/140

JESIEŃ 2020

PIELĘGNIARSTWO INTERNISTYCZNE - JESIEŃ 2020

1 / 140

1. Objawami klinicznymi sugerującymi tamponadę serca, są między innymi następujące objawy:

2 / 140

2. W celu oceny stopnia ograniczenia codziennej aktywności, należy zapytać pacjenta o:

3 / 140

3. Do modyfikowalnych czynników ryzyka chorób sercowo-naczyniowych należą:

4 / 140

4. Obrzęki pochodzenia sercowego powstają wskutek:

5 / 140

5. Do długoterminowych celów leczenia ostrej niewydolności serca NIE należy:

6 / 140

6. Zwężenie zastawki aortalnej, to:

7 / 140

7. Do bezwzględnych przeciwwskazań leczenia trombolitycznego w zawale serca należy:

8 / 140

8. Badanie polegające na selektywnym podaniu środka cieniującego do każdej z tętnic wieńcowych, to:

9 / 140

9. Zaparcia w przewlekłej niewydolności prawokomorowej są spowodowane:

10 / 140

10. Szacowanie ryzyka chorób sercowo-naczyniowych (CVD) na podstawie przesiewowej oceny czynników ryzyka, w tym profilu lipidowego, należy rozważyć:

11 / 140

11. Udrożnienie dróg oddechowych u pacjenta nieprzytomnego polega, na:

12 / 140

12. Pielęgniarka przygotowując pacjenta z niewydolnością serca do samokontroli i samoopieki powinna przedstawić informacje na temat rozpoznawania niespodziewanego przyrostu masy ciała, spowodowanego retencją płynów i monitorowania niepokojących objawów, takich jak:

13 / 140

13. Pielęgniarka w stratyfikacji problemów pielęgnacyjnych pacjenta może wykorzystać klasyfikację CCS (Canadian Cardiovascular Society), która służy do oceny stopnia zaawansowania choroby wieńcowej. Pacjent w skali CCS III to chory, u którego występują bóle dławicowe w sytuacji:

14 / 140

14. Obrzęki w najniżej położonych częściach ciała, ból i dyskomfort w jamie brzusznej, nykturia, nudności i zaparcia, nadmiernie wypełnione żyły szyjne, to objawy:

15 / 140

15. Duszność o charakterze orthopnoe, przeważnie suchy kaszel, trzeszczenia nad podstawą płuc to objawy:

16 / 140

16. U pacjenta wykonującego próbę wysiłkową na bieżni ruchomej, należy monitorować:

17 / 140

17. Zmiany w EKG - różnokształtne, drobnofaliste wychylenia przedsionkowe (fale f) pojawiające się z częstotliwością 350-600/ min, najwyraźniej zaznaczone w odprowadzeniach przedsercowych V1- V2, świadczą o:

18 / 140

18. Strategia populacyjna wdrożona w chorobie niedokrwiennej serca NIE wpływa na:

19 / 140

19. Najpowszechniejszym mechanizmem nagłego zatrzymania krążenia u dorosłych jest:

20 / 140

20. Przeciwwskazaniem do wykonania spirometrii NIE JEST:

21 / 140

21. Do korzyści ze stosowania treningu mięśni oddechowych NIE należy:

22 / 140

22. Wykonując nebulizację u chorych z zaostrzeniem POChP należy nastawić przepływ tlenu na:

23 / 140

23. Plwocina na badanie bakteriologiczne, wykrztuszana przez chorego spontanicznie, powinna być pobrana do badania:

24 / 140

24. Do diagnostyki mikrobiologicznej gruźlicy wysyła się do laboratorium plwocinę, która może być zbierana przez 2-3 dni i przechowywana:

25 / 140

25. Inhalacja z ipratropium powinna być wykonana:

26 / 140

26. Przepływ tlenu, podczas stosowania domowego leczenia tlenem (DLT), powinien być ustalany indywidualnie, na podstawie wyników badania gazometrycznego i wynosić:

27 / 140

27. Leki w plastikowych fiolkach, podawane w nebulizacji, należy od momentu otwarcia zużyć w ciągu:

28 / 140

28. W przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc (POChP) uszkodzenie płuc jest wynikiem:

29 / 140

29. Przeciwwskazaniem do oklepywania klatki piersiowej NIE jest:

30 / 140

30. U chorego po punkcji opłucnej, z powodu usunięcia dużej ilości płynu (>1500 ml), powikłaniem wczesnym będzie:

31 / 140

31. Przygotowanie pacjenta do spirometrii podstawowej obejmuje poinformowanie go, aby nie palił tytoniu przed badaniem:

32 / 140

32. Teleangiektazje to objaw chorobowy występujący w przebiegu:

33 / 140

33. Masywny krwotok z górnego odcinka przewodu pokarmowego prowadzi do wstrząsu:

34 / 140

34. Wykonanie przeglądowego badania radiologicznego jamy brzusznej u pacjenta z podejrzeniem niedrożności jelit, wymaga zastosowania pozycji:

35 / 140

35. Pacjent z rozpoznaną chorobą wrzodową żołądka, powinien unikać:

36 / 140

36. Dysfagii może towarzyszyć:

37 / 140

37. Niedrożność jelit w przebiegu nowotworu jelita grubego, jest najczęściej związana z umiejscowieniem guza w:

38 / 140

38. Geofagia to czynnik ryzyka zarażenia:

39 / 140

39. Do określenia rokowania u chorych z krwawieniem z górnego odcinka przewodu pokarmowego wykorzystuje się skalę:

40 / 140

40. Podstawowym badaniem stosowanym w rozpoznawaniu zaburzeń motoryki przełyku, jest:

41 / 140

41. Istotnym postępowaniem profilaktycznym w chorobie Leśniowskiego-Crohna jest utrzymanie jak najdłuższych okresów remisji choroby, dlatego po opanowaniu aktywnej fazy choroby w edukacji chorego pielęgniarka powinna zwrócić szczególną uwagę na:

42 / 140

42. W trakcie leczniczego nakłucia otrzewnej usunięto 7 litrów płynu puchlinowego. W celu niedopuszczenia do powikłań hipowolemicznych należy podać drogą dożylną:

43 / 140

43. Chorzy z przewlekłym zapaleniem trzustki otrzymujący substytucyjną terapię enzymatyczną:

44 / 140

44. Rozcieńczanie i zagęszczanie moczu odbywa się w:

45 / 140

45. W chorobie nadciśnieniowej jednym z pierwszych objawów świadczących o uszkodzeniu nerek jest występowanie:

46 / 140

46. Do metod leczenia nerkozastępczego zaliczamy:

47 / 140

47. Do najczęstszych przyczyn hiperkalcemii należy:

48 / 140

48. Przyczyną nadciśnienia tętniczego wtórnego może być:

49 / 140

49. W zespole nerczycowym najczęstszymi objawami są:

50 / 140

50. Badanie obrazowe układu moczowego, które polega na bezpośrednim oglądaniu wnętrza pęcherza moczowego za pomocą wziernika, to:

51 / 140

51. Ostre kłębuszkowe zapalenie nerek rozwija się w wyniku wcześniejszego paciorkowcowego zapalenia gardła (1-2 tygodnie wcześniej) i manifestuje się następującymi objawami: obrzęki, nadciśnienie tętnicze i zmiany w moczu o charakterze krwinkomoczu, są to objawy tzw. triady:

52 / 140

52. Do "klasycznej" triady objawów w nowotworze nerki, należy:

53 / 140

53. Głównym objawem stwierdzanym w czasie kolki nerkowej, jest:

54 / 140

54. Bezwzględnym przeciwwskazaniem do leczenia nerkozastępczego metodą dializy otrzewnowej jest/są:

55 / 140

55. Insulina analogowa szybkodziałająca może być podana:

56 / 140

56. Nie wykonuje się zabiegu z zakresu chirurgii bariatrycznej u osoby dorosłej (> 18 r.ż), gdy występuje:

57 / 140

57. Dietetyczka poleciła pacjentce chorej na cukrzycę uwzględnienie w diecie warzyw. W jaki sposób powinno być rozdzielane spożycie warzyw

58 / 140

58. Masa ciała kobiety mieszcząca się w granicach 25-29,99 BMI, oznacza:

59 / 140

59. Zmiany skórne o podłożu autoimmunologicznym tzw. obrzęk przedgoleniowy jest objawem patognomonicznym:

60 / 140

60. W patogenezie moczówki prostej centralnej główną rolę odgrywa:

61 / 140

61. Objawy Graefego, Kochera, Moebiusa i Stellwaga to objawy:

62 / 140

62. Zalecenia dietetyczne dla chorego z niedoczynnością tarczycy powinny uwzględniać:

63 / 140

63. Jeden wymiennik białkowo-tłuszczowy (WBT), to:

64 / 140

64. Indeks glikemiczny posiłku zawierającego węglowodany, można zmniejszyć poprzez:

65 / 140

65. Opracowując program edukacyjny dla chorych na cukrzycę, pierwszym etapem jest:

66 / 140

66. Moczówka prosta, jest chorobą spowodowaną brakiem:

67 / 140

67. Najważniejszym problemem pielęgnacyjnym w przebiegu przełomu nadnerczego, spowodowanego ostrym niedoborem kortyzolu jest:

68 / 140

68. Orbitopatia jest objawem najczęściej kojarzonym z:

69 / 140

69. Nadmierne owłosienie typu męskiego, upośledzenie rozwoju sutków, krępa budowa ciała, niski wzrost, pierwotny brak miesiączki, bezpłodność-to obraz kliniczny:

70 / 140

70. Chorująca na cukrzycę od 8 lat 50-letnia pacjentka ma podwyższony poziom cholesterolu. W tym przypadku szczególną uwagę należy zwrócić na:

71 / 140

71. Wskaż NIEPRAWDZIWE twierdzenie dotyczące aktywności fizycznej chorego z cukrzycą typu 2:

72 / 140

72. Objawy Chvostka oraz Trousseau są charakterystyczne dla:

73 / 140

73. Morfina i Fentanyl, to:

74 / 140

74. Objawy ze strony układu nerwowego takie jak: parestezje rąk i stóp, uczucie przechodzenia prądu wzdłuż kręgosłupa przy pochylaniu głowy do przodu, drętwienie kończyn, zaburzenia chodu są charakterystyczne dla:

75 / 140

75. Konsolidacja remisji w ostrej białaczce szpikowej ma na celu:

76 / 140

76. Bladość skóry o odcieniu alabastrowo – przezroczystym jest charakterystyczna dla:

77 / 140

77. Wrodzona skaza krwotoczna spowodowana zmniejszeniem aktywności czynnika krzepnięcia VIII w osoczu dziedziczona w sposób recesywny związany z płcią to:

78 / 140

78. Kserostomia to:

79 / 140

79. Pancytopenia, to:

80 / 140

80. Przeciwwskazaniem do biopsji szpiku jest:

81 / 140

81. Niedokrwistość z niedoboru żelaza, zaliczana jest do niedokrwistości:

82 / 140

82. Wskazaniem bezwzględnym do trepanobiopsji jest:

83 / 140

83. Stan chorobowy, w którym dochodzi do obniżenia stężenia hemoglobiny, liczby krwinek czerwonych oraz hematokrytu nazywamy:

84 / 140

84. Dojrzały erytrocyt żyje w układzie krążenia około:

85 / 140

85. Do najczęstszych powikłań poprzetoczeniowych należą:

86 / 140

86. Do czynników, które decydują o niemiarodajności wyników badań krwi, zalicza się m. in.:

87 / 140

87. Balneoterapię u pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów, stosuje się:

88 / 140

88. Przyczyną występowania guzków podskórnych może być:

89 / 140

89. Nagły bardzo silny ból stawu, często stawu śródstopno - paliczkowego pierwszego, obrzęk, bolesność dotykowa, zaczerwieniona i napięta skóra w okolicy stawu. Napad bólowy przeważnie zaczyna się nad ranem. Opis ten charakterystyczny jest dla:

90 / 140

90. Przewlekła choroba tkanki łącznej o podłożu autoimmunologicznym, w której dochodzi do powstania nacieków z limfocytów w gruczołach wydzielania zewnętrznego i upośledzenia ich czynności oraz do zmian zapalnych w wielu układach i narządach, to:

91 / 140

91. W naturalnym przebiegu zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa:

92 / 140

92. Leczenie fizykalne w reumatoidalnym zapaleniu stawów:

93 / 140

93. Synowektomia polega na:

94 / 140

94. Objaw balotowania rzepki świadczy o:

95 / 140

95. Profilaktyka wtórna w osteoporozie, polega na:

96 / 140

96. Postawa Wernickiego-Manna charakterystyczna jest dla chorych z:

97 / 140

97. Przeciwwskazaniami do wykonania nakłucia lędźwiowego, są:

98 / 140

98. Spośród powikłań udaru niedokrwiennego istotne kliniczne i terapeutyczne znaczenie mają:

99 / 140

99. Do modyfikowalnych czynników ryzyka udaru niedokrwiennego mózgu zalicza się:

100 / 140

100. Do szpitala przybył pacjent z udarem niedokrwiennym mózgu z zaburzeniami mowy o charakterze potoku słów, brakiem rozumienia przekazu słownego. Pielęgniarka powinna podjąć działania charakteryzujące się:

101 / 140

101. O stanie padaczkowym mówimy, gdy:

102 / 140

102. Do oddziału przyjęto pacjenta z objawami znacznie nasilonego bólu głowy, nudnościami i wymiotami, pogłębiającymi się zaburzeniami przytomności, niedowładem połowiczym. Powyższe objawy świadczą, o:

103 / 140

103. Wskaż jakie pozycje ciała nie utrudniają odpływu krwi żylnej z mózgu oraz nie powodują wzrostu ciśnienia śródczaszkowego:

104 / 140

104. U chorego z chorobą Parkinsona drżenie ma charakter:

105 / 140

105. Do najistotniejszych powikłań krążeniowych udaru niedokrwiennego mózgu zalicza się:

106 / 140

106. Przed planowanym badaniem tomografii komputerowej (TK), z podaniem kontrastu, pacjent powinien:

107 / 140

107. Najczęściej występującym powikłaniem po nakłuciu lędźwiowym jest:

108 / 140

108. Migrenę kwalifikuje się jako:

109 / 140

109. O otępieniu z ciałkami Lewy’ego charakterystyczne są objawy z wyjątkiem:

110 / 140

110. Udzielając pierwszej pomocy pacjentowi w trakcie napadu padaczkowego, należy pamiętać o:

111 / 140

111. U osoby starszej oddawanie moczu jedno lub dwukrotne w ciągu nocy uznaje się za:

112 / 140

112. Skala Timed Up and Go (TUG), mierzy ten sam wymiar co:

113 / 140

113. Termin kryptoeutanazja, oznacza:

114 / 140

114. Celem rehabilitacji w terminalnej fazie choroby, jest/są:

115 / 140

115. Okres terminalny chorób przewlekłych przewodu pokarmowego pochodzenia nienowotworowego może być powodem objęcia chorego opieką paliatywną, szczególnie dotyczy to pacjentów z:

116 / 140

116. Przetoka pęcherzowa polegająca na nadłonowym odprowadzeniu moczu z pęcherza moczowego, to:

117 / 140

117. Objawy hiperkalcemii, to:

118 / 140

118. Szacunek dla autonomii chorego dorosłego, to między innymi prawo chorego do wolności w zakresie myślenia. W opiece paliatywnej oznacza:

119 / 140

119. Efektywność opieki określana bywa najczęściej przez ocenę jakości życia chorych oraz satysfakcję z opieki. Którego narzędzia użyjesz do jej badania w warunkach stacjonarnych?

120 / 140

120. Do badania jakości życia pacjenta w warunkach stacjonarnych zaleca się skalę:

121 / 140

121. Czy przynależność pielęgniarki/położnej do samorządu zawodowego jest obowiązkowa?

122 / 140

122. Pielęgniarka, położna uzyskująca tytuł specjalisty w danej dziedzinie ma obowiązek:

123 / 140

123. Pielęgniarka/położna może prowadzić badania naukowe i:

124 / 140

124. Normy etyki zawodowej zawarte w Kodeksie etyki zawodowej pielęgniarki i położnej Rzeczypospolitej Polskiej mają za zadanie:

125 / 140

125. Pacjent pozywa pielęgniarkę/położną i domaga się odszkodowania za szkodę wyrządzoną w wyniku błędu medycznego. Ewentualna odpowiedzialność pielęgniarki/położnej będzie miała charakter odpowiedzialności:

126 / 140

126. Jednym z uprawnień pacjenta jest prawo do żądania, aby udzielająca mu świadczeń zdrowotnych pielęgniarka:

127 / 140

127. Poprawna definicja empatii, to:

128 / 140

128. Parafrazowanie to:

129 / 140

129. Czynniki utrudniające powstanie relacji terapeutycznej występujące po stronie pacjenta, to wszystkie niżej wymienione z WYJĄTKIEM:

130 / 140

130. Do najważniejszych modyfikowalnych czynników ryzyka chorób przewlekłych w Polsce należą:

131 / 140

131. Do negatywnych mierników zdrowia zaliczamy:

132 / 140

132. „5 momentów higieny rąk WHO” zawiera wskazania do wykonania higieny rąk, ułożone w kolejności:

133 / 140

133. Dostosowanie rytmów biologicznych człowieka do rozkładu jego czasu pracy, tak aby jak najmniej zaburzać fizjologię, to:

134 / 140

134. Do narzędzi niematerialnych stosowanych w motywowaniu pracownika zalicza się m.in.:

135 / 140

135. Sfera informacyjna w zarządzaniu jakością, czyli zakres wiedzy jaki powinien posiadać pacjent, w tym między innymi profilaktyka, jakie leki należy przyjmować, jak często, jak stosować, jak postępować po badaniu, czy zabiegu, zawiera bariery, do których zalicza się:

136 / 140

136. Proces, w którym dobre lub złe wrażenie dotyczące jednego przymiotu rzutuje na całość oceny, to:

137 / 140

137. Fundamentalne założenie w zarządzaniu ludźmi stanowi, że najważniejszym zasobem organizacji, jest/są:

138 / 140

138. Według Evidence-Based Medicine decyzji klinicznych NIE powinno podejmować się na podstawie:

139 / 140

139. Praktyka pielęgniarska/położnicza oparta na dowodach naukowych NIE obejmuje:

140 / 140

140. Do kolejnych etapów postępowania podczas realizacji pielęgniarskiego projektu badawczego NIE należy:

Your score is

The average score is 0%

0%