/140

JESIEŃ 2022

PIELĘGNIARSTWO INTERNISTYCZNE - JESIEŃ 2022

1 / 140

1. Zaparcia w przewlekłej niewydolności prawokomorowej są spowodowane:

2 / 140

2. We wczesnej diagnostyce klinicznej zawału serca, największe znaczenie posiada oznaczenie:

3 / 140

3. Wśród pacjentów, u których zdiagnozowano stabilną dławicę piersiową, zaleca się:

4 / 140

4. Obrzęki pochodzenia sercowego powstają wskutek:

5 / 140

5. Badanie polegające na selektywnym podaniu środka cieniującego do każdej z tętnic wieńcowych, to:

6 / 140

6. W celu rozpoznania ostrego zespołu wieńcowego u chorego, w pierwszej kolejności należy wykonać:

7 / 140

7. Udrożnienie dróg oddechowych u pacjenta nieprzytomnego polega, na:

8 / 140

8. Za pomocą tablic SCORE szacuje się:

9 / 140

9. W celu oceny stopnia ograniczenia codziennej aktywności, należy zapytać pacjenta o:

10 / 140

10. W leczeniu farmakologicznym nadciśnienia tętniczego stosuje się przede wszystkim leki z grupy inhibitorów konwertazy angiotensyny (ACEI) oraz:

11 / 140

11. Do objawów klinicznych wstrząsu kardiogennego, należy:

12 / 140

12. Obrzęki w najniżej położonych częściach ciała, ból i dyskomfort w jamie brzusznej, nykturia, nudności i zaparcia, nadmiernie wypełnione żyły szyjne, to objawy:

13 / 140

13. Pielęgniarka, u pacjentów z przewlekłą niewydolnością serca, może spodziewać się przyczyn zaburzeń snu, takich jak:

14 / 140

14. Do modyfikowalnych czynników ryzyka chorób sercowo-naczyniowych należą:

15 / 140

15. U pacjentów z objawami niewydolności serca zaleca się oznaczanie stężenia hormonu:

16 / 140

16. Duszność o charakterze orthopnoe, przeważnie suchy kaszel, trzeszczenia nad podstawą płuc to objawy:

17 / 140

17. Zmiany w EKG - różnokształtne, drobnofaliste wychylenia przedsionkowe (fale f) pojawiające się z częstotliwością 350-600/ min, najwyraźniej zaznaczone w odprowadzeniach przedsercowych V1- V2, świadczą o:

18 / 140

18. Objawami klinicznymi sugerującymi tamponadę serca, są między innymi następujące objawy:

19 / 140

19. W standardowym 12-odprowadzeniowym EKG wykorzystuje się 6 elektrod jednobiegunowych przedsercowych Wilsona. Odprowadzenie V5, to:

20 / 140

20. Drenaż jamy opłucnej wykonywany w trybie planowym wymaga ułożenia chorego:

21 / 140

21. Charakterystyczne objawy podmiotowe astmy to:

22 / 140

22. Prątki gruźlicy są wrażliwe na:

23 / 140

23. Kwasica oddechowa może powodować:

24 / 140

24. U chorego po punkcji opłucnej, z powodu usunięcia dużej ilości płynu (>1500 ml), powikłaniem wczesnym będzie:

25 / 140

25. Między epizodem odmy a podróżą samolotem linie lotnicze zalecają pacjentom obecnie:

26 / 140

26. Duszność zależna od pozycji ciała to

27 / 140

27. Pacjent po bronchoskopii pierwszy posiłek może zjeść:

28 / 140

28. Programy rehabilitacji chorych na POChP obejmują:

29 / 140

29. Po punkcji opłucnej cewnik usuwa się najlepiej, gdy:

30 / 140

30. Jeżeli nie można wykonać oznaczenia w ciągu 15 minut, krew tętniczą pobraną na gazometrię trzeba przechowywać:

31 / 140

31. Chory stosując domowe leczenie tlenem (DLT) powinien zwiększyć przepływ tlenu o 1 l/min:

32 / 140

32. Cholescyntygrafia jest metodą o ograniczonej czułości w rozpoznawaniu ostrego zapalenia pęcherzyka żółciowego ze względu na:

33 / 140

33. Teleangiektazje to objaw chorobowy występujący w przebiegu:

34 / 140

34. Istotnym postępowaniem profilaktycznym w chorobie Leśniowskiego-Crohna jest utrzymanie jak najdłuższych okresów remisji choroby, dlatego po opanowaniu aktywnej fazy choroby w edukacji chorego pielęgniarka powinna zwrócić szczególną uwagę na:

35 / 140

35. Pacjenta do rektoskopii należy ułożyć w pozycji:

36 / 140

36. Zaburzenie połykania, polegające na upośledzonym przechodzeniu pokarmów płynnych i stałych z jamy ustnej przez gardło do przełyku, to:

37 / 140

37. Masywny krwotok z górnego odcinka przewodu pokarmowego prowadzi do wstrząsu

38 / 140

38. Do PÓŹNYCH objawów przewlekłego zapalenia trzustki, należy/należą:

39 / 140

39. Zespół jelita drażliwego spowodowany jest:

40 / 140

40. Do zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu D (Delta) dochodzi najczęściej u osób:

41 / 140

41. Do określenia rokowania u chorych z krwawieniem z górnego odcinka przewodu pokarmowego wykorzystuje się skalę:

42 / 140

42. W zaleceniach dietetycznych w chorobach pęcherzyka żółciowego zwraca się uwagę na konieczność stosowania przez pacjenta diety:

43 / 140

43. U dorosłych za większość przypadków zapalenia bakteryjnego gardła odpowiada:

44 / 140

44. Rozcieńczanie i zagęszczanie moczu odbywa się w:

45 / 140

45. Do częstych powikłań hemodializoterapii należy:

46 / 140

46. Do biopsji nerki pacjenta należy ułożyć w pozycji:

47 / 140

47. W przewlekłej chorobie nerek szron mocznicowy spowodowany jest:

48 / 140

48. U pacjentów ze schyłkową niewydolnością nerek i cukrzycą typu 1 metodą leczenia z wyboru jest:

49 / 140

49. Pacjent po przeszczepie nerki otrzymuje leki immunosupresyjne. Jakich produktów spożywczych powinien wówczas unikać

50 / 140

50. Dostępem naczyniowym do leczenia nerkozastępczego w OSTRYM uszkodzeniu nerek, powinien być:

51 / 140

51. Do ''klasycznej'' triady objawów w nowotworze nerki, należy:

52 / 140

52. Bezwzględnym przeciwwskazaniem do leczenia nerkozastępczego metodą dializy otrzewnowej jest/są:

53 / 140

53. Największe ryzyko wystąpienia ostrego odrzucania przeszczepu nerki istnieje do:

54 / 140

54. Polakisuria jest to objaw chorobowy układu moczowego polegający na:

55 / 140

55. Masa ciała kobiety mieszcząca się w granicach 25-29,99 BMI, oznacza:

56 / 140

56. Moczówka prosta, jest chorobą spowodowaną brakiem:

57 / 140

57. Charakterystyczny wygląd pacjenta: twarz jak ''księżyc w pełni'' jest obecny w:

58 / 140

58. Polidypsja oznacza:

59 / 140

59. Do obliczania zawartości węglowodanów w spożywanych pokarmach stosuje się system:

60 / 140

60. W śpiączce hipometabolicznej należy pacjentowi podać:

61 / 140

61. Po wstrzyknięciu insuliny, należy:

62 / 140

62. W Zespole Cushinga nadmiar tkanki tłuszczowej szczególnie umiejscawia się na:

63 / 140

63. Wskaż objawy stopy neuropatycznej:

64 / 140

64. Przełom nadnerczowy jest wywołany nagłym, bardzo znaczącym niedoborem:

65 / 140

65. Objawy Chvostka oraz Trousseau są charakterystyczne dla:

66 / 140

66. Wskaż objawy stopy neuropatycznej:

67 / 140

67. W sprawowaniu opieki nad pacjentem z niedoczynnością przytarczyc istotnym elementem w przebiegu choroby jest ryzyko napadu tężyczki. Wskaż cechę charakterystyczną dotyczącą napadów tężyczki:

68 / 140

68. U kobiet otyłych istnieje wzrost ryzyka zachorowalności na choroby nowotworowe, a zwłaszcza na:

69 / 140

69. Metformina jest lekiem należącym do grupy:

70 / 140

70. Objawy tężyczki występują, w:

71 / 140

71. Do charakterystycznych objawów klinicznych moczówki prostej należą:

72 / 140

72. Jeden wymiennik węglowodanowy (1WW) to:

73 / 140

73. Dojrzały erytrocyt żyje w układzie krążenia około:

74 / 140

74. Odczyn białaczkowy:

75 / 140

75. Po wykonaniu trepanobiopsji pacjent powinien pozostać w pozycji leżącej minimum:

76 / 140

76. Morfina i Fentanyl, to:

77 / 140

77. Bazofilia oznacza:

78 / 140

78. Niedokrwistość z niedoboru żelaza, zaliczana jest do niedokrwistości:

79 / 140

79. Prawidłowa liczba płytek krwi wynosi:

80 / 140

80. Choroba von Willebranda zaliczana jest do skazy krwotocznej:

81 / 140

81. Wskazaniem bezwzględnym do trepanobiopsji jest:

82 / 140

82. Oddawanie komórek krwiotwórczych jest zabiegiem:

83 / 140

83. Niedokrwistość z niedoboru witaminy B12 zaliczana jest do niedokrwistości:

84 / 140

84. Przeciwwskazaniem do biopsji szpiku jest:

85 / 140

85. Prawidłowe postępowanie w kserostomi to m.in.:

86 / 140

86. Do najczęstszych powikłań poprzetoczeniowych należą:

87 / 140

87. Ból i nagłe zblednięcie skóry palców rąk, stóp, uszu, nosa oraz języka przechodzące następnie w sine zabarwienie, pojawiające się najczęściej pod wpływem zimna lub stresu, spowodowane skurczem małych lub średnich tętnic to:

88 / 140

88. W przypadku tocznia rumieniowatego układowego:

89 / 140

89. Rumień na twarzy w kształcie motyla jest typowym objawem dla:

90 / 140

90. W przypadku tocznia rumieniowatego układowego:

91 / 140

91. Fizjoterapia w leczeniu choroby zwyrodnieniowej:

92 / 140

92. Profilaktyka wtórna w osteoporozie, polega na:

93 / 140

93. Rumień na twarzy przyjmujący kształt motyla obejmujący skórę policzków i grzbiet nosa jest typowy dla:

94 / 140

94. Obecność czynnika reumatoidalnego można stwierdzić w:

95 / 140

95. Prawdą jest, że choroba zwyrodnieniowa:

96 / 140

96. U chorego z chorobą Parkinsona drżenie ma charakter:

97 / 140

97. U pacjentów z nietrzymaniem moczu, po usunięciu cewnika należy prowadzić trening pęcherza moczowego, z WYJĄTKIEM:

98 / 140

98. Przeciwskazaniami do wykonania nakłucia lędźwiowego, są:

99 / 140

99. Porozumiewając się z pacjentem z afazją sensoryczną, należy:

100 / 140

100. Pod pojęciem TIA rozumiemy:

101 / 140

101. W celu zapobieżenia wystąpienia przykurczów z powodu wzmożonej spastyczności zaleca się:

102 / 140

102. Migrenę kwalifikuje się jako:

103 / 140

103. W napadzie padaczkowym toniczno-klonicznym, występuje:

104 / 140

104. Najczęściej występującym powikłaniem po nakłuciu lędźwiowym jest:

105 / 140

105. Do czynników modyfikowalnych udaru niedokrwiennego mózgu zależnych od występowania chorób oraz zaburzeń metabolicznych, należą:

106 / 140

106. Spośród powikłań udaru niedokrwiennego istotne kliniczne i terapeutyczne znaczenie mają:

107 / 140

107. Objawem pojawiającym się mimo braku fizjologicznego pobudzenia receptorów nosi nazwę:

108 / 140

108. W jakim celu przed badaniem EEG pacjent powinien spożyć posiłek

109 / 140

109. W ocenie stanu klinicznego pacjentów z SM, można posłużyć się skalą:

110 / 140

110. O otępieniu z ciałkami Lewy’ego charakterystyczne są objawy z wyjątkiem:

111 / 140

111. U osoby starszej oddawanie moczu jedno lub dwukrotne w ciągu nocy uznaje się za:

112 / 140

112. Efekt domina, to pojęcie oznacza:

113 / 140

113. Celem rehabilitacji w terminalnej fazie choroby, jest/są:

114 / 140

114. Termin kryptoeutanazja, oznacza:

115 / 140

115. Pacjentowi z wodobrzuszem, pielęgniarka powinna:

116 / 140

116. Objawy hiperkalcemii, to:

117 / 140

117. Okres terminalny chorób przewlekłych przewodu pokarmowego pochodzenia nienowotworowego może być powodem objęcia chorego opieką paliatywną, szczególnie dotyczy to pacjentów z:

118 / 140

118. Przetoka pęcherzowa polegająca na nadłonowym odprowadzeniu moczu z pęcherza moczowego, to:

119 / 140

119. Zasada podwójnego skutku w opiece paliatywnej oznacza:

120 / 140

120. Szacunek dla autonomii chorego dorosłego, to między innymi prawo chorego do wolności w zakresie myślenia. W opiece paliatywnej oznacza:

121 / 140

121. Metody epidemiologiczne stosuje się do:

122 / 140

122. Międzynarodowym dokumentem uchwalonym w celu przeciwdziałania handlu narządami, jest:

123 / 140

123. Pielęgniarka ma prawo odmówić wykonania zlecenia lekarskiego, tylko wtedy, gdy jest to niezgodne z jej:

124 / 140

124. Humanizm Samarytanina zaliczamy do humanizmu personalistycznego:

125 / 140

125. Co to jest ''przewinienie zawodowe''

126 / 140

126. Uczestniczenie pielęgniarki, położnej w zabiegach i eksperymentach biomedycznych:

127 / 140

127. Grupa osób wspólnie realizująca proces leczenia stanowi zespół terapeutyczny, którego cechami jest wspólnota celu działania i odpowiedzialności za jego realizację oraz:

128 / 140

128. Jednym z etapów choroby szpitalnej dziecka chorego jest faza rozpaczy, która trwa:

129 / 140

129. Zjawisko ''podwójnego wiązania'' w komunikacji to:

130 / 140

130. Bezrobocie jest poważnym problemem publicznym, jego wpływ na zdrowie może powodować:

131 / 140

131. Badania epidemiologiczne opisowe służą do:

132 / 140

132. Ruch naturalny ludności obejmuje informacje na temat:

133 / 140

133. Opracowanie polityki jakości, mapy procesów i ich opis to działania podejmowane w ramach wdrożenia systemu zapewnienia jakości na etapie:

134 / 140

134. Sfera informacyjna w zarządzaniu jakością, czyli zakres wiedzy jak i powinien posiadać pacjent, w tym między innymi profilaktyka, jakie leki należy przyjmować, jak często, jak stosować, jak postępować po badaniu, czy zabiegu, zawiera BARIERY, do których zalicza się:

135 / 140

135. Zidentyfikuj pracowników z teorii Y McGregora:

136 / 140

136. Do typowych planów awaryjnych chroniących przed utratą kontraktu z płatnikiem instytucjonalnym NIE należą:

137 / 140

137. Benchmarking jest to metoda użyteczna w doskonaleniu jakości i polega na:

138 / 140

138. Skala Sacketta jest skalą oceniającą:

139 / 140

139. Do obszaru osobistego praktyki opartej na dowodzie ( EBP -Evidence-Based Practice), należy m.in. krytyczne myślenie(critical thinking) charakteryzujące się:

140 / 140

140. Wskaż NIEPRAWDZIWE twierdzenie dotyczące artykułu przeglądowego:

Your score is

The average score is 9%

0%