/140

PIELĘGNIARSTWO GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZE

PIELĘGNIARSTWO GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZE - JESIEŃ 2020

1 / 140

Category: PIELĘGNIARSTWO GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZE

1. Postrzeganie przez położną problemów zdrowotnych pacjentki, potrzeb duchowych i kulturowych uwarunkowań opiera się na modelu pielęgniarstwa:

2 / 140

Category: PIELĘGNIARSTWO GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZE

2. Do położnej zwraca się pacjentka z prośbą o ujawnienie informacji na temat jej stanu zdrowia, który w opinii lekarza jest krytyczny. Podejmujesz decyzję o udzieleniu odpowiedzi wymijającej, korzystając z zasady:

3 / 140

Category: PIELĘGNIARSTWO GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZE

3. W wyniku sztucznie wspomaganej prokreacji pary małżonków, status dziecka pozamałżeńskiego w oparciu o KRO (Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy) obejmuje sytuację, gdy:

4 / 140

Category: PIELĘGNIARSTWO GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZE

4. Owulacja:

5 / 140

Category: PIELĘGNIARSTWO GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZE

5. W przypadku kobiet po 35 roku życia obniża się współczynnik płodności, ponieważ:

6 / 140

Category: PIELĘGNIARSTWO GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZE

6. Okres przeżycia plemnika wynosi:

7 / 140

Category: PIELĘGNIARSTWO GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZE

7. Z definicji zdrowia reprodukcyjnego wynika prawo kobiet i mężczyzn do:

8 / 140

Category: PIELĘGNIARSTWO GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZE

8. Która faza cyklu może być zmienna u tej samej kobiety w różnych cyklach?

9 / 140

Category: PIELĘGNIARSTWO GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZE

9. Która z witamin ma wpływ na poprawę żywotności plemników?

10 / 140

Category: PIELĘGNIARSTWO GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZE

10. Skuteczność antykoncepcji określa tzw. Wskaźnik Pearla i oznacza:

11 / 140

Category: PIELĘGNIARSTWO GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZE

11. Niepłodność idiopatyczna wiąże się z:

12 / 140

Category: PIELĘGNIARSTWO GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZE

12. Który z niżej wymienionych wymiarów NIE służy do podstawowej oceny wieku ciążowego?

13 / 140

Category: PIELĘGNIARSTWO GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZE

13. Wysokość dna macicy w 28. tygodniu ciąży pojedynczej znajduje się:

14 / 140

Category: PIELĘGNIARSTWO GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZE

14. Pacjentki ciężarne, u których rozpoznano cukrzycę powinny być skierowane do placówki:

15 / 140

Category: PIELĘGNIARSTWO GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZE

15. Wskaż prawidłową kolejność faz rzucawki:

16 / 140

Category: PIELĘGNIARSTWO GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZE

16. Zastosowanie TENS jest przeciwskazane:

17 / 140

Category: PIELĘGNIARSTWO GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZE

17. Najczęściej występującymi objawami niedokrwistości są:

18 / 140

Category: PIELĘGNIARSTWO GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZE

18. W przypadku trisomii 18 i 13 stężenie B-hCG w surowicy krwi matki jest:

19 / 140

Category: PIELĘGNIARSTWO GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZE

19. Skurcze Braxtona-Hicksa to:

20 / 140

Category: PIELĘGNIARSTWO GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZE

20. U ciężarnych obarczonych dużym ryzykiem przedporodowego zgonu płodu, należy rozpocząć czynny nadzór płodu od:

21 / 140

Category: PIELĘGNIARSTWO GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZE

21. Który z objawów kiły u pacjentki ciężarnej zaliczamy do kiły pierwszorzędowej?

22 / 140

Category: PIELĘGNIARSTWO GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZE

22. Objaw Chadwicka, widoczny już w pierwszych 6-8 tygodniach ciąży, to:

23 / 140

Category: PIELĘGNIARSTWO GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZE

23. Który z poniższych objawów jest charakterystyczny dla łożyska przodującego?

24 / 140

Category: PIELĘGNIARSTWO GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZE

24. W I trymestrze ciąży zapotrzebowanie na insulinę:

25 / 140

Category: PIELĘGNIARSTWO GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZE

25. Oscylacja skacząca w zapisie KTG manifestuje NAJCZĘŚCIEJ:

26 / 140

Category: PIELĘGNIARSTWO GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZE

26. Obfite krwawienie, silne bóle podbrzusza, kanał szyjki skrócony i rozwarty, to obraz kliniczny poronienia:

27 / 140

Category: PIELĘGNIARSTWO GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZE

27. Który z wymienionych markerów NIE świadczy o wystąpieniu zakażenia wewnątrzmacicznego?

28 / 140

Category: PIELĘGNIARSTWO GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZE

28. Względna fizjologiczna niedokrwistość występuje najczęściej w:

29 / 140

Category: PIELĘGNIARSTWO GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZE

29. W ciąży o przebiegu prawidłowym przesiewowe badanie ultrasonograficzne powinno być wykonane:

30 / 140

Category: PIELĘGNIARSTWO GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZE

30. U kobiet ciężarnych ze zwiększonym ryzykiem obumarcia wewnątrzmacicznego należy prowadzić nadzór przedporodowy oparty na:

31 / 140

Category: PIELĘGNIARSTWO GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZE

31. Wskaż grupę czynników ryzyka zatoru płynem owodniowym:

32 / 140

Category: PIELĘGNIARSTWO GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZE

32. Zmiany w zapisie KTG manifestujące niewydolność maciczno-łożyskową to:

33 / 140

Category: PIELĘGNIARSTWO GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZE

33. Podczas badania położniczego rodzącej wykonano chwyt De Lee, miał on na celu:

34 / 140

Category: PIELĘGNIARSTWO GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZE

34. Najmniejszy obwód główki płodu, to obwód:

35 / 140

Category: PIELĘGNIARSTWO GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZE

35. Podczas porodu „do wody” w pierwszej kolejności nad powierzchnię wody należy wydobyć noworodka:

36 / 140

Category: PIELĘGNIARSTWO GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZE

36. Odwiedzenie i silne przygięcie w stawach biodrowych kończyn dolnych rodzącej w kierunku tułowia do pozycji kolano – klatka piersiowa to manewr:

37 / 140

Category: PIELĘGNIARSTWO GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZE

37. Zapis KTG, w którym stwierdzamy 100-110 lub 150-170 uderzeń na minutę określamy jako:

38 / 140

Category: PIELĘGNIARSTWO GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZE

38. Objaw Homansa jest charakterystyczny w przebiegu:

39 / 140

Category: PIELĘGNIARSTWO GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZE

39. Podczas porodu doszło do pęknięcia macicy. Który z objawów świadczy o tym?

40 / 140

Category: PIELĘGNIARSTWO GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZE

40. Wskaż objaw, który NIE potwierdza oddzielenia się łożyska w III okresie porodu:

41 / 140

Category: PIELĘGNIARSTWO GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZE

41. Która z metod/technik prowadzenia porodu zwraca uwagę na zmniejszenie szoku poporodowego u dziecka?

42 / 140

Category: PIELĘGNIARSTWO GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZE

42. Czy akceleracje mogą wskazywać na wczesny objaw zagrożenia płodu?

43 / 140

Category: PIELĘGNIARSTWO GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZE

43. Postępowanie w zespole HELLP obejmuje:

44 / 140

Category: PIELĘGNIARSTWO GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZE

44. Wskaż czynnik niekorzystny dla rokowania przy prowadzeniu porodu drogami natury w położeniu miednicowym płodu:

45 / 140

Category: PIELĘGNIARSTWO GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZE

45. Jeżeli podczas porodu obserwujemy narastającą niewydolność oddechową lub krążeniową u kobiety zdrowej, niewykazującej wcześniej żadnych objawów patologicznych, to można podejrzewać:

46 / 140

Category: PIELĘGNIARSTWO GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZE

46. Profilaktyka wypadnięcia pępowiny polega na:

47 / 140

Category: PIELĘGNIARSTWO GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZE

47. W procesie laktacji, za prawidłowy rozwój pęcherzyków gruczołowych i przewodów wyprowadzających odpowiedzialne są m.in.:

48 / 140

Category: PIELĘGNIARSTWO GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZE

48. Wskaż wśród wymienionych, główny czynnik ryzyka zakażenia w połogu:

49 / 140

Category: PIELĘGNIARSTWO GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZE

49. Podczas badania noworodka, przy próbie wywołania repozycji podwichniętego albo zwichniętego stawu biodrowego do panewki, obserwowany najsilniej wyrażony objaw niestabilności stawu, to objaw:

50 / 140

Category: PIELĘGNIARSTWO GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZE

50. Prawidłowe WSK (wskaźniki skutecznego karmienia) poprzez ocenę stanu ogólnego dziecka obejmują:

51 / 140

Category: PIELĘGNIARSTWO GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZE

51. Wyczuwalny przez skórę piersi bardzo bolesny, chełbocący guzek z towarzyszącą gorączką, to objaw:

52 / 140

Category: PIELĘGNIARSTWO GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZE

52. Szczepienie BCG wykonuje się przez wstrzyknięcie:

53 / 140

Category: PIELĘGNIARSTWO GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZE

53. Pojawienie się w 3 dniu połogu temperatury 39°C-40°C, przyspieszenia tętna, bolesności macicy, złego samopoczucia oraz odchodów o przykrej woni wskazuje na zapalenie:

54 / 140

Category: PIELĘGNIARSTWO GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZE

54. Objaw Michaelisa niejednokrotnie jest pierwszym obserwowanym symptomem patologii w połogu i dotyczy:

55 / 140

Category: PIELĘGNIARSTWO GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZE

55. Wymagane pomiary antropometryczne noworodka po urodzeniu dotyczą pomiarów:

56 / 140

Category: PIELĘGNIARSTWO GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZE

56. Wskaż objaw CHARAKTERYSTYCZNY dla zapalenia żył głębokich w przebiegu połogu:

57 / 140

Category: PIELĘGNIARSTWO GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZE

57. Rozpoznanie zespołu zaburzeń oddychania noworodka po urodzeniu, opiera się na typowych kryteriach klinicznych:

58 / 140

Category: PIELĘGNIARSTWO GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZE

58. U dzieci karmionych piersią rzadziej niż u karmionych sztucznie występują:

59 / 140

Category: PIELĘGNIARSTWO GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZE

59. W przypadku pojawienia się u położnicy narastających objawów – bólu w klatce piersiowej, sinicy, duszności, kaszlu należy podejrzewać:

60 / 140

Category: PIELĘGNIARSTWO GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZE

60. Najczęstszą przyczyną późnych krwawień poporodowych są:

61 / 140

Category: PIELĘGNIARSTWO GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZE

61. W okresie noworodkowym obowiązują następujące testy przesiewowe:

62 / 140

Category: PIELĘGNIARSTWO GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZE

62. Położna / pielęgniarka komunikując się z rodzicami dziecka z zaburzeniami zdrowia i udzielając im wsparcia powinna wiedzieć, że rodzice, zanim zaakceptują swoje chore dziecko, muszą przejść przez pewne etapy wychodzenia z kryzysu przebiegające w określonej kolejności:

63 / 140

Category: PIELĘGNIARSTWO GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZE

63. Do podstawowych funkcji II poziomu trójstopniowej opieki perinatalnej w zakresie nadzoru nad położnicą należy:

64 / 140

Category: PIELĘGNIARSTWO GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZE

64. Najczęstszą przyczyną bólu brodawek podczas karmienia dziecka piersią jest:

65 / 140

Category: PIELĘGNIARSTWO GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZE

65. Wskaż, który z symptomów pokwitania pojawia się jako pierwszy:

66 / 140

Category: PIELĘGNIARSTWO GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZE

66. Jajowody, macica, szyjka macicy oraz górna część pochwy powstaje z:

67 / 140

Category: PIELĘGNIARSTWO GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZE

67. Do objawów klinicznych zespołu Turnera zalicza się:

68 / 140

Category: PIELĘGNIARSTWO GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZE

68. U dziewcząt w wieku rozwojowym fizjologiczna jest:

69 / 140

Category: PIELĘGNIARSTWO GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZE

69. Najczęściej występujące nowotwory jajnika u dzieci i dziewcząt w okresie dojrzewania, to nowotwory:

70 / 140

Category: PIELĘGNIARSTWO GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZE

70. O opóźnionym pokwitaniu mówimy, kiedy u dziewczynki:

71 / 140

Category: PIELĘGNIARSTWO GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZE

71. Które z zaburzeń miesiączkowania u dziewcząt, nie leczone, może doprowadzić do śmierci?

72 / 140

Category: PIELĘGNIARSTWO GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZE

72. Obojnactwo prawdziwe, to:

73 / 140

Category: PIELĘGNIARSTWO GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZE

73. W pierwszym etapie zakażenia rzeżączką proces chorobowy toczy się w obrębie:

74 / 140

Category: PIELĘGNIARSTWO GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZE

74. Antybiotykoterapia, steroidoterapia i immunosupresja są czynnikami predysponującymi do wystąpienia:

75 / 140

Category: PIELĘGNIARSTWO GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZE

75. Charakterystyczny wygląd szyjki macicy - szyjka truskawkowa - jest objawem zakażenia:

76 / 140

Category: PIELĘGNIARSTWO GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZE

76. Podczas przygotowywania pacjentki do zabiegu operacyjnego, należy zawsze traktować pacjentkę:

77 / 140

Category: PIELĘGNIARSTWO GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZE

77. Ćwiczenia Kegla polegają na świadomym, wielokrotnie powtarzanym rozluźnianiu i napinaniu mięśnia:

78 / 140

Category: PIELĘGNIARSTWO GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZE

78. Wskaż powikłanie ostrego zapalenia przydatków:

79 / 140

Category: PIELĘGNIARSTWO GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZE

79. Bakteryjna waginoza pochwy oznacza stan biocenozy pochwy:

80 / 140

Category: PIELĘGNIARSTWO GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZE

80. Marsupializacja to metoda leczenia:

81 / 140

Category: PIELĘGNIARSTWO GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZE

81. Wieloogniskowe, drobne pęcherzyki i sączące się uszkodzenia naskórka sromu, silny ból, często gorączka, nietrzymanie moczu, bolesne powiększenie węzłów chłonnych pachwinowych utrzymujące się przez 12 dni sugeruje zakażenie:

82 / 140

Category: PIELĘGNIARSTWO GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZE

82. Typowe w przypadku wysiłkowego nietrzymania moczu jest bezwiedne oddawanie niewielkich jego objętości:

83 / 140

Category: PIELĘGNIARSTWO GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZE

83. Całkowity brak owłosienia płciowego występuje w:

84 / 140

Category: PIELĘGNIARSTWO GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZE

84. Profilaktyka antybiotykowa przed zabiegiem operacyjnym powinna być podana w czasie:

85 / 140

Category: PIELĘGNIARSTWO GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZE

85. W przebiegu waginozy bakteryjnej jednym z objawów jest rybi zapach wydzieliny, diagnostyczne jego wzmocnienie powoduje roztwór:

86 / 140

Category: PIELĘGNIARSTWO GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZE

86. Skąpe miesiączki (utrata krwi poniżej 30 ml) trwające krócej niż 1–2 dni określamy mianem:

87 / 140

Category: PIELĘGNIARSTWO GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZE

87. Który z poniższych zabiegów operacyjnych ma charakter diagnostyczny?

88 / 140

Category: PIELĘGNIARSTWO GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZE

88. Hipoestrogenizm ma bezpośredni wpływ u kobiet w okresie przekwitania na występowanie:

89 / 140

Category: PIELĘGNIARSTWO GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZE

89. W profilaktyce osteoporozy w okresie menopauzy:

90 / 140

Category: PIELĘGNIARSTWO GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZE

90. Położna, realizując opiekę nad kobietą, powinna zalecać badania przesiewowe w kierunku osteoporozy. Wskaż NIEPRAWIDŁOWE stwierdzenie:

91 / 140

Category: PIELĘGNIARSTWO GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZE

91. Położna w ramach opieki nad kobietami w okresie okołomenopauzalnym realizuje założenia profilaktyki nietrzymania moczu (NM), zwracając uwagę na eliminowanie istotnych czynników ryzyka NM, wskaż NIEPRAWIDŁOWE stwierdzenia:

92 / 140

Category: PIELĘGNIARSTWO GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZE

92. Występowanie objawów wypadowych charakteryzujących się silniejszym przebiegiem dotyczy:

93 / 140

Category: PIELĘGNIARSTWO GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZE

93. Które z niżej wymienionych produktów NIE zawierają fitoestrogenów?

94 / 140

Category: PIELĘGNIARSTWO GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZE

94. Położna, prowadząc edukację w okresie klimakterium w zakresie profilaktyki raka piersi, powinna przekazać swoim podopiecznym następujące informacje (wskaż nieprawidłowe stwierdzenie):

95 / 140

Category: PIELĘGNIARSTWO GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZE

95. Wskaż przeciwwskazania do hormonalnej terapii w okresie klimakterium:

96 / 140

Category: PIELĘGNIARSTWO GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZE

96. W badaniu ginekologicznym stwierdzono lity, nieregularny i nieruchomy guz w miednicy mniejszej. Są to cechy charakterystyczne dla:

97 / 140

Category: PIELĘGNIARSTWO GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZE

97. W przypadku wynaczynienia leku cytostatycznego poza żyłę należy:

98 / 140

Category: PIELĘGNIARSTWO GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZE

98. Najczęściej występującym ostrym powikłaniem radykalnej histerektomii jest/są:

99 / 140

Category: PIELĘGNIARSTWO GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZE

99. Najważniejsze czynniki zwiększające prawdopodobieństwo rozwoju raka endometrium, to:

100 / 140

Category: PIELĘGNIARSTWO GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZE

100. We wczesnym okresie pooperacyjnym pacjentka po amputacji piersi NIE powinna leżeć na:

101 / 140

Category: PIELĘGNIARSTWO GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZE

101. Główne czynniki rozwoju nowotworu gruczołu sutkowego, to:

102 / 140

Category: PIELĘGNIARSTWO GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZE

102. W terminalnej fazie choroby nowotworowej na plan pierwszy wysuwają się następujące potrzeby:

103 / 140

Category: PIELĘGNIARSTWO GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZE

103. Do skutków ubocznych radioterapii – powikłań popromiennych wczesnych (ostrych) przy napromienianiu miednicy zaliczamy:

104 / 140

Category: PIELĘGNIARSTWO GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZE

104. Szerzenie się raka szyjki macicy odbywa się:

105 / 140

Category: PIELĘGNIARSTWO GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZE

105. Odległe powikłania chemioterapii to:

106 / 140

Category: PIELĘGNIARSTWO GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZE

106. Pacjentka w wyniku badania cytologicznego wg systemu Bethesda 2001 ma stopień cytologiczny LSIL – co on oznacza?

107 / 140

Category: PIELĘGNIARSTWO GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZE

107. Podczas radioterapii pielęgnacja okolicy napromieniowanej polega na:

108 / 140

Category: PIELĘGNIARSTWO GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZE

108. Pacjentka w terminalnej fazie choroby nowotworowej wyraża życzenie, by nie informować rodziny o jej stanie zdrowia, w tej sytuacji personel medyczny powinien:

109 / 140

Category: PIELĘGNIARSTWO GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZE

109. Przygotowując pacjentkę do brachyterapii należy poinformować ją o:

110 / 140

Category: PIELĘGNIARSTWO GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZE

110. W przypadku nowotworu inwazyjnego szyjki macicy, wskazane jest ukończenie ciąży:

111 / 140

Category: PIELĘGNIARSTWO GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZE

111. Przed zabiegiem amputacji piersi konieczne jest przygotowanie pacjentki, które polega na nauce:

112 / 140

Category: PIELĘGNIARSTWO GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZE

112. Wczesne uruchamianie po mastektomii oznacza pionizację pacjentki w:

113 / 140

Category: PIELĘGNIARSTWO GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZE

113. U pacjentki po mastektomii, w życiu codziennym, zalecane jest stosowanie klina pod kończynę górną strony operowanej:

114 / 140

Category: PIELĘGNIARSTWO GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZE

114. Pierwszymi klinicznymi objawami raka inwazyjnego pochwy są:

115 / 140

Category: PIELĘGNIARSTWO GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZE

115. Jaką dietę należy zalecić pacjentce do domu po chemioterapii?

116 / 140

Category: PIELĘGNIARSTWO GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZE

116. O powstałym krwawieniu z rany po amputacji piersi może świadczyć:

117 / 140

Category: PIELĘGNIARSTWO GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZE

117. Objawy kliniczne zgłaszane NAJCZĘŚCIEJ przez chore z rakiem sromu, to:

118 / 140

Category: PIELĘGNIARSTWO GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZE

118. Pacjentka podczas brachyterapii może:

119 / 140

Category: PIELĘGNIARSTWO GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZE

119. Do wczesnych powikłań operacyjnego leczenia raka sutka zaliczamy:

120 / 140

Category: PIELĘGNIARSTWO GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZE

120. Przed podaniem i po podaniu leków cytostatycznych, należy przepłukać żyłę lub port donaczyniowy:

121 / 140

Category: PIELĘGNIARSTWO GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZE

121. BLOK PODSTAWOWY: Czy przynależność pielęgniarki/położnej do samorządu zawodowego jest obowiązkowa?

122 / 140

Category: PIELĘGNIARSTWO GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZE

122. Pielęgniarka, położna uzyskująca tytuł specjalisty w danej dziedzinie ma obowiązek:

123 / 140

Category: PIELĘGNIARSTWO GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZE

123. Pielęgniarka/położna może prowadzić badania naukowe i:

124 / 140

Category: PIELĘGNIARSTWO GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZE

124. Normy etyki zawodowej zawarte w Kodeksie etyki zawodowej pielęgniarki i położnej Rzeczypospolitej Polskiej mają za zadanie:

125 / 140

Category: PIELĘGNIARSTWO GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZE

125. Pacjent pozywa pielęgniarkę/położną i domaga się odszkodowania za szkodę wyrządzoną w wyniku błędu medycznego. Ewentualna odpowiedzialność pielęgniarki/położnej będzie miała charakter odpowiedzialności:

126 / 140

Category: PIELĘGNIARSTWO GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZE

126. Jednym z uprawnień pacjenta jest prawo do żądania, aby udzielająca mu świadczeń zdrowotnych pielęgniarka:

127 / 140

Category: PIELĘGNIARSTWO GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZE

127. Poprawna definicja empatii, to:

128 / 140

Category: PIELĘGNIARSTWO GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZE

128. Parafrazowanie to:

129 / 140

Category: PIELĘGNIARSTWO GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZE

129. Czynniki utrudniające powstanie relacji terapeutycznej występujące po stronie pacjenta, to wszystkie niżej wymienione z WYJĄTKIEM:

130 / 140

Category: PIELĘGNIARSTWO GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZE

130. Do najważniejszych modyfikowalnych czynników ryzyka chorób przewlekłych w Polsce należą:

131 / 140

Category: PIELĘGNIARSTWO GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZE

131. Do negatywnych mierników zdrowia zaliczamy:

132 / 140

Category: PIELĘGNIARSTWO GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZE

132. „5 momentów higieny rąk WHO” zawiera wskazania do wykonania higieny rąk, ułożone w kolejności:

133 / 140

Category: PIELĘGNIARSTWO GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZE

133. Dostosowanie rytmów biologicznych człowieka do rozkładu jego czasu pracy, tak aby jak najmniej zaburzać fizjologię, to:

134 / 140

Category: PIELĘGNIARSTWO GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZE

134. Do narzędzi niematerialnych stosowanych w motywowaniu pracownika zalicza się m.in.:

135 / 140

Category: PIELĘGNIARSTWO GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZE

135. Sfera informacyjna w zarządzaniu jakością, czyli zakres wiedzy jaki powinnien posiadać pacjent, w tym między innymi profilaktyka, jakie leki należy przyjmować, jak często, jak stosować, jak postępować po badaniu, czy zabiegu, zawiera bariery, do których zalicza się:

136 / 140

Category: PIELĘGNIARSTWO GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZE

136. Proces, w którym dobre lub złe wrażenie dotyczące jednego przymiotu rzutuje na całość oceny, to:

137 / 140

Category: PIELĘGNIARSTWO GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZE

137. Fundamentalne założenie w zarządzaniu ludźmi stanowi, że najważniejszym zasobem organizacji, jest/są:

138 / 140

Category: PIELĘGNIARSTWO GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZE

138. Według Evidence-Based Medicine decyzji klinicznych NIE powinno podejmować się na podstawie:

139 / 140

Category: PIELĘGNIARSTWO GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZE

139. Praktyka pielęgniarska/położnicza oparta na dowodach naukowych NIE obejmuje:

140 / 140

Category: PIELĘGNIARSTWO GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZE

140. Do kolejnych etapów postępowania podczas realizacji pielęgniarskiego projektu badawczego NIE należy:

Your score is

The average score is 0%

0%