/140

PIELĘGNIARSTWO GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZE

PIELĘGNIARSTWO GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZE - WIOSNA 2020

1 / 140

1. Celem strategicznym Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016–2020 jest:

2 / 140

2. Najważniejszą wartością moralną w pracy zawodowej położnej jest zasada:

3 / 140

3. Położna, wobec której została orzeczona kara pozbawienia prawa wykonywania zawodu może się ubiegać od dnia uprawomocnienia się orzeczenia, o ponowne uzyskanie tego prawa po upływie:

4 / 140

4. Podstawową metodą rozpoznania czynnika jajowodowego niepłodności jest:

5 / 140

5. Cykl miesiączkowy, ze względu na płodność, dzielimy na trzy fazy:

6 / 140

6. Która z metod antykoncepcyjnych skojarzona jest z najniższym odsetkiem występowania stanów zapalnych w obrębie miednicy mniejszej?

7 / 140

7. Test postkoitalny (PCT) wykonuje się z:

8 / 140

8. Okres przeżycia plemnika wynosi:

9 / 140

9. Docytoplazmatyczne wstrzyknięcie plemników określamy skrótem:

10 / 140

10. Pik LH obserwuje się w fazie:

11 / 140

11. Antykoncepcję hormonalną zawierającą wyłącznie gestageny, zaleca się kobietom:

12 / 140

12. Który z poniższych objawów jest charakterystyczny dla łożyska przodującego?

13 / 140

13. Skurcze Braxtona-Hicksa to:

14 / 140

14. Test PAPP-A wykonuje się pomiędzy:

15 / 140

15. Test obrotowy (roll – over – test) stosuje się w diagnostyce:

16 / 140

16. W I trymestrze ciąży zapotrzebowanie na insulinę:

17 / 140

17. W ciąży o przebiegu prawidłowym przesiewowe badanie ultrasonograficzne powinno być wykonane:

18 / 140

18. Ból przy oddawaniu moczu jest objawem charakterystycznym dla:

19 / 140

19. Względna fizjologiczna niedokrwistość występuje najczęściej w:

20 / 140

20. Względna fizjologiczna niedokrwistość w ciąży spowodowana jest:

21 / 140

21. Oscylacja skacząca w zapisie KTG manifestuje NAJCZĘŚCIEJ:

22 / 140

22. Pacjentki ciężarne, u których rozpoznano cukrzycę powinny być skierowane do placówki:

23 / 140

23. Pobranie krwi płodu przez nakłucie pępowiny, to:

24 / 140

24. Niedokrwistość, nadciśnienie tętnicze, palenie papierosów, to czynniki ryzyka:

25 / 140

25. Wymiar dwuciemieniowy - stosowany skrót w badaniach USG, to:

26 / 140

26. Odmiedniczkowe zapalenie nerek w przebiegu ciąży jest NAJCZĘŚCIEJ wywołane przez bakterie:

27 / 140

27. Który z objawów kiły u pacjentki ciężarnej zaliczamy do kiły pierwszorzędowej?

28 / 140

28. Wskaż objaw charakterystyczny dla niedoczynności tarczycy w przebiegu ciąży:

29 / 140

29. Objaw Chadwicka, widoczny już w pierwszych 6-8 tygodniach ciąży, to:

30 / 140

30. Wskaż prawidłową kolejność faz rzucawki:

31 / 140

31. Pobudzenie mięśnia macicy z dwóch ośrodków jednocześnie zlokalizowanych w rogach macicy, kwalifikujemy jako:

32 / 140

32. Która z poniższych definicji określa położenie miednicowe zupełne?

33 / 140

33. Dawka nasycająca Siarczanu magnezu w stanie rzucawkowym polega na podaniu:

34 / 140

34. Cechami prawidłowego kardiotokogramu NIE są:

35 / 140

35. U rodzącej, która otrzymuje siarczan magnezu we wlewie dożylnym należy:

36 / 140

36. Postępowanie w zespole HELLP obejmuje:

37 / 140

37. Rękoczyn McRobertsa jest stosowany w:

38 / 140

38. Czynnikiem ryzyka wystąpienia choroby zakrzepowo-zatorowej u ciężarnej NIE jest:

39 / 140

39. Wskaż właściwą kolejność faz I okresu porodu:

40 / 140

40. Wymiar międzygrzebieniowy w prawidłowo zbudowanej miednicy kostnej wynosi:

41 / 140

41. Jeżeli podczas porodu obserwujemy narastającą niewydolność oddechową lub krążeniową u kobiety zdrowej, niewykazującej wcześniej żadnych objawów patologicznych, to można podejrzewać:

42 / 140

42. Odwiedzenie i silne przygięcie w stawach biodrowych kończyn dolnych rodzącej w kierunku tułowia do pozycji kolano – klatka piersiowa to manewr:

43 / 140

43. Która z sytuacji wymaga transportu do szpitala podczas porodu w domu?

44 / 140

44. Zmiany w zapisie KTG manifestujące niewydolność maciczno–łożyskową to:

45 / 140

45. Wykres czynności serca płodu kategorii III charakteryzuje się zmiennością:

46 / 140

46. Sytuacja, w której przy całkowitym rozwarciu szyjki, główka osiągnęła dno miednicy, lecz nie dokonała drugiego zwrotu to:

47 / 140

47. Skład mleka kobiecego wykazuje różnice w zależności od:

48 / 140

48. Do czynników ryzyka krwawień śródczaszkowych w okresie noworodkowym NIE zalicza się:

49 / 140

49. Najczęstszą przyczyną bólu brodawek podczas karmienia dziecka piersią jest:

50 / 140

50. Wśród kobiet obarczonych umiarkowanym ryzykiem powikłań zatorowo-zakrzepowych w połogu wymienia się:

51 / 140

51. W przebiegu połogu poziom, którego z wymienionych hormonów ulega wyraźnemu wzrostowi?

52 / 140

52. Wymagane pomiary antropometryczne noworodka po urodzeniu dotyczą pomiarów:

53 / 140

53. Celem wczesnej diagnostyki i oceny klinicznej choroby zakrzepowo-zatorowej jest badanie polegające na zgięciu grzbietowym stopy, ujawniające bolesność łydki. Jest to objaw:

54 / 140

54. U dzieci karmionych piersią rzadziej niż u karmionych sztucznie występują:

55 / 140

55. Monitorując ogólne parametry życiowe położnicy z rzucawką zauważasz osłabione odruchy ścięgniste, zwolniony oddech, bełkocącą mowę, zaczerwienienie twarzy, oligurię. Najprawdopodobniej masz do czynienia z zatruciem:

56 / 140

56. Endometritis NIE wywołuje:

57 / 140

57. Pojawienie się w 3 dniu połogu temperatury 39°C - 40°C, przyspieszenia tętna, bolesności macicy, złego samopoczucia oraz odchodów o przykrej woni wskazuje na zapalenie:

58 / 140

58. Wyczuwalny przez skórę piersi bardzo bolesny, chełbocący guzek z towarzyszącą gorączką, to objaw:

59 / 140

59. W procesie laktacji, za prawidłowy rozwój pęcherzyków gruczołowych i przewodów wyprowadzających odpowiedzialne są m.in.

60 / 140

60. W przypadku pojawienia się u położnicy narastających objawów – bólu w klatce piersiowej, sinicy, duszności, kaszlu należy podejrzewać:

61 / 140

61. Działanie laktoferryny - enzymu mleka kobiecego NIE polega na:

62 / 140

62. Ocenę stanu noworodków urodzonych w stanie średnim i ciężkim należy wykonać, na podstawie skali Apgar:

63 / 140

63. Krwotok po porodzie drogami natury rozpoznaje się, gdy utrata krwi wynosi powyżej:

64 / 140

64. Przy porażeniu typu Klumpke (uszkodzeniu splotu barkowego na poziomie C8-Th1), noworodek:

65 / 140

65. „Wiek ginekologiczny” to wiek liczony od momentu:

66 / 140

66. Do objawów klinicznych zespołu Turnera zalicza się:

67 / 140

67. Które z zaburzeń miesiączkowania u dziewcząt, nie leczone, może doprowadzić do śmierci?

68 / 140

68. Najczęściej występujące nowotwory jajnika u dzieci i dziewcząt w okresie dojrzewania, to nowotwory:

69 / 140

69. Które z wymienionych zaburzeń miesiączkowania obserwuje się w pierwszym roku od menarche?

70 / 140

70. Zwiększone stężenie gonadotropin wynikające z pierwotnej dysfunkcji gonad oznacza:

71 / 140

71. Wskaż, który z symptomów pokwitania pojawia się jako pierwszy:

72 / 140

72. Eugonadotropowe zaburzenia miesiączkowania występują w zespole:

73 / 140

73. W przebiegu waginozy bakteryjnej jednym z objawów jest rybi zapach wydzieliny, diagnostyczne jego wzmocnienie powoduje roztwór:

74 / 140

74. Typowe w przypadku wysiłkowego nietrzymania moczu jest bezwiedne oddawanie niewielkich jego objętości:

75 / 140

75. Orientacja seksualna jest definiowana jako:

76 / 140

76. Kłykciny kończyste to zakażenie wywołane przez:

77 / 140

77. Najczęstszymi przyczynami przewlekłego bólu w miednicy mniejszej są:

78 / 140

78. W pierwszym etapie zakażenia rzeżączką proces chorobowy toczy się w obrębie:

79 / 140

79. Wskaż zdanie FAŁSZYWE. Endometrioza może powodować:

80 / 140

80. Test z Klomifenem wykonuje się w celu określenia:

81 / 140

81. Profilaktyka antybiotykowa przed zabiegiem operacyjnym powinna być podana w czasie:

82 / 140

82. Całkowity brak owłosienia płciowego występuje w:

83 / 140

83. Wskaż zdanie FAŁSZYWE dotyczące endometriozy:

84 / 140

84. Biała, śluzowa, kłaczkowata, przezroczysta wydzielina z pochwy, to objaw:

85 / 140

85. Wskaż przyczynę hiperandrogenizacji pochodzenia nadnerczowego:

86 / 140

86. Antybiotykoterapia, steroidoterapia i immunosupresja są czynnikami predysponującymi do wystąpienia:

87 / 140

87. Wieloogniskowe, drobne pęcherzyki i sączące się uszkodzenia naskórka sromu, silny ból, często gorączka, nietrzymanie moczu, bolesne powiększenie węzłów chłonnych pachwinowych utrzymujące się przez 12 dni sugeruje zakażenie:

88 / 140

88. Niedobór estrogenów w okresie pomenopauzalnym prowadzi do zmian w ścianach pochwy w postaci:

89 / 140

89. Okres obejmujący kilka lat poprzedzających ostatnią miesiączkę oraz 12 miesięcy po ostatniej miesiączce to:

90 / 140

90. Hipoestrogenizm u kobiet w okresie pomenopauzalnym może prowadzić do:

91 / 140

91. Racjonalny wysiłek fizyczny w profilaktyce osteoporozy:

92 / 140

92. Do objawów związanych z atrofią pochwy w okresie menopauzy NIE zaliczamy:

93 / 140

93. Największe znaczenie we wczesnej diagnostyce menopauzy ma:

94 / 140

94. Hormonalna terapia:

95 / 140

95. Hipoestrogenizm ma bezpośredni wpływ u kobiet w okresie przekwitania na występowanie:

96 / 140

96. Jaką dietę należy zalecić pacjentce do domu po chemioterapii?

97 / 140

97. Wśród czynników ryzyka raka jajnika NAJWIĘKSZY wpływ mają:

98 / 140

98. W przypadku wynaczynienia leku cytostatycznego poza żyłę należy:

99 / 140

99. Pacjentka w wyniku badania cytologicznego wg systemu Bethesda 2001 ma stopień cytologiczny LSIL – co on oznacza?

100 / 140

100. Guz Brennera, to:

101 / 140

101. Jakie rozróżniamy kliniczne postacie/typy raka endometrium?

102 / 140

102. Obecnie w codziennej praktyce klinicznej do napromieniowania pól zewnętrznych używane są aparaty:

103 / 140

103. W stopniu histologicznej złośliwości nowotworów określenie: nowotwory o wysokim stopniu zróżnicowania – komórki niezróżnicowane nie przekraczają 5% to:

104 / 140

104. Najskuteczniejszą metodą leczenia raka szyjki macicy w stopniu zaawansowanym IIB - IIIB jest:

105 / 140

105. Które z objawów klinicznych NIE występują w mięśniakach macicy?

106 / 140

106. W diagnostyce raka sutka wykonuje się mammografię oraz następujące badania:

107 / 140

107. Nowotwory graniczne jajnika to guzy o:

108 / 140

108. Markerem nowotworowym nieswoistym bardzo przydatnym w diagnozowaniu raka sutka jest:

109 / 140

109. W przypadku nowotworu inwazyjnego szyjki macicy, wskazane jest ukończenie ciąży:

110 / 140

110. Podczas radioterapii pielęgnacja okolicy napromieniowanej polega na:

111 / 140

111. Pacjentka po mastektomii podczas automasażu limfatycznego powinna wykonywać wszystkie ruchy w kierunku:

112 / 140

112. Przed zabiegiem amputacji piersi konieczne jest przygotowanie pacjentki, które polega na nauce:

113 / 140

113. Czynnikiem ryzyka wystąpienia raka endometrium NIE jest:

114 / 140

114. Jaki rodzaj nowotworu jest NAJCZĘŚCIEJ występującym pierwotnym nowotworem złośliwym pochwy?

115 / 140

115. W klasyfikacji klinicznej raka endometrium opartej na ocenie operacyjno-patomorfologicznej - rak ograniczony do trzonu oznacza stopień klinicznego zaawansowania wg FIGO:

116 / 140

116. Pacjentka w terminalnej fazie choroby nowotworowej wyraża życzenie, by nie informować rodziny o jej stanie zdrowia, w tej sytuacji personel medyczny powinien:

117 / 140

117. Preferowanym miejscem świadczenia specjalistycznej opieki paliatywnej jest:

118 / 140

118. Zasady leczenia bólu nowotworowego zawarte w dokumencie WHO, NIE obejmują:

119 / 140

119. Jedną z przyczyn występowania raka sromu jest:

120 / 140

120. Do wczesnych powikłań operacyjnego leczenia raka sutka zaliczamy:

121 / 140

121. W jakim zakresie pacjent, który nie ukończy 16 lat ma prawo do informacji o swoim stanie zdrowia, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych i leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia oraz rokowaniu?

122 / 140

122. Pielęgniarka i położna wykonują zlecenia lekarskie:

123 / 140

123. Zamieszczone w internecie ogłoszenie o treści "Jestem młody i zdrowy, sprzedam nerkę, mogę uratować komuś życie, cena do negocjacji". Czyn taki jest:

124 / 140

124. Od 1 stycznia 2016 roku, samodzielnie ordynować leki zawierające określone substancje czynne, mogą pielęgniarki i położne, które ukończyły:

125 / 140

125. Ustawa o samorządzie zawodowym pielęgniarek i położnych z dnia 1 lipca 2011 r. reguluje:

126 / 140

126. Zasady pobierania, przechowywania i przeszczepiania komórek, tkanek i narządów określa ustawa:

127 / 140

127. Informowanie pacjenta przez pielęgniarkę, położną o zamiarze wykonania iniekcji domięśniowej odbywa się na poziomie:

128 / 140

128. Jednym z etapów choroby szpitalnej dziecka chorego jest faza rozpaczy, która trwa:

129 / 140

129. Celowe użycie milczenia jest ważnym narzędziem terapeutycznym, stymulującym napięcie konieczne do ujawnienia ważnych informacji pogłębienia już poznanych. Jest ono charakterystyczne dla fazy:

130 / 140

130. Standardy etyczne prowadzenia badań naukowych w medycynie, stawiające dobro uczestnika badania na pierwszym miejscu, określa:

131 / 140

131. Przyrost naturalny ludności, to:

132 / 140

132. Do najważniejszych modyfikowalnych czynników ryzyka chorób przewlekłych w Polsce należą:

133 / 140

133. W oficjalnych kryteriach oceny ofert dla świadczeń medycznych składanych płatnikowi (obecnie NFZ), nie znajdują się kryteria:

134 / 140

134. Zidentyfikuj pracowników z teorii Y McGregora:

135 / 140

135. Dostosowanie rytmów biologicznych człowieka do rozkładu jego czasu pracy, tak aby jak najmniej zaburzać fizjologię, to:

136 / 140

136. Do technik obserwacji bezpośrednich zmierzających do ustalenia pracochłonności danego zadania, zalicza się:

137 / 140

137. Zmienna, która pojawia się w przebiegu badania jako skutek oraz niepodlega manipulacji lecz obserwacji i pomiarom jest to:

138 / 140

138. Określenia Evidence-Based Medicine (EBM) czyli praktyka medyczna oparta o wiarygodne i aktualne dowody naukowe jako pierwszy użył:

139 / 140

139. Przegląd systematyczny polega na:

140 / 140

140. Opieka pielęgniarska oparta na faktach – EBNP (Evidence-Based Nursing Practice), to konsekwentne wdrażanie do codziennej praktyki zawodowej wiarygodnych wyników badań naukowych, w której pacjent jest:

Your score is

The average score is 0%

0%