynników ryzyka rozwoju nowotworów wtórnych, po przebytej w dzieciństwie terapii przeciwnowotworowej, najczęściej wymienia się:

103 / 140

103. Do czynników sprzyjających wystąpieniu zakażeń u pacjentów onkohematologicznych zaliczamy czynniki:

104 / 140

104. Leczenie bólu u dziecka chorego na nowotwór odbywa się poprzez:

105 / 140

105. W ocenie bólu u dzieci uwzględnia się m.in. tzw. markery bólu. Do behawioralnych markerów bólu zaliczamy:

106 / 140

106. Podstawowe zasady zawarte w kodeksie etyki medycznej, w praktyce oznaczają:

107 / 140

107. Wśród chorób nienowotworowych, które mogą kwalifikować dziecko do pediatrycznej opieki paliatywnej, wymienia się najczęściej:

108 / 140

108. Współcześnie pojęcie eutanazja oznacza:

109 / 140

109. Pierwsze w Polsce Domowe Hospicjum dla Dzieci powstało w:

110 / 140

110. Podczas sprawowania opieki nad noworodkiem z rozszczepem w obrębie twarzoczaszki najważniejszym celem pielęgnacyjnym jest:

111 / 140

111. Zespół nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD) u dziecka NIE objawia się w postaci problemów dotyczących:

112 / 140

112. Na zespół dziecka maltretowanego składają się m.in:

113 / 140

113. Następstwem wady postawy polegającej na pogłębieniu kifozy piersiowej (plecy okrągłe), NIE jest:

114 / 140

114. W przebiegu klinicznym autyzm ma wiele podobieństw do zespołu Aspergera, różni się głównie w stopniu nasilenia triady objawów, na którą składają się zaburzenia funkcjonowania w zakresie trzech sfer:

115 / 140

115. Która z niżej podanych substancji powoduje zwężenie źrenic:

116 / 140

116. Wczesnym objawem autyzmu (u dziecka do 3 r.ż) jest:

117 / 140

117. Pielęgniarka, u hospitalizowanego chłopca z zespołem Aspergera w celu zminimalizowania napięcia emocjonalnego i niepokoju, powinna:

118 / 140

118. Pielęgniarka, która opiekuje się dzieckiem po wydarzeniach traumatycznych we wczesnej fazie interwencji kryzysowej powinna:

119 / 140

119. Problem zdrowotny ucznia to istniejące u niego:

120 / 140

120. Anoreksja jest to uporczywe, chorobliwe dążenie do utraty masy ciała przez odmowę spożywania pokarmów zwykle w połączeniu z:

121 / 140

121. Od 1 stycznia 2016 roku, samodzielnie ordynować lek i zawierające określone substancje czynne, mogą pielęgniarki i położne, które ukończyły:

122 / 140

122. Pielęgniarka ma prawo odmówić wykonania zlecenia lekarskiego,tylko wtedy, gdy jest to nie zgodne z jej:

123 / 140

123. Kodeks etyki zawodowej pielęgniarki i położnej Rzeczypospolitej Polskiej zawiera szereg sformułowań odnoszących się do cech charakteru jakie powinna posiadać pielęgniarka / położna i są tom.in:

124 / 140

124. Prawo dostępu do dokumentacji medycznej posiada/ją:

125 / 140

125. Pielęgniarka, położna nie udzieliła pomocy osobie, która nagle zasłabła na ulicy, lecz szybko oddaliła się z miejsca zdarzenia. Zachowanie takie narażają na poniesienie odpowiedzialności:

126 / 140

126. Normy etyki zawodowej zawarte w Kodeksie etyki zawodowej pielęgniarki i położnej Rzeczypospolitej Polskiej mają za zadanie:

127 / 140

127. Komunikacja werbalna, to komunikacja za pomocą:

128 / 140

128. Który model komunikacji w grupie sprzyja efektywnemu komunikowaniu się poprzez scentralizowany przepływ informacji:

129 / 140

129. Komunikowanie pośrednie to komunikowanie:

130 / 140

130. WHO opracowało plakat „5 momentów higieny rąk”, który zawiera informacje na temat kiedy i dlaczego należy je wykonać.Informacje, kiedy należy wykonać 5 momentów higieny rąk,dotyczą sytuacji:

131 / 140

131. Model transformacji demograficznej zakłada, że wartości kluczowych parametrów opisujących populację, które kształtują jej strukturę demograficzną zmieniają się:

132 / 140

132. Zakażenie szpitalne, to zakażenie, które wystąpiło w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, w przypadku gdy choroba:

133 / 140

133. Podstawowe wskaźniki  modelu PATH obejmują m.in. wskaźniki efektywności(skuteczności i wydajności), do których zalicza się:

134 / 140

134. Przy formułowaniu obowiązków pracowniczych, świadomość hierarch i i zadań przypisanych danemu stanowisku, NIE odnosi się do zasady:

135 / 140

135. Proces, w którym dobre lub złe wrażenie dotyczące jednego przymiotu rzutuje na całość oceny, to:

136 / 140

136. Kierowanie przez delegowanie uprawnień przynosi konkretne korzyści, do których zaliczamy:

137 / 140

137. Czynniki wewnętrzne warunkujące szybkość adaptacji zawodowej pielęgniarki, to:

138 / 140

138. Praktyka pielęgniarska oparta na dowodach naukowych NIE obejmuje:

139 / 140

139. Evidence - Based Medicine (EBM), uznaje się na podstawie literatury przedmiotu, że jest to:

140 / 140

140. Analiza zewnętrzna dokumentu NIE polega na:

Your score is

Średni wynik to 49%

0%

Chcesz zobaczyć całość?

Kup teraz! Otrzymaj dostęp do wszystkich aktualnych testów specjalizacyjnych z pielęgniarstwa pediatrycznego w formie wygodnych quizów. 

  • Pytania zostały podzielone na pojedyncze sesje oraz bank pytań w celu jeszcze efektywniejszej nauki.
  • Po zakupie produktu automatycznie zostaje przyznawany dostęp do wszystkich na bieżąco aktualizowanych testów z danej specjalizacji na okres 1 lub 3 miesięcy.
  • Wraz z kupnem drogą mailową przesłana zostaje nazwa użytkownika i link do stworzonego profilu umożliwiającego logowanie się na portalu.
  • Dostęp do treści następuje bezpośrednio po zalogowaniu się w sekcji “Twoje Specjalizacje”