Darmowy dostęp do przykładowego egzaminu ze specjalizacji pielęgniarstwa ginekologiczno-położniczego.

/140

PIELĘGNIARSTWO GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZE

PIELĘGNIARSTWO GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZE - JESIEŃ 2018

1 / 140

1. Program profilaktyki raka piersi adresowany jest do kobiet w wieku 50-69 lat, które spełniają określone kryteria: nie miały wykonywanej mammografii w ciągu ostatnich dwóch lat lub otrzymały w ramach programu profilaktyki raka piersi pisemne wskazanie do wykonania ponownej mammografii po 12 miesiącach z powodu obciążenia następującymi czynnikami ryzyka:

2 / 140

2. Polskie Towarzystwo Położnych jest stowarzyszeniem:

3 / 140

3. Państwa członkowskie ONZ uzgodniły definicje praw reprodukcyjnych, zdrowia reprodukcyjnego i seksualnego na Międzynarodowej Konferencji na rzecz Ludności i Rozwoju, która odbyła się:

4 / 140

4. Która z witamin ma wpływ na poprawę żywotności plemników?

5 / 140

5. Rozciągliwość śluzu szyjkowego jest największa:

6 / 140

6. Długotrwały powrót płodności obserwuje się w przypadku stosowania antykoncepcji:

7 / 140

7. Procesy wsteczne, zanik naczyń krwionośnych w endometrium i martwica komórek endometrium występują w fazie:

8 / 140

8. Pik LH obserwuje się w fazie:

9 / 140

9. Niepłodność idiopatyczna wiąże się z:

10 / 140

10. Która z metod antykoncepcyjnych skojarzona jest z najniższym odsetkiem występowania stanów zapalnych w obrębie miednicy mniejszej?

11 / 140

11. Gdzie plemnik nabiera zdolności ruchu i możliwości zapłodnienia komórki jajowej?

12 / 140

12. Według WHO stężenie hemoglobiny u kobiety ciężarnej NIE powinno być niższe niż:

13 / 140

13. Test obrotowy (roll – over – test) stosuje się w diagnostyce:

14 / 140

14. Oscylacja skacząca w zapisie KTG manifestuje NAJCZĘŚCIEJ:

15 / 140

15. Ból przy oddawaniu moczu jest objawem charakterystycznym dla:

16 / 140

16. Pobranie krwi płodu przez nakłucie pępowiny, to:

17 / 140

17. Który z niżej wymienionych wymiarów NIE służy do podstawowej oceny wieku ciążowego?

18 / 140

18. Wskaż objaw charakterystyczny dla niedoczynności tarczycy w przebiegu ciąży:

19 / 140

19. Test PAPP-A wykonywany jest między:

20 / 140

20. Który z objawów klinicznych NIE charakteryzuje poronienia zagrażającego?

21 / 140

21. Według klasyfikacji White cukrzyca ciężarnych klasa D występuje:

22 / 140

22. Wysokość dna macicy w 28. tygodniu ciąży pojedynczej znajduje się:

23 / 140

23. Cholestaza wewnątrzwątrobowa ciężarnych występuje głównie w:

24 / 140

24. Zastosowanie TENS jest przeciwwskazane:

25 / 140

25. Niedokrwistość, nadciśnienie tętnicze, palenie papierosów, to czynniki ryzyka:

26 / 140

26. Skurcze Braxtona-Hicksa to:

27 / 140

27. W ciąży prawidłowej β-hCG wzrasta podwajając się:

28 / 140

28. Wskaż prawidłową kolejność faz rzucawki:

29 / 140

29. Który z poniższych objawów jest charakterystyczny dla łożyska przodującego?

30 / 140

30. W I trymestrze ciąży zapotrzebowanie na insulinę:

31 / 140

31. Rękoczyn McRobertsa jest stosowany w:

32 / 140

32. Względnym przeciwwskazaniem do porodu w wodzie NIE jest:

33 / 140

33. Sytuacja, w której przy całkowitym rozwarciu szyjki, główka osiągnęła dno miednicy, lecz nie dokonała drugiego zwrotu to:

34 / 140

34. Pobudzenie mięśnia macicy z dwóch ośrodków jednocześnie zlokalizowanych w rogach macicy, kwalifikujemy jako:

35 / 140

35. Która z metod/technik prowadzenia porodu zwraca uwagę na zmniejszenie szoku poporodowego u dziecka?

36 / 140

36. Jeżeli podczas porodu obserwujemy narastającą niewydolność oddechową lub krążeniową u kobiety zdrowej, niewykazującej wcześniej żadnych objawów patologicznych, to można podejrzewać:

37 / 140

37. Temperatura wody w II okresie porodu i momencie urodzenia dziecka do wody, powinna wynosić:

38 / 140

38. Wskaż właściwą kolejność faz I okresu porodu:

39 / 140

39. Objaw Homansa jest charakterystyczny w przebiegu:

40 / 140

40. Ubocznym działaniem podawania Siarczanu magnezu NIE jest:

41 / 140

41. Która z opisanych sytuacji położniczych NIE jest wskazaniem do cięcia cesarskiego?

42 / 140

42. Wskaż objaw, który NIE potwierdza oddzielenia się łożyska w III okresie porodu:

43 / 140

43. Czynnikiem ryzyka wystąpienia choroby zakrzepowo-zatorowej u ciężarnej NIE jest:

44 / 140

44. Podczas porodu doszło do pęknięcia macicy. Który z objawów świadczy o tym?

45 / 140

45. Wskaż grupę czynników ryzyka zatoru płynem owodniowym:

46 / 140

46. Zmiany w zapisie KTG manifestujące niewydolność maciczno – łożyskową to:

47 / 140

47. Najczęstszą przyczyną bólu brodawek podczas karmienia dziecka piersią jest:

48 / 140

48. Przy porażeniu typu Klumpke (uszkodzeniu splotu barkowego na poziomie C8-Th1), noworodek:

49 / 140

49. Do podstawowych funkcji II poziomu trójstopniowej opieki perinatalnej w zakresie nadzoru nad położnicą należy:

50 / 140

50. W okresie noworodkowym obowiązują następujące testy przesiewowe:

51 / 140

51. Podczas badania noworodka, przy próbie wywołania repozycji podwichniętego albo zwichniętego stawu biodrowego do panewki, obserwowany najsilniej wyrażony objaw niestabilności stawu, to objaw:

52 / 140

52. Pojawienie się w 3 dniu połogu temperatury 39°C-40°C, przyspieszenia tętna, bolesności macicy, złego samopoczucia oraz odchodów o przykrej woni wskazuje na zapalenie:

53 / 140

53. W przypadku pojawienia się u położnicy narastających objawów – bólu w klatce piersiowej, sinicy, duszności, kaszlu należy podejrzewać:

54 / 140

54. U dzieci karmionych piersią rzadziej niż u karmionych sztucznie występują:

55 / 140

55. Który z wymienionych wskaźników świadczy o prawidłowym mechanizmie ssania?

56 / 140

56. Do konsekwencji wielowodzia dla matki i dziecka NIE należą:

57 / 140

57. Zgodnie z Program Szczepień Ochronnych, do obowiązkowych szczepień wykonywanych w okresie noworodkowym należą:

58 / 140

58. Działanie laktoferryny - enzymu mleka kobiecego NIE polega na:

59 / 140

59. Skład mleka kobiecego wykazuje różnice w zależności od:

60 / 140

60. Postępowanie z noworodkiem matki zakażonej wirusem HIV NIE obejmuje (wskaż NIEPRAWIDŁOWE stwierdzenie):

61 / 140

61. Ból w okolicy spojenia łonowego i charakterystyczny „kaczkowaty” chód wskazuje na:

62 / 140

62. Szczepienie BCG wykonuje się:

63 / 140

63. Rozpoznanie krwotoku po porodzie drogami natury jest możliwe, gdy utrata krwi oceniana jest na powyżej:

64 / 140

64. Wyczuwalny przez skórę piersi bardzo bolesny, chełbocący guzek z towarzyszącą gorączką, to objaw:

65 / 140

65. Zaburzenia miesiączkowania o typie Polymenorrhoea wiążą się zazwyczaj:

66 / 140

66. O opóźnionym pokwitaniu mówimy, kiedy u dziewczynki:

67 / 140

67. W zespole Mayera-Rokitansky'ego-Küstnera-Hausera narządy płciowe zewnętrzne ukształtowane są:

68 / 140

68. U dziewcząt w wieku rozwojowym fizjologiczna jest:

69 / 140

69. Które z wymienionych zaburzeń miesiączkowania obserwuje się w pierwszym roku od menarche?

70 / 140

70. Zahamowanie pokwitania, w tym brak miesiączek u dziewcząt z jadłowstrętem psychicznym należy leczyć w NASTĘPUJĄCEJ KOLEJNOŚCI:

71 / 140

71. Jajowody, macica, szyjka macicy oraz górna część pochwy powstaje z:

72 / 140

72. „Wiek ginekologiczny” to wiek liczony od momentu:

73 / 140

73. Orientacja seksualna jest definiowana jako:

74 / 140

74. Wskaż powikłanie ostrego zapalenia przydatków:

75 / 140

75. Marsupializacja to metoda leczenia:

76 / 140

76. Charakterystyczny wygląd szyjki macicy - szyjka truskawkowa - jest objawem zakażenia:

77 / 140

77. Do objawów naglącego nietrzymania moczu należy bezwiedne oddawanie moczu poprzedzone silnym parciem oraz:

78 / 140

78. W przebiegu waginozy bakteryjnej jednym z objawów jest rybi zapach wydzieliny, diagnostyczne jego wzmocnienie powoduje roztwór:

79 / 140

79. Ból spowodowany endometriozą charakteryzuje się:

80 / 140

80. Wieloogniskowe, drobne pęcherzyki i sączące się uszkodzenia naskórka sromu, silny ból, często gorączka, nietrzymanie moczu, bolesne powiększenie węzłów chłonnych pachwinowych utrzymujące się przez 12 dni sugeruje zakażenie:

81 / 140

81. Duże ryzyko wystąpienia przepukliny w bliźnie to wada operacji:

82 / 140

82. Do głównych czynników etiologicznych PID zaliczamy Chlamydia trachomatis oraz:

83 / 140

83. Całkowity brak owłosienia płciowego występuje w:

84 / 140

84. Najczęstszymi przyczynami przewlekłego bólu w miednicy mniejszej są:

85 / 140

85. W której klasyfikacji zmian nabłonka szyjki macicy używa się określenia HGSIL:

86 / 140

86. W pierwszym etapie zakażenia rzeżączką proces chorobowy toczy się w obrębie:

87 / 140

87. Antybiotykoterapia, steroidoterapia i immunosupresja są czynnikami predysponującymi do wystąpienia:

88 / 140

88. Do czynników ryzyka osoteoporozy postmenopauzalnej zalicza się wszystkie poniżej wymienione Z WYJĄTKIEM:

89 / 140

89. W okresie klimakterium wskutek obniżenia stężenia estrogenów, w obrębie błony śluzowej pochwy dochodzi do:

90 / 140

90. Hormonalna terapia:

91 / 140

91. Nasilenie objawów wypadowych ocenia skala:

92 / 140

92. Położna, realizując opiekę nad kobietą, powinna zalecać badania przesiewowe w kierunku osteoporozy. Wskaż nieprawidłowe stwierdzenie:

93 / 140

93. Stosowanie doustnej hormonalnej terapii NIE jest wskazane w przypadku występowania:

94 / 140

94. Za proces starzenia się skóry odpowiada głównie niedobór:

95 / 140

95. Późnym powikłaniem po histerektomii, zarówno po histerektomi brzusznej, jak i pochwowej, jest:

96 / 140

96. Do wczesnych powikłań radioterapii zaliczamy:

97 / 140

97. Do skutków ubocznych radioterapii – powikłań popromiennych wczesnych (ostrych) przy napromienianiu miednicy zaliczamy:

98 / 140

98. W klasyfikacji klinicznej raka endometrium opartej na ocenie operacyjno- patomorfologicznej - rak ograniczony do trzonu oznacza stopień klinicznego zaawansowania wg FIGO;

99 / 140

99. Pielęgnacja wkłucia lub portu naczyniowego podczas terapii cytostatykami powinna polegać na przepłukaniu żyły/portu naczyniowego:

100 / 140

100. Pacjentka podczas brachyterapii może:

101 / 140

101. Według zaleceń WHO skuteczny skryning populacyjny powinien spełniać następujące kryteria:

102 / 140

102. Plan przygotowania pacjenta do teleradioterapii kończy się:

103 / 140

103. Szerzenie się raka szyjki macicy odbywa się:

104 / 140

104. Jednym z objawów ubocznych występujących podczas chemioterapii jest zapalenie jamy ustnej. Czym jest ten objaw spowodowany:

105 / 140

105. Odległe powikłania chemioterapii to:

106 / 140

106. Preferowanym miejscem świadczenia specjalistycznej opieki paliatywnej jest:

107 / 140

107. Najlepszą metodą rozpoznania raka endometrium jest:

108 / 140

108. Przed zabiegiem amputacji piersi konieczne jest przygotowanie pacjentki, które polega na nauce:

109 / 140

109. Markerem nowotworowym nieswoistym bardzo przydatnym w diagnozowaniu raka sutka jest:

110 / 140

110. Testament życia to oświadczenie złożone przez chorego, dotyczące:

111 / 140

111. We wczesnym okresie pooperacyjnym pacjentka po amputacji piersi NIE powinna leżeć na:

112 / 140

112. Jaką dietę należy zalecić pacjentce do domu po chemioterapii?

113 / 140

113. Zasady leczenia bólu nowotworowego zawarte w dokumencie WHO, NIE obejmują:

114 / 140

114. Podstawowym sposobem postępowania w leczeniu nowotworu złośliwego sromu jest:

115 / 140

115. Kłykciny olbrzymie Buschkego-Loewensteina to zmiany o agresywnym wzrastaniu wykazujące związek z infekcją:

116 / 140

116. Pacjentka w terminalnej fazie choroby nowotworowej wyraża życzenie, by nie informować rodziny o jej stanie zdrowia, w tej sytuacji personel medyczny powinien:

117 / 140

117. Profilaktyce raka endometrium sprzyja dieta:

118 / 140

118. W przypadku nowotworu inwazyjnego szyjki macicy, wskazane jest ukończenie ciąży:

119 / 140

119. Poprawę komfortu oddychania u pacjentów z dusznością w terminalnej fazie choroby, można uzyskać poprzez:

120 / 140

120. Jakie rozróżniamy kliniczne postacie/typy raka endometrium:

121 / 140

121. Od 1 stycznia 2016 roku, samodzielnie ordynować leki zawierające określone substancje czynne, mogą pielęgniarki i położne, które ukończyły:

122 / 140

122. Pielęgniarka ma prawo odmówić wykonania zlecenia lekarskiego, tylko wtedy, gdy jest to nie zgodne z jej:

123 / 140

123. Kodeks etyki zawodowej pielęgniarki i położnej Rzeczypospolitej Polskiej zawiera szereg sformułowań odnoszących się do cech charakteru jakie powinna posiadać pielęgniarka/położna i są to m.in.:

124 / 140

124. Prawo dostępu do dokumentacji medycznej posiada/ją:

125 / 140

125. Pielęgniarka, położna nie udzieliła pomocy osobie, która nagle zasłabła na ulicy, lecz szybko oddaliła się z miejsca zdarzenia. Zachowanie takie naraża ją na poniesienie odpowiedzialności:

126 / 140

126. Normy etyki zawodowej zawarte w Kodeksie etyki zawodowej pielęgniarki i położnej Rzeczypospolitej Polskiej mają za zadanie:

127 / 140

127. Komunikacja werbalna, to komunikacja za pomocą:

128 / 140

128. Który model komunikacji w grupie sprzyja efektywnemu komunikowaniu się poprzez scentralizowany przepływ informacji?

129 / 140

129. Komunikowanie pośrednie to komunikowanie:

130 / 140

130. WHO opracowało plakat „5 momentów higieny rąk”, który zawiera informacje na temat kiedy i dlaczego należy je wykonać. Informacje, kiedy należy wykonać 5 momentów higieny rąk, dotyczą sytuacji:

131 / 140

131. Model transformacji demograficznej zakłada, że wartości kluczowych parametrów opisujących populację, które kształtują jej strukturę demograficzną zmieniają się:

132 / 140

132. Zakażenie szpitalne, to zakażenie, które wystąpiło w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, w przypadku gdy choroba:

133 / 140

133. Podstawowe wskaźniki  modelu PATH obejmują m.in. wskaźniki efektywności (skuteczności i wydajności), do których zalicza się:

134 / 140

134. Przy formułowaniu obowiązków pracowniczych, świadomość hierarchii zadań przypisanych danemu stanowisku, NIE odnosi się do zasady:

135 / 140

135. Proces, w którym dobre lub złe wrażenie dotyczące jednego przymiotu rzutuje na całość oceny, to:

136 / 140

136. Kierowanie przez delegowanie uprawnień przynosi konkretne korzyści, do których zaliczamy:

137 / 140

137. Czynniki wewnętrzne warunkujące szybkość adaptacji zawodowej pielęgniarki, to:

138 / 140

138. Praktyka pielęgniarska oparta na dowodach naukowych NIE obejmuje:

139 / 140

139. Evidence - Based Medicine (EBM), uznaje się na podstawie literatury przedmiotu, że jest to:

140 / 140

140. Analiza zewnętrzna dokumentu NIE polega na:

Your score is

Średni wynik to 55%

0%

Chcesz zobaczyć całość?

Kup teraz i otrzymaj dostęp do wszystkich aktualnych testów specjalizacyjnych z pielęgniarstwa ginekologiczno-położniczego w formie wygodnych quizów.

  • Pytania zostały podzielone na pojedyncze sesje oraz bank pytań w celu jeszcze efektywniejszej nauki.
  • Po zakupie produktu automatycznie zostaje przyznawany dostęp do wszystkich na bieżąco aktualizowanych testów z danej specjalizacji na okres 1 miesiąca.
  • Wraz z kupnem drogą mailową przesłana zostaje nazwa użytkownika i link do stworzonego profilu umożliwiającego logowanie się na portalu.
  • Dostęp do treści następuje bezpośrednio po zalogowaniu się w sekcji “Twoje Specjalizacje”