/140

PIELĘGNIARSTWO GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZE

PIELĘGNIARSTWO GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZE - JESIEŃ 2019

1 / 140

Category: PIELĘGNIARSTWO GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZE

1. Położna, wobec której została orzeczona kara pozbawienia prawa wykonywania zawodu może się ubiegać od dnia uprawomocnienia się orzeczenia, o ponowne uzyskanie tego prawa po upływie:

2 / 140

Category: PIELĘGNIARSTWO GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZE

2. Ustawa o samorządzie pielęgniarek i położnych przewiduje zarówno prawa, jak i obowiązki położnych jako członków organów izb. Do obowiązków położnych jako członków samorządu zawodowego NIE zaliczamy:

3 / 140

Category: PIELĘGNIARSTWO GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZE

3. Postrzeganie przez położną problemów zdrowotnych pacjentki, potrzeb duchowych i kulturowych uwarunkowań opiera się na modelu pielęgniarstwa:

4 / 140

Category: PIELĘGNIARSTWO GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZE

4. Antykoncepcję hormonalną zawierającą wyłącznie gestageny, zaleca się kobietom:

5 / 140

Category: PIELĘGNIARSTWO GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZE

5. Test postkoitalny (PCT) wykonuje się z:

6 / 140

Category: PIELĘGNIARSTWO GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZE

6. W diagnostyce niepłodności NAJCZĘŚCIEJ wykonywanym badaniem immunologicznym jest test:

7 / 140

Category: PIELĘGNIARSTWO GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZE

7. Wadą wkładki wewnątrzmacicznej jest:

8 / 140

Category: PIELĘGNIARSTWO GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZE

8. Długotrwały powrót płodności obserwuje się w przypadku stosowania antykoncepcji:

9 / 140

Category: PIELĘGNIARSTWO GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZE

9. Metoda Billingsa:

10 / 140

Category: PIELĘGNIARSTWO GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZE

10. Procesy wsteczne, zanik naczyń krwionośnych w endometrium i martwica komórek endometrium występują w fazie:

11 / 140

Category: PIELĘGNIARSTWO GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZE

11. Zadaniem opieki przedkoncepcyjnej jest:

12 / 140

Category: PIELĘGNIARSTWO GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZE

12. Odmiedniczkowe zapalenie nerek w przebiegu ciąży jest NAJCZĘŚCIEJ wywołane przez bakterie:

13 / 140

Category: PIELĘGNIARSTWO GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZE

13. Objaw Chadwicka, widoczny już w pierwszych 6-8 tygodniach ciąży, to:

14 / 140

Category: PIELĘGNIARSTWO GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZE

14. Skurcze Braxtona-Hicksa to:

15 / 140

Category: PIELĘGNIARSTWO GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZE

15. Oznaczenie stężenia oksytocynazy ma znaczenie diagnostyczne w rozpoznaniu:

16 / 140

Category: PIELĘGNIARSTWO GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZE

16. Objętość płynu owodniowego jest parametrem świadczącym o przewlekłym niedotlenieniu płodu. Średni czas spadku objętości płynu owodniowego od momentu niedotlenienia wynosi około:

17 / 140

Category: PIELĘGNIARSTWO GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZE

17. Według klasyfikacji White cukrzyca ciężarnych klasa D występuje:

18 / 140

Category: PIELĘGNIARSTWO GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZE

18. Alfa-fetoproteina AFP- jest głównym białkiem w surowicy płodu do:

19 / 140

Category: PIELĘGNIARSTWO GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZE

19. Wskaż prawidłową kolejność faz rzucawki:

20 / 140

Category: PIELĘGNIARSTWO GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZE

20. Wymiar dwuciemieniowy - stosowany skrót w badaniach USG, to:

21 / 140

Category: PIELĘGNIARSTWO GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZE

21. Względna fizjologiczna niedokrwistość w ciąży spowodowana jest:

22 / 140

Category: PIELĘGNIARSTWO GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZE

22. Test PAPP-A wykonywany jest między:

23 / 140

Category: PIELĘGNIARSTWO GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZE

23. Względna fizjologiczna niedokrwistość występuje najczęściej w:

24 / 140

Category: PIELĘGNIARSTWO GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZE

24. Obfite krwawienie, silne bóle podbrzusza, kanał szyjki skrócony i rozwarty, to obraz kliniczny poronienia:

25 / 140

Category: PIELĘGNIARSTWO GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZE

25. W I trymestrze ciąży zapotrzebowanie na insulinę:

26 / 140

Category: PIELĘGNIARSTWO GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZE

26. Cholestaza wewnątrzwątrobowa ciężarnych występuje głównie w:

27 / 140

Category: PIELĘGNIARSTWO GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZE

27. Pobranie krwi płodu przez nakłucie pępowiny, to:

28 / 140

Category: PIELĘGNIARSTWO GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZE

28. Który z objawów kiły u pacjentki ciężarnej zaliczamy do kiły pierwszorzędowej?

29 / 140

Category: PIELĘGNIARSTWO GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZE

29. Który z objawów klinicznych NIE charakteryzuje poronienia zagrażającego?

30 / 140

Category: PIELĘGNIARSTWO GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZE

30. Oscylacja skacząca w zapisie KTG manifestuje NAJCZĘŚCIEJ:

31 / 140

Category: PIELĘGNIARSTWO GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZE

31. Pobudzenie mięśnia macicy z dwóch ośrodków jednocześnie zlokalizowanych w rogach macicy, kwalifikujemy jako:

32 / 140

Category: PIELĘGNIARSTWO GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZE

32. Istotą metody Bradleya w łagodzeniu bólu porodowego, jest:

33 / 140

Category: PIELĘGNIARSTWO GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZE

33. Wykres czynności serca płodu kategorii III charakteryzuje się zmiennością:

34 / 140

Category: PIELĘGNIARSTWO GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZE

34. Która z opisanych sytuacji położniczych NIE jest wskazaniem do cięcia cesarskiego?

35 / 140

Category: PIELĘGNIARSTWO GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZE

35. Wskaż właściwą kolejność faz I okresu porodu:

36 / 140

Category: PIELĘGNIARSTWO GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZE

36. Cechą prawidłowego kardiotokogramu NIE są:

37 / 140

Category: PIELĘGNIARSTWO GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZE

37. Wymiar międzygrzebieniowy w prawidłowo zbudowanej miednicy kostnej wynosi:

38 / 140

Category: PIELĘGNIARSTWO GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZE

38. Najmniejszy obwód główki płodu, to obwód:

39 / 140

Category: PIELĘGNIARSTWO GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZE

39. Jeżeli podczas porodu obserwujemy narastającą niewydolność oddechową lub krążeniową u kobiety zdrowej, niewykazującej wcześniej żadnych objawów patologicznych, to można podejrzewać:

40 / 140

Category: PIELĘGNIARSTWO GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZE

40. Zator płucny (PE - pulmonary embolism), to:

41 / 140

Category: PIELĘGNIARSTWO GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZE

41. Hipowolemia u kobiety rodzącej spowodowana jest:

42 / 140

Category: PIELĘGNIARSTWO GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZE

42. U rodzącej, która otrzymuje siarczan magnezu we wlewie dożylnym należy:

43 / 140

Category: PIELĘGNIARSTWO GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZE

43. Która z poniższych definicji określa położenie miednicowe zupełne:

44 / 140

Category: PIELĘGNIARSTWO GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZE

44. Zmiany w zapisie KTG manifestujące niewydolność maciczno – łożyskową to:

45 / 140

Category: PIELĘGNIARSTWO GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZE

45. Podczas porodu „do wody" w pierwszej kolejności nad powierzchnię wody należy wydobyć noworodka:

46 / 140

Category: PIELĘGNIARSTWO GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZE

46. Rękoczyn McRobertsa jest stosowany w:

47 / 140

Category: PIELĘGNIARSTWO GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZE

47. Prawidłowe WSK (wskaźniki skutecznego karmienia) poprzez ocenę stanu ogólnego dziecka obejmują:

48 / 140

Category: PIELĘGNIARSTWO GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZE

48. Celem wczesnej diagnostyki i oceny klinicznej choroby zakrzepowo-zatorowej jest badanie polegające na zgięciu grzbietowym stopy, ujawniające bolesność łydki. Jest to objaw:

49 / 140

Category: PIELĘGNIARSTWO GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZE

49. Szczepienie BCG wykonuje się przez wstrzyknięcie:

50 / 140

Category: PIELĘGNIARSTWO GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZE

50. Ocenę stanu noworodków urodzonych w stanie średnim i ciężkim należy wykonać, na podstawie skali Apgar:

51 / 140

Category: PIELĘGNIARSTWO GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZE

51. W przebiegu połogu poziom, którego z wymienionych hormonów ulega wyraźnemu wzrostowi?

52 / 140

Category: PIELĘGNIARSTWO GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZE

52. W procesie laktacji, za prawidłowy rozwój pęcherzyków gruczołowych i przewodów wyprowadzających odpowiedzialne są m.in.:

53 / 140

Category: PIELĘGNIARSTWO GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZE

53. Wyczuwalny przez skórę piersi bardzo bolesny, chełbocący guzek z towarzyszącą gorączką, to objaw:

54 / 140

Category: PIELĘGNIARSTWO GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZE

54. Działanie laktoferryny - enzymu mleka kobiecego NIE polega na:

55 / 140

Category: PIELĘGNIARSTWO GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZE

55. Do czynników ryzyka krwawień śródczaszkowych w okresie noworodkowym NIE zalicza się:

56 / 140

Category: PIELĘGNIARSTWO GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZE

56. Krwotok po porodzie drogami natury rozpoznaje się, gdy utrata krwi wynosi powyżej:

57 / 140

Category: PIELĘGNIARSTWO GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZE

57. W okresie noworodkowym obowiązują następujące testy przesiewowe:

58 / 140

Category: PIELĘGNIARSTWO GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZE

58. W przypadku pojawienia się u położnicy narastających objawów – bólu w klatce piersiowej, sinicy, duszności, kaszlu należy podejrzewać:

59 / 140

Category: PIELĘGNIARSTWO GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZE

59. Podczas badania noworodka, przy próbie wywołania repozycji podwichniętego albo zwichniętego stawu biodrowego do panewki, obserwowany najsilniej wyrażony objaw niestabilności stawu, to objaw:

60 / 140

Category: PIELĘGNIARSTWO GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZE

60. Zgodnie z Program Szczepień Ochronnych, do obowiązkowych szczepień wykonywanych w okresie noworodkowym należą:

61 / 140

Category: PIELĘGNIARSTWO GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZE

61. Skład mleka kobiecego wykazuje różnice w zależności od:

62 / 140

Category: PIELĘGNIARSTWO GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZE

62. Do obserwowanej u noworodka policytemii NIE predysponuje:

63 / 140

Category: PIELĘGNIARSTWO GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZE

63. Wskaż objaw CHARAKTERYSTYCZNY dla zapalenia żył głębokich w przebiegu połogu:

64 / 140

Category: PIELĘGNIARSTWO GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZE

64. Najczęstszą przyczyną późnych krwawień poporodowych są:

65 / 140

Category: PIELĘGNIARSTWO GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZE

65. Głównym aktywatorem pokwitania u dziewcząt w prawidłowych warunkach rozwoju jest:

66 / 140

Category: PIELĘGNIARSTWO GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZE

66. Wskaż zdanie NIEPRAWDZIWE odnoszące się do torbieli czynnościowych jajnika w okresie pokwitania:

67 / 140

Category: PIELĘGNIARSTWO GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZE

67. W okresie dojrzewania regularne i cykliczne wydzielanie hormonów płciowych u WIĘKSZOŚCI dziewcząt następuje:

68 / 140

Category: PIELĘGNIARSTWO GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZE

68. U noworodków z wrodzonym przerostem nadnerczy jednym z objawów klinicznych jest:

69 / 140

Category: PIELĘGNIARSTWO GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZE

69. Zaburzenia miesiączkowania o typie Polymenorrhoea wiążą się zazwyczaj:

70 / 140

Category: PIELĘGNIARSTWO GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZE

70. U dziewcząt w wieku rozwojowym fizjologiczna jest:

71 / 140

Category: PIELĘGNIARSTWO GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZE

71. Obojnactwo prawdziwe, to:

72 / 140

Category: PIELĘGNIARSTWO GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZE

72. Występowanie u młodych dziewcząt w początkowym okresie miesiączkowania zaburzeń o typie oligomenorrhoea jest zjawiskiem:

73 / 140

Category: PIELĘGNIARSTWO GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZE

73. Wskaż zdanie FAŁSZYWE. Endometrioza może powodować:

74 / 140

Category: PIELĘGNIARSTWO GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZE

74. Kłykciny kończyste to zakażenie wywołane przez:

75 / 140

Category: PIELĘGNIARSTWO GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZE

75. Typowe w przypadku wysiłkowego nietrzymania moczu jest bezwiedne oddawanie niewielkich jego objętości:

76 / 140

Category: PIELĘGNIARSTWO GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZE

76. Ćwiczenia Kegla polegają na świadomym, wielokrotnie powtarzanym rozluźnianiu i napinaniu mięśnia:

77 / 140

Category: PIELĘGNIARSTWO GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZE

77. Antybiotykoterapia, steroidoterapia i immunosupresja są czynnikami predysponującymi do wystąpienia:

78 / 140

Category: PIELĘGNIARSTWO GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZE

78. Do przeciwwskazań bezwzględnych do wykonania laparoskopii należy:

79 / 140

Category: PIELĘGNIARSTWO GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZE

79. Najczęstsze zakażenie przenoszone drogą płciową, to:

80 / 140

Category: PIELĘGNIARSTWO GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZE

80. Podczas przygotowywania pacjentki do zabiegu operacyjnego, należy zawsze traktować pacjentkę:

81 / 140

Category: PIELĘGNIARSTWO GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZE

81. Model reakcji seksualny zaproponowany przez Basson R. zakłada:

82 / 140

Category: PIELĘGNIARSTWO GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZE

82. Wieloogniskowe, drobne pęcherzyki i sączące się uszkodzenia naskórka sromu, silny ból, często gorączka, nietrzymanie moczu, bolesne powiększenie węzłów chłonnych pachwinowych utrzymujące się przez 12 dni sugeruje zakażenie:

83 / 140

Category: PIELĘGNIARSTWO GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZE

83. Przyczyny zaburzeń orgazmu u kobiet mogą wynikać z czynników:

84 / 140

Category: PIELĘGNIARSTWO GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZE

84. Miomektomia to:

85 / 140

Category: PIELĘGNIARSTWO GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZE

85. W której klasyfikacji zmian nabłonka szyjki macicy używa się określenia, zmiany śródnabłonkowe dużego stopnia (HGSIL)?

86 / 140

Category: PIELĘGNIARSTWO GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZE

86. Całkowity brak owłosienia płciowego występuje w:

87 / 140

Category: PIELĘGNIARSTWO GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZE

87. W przebiegu waginozy bakteryjnej jednym z objawów jest rybi zapach wydzieliny, diagnostyczne jego wzmocnienie powoduje roztwór:

88 / 140

Category: PIELĘGNIARSTWO GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZE

88. Który z poniższych objawów zespołu klimakterycznego zaliczamy do grupy naczynioruchowych?

89 / 140

Category: PIELĘGNIARSTWO GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZE

89. W okresie klimakterium wskutek obniżenia stężenia estrogenów, w obrębie błony śluzowej pochwy dochodzi do:

90 / 140

Category: PIELĘGNIARSTWO GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZE

90. Który czynnik NIE ma wpływu na wiek wystąpienia menopauzy?

91 / 140

Category: PIELĘGNIARSTWO GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZE

91. Do którego stopnia wg klinicznego podziału wysiłkowego nietrzymania moczu zakwalifikujemy pacjentkę, u której nietrzymanie moczu występuje podczas leżenia w czasie zmiany pozycji w łóżku?

92 / 140

Category: PIELĘGNIARSTWO GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZE

92. Hipoestrogenizm ma bezpośredni wpływ u kobiet w okresie przekwitania na występowanie:

93 / 140

Category: PIELĘGNIARSTWO GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZE

93. Do objawów związanych z atrofią w obrębie układu moczowego w okresie menopauzy NIE zaliczamy:

94 / 140

Category: PIELĘGNIARSTWO GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZE

94. Stosowanie doustnej hormonalnej terapii NIE jest wskazane w przypadku występowania:

95 / 140

Category: PIELĘGNIARSTWO GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZE

95. Korzystny wpływ hormonalnej terapii zastępczej na układ sercowo-naczyniowy wiąże się z:

96 / 140

Category: PIELĘGNIARSTWO GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZE

96. W terminalnej fazie choroby nowotworowej na plan pierwszy wysuwają się następujące potrzeby:

97 / 140

Category: PIELĘGNIARSTWO GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZE

97. Wczesne uruchamianie po mastektomii oznacza pionizację pacjentki w:

98 / 140

Category: PIELĘGNIARSTWO GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZE

98. Plan przygotowania pacjenta do teleradioterapii kończy się:

99 / 140

Category: PIELĘGNIARSTWO GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZE

99. We wczesnym okresie pooperacyjnym pacjentka po amputacji piersi NIE powinna leżeć na:

100 / 140

Category: PIELĘGNIARSTWO GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZE

100. Przed zabiegiem amputacji piersi konieczne jest przygotowanie pacjentki, które polega na nauce:

101 / 140

Category: PIELĘGNIARSTWO GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZE

101. Guz Brennera, to:

102 / 140

Category: PIELĘGNIARSTWO GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZE

102. Najczęściej występującym ostrym powikłaniem radykalnej histerektomii jest/są:

103 / 140

Category: PIELĘGNIARSTWO GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZE

103. Jednym z objawów ubocznych występujących podczas chemioterapii jest zapalenie jamy ustnej. Czym jest ten objaw spowodowany?

104 / 140

Category: PIELĘGNIARSTWO GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZE

104. Odległe powikłania chemioterapii to:

105 / 140

Category: PIELĘGNIARSTWO GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZE

105. Poprawę komfortu oddychania u pacjentów z dusznością w terminalnej fazie choroby, można uzyskać poprzez:

106 / 140

Category: PIELĘGNIARSTWO GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZE

106. Pielęgnacja wkłucia lub portu naczyniowego podczas terapii cytostatykami powinna polegać na przepłukaniu żyły/portu naczyniowego:

107 / 140

Category: PIELĘGNIARSTWO GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZE

107. Po zabiegu amputacji piersi pacjentka ćwiczy kończynę górną po stronie operowanej w następujący sposób:

108 / 140

Category: PIELĘGNIARSTWO GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZE

108. U pacjentki po mastektomii, w życiu codziennym, zalecane jest stosowanie klina pod kończynę górną strony operowanej:

109 / 140

Category: PIELĘGNIARSTWO GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZE

109. Preferowanym miejscem świadczenia specjalistycznej opieki paliatywnej jest:

110 / 140

Category: PIELĘGNIARSTWO GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZE

110. Pacjentka podczas brachyterapii może:

111 / 140

Category: PIELĘGNIARSTWO GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZE

111. Czynnikiem ryzyka wystąpienia raka endometrium NIE jest:

112 / 140

Category: PIELĘGNIARSTWO GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZE

112. Do wczesnych powikłań operacyjnego leczenia raka sutka zaliczamy:

113 / 140

Category: PIELĘGNIARSTWO GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZE

113. Zaawansowane stadium raka szyjki macicy charakteryzują następujące objawy:

114 / 140

Category: PIELĘGNIARSTWO GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZE

114. Do skutków ubocznych radioterapii – powikłań popromiennych wczesnych (ostrych) przy napromienianiu miednicy zaliczamy:

115 / 140

Category: PIELĘGNIARSTWO GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZE

115. Podstawowym sposobem postępowania w leczeniu nowotworu złośliwego sromu jest:

116 / 140

Category: PIELĘGNIARSTWO GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZE

116. Profilaktyce raka endometrium sprzyja dieta:

117 / 140

Category: PIELĘGNIARSTWO GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZE

117. Podczas radioterapii pielęgnacja okolicy napromieniowanej polega na:

118 / 140

Category: PIELĘGNIARSTWO GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZE

118. Do wczesnych powikłań radioterapii zaliczamy:

119 / 140

Category: PIELĘGNIARSTWO GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZE

119. Zasady leczenia bólu nowotworowego zawarte w dokumencie WHO, NIE obejmują:

120 / 140

Category: PIELĘGNIARSTWO GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZE

120. Według zaleceń WHO skuteczny skryning populacyjny powinien spełniać następujące kryteria:

121 / 140

Category: PIELĘGNIARSTWO GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZE

121. Metody epidemiologiczne stosuje się do:

122 / 140

Category: PIELĘGNIARSTWO GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZE

122. Pielęgniarka i położna wykonują zlecenia lekarskie:

123 / 140

Category: PIELĘGNIARSTWO GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZE

123. Rzecznikiem odpowiedzialności zawodowej pielęgniarek i położnych może zostać:

124 / 140

Category: PIELĘGNIARSTWO GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZE

124. Pielęgniarka, położna uzyskująca tytuł specjalisty w danej dziedzinie ma obowiązek:

125 / 140

Category: PIELĘGNIARSTWO GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZE

125. Pielęgniarka/położna może prowadzić badania naukowe i:

126 / 140

Category: PIELĘGNIARSTWO GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZE

126. Stanowiska kierownicze w pielęgniarstwie obsadzane w drodze postępowania konkursowego, regulowane są przez ustawę o:

127 / 140

Category: PIELĘGNIARSTWO GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZE

127. Proksemika zajmuje się:

128 / 140

Category: PIELĘGNIARSTWO GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZE

128. Komunikacja, a więc wymiana różnego rodzaju informacji, zachodzi na wielu poziomach. Najbardziej bliskim człowiekowi poziomem, sięgającym w jego sferę osobistą, jest poziom:

129 / 140

Category: PIELĘGNIARSTWO GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZE

129. Psychoterapia elementarna to:

130 / 140

Category: PIELĘGNIARSTWO GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZE

130. Model transformacji demograficznej zakłada, że wartości kluczowych parametrów opisujących populację, które kształtują jej strukturę demograficzną zmieniają się:

131 / 140

Category: PIELĘGNIARSTWO GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZE

131. Analiza czynników innych niż zdrowotne, które mogą mieć wpływ na stan zdrowia na poziomie województw została pogrupowana w trzech kategoriach: sytuacja demograficzna, rynek pracy i edukacja, sytuacja gospodarcza i stan gospodarstw domowych. Do oceny sytuacji demograficznej w województwach wykorzystane zostały dwa wskaźniki, są to:

132 / 140

Category: PIELĘGNIARSTWO GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZE

132. „5 momentów higieny rąk WHO” zawiera wskazania do wykonania higieny rąk, ułożone w kolejności:

133 / 140

Category: PIELĘGNIARSTWO GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZE

133. Dokument, w którym znajduje się opis wzajemnego oddziaływania między procesami systemu zarządzania jakością, nazywa się:

134 / 140

Category: PIELĘGNIARSTWO GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZE

134. W ocenie kompetencji miękkich pracownika uwzględnisz:

135 / 140

Category: PIELĘGNIARSTWO GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZE

135. Kierowanie przez delegowanie uprawnień przynosi konkretne korzyści, do których zaliczamy:

136 / 140

Category: PIELĘGNIARSTWO GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZE

136. W oficjalnych kryteriach oceny ofert dla świadczeń medycznych składanych płatnikowi (obecnie NFZ), nie znajdują się kryteria:

137 / 140

Category: PIELĘGNIARSTWO GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZE

137. Do technik obserwacji bezpośrednich zmierzających do ustalenia pracochłonności danego zadania, zalicza się:

138 / 140

Category: PIELĘGNIARSTWO GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZE

138. PubMed/Medline, Cochrane Nursing Care, Cochrane Summaries, są to nazwy:

139 / 140

Category: PIELĘGNIARSTWO GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZE

139. Wskaż, który typ badań klinicznych charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością:

140 / 140

Category: PIELĘGNIARSTWO GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZE

140. Evidence-Based Medicine (EBM), uznaje się na podstawie literatury przedmiotu, że jest to:

Your score is

The average score is 0%

0%