/140

PIELĘGNIARSTWO OPERACYJNE

PIELĘGNIARSTWO OPERACYJNE - WIOSNA 2022

1 / 140

1. Na jakiej zasadzie działa diatermia?

2 / 140

2. Pielęgniarka operacyjna przygotowuje do zabiegu operacyjnego oprócz stolika podręcznego Mayo, stolik dodatkowy. Które ze stwierdzeń jest NIEPRAWIDŁOWE:

3 / 140

3. Odjęte duże części ciała np. kończyny górne, dolne lub inne fragmenty tkanek nieprzeznaczone do badania histopatologicznego należy:

4 / 140

4. Którą z technik operacyjnych zastosujemy w przypadku guza chromochłonnego rdzenia nadnerczy?

5 / 140

5. Jakiego rodzaju gazu używa się do wytworzenia odmy w jamie brzusznej podczas operacji laparoskopowych?

6 / 140

6. Podczas zabiegu laparoskopowego usunięcia guza nadnercza pacjenta układa się:

7 / 140

7. Jeżeli u pacjenta z objawami choroby refluksowej nie ma zmian w błonie śluzowej przełyku w badaniu endoskopowym, zalecane jest wówczas wykonanie testu:

8 / 140

8. Zabieg operacyjny laparoskopowy wykonywany w chorobie refluksowej przełyku to:

9 / 140

9. Jak nazywa się radykalne wycięcie pęcherza moczowego?

10 / 140

10. Wskazaniem do laparoskopii diagnostycznej jest/są:

11 / 140

11. Bezwzględnym przeciwwskazaniem do wykonania cholecystektomii laparoskopowej NIE jest:

12 / 140

12. Która z technik wytwarzania odmy otrzewnowej jest prawidłowa:

13 / 140

13. Optyki i przewody zimnego światła używane do laparoskopii sterylizuje się w:

14 / 140

14. Najczęstszym, uciążliwym powikłaniem po operacji laparoskopii, na który skarżą się w większości pacjenci jest ból:

15 / 140

15. Operacje laparoskopowe na macicy to:

16 / 140

16. W przezbrzusznym laparoskopowym zabiegu naprawy przepukliny pachwinowej zwrócić trzeba szczególną uwagę na prawidłowe ułożenie siatki (łaty). Implant musi być tak umocowany by się nie zwijał i nie przemieszczał. Pierwszą zatem czynnością w prawidłowym umocowaniu łaty będzie jej przytwierdzenie do:

17 / 140

17. Które z wymienionych powikłań śródoperacyjnych jest najczęściej występującym podczas laparoskopowego uwalniania zrostów otrzewnowych?

18 / 140

18. Pacjent lat 40 ma mieć wykonaną kraniotomię. Co służy do połączenia otworów trepanacyjnych?

19 / 140

19. Celem opanowania masywnego krwawienia z przerzutów nowotworowych w trakcie laminotomii stosuje się :

20 / 140

20. Najczęstszą metodą usunięcia wypadniętego bocznie fragmentu jądra miażdżystego jest:

21 / 140

21. Jaki materiał opatrunkowy stosuje się w obrębie pola operacyjnego głębokich struktur mózgu:

22 / 140

22. Nagromadzenie się krwi pomiędzy kością czaszki a oponą twardą nosi nazwę krwiaka:

23 / 140

23. Jakie jest wskazanie do wykonania biopsji stereotaktycznej?

24 / 140

24. Wśród instrumentarium podstawowego do operacji kręgosłupa znajdują się:

25 / 140

25. Usunięcia guza mózgu (właściwa część operacji) neurochirurg wykonuje używając:

26 / 140

26. Aby uwidocznić przepuklinę lub wypuklinę dyskową w pierwszym etapie fenestracji, nacina się w postaci klapki lub okienka więzadło:

27 / 140

27. W jakim miejscu jest zakładany klips w przypadku tętniaka mózgu?

28 / 140

28. Część wiertarki elektrycznej, której używamy do płatowego otwarcia kości czaszki, to:

29 / 140

29. Przy podejrzeniu ciąży pozamacicznej celem wyłyżeczkowania jamy macicy jest:

30 / 140

30. W trakcie leczenia zabiegowego ciąży pozamacicznej jajowodowej techniką laparoskopową, do usunięcia trofoblastu z naciętego jajowodu zastosujemy:

31 / 140

31. Podstawową operacją w przypadku I stopnia zaawansowania raka jajnika jest:

32 / 140

32. Wskazaniem do badania urodynamicznego jest:

33 / 140

33. Zespół Meigsa charakteryzują następujące objawy:

34 / 140

34. Założenie szwów pojedynczych z nici wchłanialnej na szyjce macicy (lokalizacja na godzinie 3 i 9) w celu uniknięcia krwawienia z szyjkowych gałęzi tętnicy macicznej nazywamy szwami:

35 / 140

35. Operacja TVT jest zabiegiem wykonywanym u pacjentek przy:

36 / 140

36. Operacja manchesterska (Forthergilla) to:

37 / 140

37. Aparat kompresyjny stosowany w złamaniach poprzecznych powinien być założony w miejscu:

38 / 140

38. Jakiego implantu należy użyć do definitywnego zespolenia kłykcia bocznego łokcia?

39 / 140

39. Złamanie miednicy typu Malgaigne'a wymaga leczenia:

40 / 140

40. Stabilizacja Zespol spełnia wymogi osteosyntezy stabilnej i jest szczególnie polecana w:

41 / 140

41. Całkowita niestabilność złamania obręczy miednicy jest wynikiem:

42 / 140

42. Jakie więzadło nadgarstka jest przecinane podczas operacyjnego leczenia cieśni kanału?

43 / 140

43. Do osteosyntezy stabilnej wewnętrznej wykorzystuje się zespolenie:

44 / 140

44. W złamaniach szyjki kości udowej u osób młodych, operacja polega na:

45 / 140

45. Jaką stabilizację powinno się wykonać u pacjenta z zamkniętym złamaniem trzonu kości piszczelowej?

46 / 140

46. Z jakim złamaniem kręgosłupa najprawdopodobniej mamy doczynienia po skoku do wody?

47 / 140

47. Cewnik Dufour w operacji urologicznej zakładamy w celu:

48 / 140

48. Badanie diagnostyczne polegające na wprowadzeniu do pęcherza moczowego cystoskopu, a następnie wprowadzeniu do ujścia moczowodu cewnika zakończonego oliwką, podaniu środka cieniującego oraz jednoczasowym wykonaniu zdjęcia nazywa się:

49 / 140

49. W jakim celu podczas operacji wyłuszczania gruczolaka stercza wykonuje się obustronne podwiązanie i przecięcie nasieniowodów?

50 / 140

50. Po usunięciu pęcherza moczowego konieczne jest odprowadzenie moczu na zewnątrz. Można to zrobić przez:

51 / 140

51. Sposób ułożenia pacjenta na stole operacyjnym do operacji m.in. w obrębie cewki moczowej nazywamy:

52 / 140

52. Operacja wnętrostwa polega na:

53 / 140

53. Operacja wodniaka jądra może być wykonywana metodą Winkelmanna lub metodą von Bergmanna. Czym się różnią te metody?

54 / 140

54. Podczas zabiegu ureterolitotomii śródoperacyjnie w celu przepłukania i wykluczenia pozostałości kamieni zakłada się cewnik:

55 / 140

55. Przy wykonywaniu zabiegów kardiochirurgicznych z zastosowaniem krążenia pozaustrojowego typowo kaniule wprowadza się przez:

56 / 140

56. Roztwór kardioplegiczny podawany pacjentom podczas operacji kardiochirurgicznych ma temperaturę:

57 / 140

57. Podczas operacji by-passów omijających miejsce zwężenia w tętnicy wieńcowej, jako materiał biologiczny wszczepiany w postaci naturalnego graftu, NIE jest stosowana:

58 / 140

58. Na czym polega leczenie chirurgiczne w przypadku przetrwałego przewodu tętniczego Botalla?

59 / 140

59. Wśród chorych operowanych z powodu choroby niedokrwiennej serca są m.in. pacjenci z genetyczną predyspozycją do rozwoju rozsianej miażdżycy. Czasami u takich chorych oprócz pomostowania aortalno-wieńcowego wykonywany jest zabieg endarterektomii, który oznacza udrożnienie zamkniętej tętnicy:

60 / 140

60. ASD to:

61 / 140

61. Roztwór kardioplegiczny jest to:

62 / 140

62. Pacjentka lat 62 została zakwalifikowana do zamknięcia istotnego hemodynamicznie ubytku w przegrodzie międzyprzedsionkowej. Pacjentka będzie miała wykonany zabieg przezskórnego zamknięcia ASD II. Urządzenie służące do zamknięcia ubytku to:

63 / 140

63. Operacje pomostowania aortalno-wieńcowego są jedną z chirurgicznych metod leczenia choroby wieńcowej i jej powikłań. Wskaż zdanie NIEPRAWDZIWE dotyczące chirurgii wieńcowej:

64 / 140

64. Zastawka trójdzielna oddziela:

65 / 140

65. Zabieg wszczepienia rozrusznika serca określa się mianem:

66 / 140

66. Pielęgniarka operacyjna przygotowuje instrumentarium i materiał dodatkowy do wykonania pomostu omijającego u pacjenta z rozpoznaną chorobą wieńcową. Jakie narzędzia należy przygotować do pomiaru światła i drożności naczyń wieńcowych

67 / 140

67. Typowym dostępem chirurgicznym stosowanym w kardiochirurgii jest:

68 / 140

68. W zestawie do operacji na otwartym sercu znajduje się klem:

69 / 140

69. Jedną z zasad śródoperacyjnej ochrony serca przed niedokrwieniem w czasie operacji jest:

70 / 140

70. Do podtrzymywania miąższu płucnego podczas zabiegów operacyjnych używa się najczęściej:

71 / 140

71. W ocenie stopnia zaawansowania raka płuca ważną rolę odgrywa prawidłowa diagnostyka za pomocą pleuroskopii, czyli:

72 / 140

72. Kto odpowiada za usunięcie z pola operacyjnego wszystkichnarzędzi i środków pomocniczych (np. groszek operacyjny, chustaoperacyjna)?

73 / 140

73. Do rozwarcia przestrzeni międzyżebrowej stosuje sięnajczęściej:

74 / 140

74. Dekortykacja polega na:

75 / 140

75. Przygotowanie do wykonania mediastinoskopii wymaga ułożenia pacjenta:

76 / 140

76. Bilobektomia jest jednym ze sposobów resekcji:

77 / 140

77. Usunięcie materiału zatorowego z tętnicy określa się mianem:

78 / 140

78. Jakiego odcinka aorty dotyczy niedrożność określona mianemzespół Leriche'a?

79 / 140

79. Techniki chirurgii naczyniowej, to:

80 / 140

80. Jakiego cewnika należy użyć do udrożnienia pomostu rozwidlonego, aortalno-dwuudowego?

81 / 140

81. Pacjent ma rozpoznany zespół Leriche'a i będzie miał wykonany zabieg operacyjny:

82 / 140

82. Optymalnym i pierwszym z wyboru leczeniem pacjentów z krytycznym niedokrwieniem kończyny jest:

83 / 140

83. Przezskórna trombektomia aspiracyjna polega na:

84 / 140

84. Podstawową metodą leczenia ostrego niedokrwienia kończyny dolnej spowodowanego zatorem tętnicy udowej jest:

85 / 140

85. Co to jest zator tętniczy?

86 / 140

86. Pacjent jest przygotowany do operacyjnego rozszerzenia światła tętnicy. Sprzęt niezbędny do wykonania zabiegu to:

87 / 140

87. Pacjentka została przyjęta do oddziału otolaryngologicznego z powodu utrudnionego pasażu powietrza przez nos. Stwierdzono deformacje szkieletu nosa. Pacjentkę zakwalifikowano do septoplastyki. Zabieg operacyjny rozpoczyna cięcie:

88 / 140

88. Przegrodę nosa po operacji septoplastyki unieruchamiamy przy pomocy:

89 / 140

89. Do oceny przewodu słuchowego zewnętrznego oraz błony bębenkowej konieczne jest posiadanie wziernika:

90 / 140

90. U pacjenta stwierdzono guz wewnątrzkrtaniowy zajmujący obustronnie krtań, powodujący unieruchomienie więzadeł głosowych. Pacjenta zakwalifikowano do laryngectomiitotalis. Do zabiegu pacjenta należy ułożyć:

91 / 140

91. Zabieg mający na celu zamknięcie ubytku błony bębenkowej, to:

92 / 140

92. Klasyczną tracheotomię wykonuje się na chrząstce:

93 / 140

93. Dodatkowe instrumenty konieczne do wykonania zabieguparacentezy, to:

94 / 140

94. Do uszypułowanych płatów skórno-mięśniowych zalicza się płaty zawierające:

95 / 140

95. Wskaż cechy charakterystyczne raka podstawnokomórkowego powieki:

96 / 140

96. Przeszczep allogeniczny to przeszczep gdzie:

97 / 140

97. Pacjentka lat 45 ma mieć wykonany zabieg operacyjny mastektomia m. Pateymammae sin. Zastosowana metoda operacyjna to inaczej:

98 / 140

98. Zabieg chirurgiczny dysplazji w przypadku ograniczonych deformacji polega na:

99 / 140

99. W celu wypełnienia ubytków w obrębie oczodołu oraz reanimacji twarzy w porażeniu nerwu twarzowego wykonuje się zabieg przemieszczenia mięśni:

100 / 140

100. Bezpośrednio po oparzeniu rana oparzeniowa jest:

101 / 140

101. Pseudophakia jest to stan:

102 / 140

102. Oparzenie gałki ocznej wapnem może spowodować:

103 / 140

103. Istotą zaćmy jest:

104 / 140

104. Skutki nieprawidłowego leczenia lub braku leczenia choroby zezowej to:

105 / 140

105. Operacja zeza oka prawego u 6-letniego chłopca. Jakie narzędzie standardowo znajduje się w zestawie?

106 / 140

106. Co oznacza pojęcie enukleacja?

107 / 140

107. Na czym polega operacja zeza?

108 / 140

108. Wskazaniem do transplantacji szpiku jest:

109 / 140

109. Zastawki pobrane z ludzkich zwłok przechowuje się w banku tkanek długoterminowo w:

110 / 140

110. Poddając ocenie potencjalnego dawcę narządów należy wziąć pod uwagę kryteria, które kwalifikują lub dyskwalifikują go jako dawcę. Do przeciwwskazań bezwzględnych do pobrania narządów od dawcy zmarłego zaliczymy:

111 / 140

111. Przeszczep autogeniczny jest to przeszczep:

112 / 140

112. Na sali operacyjnej odbywa się pobranie wielonarządowe. Po otwarciu jamy brzusznej, wypreparowaniu tkanek i kontroli poszczególnych narządów chirurdzy pobierają kolejno:

113 / 140

113. Przeciwwskazaniem do przeszczepu wątroby u dzieci jest:

114 / 140

114. Jaka powinna być temperatura otoczenia w pediatrycznej sali operacyjnej?

115 / 140

115. Z jakiego dostępu operacyjnego zamyka się drożny przewódtętniczy Botalla?

116 / 140

116. Siedmioletni chłopiec z narastającym wodogłowiem ma mieć przeprowadzony zabieg wymiany zastawki komorowej. Jednym z elementów przygotowania pacjenta do operacji jest strzyżenie głowy. Gdzie należy je wykonać:

117 / 140

117. Jednym z etapów zamknięcia ubytku przegrody międzyprzedsionkowej jest zamknięcie osierdzia. Jaki materiał szewny powinna przygotować pielęgniarka operacyjna do zamknięcia osierdzia?

118 / 140

118. MAGPI to metoda operacji spodziectwa:

119 / 140

119. Do implantacji cewnika typu Broviac u 5-letniego chłopca na sali operacyjnej niezbędny jest:

120 / 140

120. Rozwieracz używany do operacji w obrębie odbytnicy jako instrumentarium specjalistyczne to:

121 / 140

121. Stanowiska kierownicze w pielęgniarstwie obsadzane w drodze postępowania konkursowego, regulowane są przez ustawę o:

122 / 140

122. Metody epidemiologiczne stosuje się do:

123 / 140

123. Jednym z uprawnień pacjenta jest prawo do żądania, aby udzielająca mu świadczeń zdrowotnych pielęgniarka:

124 / 140

124. Humanizm Samarytanina zaliczamy do humanizmu personalistycznego:

125 / 140

125. Rzecznikiem odpowiedzialności zawodowej pielęgniarek i położnych może zostać:

126 / 140

126. Takie zachowania pielęgniarki jak: spóźnianie się do pracy, dyżurowanie ponad normatywny czas, unikanie szkoleń zawodowych, mieszczą się w granicach odpowiedzialności:

127 / 140

127. Definicja empatii, to:

128 / 140

128. Cisza w procesie terapii jest zjawiskiem:

129 / 140

129. Druga reguła komunikacyjna Berne'a zakłada, że:

130 / 140

130. Analiza czynników innych niż zdrowotne, które mogą mieć wpływ na stan zdrowia na poziomie województw została pogrupowana w trzech kategoriach: sytuacja demograficzna, rynek pracy i edukacja, sytuacja gospodarcza i stan gospodarstw domowych. Do oceny sytuacji demograficznej w województwach wykorzystane zostały dwa wskaźniki, są to:

131 / 140

131. WHO opracowało plakat „5 momentów higieny rąk”, który zawiera informacje na temat kiedy i dlaczego należy je wykonać. Informacje, kiedy należy wykonać 5 momentów higieny rąk, dotyczą sytuacji:

132 / 140

132. Odosobnienie osoby zdrowej, która była narażona na zakażenie, w celu zapobieżenia szerzeniu się chorób szczególnie niebezpiecznych i wysoce zakaźnych, to:

133 / 140

133. Przy formułowaniu obowiązków pracowniczych, świadomość hierarchii zadań przypisanych danemu stanowisku, NIE odnosi się do zasady:

134 / 140

134. Dostosowanie rytmów biologicznych człowieka do rozkładu jego czasu pracy, tak aby jak najmniej zaburzać fizjologię, to:

135 / 140

135. Na proces planowania zatrudnienia składa się:

136 / 140

136. Audyt przeprowadzany przez niezależne organizacje zewnętrzne, które prowadzą certyfikację lub rejestrację za zgodność z wymogami ISO, to audyt:

137 / 140

137. Do narzędzi stosowanych w procesie doskonalenia jakości zaliczamy m.in. DiagramIshikawa–diagram przyczynowo-skutkowy. Wykres ten wskazuje na główne przyczyny problemu:

138 / 140

138. Do kolejnych etapów postępowania podczas realizacji pielęgniarskiego projektu badawczego NIE należy:

139 / 140

139. Skala Sacketta jest skalą oceniającą:

140 / 140

140. Jaka instytucja ustala ranking publikacji naukowych w Polsce?

Your score is

The average score is 1%

0%