Category: PIELĘGNIARSTWO ANESTEZJOLOGICZNE I INTENSYWNEJ OPIEKI

/3

PIELĘGNIARSTWO ANESTEZJOLOGICZNE I INTENSYWNEJ OPIEKI

Anestezjologia - Wiosna 2022

1 / 3

1. Najczęstszą przyczyną pooperacyjnej niewydolności krążenia jest:

2 / 3

2. Zaburzenia w EKG istotne dla postępowania anestezjologicznego to:

3 / 3

3. Wytworzenie odmy otrzewnowej przy zastosowaniu CO2, resorpcja CO2 i zmiana pozycji pacjenta podczas zabiegu mają wpływ na:

Your score is

The average score is 13%

0%