/140

PIELĘGNIARSTWO ONKOLOGICZNE

PIELĘGNIARSTWO ONKOLOGICZNE - WIOSNA 2019

1 / 140

1. Osierocenie (bereavement) oznacza:

2 / 140

2. Kurs specjalistyczny "Opieka pielęgniarska nad chorymi dorosłymi w leczeniu systemowym nowotworów" jest przeznaczony dla:

3 / 140

3. Kartę Diagnostyki i Leczenia Onkologicznego (DILO) możewystawić:

4 / 140

4. Istotą chemobrain są:

5 / 140

5. Przepracowanie poznawcze choroby polega na:

6 / 140

6. Do oceny jakości życia chorych onkologicznie służy skala:

7 / 140

7. Najważniejszym dokumentem prawnym zobowiązującym pielęgniarkę onkologiczną do edukacji chorego jest:

8 / 140

8. Współczesne leczenie najczęstszej przyczyny zespołu przewlekłego zmęczenia polega na:

9 / 140

9. Pielęgniarka słysząc od rodziny umierającego pacjenta objętego opieką paliatywną pytanie: „Co jeszcze można dla niego zrobić?”, powinna:

10 / 140

10. Zgodnie z teorią Lazarusa i Folkman człowiek przywraca sobie równowagę psychiczną poprzez:

11 / 140

11. Do somatycznych przyczyn bezsenności w przebiegu choroby nowotworowej zalicza się:

12 / 140

12. Który z preparatów, stosowany w leczeniu onkologicznym, zalicza się do leczenia niekonwencjonalnego:

13 / 140

13. Polskie Stowarzyszenie Pielęgniarek Onkologicznych jest członkiem organizacji międzynarodowej:

14 / 140

14. Termometr dystresu jest wykorzystywany do oceny:

15 / 140

15. Napady paniki oddechowej (respiratory panic) objawiają się:

16 / 140

16. Głównym czynnikiem ryzyka raka pęcherza moczowego jest/są:

17 / 140

17. Badanie mammograficzne w kierunku raka piersi, cytologiczne w kierunku raka szyjki macicy oraz kolonoskopowe w kierunku raka jelita grubego, jest badaniem profilaktyki przeciwnowotworowej:

18 / 140

18. W schemacie karcynogenezy etap nieodwracalnych zmian, które ostatecznie prowadzą do powstawania komórek nowotworowych to:

19 / 140

19. Do stanu przedrakowego nowotworu jamy ustnej i gardła, należy:

20 / 140

20. Najczęściej występującymi nowotworami wieku dziecięcego są:

21 / 140

21. Octan megestrolu, stosuje się u chorych na nowotwór w celu:

22 / 140

22. Terapia lekami cytostatycznymi może być:

23 / 140

23. W zakresie sporządzania i podawania leków cytostatycznych obowiązuje:

24 / 140

24. Według skali oceny stopnia wczesnego skórnego odczynu popromiennego - 2° to:

25 / 140

25. Podczas chemioterapii może wystąpić u pacjenta wiele objawów ubocznych, ich nasilenie uzależnione jest od:

26 / 140

26. Czynnikiem ryzyka raka piersi jest:

27 / 140

27. W przypadku wystąpienia napadu tężyczki po całkowitej strumektomii z powodu raka należy:

28 / 140

28. Nowotwory o podłożu dziedzicznym można podejrzewać, gdy nowotwór:

29 / 140

29. W przypadku osób wymagających wielokrotnego dożylnego podawania cytostatyków korzystnym rozwiązaniem jest założenie:

30 / 140

30. Przy nowotworze jajnika w surowicy krwi oznacza się poziom:

31 / 140

31. Powikłaniem przy stosowaniu portu donaczyniowego NIE jest:

32 / 140

32. Klasyczna operacja Whippla obejmuje:

33 / 140

33. Najczęstszym objawem anemii jest:

34 / 140

34. Wskazaniem do zastosowania paliatywnego napromieniania NIE są:

35 / 140

35. System V.A.C. (Vacuum Assisted Closure) wspomagający leczenie ran wykorzystuje:

36 / 140

36. Termin paracenteza oznacza:

37 / 140

37. Wysokie ułożenie kończyn górnych wskazane jest po:

38 / 140

38. W przypadku wynaczynienia winkrystyny stosuje się:

39 / 140

39. Do czynników ryzyka wystąpienia zakrzepicy u chorych operowanych z powodu nowotworu zaliczymy:

40 / 140

40. Do późnych powikłań skórnych, związanych z leczeniem promieniami jonizującymi, należy(ą):

41 / 140

41. Przepływ tlenu w tlenoterapii, gdy występuje u chorego hipoksja:

42 / 140

42. Radykalna amputacja piersi „an block” według Halsteada polega na:

43 / 140

43. Hemikolektomia lewostronna polega na usunięciu:

44 / 140

44. Prowadzenie psychoedukacji pacjentów realizuje:

45 / 140

45. Po zabiegu operacyjnym guzów mózgu pielęgniarka układa pacjenta tak aby głowa wraz z tułowiem była pod kątem:

46 / 140

46. Podczas wynaczynienia cytostatyku NIE należy:

47 / 140

47. Wynaczynienie cytostatyku poza żyłę, nasilenie objawów zależy od:

48 / 140

48. Podczas zmiany worka stomijnego, do higieny wokół stomii stosuje się:

49 / 140

49. W pierwszym okresie po operacji, gdy wydzielina z tchawicy jest obfita i gęsta oraz łatwo zasycha w strupy, wewnętrzną rurkę tracheostomijną należy czyścić:

50 / 140

50. U pacjentów ze szpiczakiem mnogim dochodzi do powikłań:

51 / 140

51. Dysfagia jest to:

52 / 140

52. Chory podczas napromieniania powinien:

53 / 140

53. Po zabiegu operacyjnym guzów mózgu trudności w porozumiewaniu się spowodowane są:

54 / 140

54. Powikłanie ogólnoustrojowe radioterapii występujące w postaci dyspepsji to:

55 / 140

55. Do późnych powikłań skórnych związanych z leczeniem promieniami jonizującymi należą:

56 / 140

56. W trakcie napromieniania ośrodkowego układu nerwowego stosuje się profilaktykę:

57 / 140

57. Postępowanie pooperacyjne po operacji z powodu złośliwych nowotworów głowy trzustki obejmują m.in.:

58 / 140

58. Pacjentce z rakiem szyjki macicy w ramach przygotowania do brachyterapii należy:

59 / 140

59. Zalecenia pielęgniarskie u pacjentów po zabiegach przeszczepów skórnych:

60 / 140

60. Do obsługi portu naczyniowego, stosuje się igłę:

61 / 140

61. Mesna jest to lek, który stosuje się w onkologii jako antidotum przeciw:

62 / 140

62. Pielęgniarka, edukując pacjenta w zakresie samoobserwacji stomii jelitowej, zapoznaje pacjentów z kryteriami oceny stomii po zabiegu. Do kryteriów tych należy:

63 / 140

63. Radioterapia jest metodą leczenia:

64 / 140

64. Pacjent po zabiegu torakochirurgicznym ma założony drenaż,który pielęgniarka obserwuje pod względem:

65 / 140

65. Do głównych zadań zespołu terapeutycznego w obszarze psychoonkologii w chirurgii onkologicznej należą m.in.:

66 / 140

66. Kardiomiopatia jako późny objaw niepożądany najczęściej występuje u chorych leczonych:

67 / 140

67. Odczyn popromienny ostry to odczyn:

68 / 140

68. Radioterapia przed- lub pooperacyjna zmniejsza ryzyko:

69 / 140

69. Brachyterapia polega na napromienianiu:

70 / 140

70. Na ewentrację (wytrzewienie) po zabiegu operacyjnym w obrębie jamy brzusznej szczególnie narażeni są:

71 / 140

71. Po zakończeniu podawania leków cytostatycznych dopęcherzowo,wskazane jest wstrzymanie się od oddawania moczu przez okres:

72 / 140

72. W zaleceniach żywieniowych, pacjentom z wyłonioną stomią NIE zaleca się:

73 / 140

73. Chory przed rozpoczęciem leczenia promieniami jonizującymi jest informowany o:

74 / 140

74. Po zabiegu operacyjnym guzów mózgu dokonasz oceny i ciągłej obserwacji stanu świadomości/przytomności za pomocą skali:

75 / 140

75. Teleradioterapia polega na napromienianiu:

76 / 140

76. Najważniejszym czynnikiem prewencyjnym w raku płuc jest:

77 / 140

77. Największe zmniejszenie liczby leukocytów po podaniu cytostatyków (nadir) występuje:

78 / 140

78. Nieużywany port w celu utrzymania drożności musi być przepłukiwany:

79 / 140

79. Dieta u pacjenta podczas teleterapii przewodu pokarmowego powinna być:

80 / 140

80. Po zabiegu operacyjnym zmiany nowotworowej przysadki mózgowej,  należy zwrócić uwagę na:

81 / 140

81. Wykonując iniekcje z heparyny drobnocząsteczkowej NIE wolno:

82 / 140

82. Zdarzeniem niepożądanym leczenia cytostatykami jest:

83 / 140

83. Wczesne objawy wzrostu ciśnienia śródczaszkowego po zabiegu operacyjnym mózgu to:

84 / 140

84. W klinicznym obrazie ziarnicy złośliwej (HD) dominują objawy:

85 / 140

85. ALL (acute lymphoblastic leukemia) jest:

86 / 140

86. „Infekcyjna maska” choroby nowotworowej u dzieci to występowanie:

87 / 140

87. Guz Wilmsa jest nowotworem:

88 / 140

88. Histiocytoza (LCH) jest chorobą:

89 / 140

89. Makrohematuria jest objawem chorobowym układu moczowego, który objawia się:

90 / 140

90. Żółtaczka pozawątrobowa u dzieci związana jest z:

91 / 140

91. W zakresie późnych powikłań stosowania leków alkilujących u dzieci, pochodnych platyny wyróżnia się:

92 / 140

92. Najczęstszym guzem w grupie mięsaków tkanek miękkich u dzieci jest:

93 / 140

93. Anuria może być objawem występującym w nerczaku zarodkowym, charakteryzuje się:

94 / 140

94. Siatkówczak (retinoblastoma) jest to:

95 / 140

95. Bladość (palor) to zmniejszenie prawidłowego zabarwienia skóry. Najczęściej świadczy o:

96 / 140

96. Przyjmuje się, że jeżeli BMI u pacjenta wynosi 18,6 – 19,9 to pacjent:

97 / 140

97. Stanu odżywienia chorego NIE ocenia się za pomocą:

98 / 140

98. Zasadą podawania analgetyków w łagodzeniu bólu podstawowego jest:

99 / 140

99. Do III stopnia drabiny analgetycznej NIE należy lek:

100 / 140

100. Alodynia to ból neuropatyczny wywołany:

101 / 140

101. Charakterystyczną cechą bólu przebijającego jest:

102 / 140

102. W diagnostyce zespołu żyły głównej górnej największe znaczenie odgrywa:

103 / 140

103. Igła Butterfly służy do:

104 / 140

104. Inicjatorką opieki paliatywnej po II wojnie światowej w Europie była:

105 / 140

105. Pojęciem astenia określa się:

106 / 140

106. Postępowanie rodziny i personelu wobec pacjenta w okresie agonalnym powinno uwzględniać:

107 / 140

107. Zabiegiem urologicznym pozwalającym na nadłonowe odprowadzenie moczu z pęcherza moczowego jest:

108 / 140

108. Postępująca utrata masy ciała i zmiany w wyglądzie zewnętrznym spowodowane zanikiem mięśni i tkanki tłuszczowej to:

109 / 140

109. Owrzodzenie nowotworowe powstaje na skutek:

110 / 140

110. Głównymi wskazaniami do paliatywnej radioterapii chorych z przerzutami do kości NIE są/jest:

111 / 140

111. Do oceny stanu sprawności ruchowej chorego wykorzystywana jest skala:

112 / 140

112. Pojęciem anoreksji w chorobie nowotworowej określa się:

113 / 140

113. Tanatologia jest rozważaniem o:

114 / 140

114. W celu ograniczenia emisji przykrego zapachu z owrzodzenia nowotworowego zaleca się stosowanie:

115 / 140

115. Zespół objawów spowodowanych zmniejszoną ilością śliny w wynikuzaburzenia funkcji gruczołów ślinowych to:

116 / 140

116. Jakie objawy mogą świadczyć o wystąpieniu niedrożności przewodu pokarmowego u chorych w zaawansowanej chorobie nowotworowej:

117 / 140

117. Problemem etycznym w opiece paliatywnej jest ortotanazja, która oznacza:

118 / 140

118. Metodą fizjoterapii wykorzystywaną wobec chorych z obrzękiem limfatycznym jest:

119 / 140

119. Postępowanie miejscowe w owrzodzeniach nowotworowych z obfitym wysiękiem polega na zastosowaniu:

120 / 140

120. Dla pacjenta u kresu życia największą wartość ma wsparcie emocjonalne udzielane w formie wypowiedzi:

121 / 140

121. Rzecznikiem odpowiedzialności zawodowej pielęgniarek i położnych może zostać:

122 / 140

122. Pielęgniarka, położna NIE udzieliła pomocy osobie, która nagle zasłabła na ulicy, lecz szybko oddaliła się z miejsca zdarzenia. Zachowanie takie naraża ją na poniesienie odpowiedzialności:

123 / 140

123. Czy przynależność pielęgniarki/położnej do samorządu zawodowego jest obowiązkowa:

124 / 140

124. Co to jest "przewinienie zawodowe":

125 / 140

125. Pielęgniarka ma prawo odmówić wykonania zlecenia lekarskiego,Tylko wtedy gdy jest to niezgodne z jej:

126 / 140

126. Prawo dostępu do dokumentacji medycznej posiada:

127 / 140

127. Niespójność komunikacyjna, jeden z głównych czynników zakłócających proces komunikowania, to:

128 / 140

128. Parafrazowanie to:

129 / 140

129. Relacja interpersonalna, to:

130 / 140

130. „5 momentów higieny rąk WHO” zawiera wskazania do wykonania higieny rąk, ułożone w kolejności:

131 / 140

131. Na zdrowie ludzi w starszym wieku mają wpływ:

132 / 140

132. Najczęstsze zakażenia wywoływane przez Staphylococcus epidermidis, to:

133 / 140

133. W rozważaniach teoretycznych nad problematyką jakości w opiece zdrowotnej Avedis Donabedian określił trzy wymiary jakości: struktura, proces, efekt (wynik). Do procesu zaliczamy:

134 / 140

134. Motywowanie polega na zespole oddziaływań, zmierzających do:

135 / 140

135. Podstawowe wskaźniki modelu PATH obejmują m. i n. wskaźniki efektywności (skuteczności i wydajności), do których zalicza się:

136 / 140

136. Do narzędzi stosowanych w procesie doskonalenia jakości zaliczamy m.in. Diagram Ishikawa – diagram przyczynowo - skutkowy. Wykres ten wskazuje na główne przyczyny problemu:

137 / 140

137. Sfera informacyjna w zarządzaniu jakością, czyli zakres wiedzy jaki powinien posiadać pacjent, w tym między innymi profilaktyka, jakie leki należy przyjmować, jak często, jak stosować, jak postępować po badaniu, czy zabiegu, zawiera bariery, do których zalicza się:

138 / 140

138. Opieka pielęgniarska oparta na faktach - EBNP (Evidence - BasedNursing Practice) dotyczy:

139 / 140

139. PubMed/Medline, Cochrane Nursing Care, Cochrane Summaries, są to nazwy:

140 / 140

140. Skrót schematu pytania klinicznie istotnego brzmi P I C O, w którym pierwsza litera P oznacza:

Your score is

The average score is 0%

0%