/140

PIELĘGNIARSTWO INTERNISTYCZNE

PIELĘGNIARSTWO INTERNISTYCZNE - WIOSNA 2019

1 / 140

1. Objawem przedawkowania glikozydów naparstnicy są wszystkie poniższe z WYJĄTKIEM:

2 / 140

2. Strategia populacyjna wdrożona w chorobie niedokrwiennej serca NIE wpływa na:

3 / 140

3. Pacjentka z przewlekłą niewydolnością serca zgłasza pielęgniarce przy przyjęciu do szpitala utratę apetytu, spadek mobilności oraz znaczną utratę masy ciała > 6% w ciągu ostatnich 6-12 miesięcy. Może to świadczyć o:

4 / 140

4. Do bezwzględnych przeciwwskazań leczenia trombolitycznego w zawale serca należy:

5 / 140

5. We wczesnej diagnostyce klinicznej zawału serca, największe znaczenie posiada oznaczenie:

6 / 140

6. Działaniami prewencyjnymi w zakresie CVD (CardiovascularDisease - Chorób sercowo-naczyniowych), należy obejmować pacjentów:

7 / 140

7. Najpowszechniejszym mechanizmem nagłego zatrzymania krążenia u dorosłych jest:

8 / 140

8. Do modyfikowalnych czynników ryzyka chorób sercowo-naczyniowych należą:

9 / 140

9. Zmiany w EKG - różnokształtne, drobnofaliste wychylenia przedsionkowe (fale f) pojawiające się z częstotliwością 350-600/ min, najwyraźniej zaznaczone w odprowadzeniach przedsercowych V1- V2, świadczą o:

10 / 140

10. U pacjentów z objawami niewydolności serca zaleca się oznaczanie stężenia hormonu:

11 / 140

11. O jakich możliwych objawach towarzyszących próbie z dobutaminą w czasie badania echokardiografii obciążeniowej (STRES ECHO),pacjent powinien zostać poinformowany:

12 / 140

12. Jako system stopniowania stabilnej dławicy piersiowej wykorzystuje się klasyfikację Kanadyjskiego Towarzystwa Kardiologicznego (Canadian Cardiovascular Society – CCS),służącą do ilościowej oceny programu aktywności fizycznej, przy którym pojawiają się objawy. Klasa III mówi o:

13 / 140

13. Badania krwi w świeżym zawale serca ujawniają:

14 / 140

14. Za pomocą tablic SCORE szacuje się:

15 / 140

15. Obrzęki w najniżej położonych częściach ciała, ból i dyskomfort w jamie brzusznej, nykturia, nudności i zaparcia, nadmiernie wypełnione żyły szyjne, to objawy:

16 / 140

16. Do długoterminowych celów leczenia ostrej niewydolności serca NIE należy:

17 / 140

17. Zwężenie zastawki aortalnej, to:

18 / 140

18. Charakterystycznym objawem przewlekłej niewydolności prawokomorowej NIE jest:

19 / 140

19. U pacjenta wykonującego próbę wysiłkową na bieżni ruchomej,należy monitorować:

20 / 140

20. Kwasica oddechowa może powodować:

21 / 140

21. U chorych na astmę, przed bronchoskopią należy wykonać badania na APTT, INR, liczbę płytek krwi, oraz:

22 / 140

22. Nieprzyjemny zapach odkrztuszanej ropnej plwociny świadczy zazwyczaj o zakażeniu:

23 / 140

23. Pletyzmografia służy do:

24 / 140

24. Plwocinę do badania bakteriologicznego należy pobrać:

25 / 140

25. Do typowych objawów gruźlicy zalicza się:

26 / 140

26. W warunkach fizjologicznych na zmianę szybkości oddechu wpływa/wpływają:

27 / 140

27. Pacjent przed nakłuciem jamy opłucnej (torakocentezą) NIE wymaga:

28 / 140

28. Najczęściej popełniany błąd podczas inhalacji leku z inhalatora typu pMDI, to:

29 / 140

29. Objawem NIECHARAKTERYSTYCZNYM dla astmy oskrzelowej jest:

30 / 140

30. D o najczęstszych przyczyn krwotoku płucnego należą wszystkie poniższe, Z WYJĄTKIEM:

31 / 140

31. Platypnea to duszność, która ulega zmniejszeniu w pozycji:

32 / 140

32. Teleangiektazje to objaw chorobowy występujący w przebiegu:

33 / 140

33. Do PÓŹNYCH objawów przewlekłego zapalenia trzustki, należy/należą:

34 / 140

34. Zaburzenie połykania, polegające na upośledzonym przechodzeniu pokarmów płynnych i stałych z jamy ustnej przez gardło do przełyku, to:

35 / 140

35. Czynnikiem ryzyka raka dróg żółciowych jest:

36 / 140

36. W profilaktyce raka jelita grubego, zaleca się przyjmowanie przez chorego:

37 / 140

37. Zespół jelita drażliwego spowodowany jest:

38 / 140

38. Pacjenta do rektoskopii należy ułożyć w pozycji:

39 / 140

39. Wykonanie przeglądowego badania radiologicznego jamy brzusznej u pacjenta z podejrzeniem niedrożności jelit, wymaga zastosowania pozycji:

40 / 140

40. Pacjent z rozpoznaną chorobą wrzodową żołądka, powinien unikać:

41 / 140

41. Masywny krwotok z górnego odcinka przewodu pokarmowego prowadzi do wstrząsu:

42 / 140

42. Przełyk Barreta, to:

43 / 140

43. W trakcie leczniczego nakłucia otrzewnej usunięto 7 litrów płynu puchlinowego. W celu niedopuszczenia do powikłań hipowolemicznych należy podać drogą dożylną:

44 / 140

44. Do czynników ryzyka wystąpienia ostrego uszkodzenia nerek(Acute Kidney Injury - AKI) po niesteroidowych lekach przeciwzapalnych (NLPZ), należy:

45 / 140

45. Dostępem naczyniowym do leczenia nerkozastępczego w OSTRYM uszkodzeniu nerek, powinien być:

46 / 140

46. Do "klasycznej" triady objawów w nowotworze nerki, należy:

47 / 140

47. Badaniem mającym decydujące znaczenie w rozpoznaniu przewlekłego kłębuszkowego zapalenia nerek jest:

48 / 140

48. W prawidłowej pielęgnacji pacjenta z założonym cewnikiem do pęcherza moczowego należy unikać:

49 / 140

49. Pacjent po przeszczepie nerki otrzymuje leki immunosupresyjne.Jakich produktów spożywczych powinien wówczas unikać:

50 / 140

50. W ostrym uszkodzeniu nerek (Acute Kidney Injury - AKI), w okresie wielomoczu częstym zaburzeniem elektrolitowym jest:

51 / 140

51. Metodami niefarmakologicznymi leczenia nefroprotekcyjnego w przewlekłej chorobie nerek, są:

52 / 140

52. Do metod leczenia nerkozastępczego zaliczamy:

53 / 140

53. Do typowych objawów klinicznych kamicy nerkowej NIE należy:

54 / 140

54. Litotrypsja pozaustrojowa (ESWL- extracorporeal shock wavelithotripsy) to metoda polegająca na:

55 / 140

55. W sprawowaniu opieki nad pacjentem z niedoczynnością przytarczyc istotnym elementem w przebiegu choroby jest ryzyko napadu tężyczki. Wskaż cechę charakterystyczną dotyczącą napadów tężyczki:

56 / 140

56. Jak należy prawidłowo obliczyć wskaźnik WHR (waist-hip ratio):

57 / 140

57. Charakterystyczny wygląd pacjenta: twarz jak "księżyc w pełni"jest obecny w:

58 / 140

58. Indeks glikemiczny posiłku zawierającego węglowodany, można zmniejszyć poprzez:

59 / 140

59. Objawy Graefego, Kochera, Moebiusa i Stellwaga to objawy:

60 / 140

60. Badanie hemoglobina glikowana (HbA1c) wskazuje na wyrównanie cukrzycy:

61 / 140

61. Systematyczna zmiana miejsc wstrzyknięć insuliny pozwoli pacjentowi ustrzec się przed zanikiem tkanki tłuszczowej w miejscu podawania insuliny, nazywanym:

62 / 140

62. W prewencji rozwoju zespołu stopy cukrzycowej najważniejsze znaczenie odgrywają:

63 / 140

63. Zaburzenia czynności tarczycy mogą wystąpić na skutek stosowania:

64 / 140

64. Najważniejszym problemem pielęgnacyjnym w przebiegu przełomu nadnerczego, spowodowanego ostrym niedoborem kortyzolu jest:

65 / 140

65. Do charakterystycznych objawów klinicznych moczówki prostej należą:

66 / 140

66. W celu pobrania krwi na oznaczenie ACTH należy wybrać:

67 / 140

67. Przebarwienia skórne o barwie brunatnej powstałe po ekspozycji na słońce lub w miejscach narażonych na ucisk: pachy, dłonie, w okolicy narządu rodnego, błony śluzowe, w Chorobie Addisona spowodowane są:

68 / 140

68. Rozpoznanie czynnej akromegalii opiera się na objawach:

69 / 140

69. Wśród pacjentów z chorobą Gravesa-Basedowa występują objawy ze strony narządu wzroku, a jednym z nich jest dodatni objaw Moebiusa, który charakteryzuje się:

70 / 140

70. Pochodne biguanidu, sulfanylomocznika oraz akarboza, mają zastosowanie w leczeniu:

71 / 140

71. Przy hipoglikemii spowodowanej spożyciem większej ilości alkoholu NIE jest wskazane podanie:

72 / 140

72. Jeden wymiennik węglowodanowy (1WW) to:

73 / 140

73. Oddawanie komórek krwiotwórczych jest zabiegiem:

74 / 140

74. Niedokrwistość Addisona – Biermera jest niedokrwistością:

75 / 140

75. Morfina i Fentanyl, to:

76 / 140

76. Krzywą żelazową wykonuje się:

77 / 140

77. Choroba Rendu – Oslera – Webera zaliczana jest do skazkrwotocznych:

78 / 140

78. Prawidłowe postępowanie w kserostomi to m.in.:

79 / 140

79. Choroba von Willebranda zaliczana jest do skazy krwotocznej:

80 / 140

80. Hemofilia A jest:

81 / 140

81. Objawy ze strony układu nerwowego takie jak: parestezje rąk i stóp, uczucie przechodzenia prądu wzdłuż kręgosłupa przy pochylaniu głowy do przodu, drętwienie kończyn, zaburzenia chodu są charakterystyczne dla:

82 / 140

82. Do czynników, które decydują o niemiarodajności wyników badań krwi, zalicza się m. in.:

83 / 140

83. Stan chorobowy, w którym dochodzi do obniżenia stężenia hemoglobiny, liczby krwinek czerwonych oraz hematokrytu nazywamy:

84 / 140

84. Leukafereza to zabieg polegający na:

85 / 140

85. Wchłanianie żelaza hemowego:

86 / 140

86. Charakterystyczną cechą niedokrwistości aplastycznej jest:

87 / 140

87. W przypadku tocznia rumieniowatego układowego:

88 / 140

88. W naturalnym przebiegu pierwotnego zespołu Sjögrena zwykle pierwszym objawem klinicznym jest:

89 / 140

89. Obecność czynnika reumatoidalnego można stwierdzić w:

90 / 140

90. Stężenie fibrynogenu w przebiegu przewlekłych procesów zapalnych jest:

91 / 140

91. Ból i zblednięcie skóry palców rąk, stóp, uszu, nosa oraz języka przechodzące następnie w sine zabarwienie, pojawiające się najczęściej pod wpływem zimna lub stresu, spowodowane skurczem małych lub średnich tętnic to:

92 / 140

92. Najbardziej zaawansowanym stopniem osteoporozy ze względu na wartość BMD (Bone Mineral Density - Badanie gęstości kości) wg WHO jest:

93 / 140

93. Nagły bardzo silny ból stawu, często stawu śródstopno -paliczkowego pierwszego, obrzęk, bolesność dotykowa,zaczerwieniona i napięta skóra w okolicy stawu. Napad bólowy przeważnie zaczyna się nad ranem. Opis ten charakterystyczny jest dla:

94 / 140

94. W układowych chorobach tkanki łącznej CRP:

95 / 140

95. Klasycznym niebiologicznym lekiem pierwszego wyboru,modyfikującym przebieg choroby w reumatoidalnym zapaleniu stawów jest:

96 / 140

96. Celem sprawdzenia oceny sprawności połykania u pacjenta,pielęgniarka powinna wykonać wszystkie poniższe działania, Z WYJĄTKIEM:

97 / 140

97. Postawa Wernickiego-Manna charakterystyczna jest dla chorych z:

98 / 140

98. Czynnikami nasilającymi zmęczenie u pacjentów z SM są czynniki Z WYJĄTKIEM:

99 / 140

99. Do modyfikowalnych czynników ryzyka udaru niedokrwiennego mózgu zalicza się:

100 / 140

100. Przeciwwskazaniami do wykonania nakłucia lędźwiowego, są:

101 / 140

101. Objawami zaburzenia magazynowania moczu u pacjentów z SM, NIE jest:

102 / 140

102. Celem wykluczenia czynników wzmagających ciśnienie wewnątrzczaszkowe, pielęgniarka powinna:

103 / 140

103. Do czynników wyzwalających napady padaczkowe NIE zalicza się:

104 / 140

104. Migrenę kwalifikuje się jako:

105 / 140

105. Istotnymi czynnikami rokowniczymi we wczesnej śmiertelności z powodu udaru mózgu, są następujące czynniki, Z WYJĄTKIEM:

106 / 140

106. W napadzie padaczkowym toniczno-klonicznym, występuje:

107 / 140

107. Do oddziału przyjęto pacjenta z objawami znacznie nasilonego bólu głowy, nudnościami i wymiotami, pogłębiającymi się zaburzeniami przytomności, niedowładem połowiczym. Powyższe objawy świadczą, o:

108 / 140

108. U pacjenta z chorobą Parkinsona ze współistniejącym łupieżem i łojotokiem zaleca się stosowanie:

109 / 140

109. Wskaż jakie pozycje ciała nie utrudniają odpływu krwi żylnej z mózgu oraz nie powodują wzrostu ciśnienia śródczaszkowego:

110 / 140

110. W jakim celu przed badaniem EEG pacjent powinien spożyć posiłek:

111 / 140

111. Skala Tinetti służy do oceny:

112 / 140

112. Efekt domina, to pojęcie oznacza:

113 / 140

113. Kompleksowa Opieka Geriatryczna oznacza ocenę funkcjonowania w wymiarze:

114 / 140

114. Objawy hiperkalcemii, to:

115 / 140

115. Szacunek dla autonomii chorego dorosłego, to między innymi prawo chorego do wolności w zakresie myślenia. W opiece paliatywnej oznacza:

116 / 140

116. Celem rehabilitacji w terminalnej fazie choroby, jest/są:

117 / 140

117. Do badania jakości życia pacjenta w warunkach stacjonarnych zaleca się skalę:

118 / 140

118. Pacjentowi z wodobrzuszem, pielęgniarka powinna:

119 / 140

119. Przetoka pęcherzowa polegająca na nadłonowym odprowadzeniu moczu z pęcherza moczowego, to:

120 / 140

120. Zasada podwójnego skutku w opiece paliatywnej oznacza:

121 / 140

121. Rzecznikiem odpowiedzialności zawodowej pielęgniarek i położnych może zostać:

122 / 140

122. Pielęgniarka, położna NIE udzieliła pomocy osobie, która nagle zasłabła na ulicy, lecz szybko oddaliła się z miejsca zdarzenia. Zachowanie takie naraża ją na poniesienie odpowiedzialności:

123 / 140

123. Czy przynależność pielęgniarki/położnej do samorządu zawodowego jest obowiązkowa:

124 / 140

124. Co to jest "przewinienie zawodowe":

125 / 140

125. Pielęgniarka ma prawo odmówić wykonania zlecenia lekarskiego, tylko wtedy, gdy jest to niezgodne z jej:

126 / 140

126. Prawo dostępu do dokumentacji medycznej posiada:

127 / 140

127. Niespójność komunikacyjna, jeden z głównych czynników zakłócających proces komunikowania, to:

128 / 140

128. Parafrazowanie to:

129 / 140

129. Relacja interpersonalna, to:

130 / 140

130. „5 momentów higieny rąk WHO” zawiera wskazania do wykonania higieny rąk, ułożone w kolejności:

131 / 140

131. Na zdrowie ludzi w starszym wieku mają wpływ:

132 / 140

132. Najczęstsze zakażenia wywoływane przez Staphylococcus epidermidis, to:

133 / 140

133. W rozważaniach teoretycznych nad problematyką jakości w opiece zdrowotnej Avedis Donabedian określił trzy wymiary jakości: struktura, proces, efekt (wynik). Do procesu zaliczamy:

134 / 140

134. Motywowanie polega na zespole oddziaływań, zmierzających do:

135 / 140

135. Podstawowe wskaźniki modelu PATH obejmują m. in. Wskaźniki efektywności (skuteczności i wydajności), do których zalicza się:

136 / 140

136. Do narzędzi stosowanych w procesie doskonalenia jakości zaliczamy m.in. Diagram Ishikawa – diagram przyczynowo-skutkowy. Wykres ten wskazuje na główne przyczyny problemu:

137 / 140

137. Sfera informacyjna w zarządzaniu jakością, czyli zakres wiedzy jaki powinien posiadać pacjent, w tym między innymi profilaktyka, jakie leki należy przyjmować, jak często, jak stosować, jak postępować po badaniu, czy zabiegu, zawiera bariery, do których zalicza się:

138 / 140

138. Opieka pielęgniarska oparta na faktach - EBNP (Evidence-Based Nursing Practice) dotyczy:

139 / 140

139. PubMed/Medline, Cochrane Nursing Care, Cochrane Summaries, są to nazwy:

140 / 140

140. Skrót schematu pytania klinicznie istotnego brzmi PICO, w którym pierwsza litera P oznacza:

Your score is

The average score is 90%

0%