/140

PIELĘGNIARSTWO GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZE

PIELĘGNIARSTWO GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZE - JESIEŃ 2022

1 / 140

1. Realizacja praw pacjenta w przypadku sprawowania opieki nad kobietą w okresie ciąży, porodu i połogu polega w szczególności na:

2 / 140

2. Program profilaktyki raka piersi adresowany jest do kobiet w wieku 50-69 lat, które spełniają określone kryteria: nie miały wykonywanej mammografii w ciągu ostatnich dwóch lat lub otrzymały w ramach programu profilaktyki raka piersi pisemne wskazanie do wykonania ponownej mammografii po 12 miesiącach z powodu obciążenia następującymi czynnikami ryzyka:

3 / 140

3. Standardy postępowania medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem, określają poszczególne elementy opieki medycznej mającej na celu uzyskanie dobrego stanu zdrowia matki i dziecka, przy ograniczeniu do niezbędnego minimum interwencji medycznych, w szczególności:

4 / 140

4. Problemy, których rozwiązywaniu zdecydowanie NIE służy naprotechnologia dotyczą (wskaż nieprawidłowe stwierdzenie):

5 / 140

5. Pacjent z azoospermią spowodowaną dysfunkcją kanalików jądrowych ma szansę na własne potomstwo, gdy zostaną zastosowane następujące techniki wspomaganego rozrodu:

6 / 140

6. Gdzie plemnik nabiera zdolności ruchu i możliwości zapłodnienia komórki jajowej

7 / 140

7. Szczyt objawu szyjki w metodzie wielowskaźnikowej, to:

8 / 140

8. Endometrioza w miednicy mniejszej jako przyczyna niemożności donoszenia ciąży zaliczana jest do:

9 / 140

9. Niepłodość to:

10 / 140

10. Stan po wyłyżeczkowaniu jamy macicy, obecność mięśniaków i polipów zaliczamy do czynników ryzyka niepłodności pochodzenia:

11 / 140

11. Otyłość u mężczyzn powoduje:

12 / 140

12. W przypadku trisomii 21, w 12 tygodniu ciąży:

13 / 140

13. Który z objawów kiły u pacjentki ciężarnej zaliczamy do kiły pierwszorzędowej

14 / 140

14. Który z objawów klinicznych NIE charakteryzuje poronienia zagrażającego

15 / 140

15. Test obrotowy (roll – over – test) stosuje się w diagnostyce:

16 / 140

16. Według WHO stężenie hemoglobiny u kobiety ciężarnej NIE powinno być niższe niż:

17 / 140

17. Który z poniższych objawów jest charakterystyczny dla łożyska przodującego

18 / 140

18. Pobranie krwi płodu przez nakłucie pępowiny, to:

19 / 140

19. Wymiar dwuciemieniowy - stosowany skrót w badaniach USG, to:

20 / 140

20. Wysokość dna macicy w 28. tygodniu ciąży pojedyńczej znajduje się:

21 / 140

21. Który z wymienionych markerów NIE świadczy o wystąpieniu zakażenia wewnątrzmacicznego

22 / 140

22. Odmiedniczkowe zapalenie nerek w przebiegu ciąży jest NAJCZĘŚCIEJ wywołane przez bakterie:

23 / 140

23. Wskaż prawidłową kolejność faz rzucawki:

24 / 140

24. Który z niżej wymienionych wymiarów NIE służy do podstawowej oceny wieku ciążowego:

25 / 140

25. Oscylacja skacząca w zapisie KTG manifestuje NAJCZĘŚCIEJ:

26 / 140

26. Zastosowanie TENS jest przeciwskazane:

27 / 140

27. Wskaż objaw charakterystyczny dla niedoczynności tarczycy w przebiegu ciąży:

28 / 140

28. Pacjentki ciężarne, u których rozpoznano cukrzycę powinny być skierowane do placówki:

29 / 140

29. W I trymestrze ciąży zapotrzebowanie na insulinę:

30 / 140

30. Ćwiczenia mięśni dna miednicy, usprawniających układy krążenia i oddechowy należy w połogu prowadzić:

31 / 140

31. Ubocznym działaniem podawania Siarczanu magnezu NIE jest:

32 / 140

32. Która z opisanych sytuacji położniczych NIE jest wskazaniem do cięcia cesarskiego

33 / 140

33. Odwiedzenie i silne przygięcie w stawach biodrowych kończyn dolnych rodzącej w kierunku tułowia do pozycji kolano – klatka piersiowa to manewr:

34 / 140

34. Którego z wymienionych stanów NIE zaliczymy do czynników ryzyka dystocji barkowej

35 / 140

35. Najmniejszy obwód główki płodu, to obwód:

36 / 140

36. Wskaż grupę czynników ryzyka zatoru płynem owodniowym:

37 / 140

37. Rękoczyn McRobertsa jest stosowany w:

38 / 140

38. Wykres czynności serca płodu kategorii III charakteryzuje się zmiennością:

39 / 140

39. W którym ustawieniu i ułożeniu główki płodu, poród drogami natury jest NIEMOŻLIWY

40 / 140

40. Podczas porodu „do wody'' w pierwszej kolejności nad powierzchnię wody należy wydobyć noworodka:

41 / 140

41. Jeżeli podczas porodu obserwujemy narastającą niewydolność oddechową lub krążeniową u kobiety zdrowej, niewykazującej wcześniej żadnych objawów patologicznych, to można podejrzewać:

42 / 140

42. NAJCZĘSTSZYM objawem klinicznym zatoru płucnego NIE jest:

43 / 140

43. Analiza komputerowa zapisu kardiotograficznego wskazuje na bardzo wysokie prawdopodobieństwo wystąpienia kwasicy metabolicznej u płodu, gdy:

44 / 140

44. Postępowanie w zespole HELLP obejmuje:

45 / 140

45. Który chwyt Leopolda pozwala na ustalenie zaawansowania części przodującej w kanale rodnym

46 / 140

46. Profilaktyka wypadnięcia pępowiny polega na:

47 / 140

47. Wtórne ogniska posocznicy połogowej najczęściej tworzą się w:

48 / 140

48. Podczas badania noworodka, przy próbie wywołania repozycji podwichniętego albo zwichniętego stawu biodrowego do panewki, obserwowany najsilniej wyrażony objaw niestabilności stawu, to objaw:

49 / 140

49. Wskaż nieprawidłowe stwierdzenie odnoszące się zasad szczepień przeciw wybranym chorobom zakaźnym - przeciw gruźlicy:

50 / 140

50. Przy porażeniu typu Klumpke (uszkodzeniu splotu barkowego na poziomie C8-Th1), noworodek:

51 / 140

51. Endometritis NIE wywołuje:

52 / 140

52. Ocenę stanu noworodków urodzonych w stanie dobrym, należy wykonać na podstawie skali Apgar:

53 / 140

53. Wskaż objaw CHARAKTERYSTYCZNY dla zapalenia żył głębokich w przebiegu połogu:

54 / 140

54. Wskaż sposób leczenia atonii macicy przy braku reakcji na podstawowe działania:

55 / 140

55. W przebiegu połogu poziom, którego z wymienionych hormonów ulega wyraźnemu wzrostowi

56 / 140

56. Pojawienie się w 3 dniu połogu temperatury 39°C-40°C, przyspieszenia tętna, bolesności macicy, złego samopoczucia oraz odchodów o przykrej woni wskazuje na zapalenie:

57 / 140

57. W okresie noworodkowym należy zapewnić warunki prawidłowej laktacji i odżywiania noworodka, przez przeprowadzenie instruktażu matki w zakresie prawidłowego karmienia piersią, uwzględniającego informację, z wyjątkiem (wskaż nieprawidłowe stwierdzenie):

58 / 140

58. Postępowanie z noworodkiem matki zakażonej wirusem HIV NIE obejmuje (wskaż NIEPRAWIDŁOWE stwierdzenie):

59 / 140

59. Skład mleka kobiecego wykazuje różnice w zależności od:

60 / 140

60. Działanie laktoferryny - enzymu mleka kobiecego NIE polega na:

61 / 140

61. Wymagane pomiary antropometryczne noworodka po urodzeniu dotyczą pomiarów:

62 / 140

62. Prawidłowe WSK (wskaźniki skutecznego karmienia) poprzez ocenę stanu ogólnego dziecka obejmują:

63 / 140

63. Położna / pielęgniarka komunikując się z rodzicami dziecka z zaburzeniami zdrowia i udzielając im wsparcia powinna wiedzieć, ż e rodzice, zanim zaakceptują swoje chore dziecko, muszą przejść przez pewne etapy wychodzenia z kryzysu przebiegające w określonej kolejności:

64 / 140

64. Najczęstszą przyczyną późnych krwawień poporodowych są:

65 / 140

65. Jakie biologiczno-psychologiczne siły mają zasadniczy wpływ na aktywność seksualną nastolatków:

66 / 140

66. Reakcje seksualne u dziewcząt są silnie modyfikowane przez czynniki:

67 / 140

67. Jajowody, macica, szyjka macicy oraz górna część pochwy powstaje z:

68 / 140

68. „Wiek ginekologiczny” to wiek liczony od momentu:

69 / 140

69. O przedwczesnym pokwitaniu mówi się, wtedy kiedy trzeciorzędowe cechy płciowe, jako objaw izolowany lub wraz z miesiączką, pojawia się przed:

70 / 140

70. U dziewcząt w wieku rozwojowym fizjologiczna jest:

71 / 140

71. Które z zaburzeń miesiączkowania u dziewcząt, nie leczone, może doprowadzić do śmierci

72 / 140

72. Zwiększone stężenie gonadotropin wynikające z pierwotnej dysfunkcji gonad oznacza:

73 / 140

73. Do objawów naglącego nietrzymania moczu należy bezwiedne oddawanie moczu poprzedzone silnym parciem oraz:

74 / 140

74. Teoria uznająca miesiączkowanie wsteczne jako wyjaśnienie endometriozy to teoria:

75 / 140

75. Wieloogniskowe, drobne pęcherzyki i sączące się uszkodzenia naskórka sromu, silny ból, często gorączka, nietrzymanie moczu, bolesne powiększenie węzłów chłonnych pachwinowych utrzymujące się przez 12 dni sugeruje zakażenie:

76 / 140

76. Profilaktyka antybiotykowa przed zabiegiem operacyjnym powinna być podana w czasie:

77 / 140

77. Model reakcji seksualny zaproponowany przez Basson R. zakłada:

78 / 140

78. Miomektomia to:

79 / 140

79. Biała, śluzowa, kłaczkowata, przezroczysta wydzielina z pochwy, to objaw:

80 / 140

80. Wskaż zdanie FAŁSZYWE. Endometrioza może powodować:

81 / 140

81. Charakterystyczny wygląd szyjki macicy - szyjka truskawkowa - jest objawem zakażenia:

82 / 140

82. Wskaż powikłanie ostrego zapalenia przydatków:

83 / 140

83. D o której grupy chorób przenoszonych drogą płciową (STD) należą zakażenia wywołane przez: Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorhoeae, Trichomonas vaginalis

84 / 140

84. Marsupializacja to metoda leczenia:

85 / 140

85. Kłykciny kończyste to zakażenie wywołane przez:

86 / 140

86. Bakteryjna waginoza pochwy oznacza stan biocenozy pochwy:

87 / 140

87. Całkowity brak owłosienia płciowego występuje w:

88 / 140

88. Nietrzymanie moczu (NM) spowodowane przez nadmierną ruchomość szyi pęcherza i przez niewydolność mechanizmu zwieracza, to:

89 / 140

89. W przypadku wystąpienia przedwczesnej menopauzy zaleca się stosowanie terapii hormonalnej do:

90 / 140

90. W okresie klimakterium wskutek obniżenia stężenia estrogenów, w obrębie błony śluzowej pochwy dochodzi do:

91 / 140

91. „Zespół wdowy” objawia się głównie:

92 / 140

92. Do objawów związanych z atrofią pochwy w okresie menopauzy NIE zaliczamy:

93 / 140

93. Uderzenia gorąca pojawiają się u WIĘKSZOŚCI kobiet:

94 / 140

94. Hipoestrogenizm u kobiet w okresie pomenopauzalnym może prowadzić do:

95 / 140

95. Głównym estrogenem po menopauzie jest:

96 / 140

96. Najczęściej występujący inwazyjny nowotwór szyjki macicy to rak:

97 / 140

97. Które z objawów klinicznych NIE występują w mięśniakach macicy

98 / 140

98. Podstawowym sposobem postępowania w leczeniu nowotworu złośliwego sromu jest:

99 / 140

99. W terminalnej fazie choroby nowotworowej na plan pierwszy wysuwają się następujące potrzeby:

100 / 140

100. Do wczesnych powikłań operacyjnego leczenia raka sutka zaliczamy:

101 / 140

101. Główne czynniki rozwoju nowotworu gruczołu sutkowego, to:

102 / 140

102. Po zabiegu amputacji piersi pacjentka ćwiczy kończynę górną po stronie operowanej w następujący sposób:

103 / 140

103. Pacjentka podczas brachyterapii może:

104 / 140

104. Zaawansowane stadium raka szyjki macicy charakteryzują następujące objawy:

105 / 140

105. Podczas radioterapii pielęgnacja okolicy napromieniowanej polega na:

106 / 140

106. Preferowanym miejscem świadczenia specjalistycznej opieki paliatywnej jest:

107 / 140

107. Plan przygotowania pacjenta do teleradioterapii kończy się:

108 / 140

108. Pacjentka w terminalnej fazie choroby nowotworowej wyraża życzenie, by nie informować rodziny o jej stanie zdrowia, w tej sytuacji personel medyczny powinien:

109 / 140

109. W przypadku wynaczynienia leku cytostatycznego poza żyłę należy:

110 / 140

110. Testament życia to oświadczenie złożone przez chorego, dotyczące:

111 / 140

111. U pacjentki po mastektomii, w życiu codziennym, zalecane jest stosowanie klina pod kończynę górną strony operowanej:

112 / 140

112. Przed podaniem i po podaniu leków cytostatycznych, należy przepłukać żyłę lub port donaczyniowy:

113 / 140

113. Leczenie niefarmakologiczne raka piersi polega na:

114 / 140

114. Objawy kliniczne zgłaszane NAJCZĘŚCIEJ przez chore z rakiem sromu, to:

115 / 140

115. Jednym z objawów ubocznych występujących podczas chemioterapii jest zapalenie jamy ustnej. Czym jest ten objaw spowodowany

116 / 140

116. Radioterapia stosowana jako działanie paliatywne zakłada:

117 / 140

117. Zespół Lyncha można rozpoznać w przypadku wykrycia mutacji w jednym z genów lub na podstawie kryteriów amsterdamskich. Który z dystraktorów NIE należy do tych kryteriów

118 / 140

118. Jedną z przyczyn występowania raka sromu jest:

119 / 140

119. W badaniu ginekologicznym stwierdzono lity, nieregularny i nieruchomy guz w miednicy mniejszej. Są to cechy charakterystyczne dla:

120 / 140

120. W przypadku nowotworu inwazyjnego szyjki macicy, wskazane jest ukończenie ciąży:

121 / 140

121. Metody epidemiologiczne stosuje się do:

122 / 140

122. Międzynarodowym dokumentem uchwalonym w celu przeciwdziałaniahandlu narządami, jest:

123 / 140

123. Pielęgniarka ma prawo odmówić wykonania zlecenia lekarskiego,tylko wtedy, gdy jest to niezgodne z jej:

124 / 140

124. Humanizm Samarytanina zaliczamy do humanizmupersonalistycznego:

125 / 140

125. Co to jest ''przewinienie zawodowe''

126 / 140

126. Uczestniczenie pielęgniarki, położnej w zabiegach ieksperymentach biomedycznych:

127 / 140

127. Grupa osób wspólnie realizująca proces leczenia stanowi zespółterapeutyczny, którego cechami jest wspólnota celu działania iodpowiedzialności za jego realizację oraz:

128 / 140

128. Jednym z etapów choroby szpitalnej dziecka chorego jest fazarozpaczy, która trwa:

129 / 140

129. Zjawisko ''podwójnego wiązania'' w komunikacji to:

130 / 140

130. Bezrobocie jest poważnym problemem publicznym, jego wpływ nazdrowie może powodować:

131 / 140

131. Badania epidemiologiczne opisowe służą do:

132 / 140

132. Ruch naturalny ludności obejmuje informacje na temat:

133 / 140

133. Opracowanie polityki jakości, mapy procesów i ich opis todziałania podejmowane w ramach wdrożenia systemu zapewnieniajakości na etapie:

134 / 140

134. Sfera informacyjna w zarządzaniu jakością, czyli zakres wiedzyjak i powinien posiadać pacjent, w tym między innymiprofilaktyka, jakie leki należy przyjmować, jak często, jakstosować, jak postępować po badaniu, czy zabiegu, zawieraBARIERY, do których zalicza się:

135 / 140

135. Zidentyfikuj pracowników z teorii Y McGregora:

136 / 140

136. Do typowych planów awaryjnych chroniących przed utratąkontraktu z płatnikiem instytucjonalnym NIE należą:

137 / 140

137. Benchmarking jest to metoda użyteczna w doskonaleniu jakości ipolega na:

138 / 140

138. Skala Sacketta jest skalą oceniającą:

139 / 140

139. Do obszaru osobistego praktyki opartej na dowodzie ( EBP -Evidence-Based Practice), należy m.in. krytyczne myślenie(critical thinking) charakteryzujące się:

140 / 140

140. Wskaż NIEPRAWDZIWE twierdzenie dotyczące artykułuprzeglądowego:

Your score is

The average score is 0%

0%